onsdag den 27. december 2017

Skriveprocessen og samling af det hele #dysgrafi
Nu hvor han er et sted mellem 6-9 klasse jf skriftlige opgaver har han mange gode ideer når han vil skrive men det er en udfodring at få det ned på papir.  Som Susan Judd skriver kræver det ikke bare at huske og sætte deres ideer i orden, men også forvalte håndskrift, stavning, tegnsætning, ordforråd og grammatik. Jeg har fundet hendes kapitel om emnet og justeret til til hvordan vi gøre og sært nok har vi meget det samme fremgangsmåde!


For at gøre skrivningen nemmere håndteres opgaverne en ad gangen, i det samme rækkefølge så de lærer at systematisere. 

Han bruger nu en computer da han har meget svært ved at skrive bogstaver. Vi bruger ikke dictus, primært fordi vi ved det ikke må bruges til eksamen og når han er træt kan en af os skrive hans ideer ned da det ikke lykkedes os endnu at overbevise ham at Mindmappe.

Så endeligt gøre vi ligesom Susan Judd beskriver at vi får alt ned på papir uden hensyn til "stavning, tegnsætning eller organisation" og derefter at 2gå over materialet igen" og udfylde "mangler", "redigere for at få klarhed og tilføje indledende og overgangssætninger" hvor det er nødvendigt. Og når alt er færdig at kontrollere "stavning og tegnsætning".

Han har problemer med at tænke og skrive på samme tid som skaber det situation at han skal organiser det han vil skrive inden han skriver og her er det vi er igang med at lære ham teknikker til at han kan brainstorme hans ideer, hvor vi tænker på det kan gøres ved at tegne eller på en båndoptager da dictus er for langsomt, og han taber tråden i det han vil "sige og skrive".

Det er dog svært at få ham til at gå over hans skrivearbejde og redigere! Han gider det ikke ... men lidt efter lidt er han gået igang. Og her har vi altid en "bestemt antal ord" en opgave skal fylde hvor vi deler stor opgaver op i mindre dele.

Når alt dette er færdig så lærer han at kontrollere stavning og tegnsætning. Her kan word eller google docs kun noget af det så her trænes læsning for at sikre at rettelser ikke ændre konteksten af det han skriver. Netop her ser jeg han er udfordret hvor vi træner med små afsnit som han retter, og ved hvor mange fejl han skal finde. Og som ved mig, ser jeg at han har det nemmere ved rettelser når det gøres over flere dage, men nogle gange er der bare ikke mulighed for dette. Igen hænger det meget godt sammen med det Susan Judd skriver i hendes bog "Learning Disabilities Sourcebook" i kapitel 33!

Jeg er lidt nervous for hvordan han vil håndtere alt dette som skolens krav jf skrivning bliver større. Især når han kommer på gymnasiet, hvor det forventes at ungers evner til at "læse og forstå" kan tilpadses varierede og svære tekster. Hvor de skal integrere information i længere komplekse tekster, men jeg ser han kan det mundligt så vi må arbejde på at det kommer til syne via skrivning. Det er tydligt at han skal have hans tekster oplæst, og han nægter fortsat syntetisk tale.

Han skriver som alle andre bedst, når han er involveret i emnet. Jeg overvejer at hans emner vælges og muligvis forhandles med klasselæreren, men indtil nu har hans lærer været meget opfindsomme og givet ham utrolig spændende for ham emner. Der findes en del teknologier til efterhånden næsten alle aspekter af skrivning, herunder udvikling af ideer og organisation samt stavning men det er et problem at han ikke må tage disse med til alle eksamener så det er altid en sats om vi vælger noget nyt, eller kæmpe med at han tegner eller redigerer.

Men uanset hvor gode teknologiske muligheder er er det et arbejde som skal være tæt sammen med læreren, så disse skrivefaser fasthodles og for at få feedback som hans opgaver udvikles. Heldigvis er hans lærer altid til rådighed, uheldigvis bruger han dem ikke altid - men det kommer lige så stille.

Alle eleverne bør opfordres til at udvikle deres skrivefærdigheder, dog hvor det er svært for nogle med indlæringsproblemer så kan mundtlige eller grafiske præsentationer være en alternativ men jeg vil bruge mundlige afleveringer som skabeloner til senere skriftlige afleveringer alt efter hvor langt han når i det følgende tids skriftlige opgaver så han lærer at udforske hans ideer.

"Hvis du har gode ideer", bemærker han, "skrivning er værd at kampen."
Keeping ahead in school by Dr. Mel Levine


Jeg har valgt at han kan arbejde fremmedrettede med få men konkrete ændringer i hans hverdag:

1. Vi giver ham kortere skriveopgaver, men hvor vi husker at han skal kunne skrive 2 sider til eksamen så hans opgaver struktureres omkring sådan en "eksamens opgave" hvor opgaven deles dvs. indledning, afslutning osv. Her overvejer jeg Marie Gades skabeloner men holder lidt igen da han kan stå som jeg gjor og ikke huske skabelonen når det pludseligt fjerne.
2. Vi accepter fejl jf stavning eller tegnsætning, og retter det sammen senere. For Engelsk har vi fundet og begyndt at bruge "Grammerly" som er nemt og præcis, men har ikke helt fundet noget til Dansk men han bruger Word hvor det giver mening. Her husker vi at udnytter hans fotografisk hukkommelse.
3. Vi vælger en tekstbehandlingsprogram som er tilladt til alle eksamener og holder os til den, da skift kort inden belaster bare yderliger of pga hans handicap er det bare en overbelastning.
4. Ekstra tid til opgaverne og leksier husker vi for at vurder om han har brug for mere tid til eksamen.
5. Vi er påpaseligt med gennemgang af hans opgaver og er opmærksomme om han blir flov over fejl.
6. Adgang til en computer til test øves inden eksamen, så vi ikke igen står til eksamen uden at det virker. Eller ved at vores program adgang kikser jf eksamens reglerne
7. Han skal ikke undervurderes pga hans output men opmuntres når det er svært.

Dette tekst har jeg tilpadset til hans behov fra en bog: "Learning Disabilities Sourcebook", kapitel 33: Specialized Teaching Techniques som bemærkelsesværdig beskrev alt dette jeg nået frem til. Og på en klokkeklart og præcis måde ... det er således svært at komme frem til en original tekst så rettede jeg den kapitel til hans behov, og fjernede det vi ikke vil brug og tilføjer det vi skal bruge.

tirsdag den 26. december 2017

PC til eksamen?
Hvor var det en sej halv år. Vi tog 9. klasse hvor vi fik vores stærkeste fag tilbudt med "maximum hjælp fra systemet" og hvor de med fuld overlæg valgt at ignorere anmodninger om hjælp der hvor fag ikke var så fine. Min plan var at tage de stærke fag og kom igennem med 7 taller og at systemet hjælper med professionel indsats og løfte de svag fag til 7.

Men til mødet havde de deres egne ideer. Den først idé var at kun G niveau er kommunens ansvar, hvor de vil afvise den ifølge dem den "valgfri" FED niveau jf VUCs AVU forløb. Men heldigvis var det præciseret jf bekendtgørelsen at vi skal have både G og FED for Matematik, Dansk og Engelsk. Og dertil to G fag dvs i vores tilfælde Tysk og Naturfag (ellers må tysk erstattes af histori, samfundsfag osv) Det er indtil den nye FGU så hvad der skal til for at en elev kan kom videre på HF.

Vi vil som forklarede videre på Gymnasium hvor kravene er FE med høj standpunkt og helst D niveau hvor karakter skal være over et snit på 5, eller 6 hvis der skal søges videre uden:

Søgeresultater

Vurderingen af uddannelsesparathed - Undervisningsministeriet


Heldigvis har vi denne vurdering via en brobygningforløb af 2017 som PPRs pædagogisk chef prøvede at stoppe ved at anbefal at UU "ignorer" vores sag! Ja, det skete og heldigvis opdagede jeg der var noget rivende gjalt da alle de andre børn allerede i 2015 kom på planlagte brobygning så jeg opdagede det da vi stået i det samme året efter. Tænk at frasorteres uden viden om "hvem, hvad og hvordan" det forgår?

Men hvordan gik det til eksamen? Vi tog G niveau på et halv år, undtagen Tysk da vi tager faget over et helt år, eller næsten et helt år.  

Det gik faktisk meget godt! Undtagen for PC frem for pen og papir ... 

Engelsk gav det 12 tal som forventede til den mundlig del, skriftlig svar venter vi på for at få et svar.  Han er ikke gamer uden at havde lært mere end at spille computer. Unger lærer lynhurtigt fremmedsprog hvis det giver mening for dem at lære det. Læren vurderede han ikke skulle skrive på en PC til eksamen så det blir spændende hvordan det gik da han ikke vil tage hans eksamen uden, og det så kiksede til eksamen ved at filen ikke kun åbnes da Intowords ikke var på deres system, dog havde vi en privat kopi. Intowords skal bruges til at gøre selve filens skrivedel anvendelig som UVM levere med koder på som låser filen osv. 

Matematik var en 10 tal for skriftlig og mundlig sammen. Her måtte han bruge alle hans hjælpemidler som skolen brugt i løbet af året så det var trygt og let anvendeligt.

Naturfag var en 7 som selv studerende. Det var også mundlig. Og jeg undervist ham her. 

Dansk kom ind på sidste plads med 4 til det mundlige ... hvor vi får en fornyet forsøg jf det skriftlig i januar. Her havde han en mindre erfaren ekstern lærer som først til slut opdagede hvordan han skjuler problemer, og nu er læren godt med. 
Dansk var også hans alleførste eksamen, efter mange år uden en rigtig eksamen dvs. faktisk ahvde han aldrig haft en rigtig eksamen!! Dagen inden skulle vi skifte fra google docs til word trods jeg spurgt allerede i oktober hvad der tillades til selve eksamen, samt han gik bare koldt halvvejs.

Endeligt er det fedt at se han skrev så meget bedre end 2016's prøve eksamen! Han skrev bare ikke "nok". Så det var ikke en dårlig præstation set udefra hvordan det hele er samlet. Han fik hellere ikke vejleder timer inden Dansk og det var mere eller mindre uden der var opbakning fra skolen der gav den eksamen.

Noget som han mærkede da de gav timer jf Naturfag, så han blev klar over noget ikke stemt. Vi blev henvist til at tage den eksamen som selv studerende da det gik helt galt ved tilmelding pga. UU vejleders og Kommunens daværende Pædagogisk Chef's gode ideer om hvad krav vi skal opfylde, som ikke var rigtigt!

Det skete til trods for jeg gav dem bekendtgørelsen osv. allerede i juni og igen i august og præciserede det i september. Men nu er det i hvert tilfælde dokumenteret at han har skrift problemer som vi igennem flere udredninger dvs 2008, 2010, 2012, 2015 og 2016 år efter år præciserede. Hjælp udeblev og hjælp er faktisk kun at vi ved hvilke programmer er tilladet, og han anvender disse i løbet af skoleåret så der ikke er overraskelser til eksamen. Værst er vores "problemer" bare enten blev lovet hjælp til eller talt væk trods de aldrig selv havde set mit barns skriftsprog, eller tog en uddannesle til at de selv kan vurder det psykologer (ja flertal) vurderede ... men at kommunens personale kan negliserede kompetente fagfolks vurderinger som rent praktisk tog sig tid til at observere mit barn og på ingen måde agerede fagligt forsvarligt i det 7 år vi ar været i kommunen fortæller hvor gjalt det er.

VUC var klar over jeg sagt vi skal bare igang allerede i august, med en gammel garvede lærer for han kan indhente meget af det forsømte. Nu tager vi det som det kommer, heldigvis kan vi klare faget med G eller D niveau bare han får en fornuftig standpunkt ved E niveauet. Endeligt var vi klar til at gå igang i januar 2017 men måtte ikke videre for ansatte ved PPR som smed sagen til BUF hvor BUF meldt pas da det ikke er deres bord, men ikke uden at skrive notater de kan misbruge i nødstilfælde jf pålæg trusler. Ingen handicappede bør trues ... når det er kommunens opgave at levere undervisning.

Vi venter nu på en omprøve eller om der sættes 60 timer mere på hans kurses. Så han går igang den 1 januar ... hvor de andre starter den 8. for at afslutte 60 timer Matematik inden den 8. således at han har timer til det ekstra Dansk. Vi er heldig at han er dygtig i Matematik og Engelsk så vi kan også indhente det som var forsømt.

Dog regnede jeg ikke med at det vil være så svært at få ham igang med at arbejde hjemmefra, men han havde sagt nej til mere hjemmeundervisning og var lovet det sker. Så, nu håber jeg det er det sidste modul vi afslutter hjemmefra da jeg hellere ikke orker mere ... så han får hans ønske opfyldt med rigtige lærer. Jeg har dog den pædagogiske opgave at holde ham igang, hvor systemets metode er mere af trusselagtig i natur ... men vi har intet SU de kan tage fra os ... og anbringelser fremmer ikke læring så det er meget klart bevist at Kommunen må se at finde andre metoder til elever!

Fagligt ligger han i dag på samme niveau med hans søster og mig! Vi har jo vores papir fra dengang vi var i skole, ikke? Og han var op til eksamen med censor osv. Det havde Kommunen ikke regnet med ... og jeg er tilfreds, men en smule ked af det ... da han nok havde nået at være en ganske alm. elev hvis ikke Kommunen ikke valgt mod vores ønske i 2011 hvor Friskolen styrtede mod en konkurs med faglærte jf. vores behov lærer! Det vidste alle da skolen skrev det til Kommunen inden men skolens nye ledelse kun omskrive vores liv på notime uden at kommunen undrede sig over deres pludselig adfærds ændring der skiftede frem og tilbage. En ting er sikkert: Pas på hvad skolen kan skrive da skoler lever videre uden dit barn med et handicap ...

At Kommunen derfra trods psykolog udtalelser vælger en Intern skole som decideret var en fupskole oprettede kun fordi der var elever i 2012 uden skoletilbud, elever ingen vil tage imod siger mere om hvad standard der var derude. At Tvind overtog uden at levere det de fik penge til af Kommunen er ikke noget nyt i sager som vores og hvor Folkeskolen forviser os til en Centerklasse som ikke kun opdrive det timer vi skulle bruge, men som udskriver os til en Folkeskole som ikke havde forstand på det de skulle igang med siger alt om det vi har været sat igennem.

Det var godt nok mange skoleskift ... kun fordi Folkeskolen ingen penge havde til inklusion og hellere ikke var indstillet til at kan inkludere når ledere ikke forstået "handicap" og dermed ikke kun oplære personalet til opgaven. Det var gjalt i 2009 og den daværende psykolog siger i dag hun bare sætter unger som ham i specialskoler for adfærdsvanskelige ... det ramt mig at hun intet lært af vores sag, og ingen lært det næste 7 år! Hun vil ikke høre at det ikke gik i en specialskole ... bare hun kom af med elever ... det er nok det status hun efterlod kommunen i da hun gik på pension. Men efter den psykolog var der 4 eller 6 andre og det gik ikke bedre for os dog sagt en konsulent fra men Kommunen fastholdt vi ikke skal få ret.

Så, lige nu klarer vi os med at lærer giver pensum, lærer som tager imod opgaverne og jeg kæmper for at dispensationer jf PC frem for pen og papir huskes, også til eksamen.

Nogle fag går bedre end andre fag og det er endeligt at vi får kun noget ud af ansøgninger hvor alle elever bruger en PC. Det er lidt trist når hele året er leveret på PC, men eksamen forventes der at pen og papir bruges! Ingen lærer kan omstille alt, uden der er øvet i ting igennem, og det gik gjalt men vi opgiver ikke bare her.

UVM levere fine filer til elever som min dreng, men til eksamen går det gjalt da hverken lærer, elever eller censor er rutineret når det kun bruges og det er oftest kun "en gang til en elev" om året. Andre ved nok ikke de filer eksister, som vi hellere ikke vidste.

Jeg har forslået UVM at ligge prøve filer frem som disse fås på USB så udstyret kan afprøves inden eksamen og elever og lærer kan øve sig uden der er press på, og tænker at lærer samt elever har også brug for youtube film. Måske laver vi en til dem så alle kan se hvordan det funger ... måske vil UVM så se det er smart hvis alle elever aflevere elektronisk for så kan alle får deres rettet elektronisk.

Det timer som er sparede kan så bruges på ungerne. da der er mange som skal have lidt ekstra for at opnå det samme som alle andre! Men sikke en ramaskrig hvis alle ikke er klar til at anvende IT, dog går det fint med Matematik ...

Lige nu bruger alle timer på at kæmpe for at få lov at skrive på en PC trods kurser er leveret for alle elever fås elektronisk. Der er ikke mange som bruger bøger mere ... det må give stof til eftertanke at en skift som gælder for alle vil løse det problem ordblinde og blinde har til eksamen!

Jeg antager filen er gjort udefra standarder blinde elever og andre handicappede skal bruge ... og det er lavet men bare ikke implementert!! Og jeg ser ikke deres muligheder kommer i brug før alle også normale elever skal anvende IT til deres eksamener f.eks sprogtests ...

For en elev som er dysgrafisk kan det "arbejde" med at skrive med pen og papir fylde ... og det drejer sig ikke kun om der er lidt de skal skrive, men for nogle også om måden de husker samt omstillingsprocessen og stress og mange af dem har en fyldt rygsæk med dårlige oplevelser med samt bruger andre måder at skrive på f.eks husker nogle fotografisk eller synthitestisk.

Ændringer med kort varsel dvs. få dage eller uden de er øvet i programmer gøre IT endeligt til et ubrugelig redskab. Og med eksamens angst og modstand kan det reelt betyde de ikke får så meget ud af hjælpemidler som de ellers vil havde kunnet  - måske derfor skoler opgiver, men tænk hvis alle måtte svar online? Muligheder er mange ... Intowords virker ved VUC hvis eleven har adgang og så kan skolen centralt indstille programmet til eksamens brug, husker jeg firmaet sagt engang.

søndag den 17. december 2017

Sådan kan det gå med misforståelser ... som bare blir ved #Odense

 


Jf. brev af 28. november, hvor vi skriver, at såfremt han består fagene på G niveau i dansk og engelsk, så vil vi tilbyde undervisning på D i de ønskede fag. Jeg mangler således en tilbagemelding fra eksamen i dansk.
Så snart den er på plads, vil vi tilbyde undervisning på D niveau. Jeg har også behov for at få vide, om det er VUC AB eller VUC AC, du ønsker som udbyder af undervisningen.

Meld tilbage, så får vi aftalerne i hus inden den 20.december.

…………………………………………………………………………
Brev fra 28. november

Kære Mor

Skoleafdelingen i Odense Kommune og UUO giver hermed tilsagn til den uddannelsesplan som VUC AB har udarbejdet for drengen, gældende fra 1. januar 2018 til 1. juli 2018.
Uddannelsesplanen sikrer at drengen modtager undervisning på 9. klasseniveau og dermed kan afslutte fagene dansk, naturfag og tysk svarende til folkeskolens afgangseksamen 2018. Fagene engelsk og matematik afsluttes på samme niveau i december 2017.

Vi er bekendt med at drengen er tilmeldt eksamen i dansk og engelsk niveau G i december 2017 på VUC AA. Ved dokumentation for beståede eksaminer i de 2 nævnte fag er Skoleafdelingen parat til at indgå i en drøftelse af undervisning på niveau D på VUC AB i foråret 2018.

Jf. mail fra rektor på Gymnasium må det påregnes, uanset niveauer på AVU, at drengen skal optages på en gymnasial ungdomsuddannelse på konkret vurdering.
Konkret vurdering betyder at eleven optages på grundlag af rektors vurdering af standpunktskarakterer og prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelser om elevens kvalifikationer, samt eventuelt en samtale eller en optagelsesprøve.
Formålet med optagelsesprøven er at give eleven lejlighed til at vise en sådan faglig viden og modenhed, at eleven må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.

Fremtidige aftale vedr. revidering af uddannelsesplan skal fremadrettet gå via UUO.

Nu er det sådan et vi tager Matematik G og Engelsk G på VUC AB som fjernkursister og ikke som står i brevet ved VUC AA!

Da Kommunen og VUC på mystisk vis glemt Dansk G er en 3. kapitel. Så jeg forstår ikke deres brev ... og deres konklusioner andet end det er typisk Odense Kommune hvor medarebjder fordrejer fakta til at sagen passer ind i det som er en vinder sag ved kommunen.

Så pga. mystiske hændelser endt vi at vi tager Dansk G som "selv studerende" og får en eksamen på VUC AA og er klar over pga. flere uheld på vejen at det enten blir bestået eller ikke bestået. Vi har fra start af sagt at enten skal han tage G for at kom ind på D, men uden en eksamen havde vi ingen rettigheder. Det lært sagen af efterår mig, udover at jeg lært VUC har flere metoder op i ærmet hvis de ikke vil optage en elev eller værre hvis de vil sikre sig elever på "nye hold" som f.eks en ordblind / to sproget hold vi ved han er "for god til" grundet psykolog udredninger. Udredninger UU ikke sat sig ind i.

Ydermere er det også sådan at den sidste betalingsfrist for at vi kan start 1. januer er den 20. december, men den dansk eksamen er den 22. december og på den måde slipper VUC AA for sagen da de bare afviser optagelsen med henvisning til fristen som VUC AB gjor. Dengang på trods af vi ansøgt siden juni ved VUC AC og var ved VUC AB medio august.

Alle ved at VUCer bare siger pyt du kan ikke optages da vi kun starter fag i december og august. Det lært jeg jo den 12. september da vores optagelse som planlagt Dansk G smuttede på ufin manér. Noget UU i deres virke som vejledere bør havde sagt en stopper for.

Der er jo mange metoder at få elever vider over til en klasse for to sprogede eller ordblinde ... eller måder at bare fastholde elever så deres muligheder foringes dvs. ved at de ender for gammel til det tilbud de har ved hånden. Men det er som om UU ikke har den tiltænkte funktion i vores sag dvs. at få mit barn videre.

Hvordan UU og skoleafdeling skriver i deres brev forstår jeg ikke. Vi har forsøgt at rede tråder ud med utallige breve, UVM var både et hjælp og var endeligt årsag i at VUC AB henvist os til VUC AA, men der kendt jeg ikke min rettigheder da UVMs ansat ikke oplyst os der var klagerettigheder. Dog er vi klar over alt nu, efter en fornyet klage. Men hvad hjælper det?

Kommunen behøver ikke overholde loven, VUC hellere ikke ... bekendtgørelsen var klokkeklar både den jf unger under 18 som skal på AVU på dispensation og optagelsesrelger jf optagelses bekentgørelsen. Nogen bryder loven men ingen vil se det.

Ligesom ingen forstår det jeg skrev fra start af og havde deres egne ideer at Kommunalstyrelsen kun behøver at betale G niveau, og vi kun glem alt om FED. Heldigvis havde jeg siden juni arbejdet op at få det relevante optagelseskrav forklaret - og trods min udførlig brev misforstået ledende medarbejder ved PPR og UU disse basale krav, men jeg redet sagen med fornyet klage på sidste faldereb.

Nu skriver de sådan en mystisk brev hvor de blander 2 VUCer sammen, kræver min svar - svar jeg HAR AFGIVET så det antyder at "nogen" fjerner mails i min sag men værst er at jeg klart kan fornemme de ansatte VIL IKKE forstå os.

Hvor om alt er det sådan vi tager Engelsk G og Mateamtik G ved VUC AB, den samme VUC som afvist at oprette Dansk G da de ikke fik nok kursister (på en kurses som VAR lavet ... ) som henvist os til VUC AC. VUC AC, fik mig til at kræve en klage sendes ind da jeg vitterlig belv desperate!

Klagen resulter så I at vi fik lov at forsøge at bestå Dansk G og Naturfag G ved alm. eksamen. Her fik vi vejledning jf Naturfag, mens Dansk læren ikke var tilstede i den lokale vi skulle møde hende. Ingen rettede op på det.

Nu er sagen at vi ansøger om at tage

Matematik FED og Engelsk FED samlet hvor lærer siger han har en stor faglig overskud.
Dansk vil vi enten tage G og FE eller FE og D alt efter den eksamens resultat da han gik koldt til den skriftlig del og afleveret efter 2 timer trods han havde 4 timer.
Tysk G er godkendt og accepteret med ikke oprettet.

VUC AB tilbyder Tysk, og skrev vi har et ønkse om Matematik FED. VUC AA tilbyder os Engelsk FED og Dansk FED, hvor det er tanken pga transport halløj at vi tager Mateamik FED ved dem også.

Men ingen vil have sagen så nu strander vi ved at den sidste eksamen er den 22. decemeber og så siger VUC AA de hørt ikke fra UU så opretter de ingen fag. Men de hørt fra mig og henviser til UU, faktisk henviser begge VUCer til UU. Og mit barn risiker trods hans massiv indsats og vores stor omstilling til VUCs AVU pensum at stå uden fagudbud ... sikke en spild af vores tid og ressourcer.

Endeligt er jeg klar over det ikke er en sag nogen vil have før vi har bevist vores værd efter agentsvigt. Ingen straffede kommunen eller de svigtende agenter men alle kun påpege kommunen anbragt uden de vidste hvad der var af svigt i sagen, som intet havde med min forældre ansvar at gøre men var skolesvigt der tog lang tid at kom til syne .... men det som sker her nu, uden at nogen vil se det fortæller os der er noget rivende gjalt.

Vi fik først for nyelig at vide at Gymnasium har fået UVMs udsagn at elever som kommer via AVU kan optages hvis de har en god karakter i FE og helst D nivau. Så det er også noget vi kan opfylde men kræver ligesom vi får:

Matematik FED
Engelsk FED
Dansk enten G og FE eller FE og D (som jeg sagt vi vurder efter eksamen og er klar over dårlig G = gentagelse af G med FE oveni)
Tysk G
Vi kan tage 2x FED fag og en G fag på et halv år. Og vi søger pga det stor faglig overskud jf matematik og engelsk at de to fag tæller som en FED fag for at der er plads til Dansk G eller D og Tysk G. Men UU kan og vil ikke forstå, samt de har blandet sagens VUCer fuldstændigt sammen.

Og det efter jeg sat det op i en udførlig skema og forklarede vi nok må se at oprette et samarbejde på tværs, hvor julens eksamener viste der var transport problemer jf det skriftlige eksamener med mindre det ligger ved en VUC der er knyttet til en storby. Endeligt viser sagen bare ... når Kommunen er ind over går der ged i vores sag. Det er så en joke at sige inden de talt med UU så var de endeligt glad for at tage imod mit abrn. Det er som vores ry og rygte forfulgt os ... vi fik ingen frisk start og mit barn havde aldrig gjort noget i skolen for at han skulle opleve det her andet end jeg ansøgt om at han får en kort ophold på i en ordblindklasse for at rette op på hans undervisning i 3-4. klasse.

Nu ser vi hvad han fik for Dansk G. Sagen er vi endt uden sprogtest, og han afleveret kun en halvfærdig stil da han opgav efter 2 timer ... men meget kan ske til den mundlig eksamen har jeg hørt andre sige. Dog er det for os ingen problem om det blir G eller D niveau i Dansk da det er "skriftdelen" der skal øves ... han er sjovt nok ret god til grammatik! Og hans PC løser en stor del af det skriftlige. Hvis han må bruge den til eksamen ...

Trist var hans PC endt med at ikke være brugt til hans skriftlig Engelsk. Jeg mangler fortsat en forklaring da jeg var tilstede og de kun bare havde taget den ud til mig så trykkede jeg på den rigtige knap. Det var endeligt trist at opleve ingen censor kun stop personalet da jeg inden den eksamen forklarede til alle hvad trin de skulle - netop fordi VUC ikke oprettede hans app writer og UVM gjor filen skrivbar via enten app writer eller cd ord. Han fik filen men kun ikke skrive i den med hans PC, den PC vi vidste han skulle skrive på pga dysgrafien. Det er endeligt det jeg forventede vi står med til sprogtesten i Dansk men vi kun ikke tage proven af andet årsager ... som var vores eget skyldt trods vi kæmpede for at måtte. Murphys Law!

Jeg er ked af den skolesag, men UU misforstår sagen med vilje. Det er som om de IKKE VIL FORSTÅ sagen og kan slet ikke engang finde ud af hvor vi tager hvilke fag. Eller værst de tog ingen notits af da vi forklarede hvad vi skal bruge og hvordan. Jeg er desperat men ingen stopper Kommunen og den her gang er det således de skubber os over i den nye reform ... og npr de udmærket ved at 20. december ligger før den sidste eksamen og de kan aftale alt inden er det deres sidste mulighed for at sikre vi hellere ikke denne gang får en skolegang fra Odense Kommune.

Magen til svigt skal ledes længe efter, og i et system som giver systemet ret ... er der vel intet vi kan gøre ved dette. At misbruge min tid og jeg gjor alt for at samarbejde med leder som direkte på mes modbydeligt vis modarbejder sagen - ledere som bare kan misforstå og bekalge imens min dreng ikke får undervisning fortæller UVM det UVM og de øvrige instancer missede: Kommunens ansatte og fusk ved agenter sikrer udsatte stagnere.

Når Jobcenter afstraffer mig med kontanthjælpsloft og ikke godkendt min anmodning om fleksjob er der ingen økonomi at betale VUC selv, men da det rent praktisk er UUs job har UVM sikret VUC kan henvise til UU som bare misforstå som det basker, i et samarbejde med PPR. Det har forgået sådan i 11 år hvor det seneste 7 år i Odense Kommune nok var værre end jeg havde forstillet mig det kun være.

Jeg skrev hvad der skulle til i august 2017, septemeber væltede sagen da VUC af mystiske årsager ikke oprettede Dansk G men vil vi skulle snak dansk som tosproget og deres elearn hold vi ikke ansøgt om. Så sat VUC AB bare sig tilbage og bildt mig ind de havde ingen Dansk G. Det var så sent i forløbet at vi ikke kun nå en anden VUC, men nu ser jeg den generelle trend:

Ingen vil have os, og UVMs afgørelse omgås på snedig vis ved at UU fejltolker, misforstår og ikke ved bedre ... hvor alle udmærket ved hvis UU ikke har aftalt noget den 20. dec får vi ingen fag til forår. Der er sidste oprettelsesfrister og dem holder VUC strengent fast i visse sager. Andre oplever ikke det samme "skrappe" regler .... eller det vi er udsat for igennem så mange år.

Så jeg gentager mig selv vi ønsker et samarbejde mellem VUC AB og AA.

VUC AB tilbyder Tysk G og det har vi accepteret.
Vi ønsker Matematik, Engelsk og Dansk således at de skriftlige eksamener tages ved VUC AA netop pga tog og busser ikke kan få os frem kl 9, med mindre vi tager taxa og stresser hvis DSB bare er 5 minutter forsinkede.
Da der er en faglig overskud søger vi dispensation for at matematik og engelsk tæller som en FED fag sammen, og Dansk kan være enten G og FE eller FE og D.
Jeg påpeger at VUCerne har sidste aftale / betalingsfrist den 20. dec og kan af gode grunde ikke producer en resultat for Dansk før den 22. derfor må UU indgå en aftale så vi ikke som her i efterår står uden fag netop fordi UU ikke kan følge med i sagen.  
Det er tragisk at vi stået uden dansk når vi havde mest brug for en profesionel tilgang, men det kun ingen drages til ansvar for på samme måde som hvis det var forældresvigt. Se, skoler og kommunen kan ikke gives noget form for pålæg - de er fritaget - og når jeg ser at sanktioner slet ikke virker på forældre eller børn er jeg på ingen måde tilhænger for at der uddeles pålæg, men når vores sag gentager samme fejl tænker jeg det er på tide Odense Kommune handler.

Jeg er bare bekymret for Kommunen kun handler med sanktioner mod mig som forældre der oplever modstand og en grum og råt adfærd, som er meget provokerende da vi stille og roligt ansøgt rettigdigt, som vi var vejledt og havde alle dispensations ansøgninger på plads. Hvis jeg var UU så fandt jeg en anden VUC ... men det er for sendt nu. Vi må håbe VUC indser de tog sorger på forskud, og give mit barn en chance. UU giver ham ingen muligheder - ikke som de misforstår, desværre er det som om VUC på den måde slipper for at optage en elev ... med besværlig mor. Besværlig fordi jeg gennemskude noget ikke var i orden??

Trist er at Kommunen bliver ved med at misforstå indtil betalingsfrister er overstået, så beklager de bare. Mens jeg sidder med sorteper kortet ... og hvis jeg belyser sagen kommer de ansatte med sanktionerne. Uden vi bliver hørt. Kommunen er jo fejlfrit. Men hvordan ender så mange børn, især handicappede og indvandre uden 9. klasse?

Skoleafdelingens brug af Kommunalstyrelsen som ansvarlige var det mest ufine jeg havde set, men at de derfra med fuld overlæg skriver ... så fejlbehæftede ... når jeg tydeligt skrev der skal et samarbejde til mellem VUC AB og AA?? Det giver ingen mening. det er klart at både VUC AA og AB henviser til UU, og at aftaler ikke kommer i hus så længe UU ikke forstår hvad de skal og venter tilbage meldning fra mig af med kriteri de opstiller som ikke er "gangbart".

Jeg påpeger UU skal sikre en aftale med begge VUCer inden den 20. december .... så vi får de fag som vi har brug for. Vi skal ikke have en ordblind eller to sproget hold men regulær pensum, hvor det kendt faglig overskud huskes denne gang da det var glemt i efteråret, trods lange forklaringer.

Endeligt tænker jeg at UU ikke kan misforstå mere men så har de den næste fejl klar. Det er endeligt trist at opleve. VUC gider ikke alle elever men UVM tvang dem, derfra får vi de fag vi skal bruge, da jeg sagtens kan tage matematik hjemmefra men det er bedst for os allesammen hvis han får faget som fjernundervisning som aftalt. Det ved UU, VUC og skoleafdelingen. Men ingen vil forstå det jeg skriver ... de vil ikke forstå os. Simpelt.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.