søndag den 17. december 2017

Sådan kan det gå med misforståelser ... som bare blir ved #Odense

 


Jf. brev af 28. november, hvor vi skriver, at såfremt han består fagene på G niveau i dansk og engelsk, så vil vi tilbyde undervisning på D i de ønskede fag. Jeg mangler således en tilbagemelding fra eksamen i dansk.
Så snart den er på plads, vil vi tilbyde undervisning på D niveau. Jeg har også behov for at få vide, om det er VUC AB eller VUC AC, du ønsker som udbyder af undervisningen.

Meld tilbage, så får vi aftalerne i hus inden den 20.december.

…………………………………………………………………………
Brev fra 28. november

Kære Mor

Skoleafdelingen i Odense Kommune og UUO giver hermed tilsagn til den uddannelsesplan som VUC AB har udarbejdet for drengen, gældende fra 1. januar 2018 til 1. juli 2018.
Uddannelsesplanen sikrer at drengen modtager undervisning på 9. klasseniveau og dermed kan afslutte fagene dansk, naturfag og tysk svarende til folkeskolens afgangseksamen 2018. Fagene engelsk og matematik afsluttes på samme niveau i december 2017.

Vi er bekendt med at drengen er tilmeldt eksamen i dansk og engelsk niveau G i december 2017 på VUC AA. Ved dokumentation for beståede eksaminer i de 2 nævnte fag er Skoleafdelingen parat til at indgå i en drøftelse af undervisning på niveau D på VUC AB i foråret 2018.

Jf. mail fra rektor på Gymnasium må det påregnes, uanset niveauer på AVU, at drengen skal optages på en gymnasial ungdomsuddannelse på konkret vurdering.
Konkret vurdering betyder at eleven optages på grundlag af rektors vurdering af standpunktskarakterer og prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelser om elevens kvalifikationer, samt eventuelt en samtale eller en optagelsesprøve.
Formålet med optagelsesprøven er at give eleven lejlighed til at vise en sådan faglig viden og modenhed, at eleven må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.

Fremtidige aftale vedr. revidering af uddannelsesplan skal fremadrettet gå via UUO.

Nu er det sådan et vi tager Matematik G og Engelsk G på VUC AB som fjernkursister og ikke som står i brevet ved VUC AA!

Da Kommunen og VUC på mystisk vis glemt Dansk G er en 3. kapitel. Så jeg forstår ikke deres brev ... og deres konklusioner andet end det er typisk Odense Kommune hvor medarebjder fordrejer fakta til at sagen passer ind i det som er en vinder sag ved kommunen.

Så pga. mystiske hændelser endt vi at vi tager Dansk G som "selv studerende" og får en eksamen på VUC AA og er klar over pga. flere uheld på vejen at det enten blir bestået eller ikke bestået. Vi har fra start af sagt at enten skal han tage G for at kom ind på D, men uden en eksamen havde vi ingen rettigheder. Det lært sagen af efterår mig, udover at jeg lært VUC har flere metoder op i ærmet hvis de ikke vil optage en elev eller værre hvis de vil sikre sig elever på "nye hold" som f.eks en ordblind / to sproget hold vi ved han er "for god til" grundet psykolog udredninger. Udredninger UU ikke sat sig ind i.

Ydermere er det også sådan at den sidste betalingsfrist for at vi kan start 1. januer er den 20. december, men den dansk eksamen er den 22. december og på den måde slipper VUC AA for sagen da de bare afviser optagelsen med henvisning til fristen som VUC AB gjor. Dengang på trods af vi ansøgt siden juni ved VUC AC og var ved VUC AB medio august.

Alle ved at VUCer bare siger pyt du kan ikke optages da vi kun starter fag i december og august. Det lært jeg jo den 12. september da vores optagelse som planlagt Dansk G smuttede på ufin manér. Noget UU i deres virke som vejledere bør havde sagt en stopper for.

Der er jo mange metoder at få elever vider over til en klasse for to sprogede eller ordblinde ... eller måder at bare fastholde elever så deres muligheder foringes dvs. ved at de ender for gammel til det tilbud de har ved hånden. Men det er som om UU ikke har den tiltænkte funktion i vores sag dvs. at få mit barn videre.

Hvordan UU og skoleafdeling skriver i deres brev forstår jeg ikke. Vi har forsøgt at rede tråder ud med utallige breve, UVM var både et hjælp og var endeligt årsag i at VUC AB henvist os til VUC AA, men der kendt jeg ikke min rettigheder da UVMs ansat ikke oplyst os der var klagerettigheder. Dog er vi klar over alt nu, efter en fornyet klage. Men hvad hjælper det?

Kommunen behøver ikke overholde loven, VUC hellere ikke ... bekendtgørelsen var klokkeklar både den jf unger under 18 som skal på AVU på dispensation og optagelsesrelger jf optagelses bekentgørelsen. Nogen bryder loven men ingen vil se det.

Ligesom ingen forstår det jeg skrev fra start af og havde deres egne ideer at Kommunalstyrelsen kun behøver at betale G niveau, og vi kun glem alt om FED. Heldigvis havde jeg siden juni arbejdet op at få det relevante optagelseskrav forklaret - og trods min udførlig brev misforstået ledende medarbejder ved PPR og UU disse basale krav, men jeg redet sagen med fornyet klage på sidste faldereb.

Nu skriver de sådan en mystisk brev hvor de blander 2 VUCer sammen, kræver min svar - svar jeg HAR AFGIVET så det antyder at "nogen" fjerner mails i min sag men værst er at jeg klart kan fornemme de ansatte VIL IKKE forstå os.

Hvor om alt er det sådan vi tager Engelsk G og Mateamtik G ved VUC AB, den samme VUC som afvist at oprette Dansk G da de ikke fik nok kursister (på en kurses som VAR lavet ... ) som henvist os til VUC AC. VUC AC, fik mig til at kræve en klage sendes ind da jeg vitterlig belv desperate!

Klagen resulter så I at vi fik lov at forsøge at bestå Dansk G og Naturfag G ved alm. eksamen. Her fik vi vejledning jf Naturfag, mens Dansk læren ikke var tilstede i den lokale vi skulle møde hende. Ingen rettede op på det.

Nu er sagen at vi ansøger om at tage

Matematik FED og Engelsk FED samlet hvor lærer siger han har en stor faglig overskud.
Dansk vil vi enten tage G og FE eller FE og D alt efter den eksamens resultat da han gik koldt til den skriftlig del og afleveret efter 2 timer trods han havde 4 timer.
Tysk G er godkendt og accepteret med ikke oprettet.

VUC AB tilbyder Tysk, og skrev vi har et ønkse om Matematik FED. VUC AA tilbyder os Engelsk FED og Dansk FED, hvor det er tanken pga transport halløj at vi tager Mateamik FED ved dem også.

Men ingen vil have sagen så nu strander vi ved at den sidste eksamen er den 22. decemeber og så siger VUC AA de hørt ikke fra UU så opretter de ingen fag. Men de hørt fra mig og henviser til UU, faktisk henviser begge VUCer til UU. Og mit barn risiker trods hans massiv indsats og vores stor omstilling til VUCs AVU pensum at stå uden fagudbud ... sikke en spild af vores tid og ressourcer.

Endeligt er jeg klar over det ikke er en sag nogen vil have før vi har bevist vores værd efter agentsvigt. Ingen straffede kommunen eller de svigtende agenter men alle kun påpege kommunen anbragt uden de vidste hvad der var af svigt i sagen, som intet havde med min forældre ansvar at gøre men var skolesvigt der tog lang tid at kom til syne .... men det som sker her nu, uden at nogen vil se det fortæller os der er noget rivende gjalt.

Vi fik først for nyelig at vide at Gymnasium har fået UVMs udsagn at elever som kommer via AVU kan optages hvis de har en god karakter i FE og helst D nivau. Så det er også noget vi kan opfylde men kræver ligesom vi får:

Matematik FED
Engelsk FED
Dansk enten G og FE eller FE og D (som jeg sagt vi vurder efter eksamen og er klar over dårlig G = gentagelse af G med FE oveni)
Tysk G
Vi kan tage 2x FED fag og en G fag på et halv år. Og vi søger pga det stor faglig overskud jf matematik og engelsk at de to fag tæller som en FED fag for at der er plads til Dansk G eller D og Tysk G. Men UU kan og vil ikke forstå, samt de har blandet sagens VUCer fuldstændigt sammen.

Og det efter jeg sat det op i en udførlig skema og forklarede vi nok må se at oprette et samarbejde på tværs, hvor julens eksamener viste der var transport problemer jf det skriftlige eksamener med mindre det ligger ved en VUC der er knyttet til en storby. Endeligt viser sagen bare ... når Kommunen er ind over går der ged i vores sag. Det er så en joke at sige inden de talt med UU så var de endeligt glad for at tage imod mit abrn. Det er som vores ry og rygte forfulgt os ... vi fik ingen frisk start og mit barn havde aldrig gjort noget i skolen for at han skulle opleve det her andet end jeg ansøgt om at han får en kort ophold på i en ordblindklasse for at rette op på hans undervisning i 3-4. klasse.

Nu ser vi hvad han fik for Dansk G. Sagen er vi endt uden sprogtest, og han afleveret kun en halvfærdig stil da han opgav efter 2 timer ... men meget kan ske til den mundlig eksamen har jeg hørt andre sige. Dog er det for os ingen problem om det blir G eller D niveau i Dansk da det er "skriftdelen" der skal øves ... han er sjovt nok ret god til grammatik! Og hans PC løser en stor del af det skriftlige. Hvis han må bruge den til eksamen ...

Trist var hans PC endt med at ikke være brugt til hans skriftlig Engelsk. Jeg mangler fortsat en forklaring da jeg var tilstede og de kun bare havde taget den ud til mig så trykkede jeg på den rigtige knap. Det var endeligt trist at opleve ingen censor kun stop personalet da jeg inden den eksamen forklarede til alle hvad trin de skulle - netop fordi VUC ikke oprettede hans app writer og UVM gjor filen skrivbar via enten app writer eller cd ord. Han fik filen men kun ikke skrive i den med hans PC, den PC vi vidste han skulle skrive på pga dysgrafien. Det er endeligt det jeg forventede vi står med til sprogtesten i Dansk men vi kun ikke tage proven af andet årsager ... som var vores eget skyldt trods vi kæmpede for at måtte. Murphys Law!

Jeg er ked af den skolesag, men UU misforstår sagen med vilje. Det er som om de IKKE VIL FORSTÅ sagen og kan slet ikke engang finde ud af hvor vi tager hvilke fag. Eller værst de tog ingen notits af da vi forklarede hvad vi skal bruge og hvordan. Jeg er desperat men ingen stopper Kommunen og den her gang er det således de skubber os over i den nye reform ... og npr de udmærket ved at 20. december ligger før den sidste eksamen og de kan aftale alt inden er det deres sidste mulighed for at sikre vi hellere ikke denne gang får en skolegang fra Odense Kommune.

Magen til svigt skal ledes længe efter, og i et system som giver systemet ret ... er der vel intet vi kan gøre ved dette. At misbruge min tid og jeg gjor alt for at samarbejde med leder som direkte på mes modbydeligt vis modarbejder sagen - ledere som bare kan misforstå og bekalge imens min dreng ikke får undervisning fortæller UVM det UVM og de øvrige instancer missede: Kommunens ansatte og fusk ved agenter sikrer udsatte stagnere.

Når Jobcenter afstraffer mig med kontanthjælpsloft og ikke godkendt min anmodning om fleksjob er der ingen økonomi at betale VUC selv, men da det rent praktisk er UUs job har UVM sikret VUC kan henvise til UU som bare misforstå som det basker, i et samarbejde med PPR. Det har forgået sådan i 11 år hvor det seneste 7 år i Odense Kommune nok var værre end jeg havde forstillet mig det kun være.

Jeg skrev hvad der skulle til i august 2017, septemeber væltede sagen da VUC af mystiske årsager ikke oprettede Dansk G men vil vi skulle snak dansk som tosproget og deres elearn hold vi ikke ansøgt om. Så sat VUC AB bare sig tilbage og bildt mig ind de havde ingen Dansk G. Det var så sent i forløbet at vi ikke kun nå en anden VUC, men nu ser jeg den generelle trend:

Ingen vil have os, og UVMs afgørelse omgås på snedig vis ved at UU fejltolker, misforstår og ikke ved bedre ... hvor alle udmærket ved hvis UU ikke har aftalt noget den 20. dec får vi ingen fag til forår. Der er sidste oprettelsesfrister og dem holder VUC strengent fast i visse sager. Andre oplever ikke det samme "skrappe" regler .... eller det vi er udsat for igennem så mange år.

Så jeg gentager mig selv vi ønsker et samarbejde mellem VUC AB og AA.

VUC AB tilbyder Tysk G og det har vi accepteret.
Vi ønsker Matematik, Engelsk og Dansk således at de skriftlige eksamener tages ved VUC AA netop pga tog og busser ikke kan få os frem kl 9, med mindre vi tager taxa og stresser hvis DSB bare er 5 minutter forsinkede.
Da der er en faglig overskud søger vi dispensation for at matematik og engelsk tæller som en FED fag sammen, og Dansk kan være enten G og FE eller FE og D.
Jeg påpeger at VUCerne har sidste aftale / betalingsfrist den 20. dec og kan af gode grunde ikke producer en resultat for Dansk før den 22. derfor må UU indgå en aftale så vi ikke som her i efterår står uden fag netop fordi UU ikke kan følge med i sagen.  
Det er tragisk at vi stået uden dansk når vi havde mest brug for en profesionel tilgang, men det kun ingen drages til ansvar for på samme måde som hvis det var forældresvigt. Se, skoler og kommunen kan ikke gives noget form for pålæg - de er fritaget - og når jeg ser at sanktioner slet ikke virker på forældre eller børn er jeg på ingen måde tilhænger for at der uddeles pålæg, men når vores sag gentager samme fejl tænker jeg det er på tide Odense Kommune handler.

Jeg er bare bekymret for Kommunen kun handler med sanktioner mod mig som forældre der oplever modstand og en grum og råt adfærd, som er meget provokerende da vi stille og roligt ansøgt rettigdigt, som vi var vejledt og havde alle dispensations ansøgninger på plads. Hvis jeg var UU så fandt jeg en anden VUC ... men det er for sendt nu. Vi må håbe VUC indser de tog sorger på forskud, og give mit barn en chance. UU giver ham ingen muligheder - ikke som de misforstår, desværre er det som om VUC på den måde slipper for at optage en elev ... med besværlig mor. Besværlig fordi jeg gennemskude noget ikke var i orden??

Trist er at Kommunen bliver ved med at misforstå indtil betalingsfrister er overstået, så beklager de bare. Mens jeg sidder med sorteper kortet ... og hvis jeg belyser sagen kommer de ansatte med sanktionerne. Uden vi bliver hørt. Kommunen er jo fejlfrit. Men hvordan ender så mange børn, især handicappede og indvandre uden 9. klasse?

Skoleafdelingens brug af Kommunalstyrelsen som ansvarlige var det mest ufine jeg havde set, men at de derfra med fuld overlæg skriver ... så fejlbehæftede ... når jeg tydeligt skrev der skal et samarbejde til mellem VUC AB og AA?? Det giver ingen mening. det er klart at både VUC AA og AB henviser til UU, og at aftaler ikke kommer i hus så længe UU ikke forstår hvad de skal og venter tilbage meldning fra mig af med kriteri de opstiller som ikke er "gangbart".

Jeg påpeger UU skal sikre en aftale med begge VUCer inden den 20. december .... så vi får de fag som vi har brug for. Vi skal ikke have en ordblind eller to sproget hold men regulær pensum, hvor det kendt faglig overskud huskes denne gang da det var glemt i efteråret, trods lange forklaringer.

Endeligt tænker jeg at UU ikke kan misforstå mere men så har de den næste fejl klar. Det er endeligt trist at opleve. VUC gider ikke alle elever men UVM tvang dem, derfra får vi de fag vi skal bruge, da jeg sagtens kan tage matematik hjemmefra men det er bedst for os allesammen hvis han får faget som fjernundervisning som aftalt. Det ved UU, VUC og skoleafdelingen. Men ingen vil forstå det jeg skriver ... de vil ikke forstå os. Simpelt.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.