fredag den 20. april 2018

Sådan søger du SPS ...
Sådan søger du
Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte (SPS).
Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om SPS.
Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en Bemyndigelseserklæring, om at du er elev på den pågældende uddannelse, og at du har et støttebehov.
Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen. SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever på den uddannelse, du tager. I skal beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.
Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor tænke over:
hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
hvorfor du tror, at du ikke kan det
hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunneUddannelsesstedet laver selve ansøgningen
Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.
Dit uddannelsessted giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.
Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.
Hvornår kan du søge?
Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
Det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Saadan-soeger-du

Nu skal dem med behov for SPS søge ved deres ungdomsuddannelser ... ikke alle skoler er på forkandt. Vi er heldig vores er.  Der er godt nok meget der skal læses og området omdannes helt dvs. der kommer noget nyt og bestemt ikke bedre vilkår ... det er kedelig at sige SPS er forringede løbende. Hvordan politker har tænkt sig de børn med funktionsnedsættleser og handicappede skal undgår ydelser er en gåde når de ikke får lige adgang i skolen. Det håber jeg ændres snart. Men ikke med mindre forældre som ser hullerne underviser deres valgte politiker i behov, hvad og hvorfor. Husk: De kender ikke selv til handicap da deres skolegang var uden "børn med særlig behov"!mandag den 16. april 2018

Stavefejl ... hvorfor sagt ingen noget?

Ja, stof til eftertanke. Og hvordan skal ordblinde klarer det hvis de ikke følges af en som sikrer de udvikler sig. Godt google er så dygtig at den finder fejl, men ja. Ingen sagt noget, ingen undervist eller gav redskaber. Men det er også svært når de ikke vil ... og der hviskes i krogene de ikke er egnede. Væser vs Hvæser ... den ene findes i en ordbog den anden ... ikke.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.