tirsdag den 26. december 2017

PC til eksamen?
Hvor var det en sej halv år. Vi tog 9. klasse hvor vi fik vores stærkeste fag tilbudt med "maximum hjælp fra systemet" og hvor de med fuld overlæg valgt at ignorere anmodninger om hjælp der hvor fag ikke var så fine. Min plan var at tage de stærke fag og kom igennem med 7 taller og at systemet hjælper med professionel indsats og løfte de svag fag til 7.

Men til mødet havde de deres egne ideer. Den først idé var at kun G niveau er kommunens ansvar, hvor de vil afvise den ifølge dem den "valgfri" FED niveau jf VUCs AVU forløb. Men heldigvis var det præciseret jf bekendtgørelsen at vi skal have både G og FED for Matematik, Dansk og Engelsk. Og dertil to G fag dvs i vores tilfælde Tysk og Naturfag (ellers må tysk erstattes af histori, samfundsfag osv) Det er indtil den nye FGU så hvad der skal til for at en elev kan kom videre på HF.

Vi vil som forklarede videre på Gymnasium hvor kravene er FE med høj standpunkt og helst D niveau hvor karakter skal være over et snit på 5, eller 6 hvis der skal søges videre uden:

Søgeresultater

Vurderingen af uddannelsesparathed - Undervisningsministeriet


Heldigvis har vi denne vurdering via en brobygningforløb af 2017 som PPRs pædagogisk chef prøvede at stoppe ved at anbefal at UU "ignorer" vores sag! Ja, det skete og heldigvis opdagede jeg der var noget rivende gjalt da alle de andre børn allerede i 2015 kom på planlagte brobygning så jeg opdagede det da vi stået i det samme året efter. Tænk at frasorteres uden viden om "hvem, hvad og hvordan" det forgår?

Men hvordan gik det til eksamen? Vi tog G niveau på et halv år, undtagen Tysk da vi tager faget over et helt år, eller næsten et helt år.  

Det gik faktisk meget godt! Undtagen for PC frem for pen og papir ... 

Engelsk gav det 12 tal som forventede til den mundlig del, skriftlig svar venter vi på for at få et svar.  Han er ikke gamer uden at havde lært mere end at spille computer. Unger lærer lynhurtigt fremmedsprog hvis det giver mening for dem at lære det. Læren vurderede han ikke skulle skrive på en PC til eksamen så det blir spændende hvordan det gik da han ikke vil tage hans eksamen uden, og det så kiksede til eksamen ved at filen ikke kun åbnes da Intowords ikke var på deres system, dog havde vi en privat kopi. Intowords skal bruges til at gøre selve filens skrivedel anvendelig som UVM levere med koder på som låser filen osv. 

Matematik var en 10 tal for skriftlig og mundlig sammen. Her måtte han bruge alle hans hjælpemidler som skolen brugt i løbet af året så det var trygt og let anvendeligt.

Naturfag var en 7 som selv studerende. Det var også mundlig. Og jeg undervist ham her. 

Dansk kom ind på sidste plads med 4 til det mundlige ... hvor vi får en fornyet forsøg jf det skriftlig i januar. Her havde han en mindre erfaren ekstern lærer som først til slut opdagede hvordan han skjuler problemer, og nu er læren godt med. 
Dansk var også hans alleførste eksamen, efter mange år uden en rigtig eksamen dvs. faktisk ahvde han aldrig haft en rigtig eksamen!! Dagen inden skulle vi skifte fra google docs til word trods jeg spurgt allerede i oktober hvad der tillades til selve eksamen, samt han gik bare koldt halvvejs.

Endeligt er det fedt at se han skrev så meget bedre end 2016's prøve eksamen! Han skrev bare ikke "nok". Så det var ikke en dårlig præstation set udefra hvordan det hele er samlet. Han fik hellere ikke vejleder timer inden Dansk og det var mere eller mindre uden der var opbakning fra skolen der gav den eksamen.

Noget som han mærkede da de gav timer jf Naturfag, så han blev klar over noget ikke stemt. Vi blev henvist til at tage den eksamen som selv studerende da det gik helt galt ved tilmelding pga. UU vejleders og Kommunens daværende Pædagogisk Chef's gode ideer om hvad krav vi skal opfylde, som ikke var rigtigt!

Det skete til trods for jeg gav dem bekendtgørelsen osv. allerede i juni og igen i august og præciserede det i september. Men nu er det i hvert tilfælde dokumenteret at han har skrift problemer som vi igennem flere udredninger dvs 2008, 2010, 2012, 2015 og 2016 år efter år præciserede. Hjælp udeblev og hjælp er faktisk kun at vi ved hvilke programmer er tilladet, og han anvender disse i løbet af skoleåret så der ikke er overraskelser til eksamen. Værst er vores "problemer" bare enten blev lovet hjælp til eller talt væk trods de aldrig selv havde set mit barns skriftsprog, eller tog en uddannesle til at de selv kan vurder det psykologer (ja flertal) vurderede ... men at kommunens personale kan negliserede kompetente fagfolks vurderinger som rent praktisk tog sig tid til at observere mit barn og på ingen måde agerede fagligt forsvarligt i det 7 år vi ar været i kommunen fortæller hvor gjalt det er.

VUC var klar over jeg sagt vi skal bare igang allerede i august, med en gammel garvede lærer for han kan indhente meget af det forsømte. Nu tager vi det som det kommer, heldigvis kan vi klare faget med G eller D niveau bare han får en fornuftig standpunkt ved E niveauet. Endeligt var vi klar til at gå igang i januar 2017 men måtte ikke videre for ansatte ved PPR som smed sagen til BUF hvor BUF meldt pas da det ikke er deres bord, men ikke uden at skrive notater de kan misbruge i nødstilfælde jf pålæg trusler. Ingen handicappede bør trues ... når det er kommunens opgave at levere undervisning.

Vi venter nu på en omprøve eller om der sættes 60 timer mere på hans kurses. Så han går igang den 1 januar ... hvor de andre starter den 8. for at afslutte 60 timer Matematik inden den 8. således at han har timer til det ekstra Dansk. Vi er heldig at han er dygtig i Matematik og Engelsk så vi kan også indhente det som var forsømt.

Dog regnede jeg ikke med at det vil være så svært at få ham igang med at arbejde hjemmefra, men han havde sagt nej til mere hjemmeundervisning og var lovet det sker. Så, nu håber jeg det er det sidste modul vi afslutter hjemmefra da jeg hellere ikke orker mere ... så han får hans ønske opfyldt med rigtige lærer. Jeg har dog den pædagogiske opgave at holde ham igang, hvor systemets metode er mere af trusselagtig i natur ... men vi har intet SU de kan tage fra os ... og anbringelser fremmer ikke læring så det er meget klart bevist at Kommunen må se at finde andre metoder til elever!

Fagligt ligger han i dag på samme niveau med hans søster og mig! Vi har jo vores papir fra dengang vi var i skole, ikke? Og han var op til eksamen med censor osv. Det havde Kommunen ikke regnet med ... og jeg er tilfreds, men en smule ked af det ... da han nok havde nået at være en ganske alm. elev hvis ikke Kommunen ikke valgt mod vores ønske i 2011 hvor Friskolen styrtede mod en konkurs med faglærte jf. vores behov lærer! Det vidste alle da skolen skrev det til Kommunen inden men skolens nye ledelse kun omskrive vores liv på notime uden at kommunen undrede sig over deres pludselig adfærds ændring der skiftede frem og tilbage. En ting er sikkert: Pas på hvad skolen kan skrive da skoler lever videre uden dit barn med et handicap ...

At Kommunen derfra trods psykolog udtalelser vælger en Intern skole som decideret var en fupskole oprettede kun fordi der var elever i 2012 uden skoletilbud, elever ingen vil tage imod siger mere om hvad standard der var derude. At Tvind overtog uden at levere det de fik penge til af Kommunen er ikke noget nyt i sager som vores og hvor Folkeskolen forviser os til en Centerklasse som ikke kun opdrive det timer vi skulle bruge, men som udskriver os til en Folkeskole som ikke havde forstand på det de skulle igang med siger alt om det vi har været sat igennem.

Det var godt nok mange skoleskift ... kun fordi Folkeskolen ingen penge havde til inklusion og hellere ikke var indstillet til at kan inkludere når ledere ikke forstået "handicap" og dermed ikke kun oplære personalet til opgaven. Det var gjalt i 2009 og den daværende psykolog siger i dag hun bare sætter unger som ham i specialskoler for adfærdsvanskelige ... det ramt mig at hun intet lært af vores sag, og ingen lært det næste 7 år! Hun vil ikke høre at det ikke gik i en specialskole ... bare hun kom af med elever ... det er nok det status hun efterlod kommunen i da hun gik på pension. Men efter den psykolog var der 4 eller 6 andre og det gik ikke bedre for os dog sagt en konsulent fra men Kommunen fastholdt vi ikke skal få ret.

Så, lige nu klarer vi os med at lærer giver pensum, lærer som tager imod opgaverne og jeg kæmper for at dispensationer jf PC frem for pen og papir huskes, også til eksamen.

Nogle fag går bedre end andre fag og det er endeligt at vi får kun noget ud af ansøgninger hvor alle elever bruger en PC. Det er lidt trist når hele året er leveret på PC, men eksamen forventes der at pen og papir bruges! Ingen lærer kan omstille alt, uden der er øvet i ting igennem, og det gik gjalt men vi opgiver ikke bare her.

UVM levere fine filer til elever som min dreng, men til eksamen går det gjalt da hverken lærer, elever eller censor er rutineret når det kun bruges og det er oftest kun "en gang til en elev" om året. Andre ved nok ikke de filer eksister, som vi hellere ikke vidste.

Jeg har forslået UVM at ligge prøve filer frem som disse fås på USB så udstyret kan afprøves inden eksamen og elever og lærer kan øve sig uden der er press på, og tænker at lærer samt elever har også brug for youtube film. Måske laver vi en til dem så alle kan se hvordan det funger ... måske vil UVM så se det er smart hvis alle elever aflevere elektronisk for så kan alle får deres rettet elektronisk.

Det timer som er sparede kan så bruges på ungerne. da der er mange som skal have lidt ekstra for at opnå det samme som alle andre! Men sikke en ramaskrig hvis alle ikke er klar til at anvende IT, dog går det fint med Matematik ...

Lige nu bruger alle timer på at kæmpe for at få lov at skrive på en PC trods kurser er leveret for alle elever fås elektronisk. Der er ikke mange som bruger bøger mere ... det må give stof til eftertanke at en skift som gælder for alle vil løse det problem ordblinde og blinde har til eksamen!

Jeg antager filen er gjort udefra standarder blinde elever og andre handicappede skal bruge ... og det er lavet men bare ikke implementert!! Og jeg ser ikke deres muligheder kommer i brug før alle også normale elever skal anvende IT til deres eksamener f.eks sprogtests ...

For en elev som er dysgrafisk kan det "arbejde" med at skrive med pen og papir fylde ... og det drejer sig ikke kun om der er lidt de skal skrive, men for nogle også om måden de husker samt omstillingsprocessen og stress og mange af dem har en fyldt rygsæk med dårlige oplevelser med samt bruger andre måder at skrive på f.eks husker nogle fotografisk eller synthitestisk.

Ændringer med kort varsel dvs. få dage eller uden de er øvet i programmer gøre IT endeligt til et ubrugelig redskab. Og med eksamens angst og modstand kan det reelt betyde de ikke får så meget ud af hjælpemidler som de ellers vil havde kunnet  - måske derfor skoler opgiver, men tænk hvis alle måtte svar online? Muligheder er mange ... Intowords virker ved VUC hvis eleven har adgang og så kan skolen centralt indstille programmet til eksamens brug, husker jeg firmaet sagt engang.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.