onsdag den 27. december 2017

Skriveprocessen og samling af det hele #dysgrafi
Nu hvor han er et sted mellem 6-9 klasse jf skriftlige opgaver har han mange gode ideer når han vil skrive men det er en udfodring at få det ned på papir.  Som Susan Judd skriver kræver det ikke bare at huske og sætte deres ideer i orden, men også forvalte håndskrift, stavning, tegnsætning, ordforråd og grammatik. Jeg har fundet hendes kapitel om emnet og justeret til til hvordan vi gøre og sært nok har vi meget det samme fremgangsmåde!


For at gøre skrivningen nemmere håndteres opgaverne en ad gangen, i det samme rækkefølge så de lærer at systematisere. 

Han bruger nu en computer da han har meget svært ved at skrive bogstaver. Vi bruger ikke dictus, primært fordi vi ved det ikke må bruges til eksamen og når han er træt kan en af os skrive hans ideer ned da det ikke lykkedes os endnu at overbevise ham at Mindmappe.

Så endeligt gøre vi ligesom Susan Judd beskriver at vi får alt ned på papir uden hensyn til "stavning, tegnsætning eller organisation" og derefter at 2gå over materialet igen" og udfylde "mangler", "redigere for at få klarhed og tilføje indledende og overgangssætninger" hvor det er nødvendigt. Og når alt er færdig at kontrollere "stavning og tegnsætning".

Han har problemer med at tænke og skrive på samme tid som skaber det situation at han skal organiser det han vil skrive inden han skriver og her er det vi er igang med at lære ham teknikker til at han kan brainstorme hans ideer, hvor vi tænker på det kan gøres ved at tegne eller på en båndoptager da dictus er for langsomt, og han taber tråden i det han vil "sige og skrive".

Det er dog svært at få ham til at gå over hans skrivearbejde og redigere! Han gider det ikke ... men lidt efter lidt er han gået igang. Og her har vi altid en "bestemt antal ord" en opgave skal fylde hvor vi deler stor opgaver op i mindre dele.

Når alt dette er færdig så lærer han at kontrollere stavning og tegnsætning. Her kan word eller google docs kun noget af det så her trænes læsning for at sikre at rettelser ikke ændre konteksten af det han skriver. Netop her ser jeg han er udfordret hvor vi træner med små afsnit som han retter, og ved hvor mange fejl han skal finde. Og som ved mig, ser jeg at han har det nemmere ved rettelser når det gøres over flere dage, men nogle gange er der bare ikke mulighed for dette. Igen hænger det meget godt sammen med det Susan Judd skriver i hendes bog "Learning Disabilities Sourcebook" i kapitel 33!

Jeg er lidt nervous for hvordan han vil håndtere alt dette som skolens krav jf skrivning bliver større. Især når han kommer på gymnasiet, hvor det forventes at ungers evner til at "læse og forstå" kan tilpadses varierede og svære tekster. Hvor de skal integrere information i længere komplekse tekster, men jeg ser han kan det mundligt så vi må arbejde på at det kommer til syne via skrivning. Det er tydligt at han skal have hans tekster oplæst, og han nægter fortsat syntetisk tale.

Han skriver som alle andre bedst, når han er involveret i emnet. Jeg overvejer at hans emner vælges og muligvis forhandles med klasselæreren, men indtil nu har hans lærer været meget opfindsomme og givet ham utrolig spændende for ham emner. Der findes en del teknologier til efterhånden næsten alle aspekter af skrivning, herunder udvikling af ideer og organisation samt stavning men det er et problem at han ikke må tage disse med til alle eksamener så det er altid en sats om vi vælger noget nyt, eller kæmpe med at han tegner eller redigerer.

Men uanset hvor gode teknologiske muligheder er er det et arbejde som skal være tæt sammen med læreren, så disse skrivefaser fasthodles og for at få feedback som hans opgaver udvikles. Heldigvis er hans lærer altid til rådighed, uheldigvis bruger han dem ikke altid - men det kommer lige så stille.

Alle eleverne bør opfordres til at udvikle deres skrivefærdigheder, dog hvor det er svært for nogle med indlæringsproblemer så kan mundtlige eller grafiske præsentationer være en alternativ men jeg vil bruge mundlige afleveringer som skabeloner til senere skriftlige afleveringer alt efter hvor langt han når i det følgende tids skriftlige opgaver så han lærer at udforske hans ideer.

"Hvis du har gode ideer", bemærker han, "skrivning er værd at kampen."
Keeping ahead in school by Dr. Mel Levine


Jeg har valgt at han kan arbejde fremmedrettede med få men konkrete ændringer i hans hverdag:

1. Vi giver ham kortere skriveopgaver, men hvor vi husker at han skal kunne skrive 2 sider til eksamen så hans opgaver struktureres omkring sådan en "eksamens opgave" hvor opgaven deles dvs. indledning, afslutning osv. Her overvejer jeg Marie Gades skabeloner men holder lidt igen da han kan stå som jeg gjor og ikke huske skabelonen når det pludseligt fjerne.
2. Vi accepter fejl jf stavning eller tegnsætning, og retter det sammen senere. For Engelsk har vi fundet og begyndt at bruge "Grammerly" som er nemt og præcis, men har ikke helt fundet noget til Dansk men han bruger Word hvor det giver mening. Her husker vi at udnytter hans fotografisk hukkommelse.
3. Vi vælger en tekstbehandlingsprogram som er tilladt til alle eksamener og holder os til den, da skift kort inden belaster bare yderliger of pga hans handicap er det bare en overbelastning.
4. Ekstra tid til opgaverne og leksier husker vi for at vurder om han har brug for mere tid til eksamen.
5. Vi er påpaseligt med gennemgang af hans opgaver og er opmærksomme om han blir flov over fejl.
6. Adgang til en computer til test øves inden eksamen, så vi ikke igen står til eksamen uden at det virker. Eller ved at vores program adgang kikser jf eksamens reglerne
7. Han skal ikke undervurderes pga hans output men opmuntres når det er svært.

Dette tekst har jeg tilpadset til hans behov fra en bog: "Learning Disabilities Sourcebook", kapitel 33: Specialized Teaching Techniques som bemærkelsesværdig beskrev alt dette jeg nået frem til. Og på en klokkeklart og præcis måde ... det er således svært at komme frem til en original tekst så rettede jeg den kapitel til hans behov, og fjernede det vi ikke vil brug og tilføjer det vi skal bruge.

tirsdag den 26. december 2017

PC til eksamen?
Hvor var det en sej halv år. Vi tog 9. klasse hvor vi fik vores stærkeste fag tilbudt med "maximum hjælp fra systemet" og hvor de med fuld overlæg valgt at ignorere anmodninger om hjælp der hvor fag ikke var så fine. Min plan var at tage de stærke fag og kom igennem med 7 taller og at systemet hjælper med professionel indsats og løfte de svag fag til 7.

Men til mødet havde de deres egne ideer. Den først idé var at kun G niveau er kommunens ansvar, hvor de vil afvise den ifølge dem den "valgfri" FED niveau jf VUCs AVU forløb. Men heldigvis var det præciseret jf bekendtgørelsen at vi skal have både G og FED for Matematik, Dansk og Engelsk. Og dertil to G fag dvs i vores tilfælde Tysk og Naturfag (ellers må tysk erstattes af histori, samfundsfag osv) Det er indtil den nye FGU så hvad der skal til for at en elev kan kom videre på HF.

Vi vil som forklarede videre på Gymnasium hvor kravene er FE med høj standpunkt og helst D niveau hvor karakter skal være over et snit på 5, eller 6 hvis der skal søges videre uden:

Søgeresultater

Vurderingen af uddannelsesparathed - Undervisningsministeriet


Heldigvis har vi denne vurdering via en brobygningforløb af 2017 som PPRs pædagogisk chef prøvede at stoppe ved at anbefal at UU "ignorer" vores sag! Ja, det skete og heldigvis opdagede jeg der var noget rivende gjalt da alle de andre børn allerede i 2015 kom på planlagte brobygning så jeg opdagede det da vi stået i det samme året efter. Tænk at frasorteres uden viden om "hvem, hvad og hvordan" det forgår?

Men hvordan gik det til eksamen? Vi tog G niveau på et halv år, undtagen Tysk da vi tager faget over et helt år, eller næsten et helt år.  

Det gik faktisk meget godt! Undtagen for PC frem for pen og papir ... 

Engelsk gav det 12 tal som forventede til den mundlig del, skriftlig svar venter vi på for at få et svar.  Han er ikke gamer uden at havde lært mere end at spille computer. Unger lærer lynhurtigt fremmedsprog hvis det giver mening for dem at lære det. Læren vurderede han ikke skulle skrive på en PC til eksamen så det blir spændende hvordan det gik da han ikke vil tage hans eksamen uden, og det så kiksede til eksamen ved at filen ikke kun åbnes da Intowords ikke var på deres system, dog havde vi en privat kopi. Intowords skal bruges til at gøre selve filens skrivedel anvendelig som UVM levere med koder på som låser filen osv. 

Matematik var en 10 tal for skriftlig og mundlig sammen. Her måtte han bruge alle hans hjælpemidler som skolen brugt i løbet af året så det var trygt og let anvendeligt.

Naturfag var en 7 som selv studerende. Det var også mundlig. Og jeg undervist ham her. 

Dansk kom ind på sidste plads med 4 til det mundlige ... hvor vi får en fornyet forsøg jf det skriftlig i januar. Her havde han en mindre erfaren ekstern lærer som først til slut opdagede hvordan han skjuler problemer, og nu er læren godt med. 
Dansk var også hans alleførste eksamen, efter mange år uden en rigtig eksamen dvs. faktisk ahvde han aldrig haft en rigtig eksamen!! Dagen inden skulle vi skifte fra google docs til word trods jeg spurgt allerede i oktober hvad der tillades til selve eksamen, samt han gik bare koldt halvvejs.

Endeligt er det fedt at se han skrev så meget bedre end 2016's prøve eksamen! Han skrev bare ikke "nok". Så det var ikke en dårlig præstation set udefra hvordan det hele er samlet. Han fik hellere ikke vejleder timer inden Dansk og det var mere eller mindre uden der var opbakning fra skolen der gav den eksamen.

Noget som han mærkede da de gav timer jf Naturfag, så han blev klar over noget ikke stemt. Vi blev henvist til at tage den eksamen som selv studerende da det gik helt galt ved tilmelding pga. UU vejleders og Kommunens daværende Pædagogisk Chef's gode ideer om hvad krav vi skal opfylde, som ikke var rigtigt!

Det skete til trods for jeg gav dem bekendtgørelsen osv. allerede i juni og igen i august og præciserede det i september. Men nu er det i hvert tilfælde dokumenteret at han har skrift problemer som vi igennem flere udredninger dvs 2008, 2010, 2012, 2015 og 2016 år efter år præciserede. Hjælp udeblev og hjælp er faktisk kun at vi ved hvilke programmer er tilladet, og han anvender disse i løbet af skoleåret så der ikke er overraskelser til eksamen. Værst er vores "problemer" bare enten blev lovet hjælp til eller talt væk trods de aldrig selv havde set mit barns skriftsprog, eller tog en uddannesle til at de selv kan vurder det psykologer (ja flertal) vurderede ... men at kommunens personale kan negliserede kompetente fagfolks vurderinger som rent praktisk tog sig tid til at observere mit barn og på ingen måde agerede fagligt forsvarligt i det 7 år vi ar været i kommunen fortæller hvor gjalt det er.

VUC var klar over jeg sagt vi skal bare igang allerede i august, med en gammel garvede lærer for han kan indhente meget af det forsømte. Nu tager vi det som det kommer, heldigvis kan vi klare faget med G eller D niveau bare han får en fornuftig standpunkt ved E niveauet. Endeligt var vi klar til at gå igang i januar 2017 men måtte ikke videre for ansatte ved PPR som smed sagen til BUF hvor BUF meldt pas da det ikke er deres bord, men ikke uden at skrive notater de kan misbruge i nødstilfælde jf pålæg trusler. Ingen handicappede bør trues ... når det er kommunens opgave at levere undervisning.

Vi venter nu på en omprøve eller om der sættes 60 timer mere på hans kurses. Så han går igang den 1 januar ... hvor de andre starter den 8. for at afslutte 60 timer Matematik inden den 8. således at han har timer til det ekstra Dansk. Vi er heldig at han er dygtig i Matematik og Engelsk så vi kan også indhente det som var forsømt.

Dog regnede jeg ikke med at det vil være så svært at få ham igang med at arbejde hjemmefra, men han havde sagt nej til mere hjemmeundervisning og var lovet det sker. Så, nu håber jeg det er det sidste modul vi afslutter hjemmefra da jeg hellere ikke orker mere ... så han får hans ønske opfyldt med rigtige lærer. Jeg har dog den pædagogiske opgave at holde ham igang, hvor systemets metode er mere af trusselagtig i natur ... men vi har intet SU de kan tage fra os ... og anbringelser fremmer ikke læring så det er meget klart bevist at Kommunen må se at finde andre metoder til elever!

Fagligt ligger han i dag på samme niveau med hans søster og mig! Vi har jo vores papir fra dengang vi var i skole, ikke? Og han var op til eksamen med censor osv. Det havde Kommunen ikke regnet med ... og jeg er tilfreds, men en smule ked af det ... da han nok havde nået at være en ganske alm. elev hvis ikke Kommunen ikke valgt mod vores ønske i 2011 hvor Friskolen styrtede mod en konkurs med faglærte jf. vores behov lærer! Det vidste alle da skolen skrev det til Kommunen inden men skolens nye ledelse kun omskrive vores liv på notime uden at kommunen undrede sig over deres pludselig adfærds ændring der skiftede frem og tilbage. En ting er sikkert: Pas på hvad skolen kan skrive da skoler lever videre uden dit barn med et handicap ...

At Kommunen derfra trods psykolog udtalelser vælger en Intern skole som decideret var en fupskole oprettede kun fordi der var elever i 2012 uden skoletilbud, elever ingen vil tage imod siger mere om hvad standard der var derude. At Tvind overtog uden at levere det de fik penge til af Kommunen er ikke noget nyt i sager som vores og hvor Folkeskolen forviser os til en Centerklasse som ikke kun opdrive det timer vi skulle bruge, men som udskriver os til en Folkeskole som ikke havde forstand på det de skulle igang med siger alt om det vi har været sat igennem.

Det var godt nok mange skoleskift ... kun fordi Folkeskolen ingen penge havde til inklusion og hellere ikke var indstillet til at kan inkludere når ledere ikke forstået "handicap" og dermed ikke kun oplære personalet til opgaven. Det var gjalt i 2009 og den daværende psykolog siger i dag hun bare sætter unger som ham i specialskoler for adfærdsvanskelige ... det ramt mig at hun intet lært af vores sag, og ingen lært det næste 7 år! Hun vil ikke høre at det ikke gik i en specialskole ... bare hun kom af med elever ... det er nok det status hun efterlod kommunen i da hun gik på pension. Men efter den psykolog var der 4 eller 6 andre og det gik ikke bedre for os dog sagt en konsulent fra men Kommunen fastholdt vi ikke skal få ret.

Så, lige nu klarer vi os med at lærer giver pensum, lærer som tager imod opgaverne og jeg kæmper for at dispensationer jf PC frem for pen og papir huskes, også til eksamen.

Nogle fag går bedre end andre fag og det er endeligt at vi får kun noget ud af ansøgninger hvor alle elever bruger en PC. Det er lidt trist når hele året er leveret på PC, men eksamen forventes der at pen og papir bruges! Ingen lærer kan omstille alt, uden der er øvet i ting igennem, og det gik gjalt men vi opgiver ikke bare her.

UVM levere fine filer til elever som min dreng, men til eksamen går det gjalt da hverken lærer, elever eller censor er rutineret når det kun bruges og det er oftest kun "en gang til en elev" om året. Andre ved nok ikke de filer eksister, som vi hellere ikke vidste.

Jeg har forslået UVM at ligge prøve filer frem som disse fås på USB så udstyret kan afprøves inden eksamen og elever og lærer kan øve sig uden der er press på, og tænker at lærer samt elever har også brug for youtube film. Måske laver vi en til dem så alle kan se hvordan det funger ... måske vil UVM så se det er smart hvis alle elever aflevere elektronisk for så kan alle får deres rettet elektronisk.

Det timer som er sparede kan så bruges på ungerne. da der er mange som skal have lidt ekstra for at opnå det samme som alle andre! Men sikke en ramaskrig hvis alle ikke er klar til at anvende IT, dog går det fint med Matematik ...

Lige nu bruger alle timer på at kæmpe for at få lov at skrive på en PC trods kurser er leveret for alle elever fås elektronisk. Der er ikke mange som bruger bøger mere ... det må give stof til eftertanke at en skift som gælder for alle vil løse det problem ordblinde og blinde har til eksamen!

Jeg antager filen er gjort udefra standarder blinde elever og andre handicappede skal bruge ... og det er lavet men bare ikke implementert!! Og jeg ser ikke deres muligheder kommer i brug før alle også normale elever skal anvende IT til deres eksamener f.eks sprogtests ...

For en elev som er dysgrafisk kan det "arbejde" med at skrive med pen og papir fylde ... og det drejer sig ikke kun om der er lidt de skal skrive, men for nogle også om måden de husker samt omstillingsprocessen og stress og mange af dem har en fyldt rygsæk med dårlige oplevelser med samt bruger andre måder at skrive på f.eks husker nogle fotografisk eller synthitestisk.

Ændringer med kort varsel dvs. få dage eller uden de er øvet i programmer gøre IT endeligt til et ubrugelig redskab. Og med eksamens angst og modstand kan det reelt betyde de ikke får så meget ud af hjælpemidler som de ellers vil havde kunnet  - måske derfor skoler opgiver, men tænk hvis alle måtte svar online? Muligheder er mange ... Intowords virker ved VUC hvis eleven har adgang og så kan skolen centralt indstille programmet til eksamens brug, husker jeg firmaet sagt engang.

søndag den 17. december 2017

Sådan kan det gå med misforståelser ... som bare blir ved #Odense

 


Jf. brev af 28. november, hvor vi skriver, at såfremt han består fagene på G niveau i dansk og engelsk, så vil vi tilbyde undervisning på D i de ønskede fag. Jeg mangler således en tilbagemelding fra eksamen i dansk.
Så snart den er på plads, vil vi tilbyde undervisning på D niveau. Jeg har også behov for at få vide, om det er VUC AB eller VUC AC, du ønsker som udbyder af undervisningen.

Meld tilbage, så får vi aftalerne i hus inden den 20.december.

…………………………………………………………………………
Brev fra 28. november

Kære Mor

Skoleafdelingen i Odense Kommune og UUO giver hermed tilsagn til den uddannelsesplan som VUC AB har udarbejdet for drengen, gældende fra 1. januar 2018 til 1. juli 2018.
Uddannelsesplanen sikrer at drengen modtager undervisning på 9. klasseniveau og dermed kan afslutte fagene dansk, naturfag og tysk svarende til folkeskolens afgangseksamen 2018. Fagene engelsk og matematik afsluttes på samme niveau i december 2017.

Vi er bekendt med at drengen er tilmeldt eksamen i dansk og engelsk niveau G i december 2017 på VUC AA. Ved dokumentation for beståede eksaminer i de 2 nævnte fag er Skoleafdelingen parat til at indgå i en drøftelse af undervisning på niveau D på VUC AB i foråret 2018.

Jf. mail fra rektor på Gymnasium må det påregnes, uanset niveauer på AVU, at drengen skal optages på en gymnasial ungdomsuddannelse på konkret vurdering.
Konkret vurdering betyder at eleven optages på grundlag af rektors vurdering af standpunktskarakterer og prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelser om elevens kvalifikationer, samt eventuelt en samtale eller en optagelsesprøve.
Formålet med optagelsesprøven er at give eleven lejlighed til at vise en sådan faglig viden og modenhed, at eleven må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.

Fremtidige aftale vedr. revidering af uddannelsesplan skal fremadrettet gå via UUO.

Nu er det sådan et vi tager Matematik G og Engelsk G på VUC AB som fjernkursister og ikke som står i brevet ved VUC AA!

Da Kommunen og VUC på mystisk vis glemt Dansk G er en 3. kapitel. Så jeg forstår ikke deres brev ... og deres konklusioner andet end det er typisk Odense Kommune hvor medarebjder fordrejer fakta til at sagen passer ind i det som er en vinder sag ved kommunen.

Så pga. mystiske hændelser endt vi at vi tager Dansk G som "selv studerende" og får en eksamen på VUC AA og er klar over pga. flere uheld på vejen at det enten blir bestået eller ikke bestået. Vi har fra start af sagt at enten skal han tage G for at kom ind på D, men uden en eksamen havde vi ingen rettigheder. Det lært sagen af efterår mig, udover at jeg lært VUC har flere metoder op i ærmet hvis de ikke vil optage en elev eller værre hvis de vil sikre sig elever på "nye hold" som f.eks en ordblind / to sproget hold vi ved han er "for god til" grundet psykolog udredninger. Udredninger UU ikke sat sig ind i.

Ydermere er det også sådan at den sidste betalingsfrist for at vi kan start 1. januer er den 20. december, men den dansk eksamen er den 22. december og på den måde slipper VUC AA for sagen da de bare afviser optagelsen med henvisning til fristen som VUC AB gjor. Dengang på trods af vi ansøgt siden juni ved VUC AC og var ved VUC AB medio august.

Alle ved at VUCer bare siger pyt du kan ikke optages da vi kun starter fag i december og august. Det lært jeg jo den 12. september da vores optagelse som planlagt Dansk G smuttede på ufin manér. Noget UU i deres virke som vejledere bør havde sagt en stopper for.

Der er jo mange metoder at få elever vider over til en klasse for to sprogede eller ordblinde ... eller måder at bare fastholde elever så deres muligheder foringes dvs. ved at de ender for gammel til det tilbud de har ved hånden. Men det er som om UU ikke har den tiltænkte funktion i vores sag dvs. at få mit barn videre.

Hvordan UU og skoleafdeling skriver i deres brev forstår jeg ikke. Vi har forsøgt at rede tråder ud med utallige breve, UVM var både et hjælp og var endeligt årsag i at VUC AB henvist os til VUC AA, men der kendt jeg ikke min rettigheder da UVMs ansat ikke oplyst os der var klagerettigheder. Dog er vi klar over alt nu, efter en fornyet klage. Men hvad hjælper det?

Kommunen behøver ikke overholde loven, VUC hellere ikke ... bekendtgørelsen var klokkeklar både den jf unger under 18 som skal på AVU på dispensation og optagelsesrelger jf optagelses bekentgørelsen. Nogen bryder loven men ingen vil se det.

Ligesom ingen forstår det jeg skrev fra start af og havde deres egne ideer at Kommunalstyrelsen kun behøver at betale G niveau, og vi kun glem alt om FED. Heldigvis havde jeg siden juni arbejdet op at få det relevante optagelseskrav forklaret - og trods min udførlig brev misforstået ledende medarbejder ved PPR og UU disse basale krav, men jeg redet sagen med fornyet klage på sidste faldereb.

Nu skriver de sådan en mystisk brev hvor de blander 2 VUCer sammen, kræver min svar - svar jeg HAR AFGIVET så det antyder at "nogen" fjerner mails i min sag men værst er at jeg klart kan fornemme de ansatte VIL IKKE forstå os.

Hvor om alt er det sådan vi tager Engelsk G og Mateamtik G ved VUC AB, den samme VUC som afvist at oprette Dansk G da de ikke fik nok kursister (på en kurses som VAR lavet ... ) som henvist os til VUC AC. VUC AC, fik mig til at kræve en klage sendes ind da jeg vitterlig belv desperate!

Klagen resulter så I at vi fik lov at forsøge at bestå Dansk G og Naturfag G ved alm. eksamen. Her fik vi vejledning jf Naturfag, mens Dansk læren ikke var tilstede i den lokale vi skulle møde hende. Ingen rettede op på det.

Nu er sagen at vi ansøger om at tage

Matematik FED og Engelsk FED samlet hvor lærer siger han har en stor faglig overskud.
Dansk vil vi enten tage G og FE eller FE og D alt efter den eksamens resultat da han gik koldt til den skriftlig del og afleveret efter 2 timer trods han havde 4 timer.
Tysk G er godkendt og accepteret med ikke oprettet.

VUC AB tilbyder Tysk, og skrev vi har et ønkse om Matematik FED. VUC AA tilbyder os Engelsk FED og Dansk FED, hvor det er tanken pga transport halløj at vi tager Mateamik FED ved dem også.

Men ingen vil have sagen så nu strander vi ved at den sidste eksamen er den 22. decemeber og så siger VUC AA de hørt ikke fra UU så opretter de ingen fag. Men de hørt fra mig og henviser til UU, faktisk henviser begge VUCer til UU. Og mit barn risiker trods hans massiv indsats og vores stor omstilling til VUCs AVU pensum at stå uden fagudbud ... sikke en spild af vores tid og ressourcer.

Endeligt er jeg klar over det ikke er en sag nogen vil have før vi har bevist vores værd efter agentsvigt. Ingen straffede kommunen eller de svigtende agenter men alle kun påpege kommunen anbragt uden de vidste hvad der var af svigt i sagen, som intet havde med min forældre ansvar at gøre men var skolesvigt der tog lang tid at kom til syne .... men det som sker her nu, uden at nogen vil se det fortæller os der er noget rivende gjalt.

Vi fik først for nyelig at vide at Gymnasium har fået UVMs udsagn at elever som kommer via AVU kan optages hvis de har en god karakter i FE og helst D nivau. Så det er også noget vi kan opfylde men kræver ligesom vi får:

Matematik FED
Engelsk FED
Dansk enten G og FE eller FE og D (som jeg sagt vi vurder efter eksamen og er klar over dårlig G = gentagelse af G med FE oveni)
Tysk G
Vi kan tage 2x FED fag og en G fag på et halv år. Og vi søger pga det stor faglig overskud jf matematik og engelsk at de to fag tæller som en FED fag for at der er plads til Dansk G eller D og Tysk G. Men UU kan og vil ikke forstå, samt de har blandet sagens VUCer fuldstændigt sammen.

Og det efter jeg sat det op i en udførlig skema og forklarede vi nok må se at oprette et samarbejde på tværs, hvor julens eksamener viste der var transport problemer jf det skriftlige eksamener med mindre det ligger ved en VUC der er knyttet til en storby. Endeligt viser sagen bare ... når Kommunen er ind over går der ged i vores sag. Det er så en joke at sige inden de talt med UU så var de endeligt glad for at tage imod mit abrn. Det er som vores ry og rygte forfulgt os ... vi fik ingen frisk start og mit barn havde aldrig gjort noget i skolen for at han skulle opleve det her andet end jeg ansøgt om at han får en kort ophold på i en ordblindklasse for at rette op på hans undervisning i 3-4. klasse.

Nu ser vi hvad han fik for Dansk G. Sagen er vi endt uden sprogtest, og han afleveret kun en halvfærdig stil da han opgav efter 2 timer ... men meget kan ske til den mundlig eksamen har jeg hørt andre sige. Dog er det for os ingen problem om det blir G eller D niveau i Dansk da det er "skriftdelen" der skal øves ... han er sjovt nok ret god til grammatik! Og hans PC løser en stor del af det skriftlige. Hvis han må bruge den til eksamen ...

Trist var hans PC endt med at ikke være brugt til hans skriftlig Engelsk. Jeg mangler fortsat en forklaring da jeg var tilstede og de kun bare havde taget den ud til mig så trykkede jeg på den rigtige knap. Det var endeligt trist at opleve ingen censor kun stop personalet da jeg inden den eksamen forklarede til alle hvad trin de skulle - netop fordi VUC ikke oprettede hans app writer og UVM gjor filen skrivbar via enten app writer eller cd ord. Han fik filen men kun ikke skrive i den med hans PC, den PC vi vidste han skulle skrive på pga dysgrafien. Det er endeligt det jeg forventede vi står med til sprogtesten i Dansk men vi kun ikke tage proven af andet årsager ... som var vores eget skyldt trods vi kæmpede for at måtte. Murphys Law!

Jeg er ked af den skolesag, men UU misforstår sagen med vilje. Det er som om de IKKE VIL FORSTÅ sagen og kan slet ikke engang finde ud af hvor vi tager hvilke fag. Eller værst de tog ingen notits af da vi forklarede hvad vi skal bruge og hvordan. Jeg er desperat men ingen stopper Kommunen og den her gang er det således de skubber os over i den nye reform ... og npr de udmærket ved at 20. december ligger før den sidste eksamen og de kan aftale alt inden er det deres sidste mulighed for at sikre vi hellere ikke denne gang får en skolegang fra Odense Kommune.

Magen til svigt skal ledes længe efter, og i et system som giver systemet ret ... er der vel intet vi kan gøre ved dette. At misbruge min tid og jeg gjor alt for at samarbejde med leder som direkte på mes modbydeligt vis modarbejder sagen - ledere som bare kan misforstå og bekalge imens min dreng ikke får undervisning fortæller UVM det UVM og de øvrige instancer missede: Kommunens ansatte og fusk ved agenter sikrer udsatte stagnere.

Når Jobcenter afstraffer mig med kontanthjælpsloft og ikke godkendt min anmodning om fleksjob er der ingen økonomi at betale VUC selv, men da det rent praktisk er UUs job har UVM sikret VUC kan henvise til UU som bare misforstå som det basker, i et samarbejde med PPR. Det har forgået sådan i 11 år hvor det seneste 7 år i Odense Kommune nok var værre end jeg havde forstillet mig det kun være.

Jeg skrev hvad der skulle til i august 2017, septemeber væltede sagen da VUC af mystiske årsager ikke oprettede Dansk G men vil vi skulle snak dansk som tosproget og deres elearn hold vi ikke ansøgt om. Så sat VUC AB bare sig tilbage og bildt mig ind de havde ingen Dansk G. Det var så sent i forløbet at vi ikke kun nå en anden VUC, men nu ser jeg den generelle trend:

Ingen vil have os, og UVMs afgørelse omgås på snedig vis ved at UU fejltolker, misforstår og ikke ved bedre ... hvor alle udmærket ved hvis UU ikke har aftalt noget den 20. dec får vi ingen fag til forår. Der er sidste oprettelsesfrister og dem holder VUC strengent fast i visse sager. Andre oplever ikke det samme "skrappe" regler .... eller det vi er udsat for igennem så mange år.

Så jeg gentager mig selv vi ønsker et samarbejde mellem VUC AB og AA.

VUC AB tilbyder Tysk G og det har vi accepteret.
Vi ønsker Matematik, Engelsk og Dansk således at de skriftlige eksamener tages ved VUC AA netop pga tog og busser ikke kan få os frem kl 9, med mindre vi tager taxa og stresser hvis DSB bare er 5 minutter forsinkede.
Da der er en faglig overskud søger vi dispensation for at matematik og engelsk tæller som en FED fag sammen, og Dansk kan være enten G og FE eller FE og D.
Jeg påpeger at VUCerne har sidste aftale / betalingsfrist den 20. dec og kan af gode grunde ikke producer en resultat for Dansk før den 22. derfor må UU indgå en aftale så vi ikke som her i efterår står uden fag netop fordi UU ikke kan følge med i sagen.  
Det er tragisk at vi stået uden dansk når vi havde mest brug for en profesionel tilgang, men det kun ingen drages til ansvar for på samme måde som hvis det var forældresvigt. Se, skoler og kommunen kan ikke gives noget form for pålæg - de er fritaget - og når jeg ser at sanktioner slet ikke virker på forældre eller børn er jeg på ingen måde tilhænger for at der uddeles pålæg, men når vores sag gentager samme fejl tænker jeg det er på tide Odense Kommune handler.

Jeg er bare bekymret for Kommunen kun handler med sanktioner mod mig som forældre der oplever modstand og en grum og råt adfærd, som er meget provokerende da vi stille og roligt ansøgt rettigdigt, som vi var vejledt og havde alle dispensations ansøgninger på plads. Hvis jeg var UU så fandt jeg en anden VUC ... men det er for sendt nu. Vi må håbe VUC indser de tog sorger på forskud, og give mit barn en chance. UU giver ham ingen muligheder - ikke som de misforstår, desværre er det som om VUC på den måde slipper for at optage en elev ... med besværlig mor. Besværlig fordi jeg gennemskude noget ikke var i orden??

Trist er at Kommunen bliver ved med at misforstå indtil betalingsfrister er overstået, så beklager de bare. Mens jeg sidder med sorteper kortet ... og hvis jeg belyser sagen kommer de ansatte med sanktionerne. Uden vi bliver hørt. Kommunen er jo fejlfrit. Men hvordan ender så mange børn, især handicappede og indvandre uden 9. klasse?

Skoleafdelingens brug af Kommunalstyrelsen som ansvarlige var det mest ufine jeg havde set, men at de derfra med fuld overlæg skriver ... så fejlbehæftede ... når jeg tydeligt skrev der skal et samarbejde til mellem VUC AB og AA?? Det giver ingen mening. det er klart at både VUC AA og AB henviser til UU, og at aftaler ikke kommer i hus så længe UU ikke forstår hvad de skal og venter tilbage meldning fra mig af med kriteri de opstiller som ikke er "gangbart".

Jeg påpeger UU skal sikre en aftale med begge VUCer inden den 20. december .... så vi får de fag som vi har brug for. Vi skal ikke have en ordblind eller to sproget hold men regulær pensum, hvor det kendt faglig overskud huskes denne gang da det var glemt i efteråret, trods lange forklaringer.

Endeligt tænker jeg at UU ikke kan misforstå mere men så har de den næste fejl klar. Det er endeligt trist at opleve. VUC gider ikke alle elever men UVM tvang dem, derfra får vi de fag vi skal bruge, da jeg sagtens kan tage matematik hjemmefra men det er bedst for os allesammen hvis han får faget som fjernundervisning som aftalt. Det ved UU, VUC og skoleafdelingen. Men ingen vil forstå det jeg skriver ... de vil ikke forstå os. Simpelt.

mandag den 30. oktober 2017

Afgørelse - eksamen som selvstuderende og optagelse 2018

https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse/almen-voksenuddannelse-avu
Afgørelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved e-mail den 9. oktober 2017 fra VUC Annonym A (VUC AA) modtaget din klage over VUC’s afgørelse om ikke at tilbyde din søns optag som selvstuderende (hjemmeundervist) i december 2017 og som fjernkursist i 2018 på AVU.


Styrelsen har nu behandlet klagen.

Efter en gennemgang af sagen finder styrelsen ikke, at der er grundlag for at nægte drengens optag som henholdsvis selvstuderende og fjernkursist på VUC. Styrelsen omgør således VUC’s afgørelse, jf. nedenfor.

Sagens oplsyninger

Med e-mail af 9. oktober 2017 har skolen fremsendt følgende til styrelsen:

- Klagen over skolens afgørelse
- Bilag i form af mail korrespondance mellem skolen og klager
- Skolens kommentarer til klagen
- Uddannelsesplan for drengen
- Mail af 12. oktober fra VUC til styrelsen med bekræftelse af at
afgørelsen er leveret til klager telefonisk.

Retsgrundlag

Regelgrundlaget er lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avuloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 3. marts 2017 og bekendtgørelse
nr. 487 af 16. maj 2017 om almen voksenuddannelse (avubekendtgørelsen), samt bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

2 Styrelsen er klageinstans i forhold til skolens afgørelse for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 40, stk. 2 i AVU- bekendtgørelsen.

Om optagelse på AVU følger det af AVU-lovens § 2 at:

§ 2. Undervisningsministeren skal sikre, at alle, der er fyldt 18 år, inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl kan modtage undervisning i henhold til denne lov. Stk. 2. Unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan modtage undervisning i henhold til denne lov, hvis uddannelsesforløbet er et led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddan-nelsesvejledning.

Undervisningsministeren fastsætter regler herom.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøge-rens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag inden for almen voksenuddannelse og på hvilket niveau. Undervisningsministe-ren kan fastsætte regler herom.

Om selvstuderende følger det af § 8 i eksamensbekendtgørelsen at:

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. § 7, stk. 1, og om betaling. Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Begrundelse

Styrelsen har som nævnt per mail fået bekræftet, at afgørelsen er meddelt i telefonen, og styrelsen er derfor ikke besiddelse af selve afgørelsen.

Det følger af VUC’s kommentarer til klagen, at:

”Drengen er 15 år, og har dyslektiske vanskeligheder. Han ønsker optag som selvstuderende dec. 17 og som fjernkursist foråret 18. Vi mener ikke, at VUC er det rette tilbud til ham, da det er vores vurdering, at disse tilrettelæggelser ikke kan imødekomme drengens særlige behov for hensyntagen i undervisningen."

3 Det er VUCs’ opfattelse, at der skal findes en anden løsning, der kan gøre drengen klar til en gymnasial uddannelse, som er målet ifølge vedlagte uddannelsesplan.

Drengen har bopæl i Odense, og det vil derfor være hensigtsmæs-sigt, at UU sammen med drengen får lagt en anden realiserbar plan, der kan tage hensyn til hans særlige udfordringer.

Såfremt drengen og hans mor fastholder ønsket om en optagelse som selvstuderende på dansk G, kan vi henvise til VUC Annonym C (VUC AC), hvor der afholdes dansk g eksamen dec. 17, og hvor der kan ansøges om til-melding som selvstuderende inden den 15. oktober.”

VUC henviser således drengen til at søge optagelse på VUC AC.

Et VUC kan, jf. § 8, stk. 1 henvise en selvstuderende til at aflægge prøve ved et andet VUC. Af formuleringen ”kan”, fremgår det dog, at der her-til kræves saglige argumenter. Styrelsen finder ikke, at VUC i sine kom-mentarer til afgørelsen kommer med tilstrækkeligt saglige argumenter for at henvise drengen til VUC AC.

VUC vurderer ikke, at AVU er det rigtige forløb for drengen.

Det er, jf. § 2, stk. 3 i AVU-loven uddannelsesinstitutionen, der vurderer, hvorvidt en ansøger kan optages på AVU. En sådan vurdering må imid-lertid bygge på et sagligt grundlag.

Styrelsen finder ikke at VUC afgørelse om ikke at optage drengen på AVU, hviler på et tilstrækkeligt sagligt grundlag.

Styrelsen lægger i sin afgørelse vægt på, at UU i Odense har godkendt, at drengen gennemfører et AVU-forløb som led i sin uddannelsesplan. Drengen er endvidere startet på et AVU forløb ved VUC AA.

Drengen ønsker at gå til eksamen som selvstuderende, og der er derfor i den forbindelse ikke nogen undervisningsmæssige hensyn at tage.

Det faktum at VUC Annonym B (VUC AB) selv henviser drengen til at søge om optagelse som selvstuderende hos VUC AC, strider ligeledes mod vurderingen af, at AVU ikke er det rigtige tilbud for drengen.

På den baggrund finder styrelsen således ikke grundlag for at afvise drengens optagelse på AVU hos VUC AA.

Denne afgørelse er samtidigt sendt til VUC AA.

mandag den 23. oktober 2017

Nyt om ADHD, gad vide hvordan det ser ud jf ordblindhed, autisme eller bare højt begavede børn?

Local Moran’s I clustering of the incidence proportion of a diagnosis, b medication use, c medication use and no registered diagnosis, d overall ADHD by municipality (red hot spots, blue cold spots) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26297014 (publiceret august 20 15)

Relative increase in ADHD diagnosis and medication use above or below national average level https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26297014 (publiceret august 20 15)

Incidence proportion (%) in children aged 0–11 years old born from 1990 to 2000 of a diagnosis, b medication use, c medication use and no registered diagnosis, d overall ADHD by municipality. The incidence proportions are split into quartiles. Red points in map a and c respectively show the public and private diagnostic facilities in the municipalities. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26297014 (publiceret august 20 15)Flere videnskabelige artikler om ADHD:

These findings suggest that the social selection may influence the prevalence of diagnosed childhood psychiatric disorders in the DNBC.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/288 10815 (publiceret august 2017)

There is an ongoing public debate on the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in which critics have claimed that the disorder is over-diagnosed, while the potential under-diagnosis of children with ADHD has received little attention. In this study we estimate the number of children with parent-reported ADHD behaviour at age 7 and absence of recorded ADHD diagnosis through adolescence, and investigate whether socio-demographic characteristics of this group differed from the children diagnosed with ADHD during follow-up. The results demonstrate a considerable number of children with ADHD symptoms who potentially go undetected and underline the influence of socio-demographic factors in the pathway to a diagnosis of ADHD.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28733915 (publiceret juli 2017)Horriblet er det at se der sker over og underdiagnosticering. At læse artikler af børn som blev givet ADHD diagnoser de slet ikke havde eller blev ikke givet den rette diagnose i tide. Meget alvorligt er disse utilsigtede hændelser som nok koster millioner ... både den ene eller den anden vej. Sporgsmålet er hvor stor andel er andbragt? Ogg hvad det så gøre jf diagnose og behandling hvis kommunerne strides eller en god kommune sender et barn til et dårlig kommune ... eller forældre shopper en diagnose og værst er når opholdstedet shopper diagnose børn.
søndag den 22. oktober 2017

Os for 10 år siden ... sikke som det minder om det samme? #Mentiqa #ADHD #Autisme

Jeg kender ikke Mentiqa Aalborg. Men jeg ved hvor godt det var at være på en skole hvor mit barn fungerede ... og hvad det vil sige at være sat i forskelige kommunale tilbud for unger med ADHD, Autisme og mere til.

Når forældre vælger en skole skal der tages mange hensyn. Drengen skal væk fra det sted han får blå mærker ... og han skal i overgang også støttes både faligt men især socialt så han ikke tager noget med i rygsækken for ingen ved hvor Mentiqa er om et år.

Jeg vil anbefale han prøver Mentiqa, med en hel faglig team. De skal alligvel følge ham pga adfærd, diagnoser og Kommunen kan lige så godt samle ligesindende børn. Dog, kan det være der er andre allerede i AKT klassen så er AKT klasser ikke ret meget anderledes end Christian Fuhlendorf's "mig og min klasse" dr.dk sendt. På Mentiqa formoder jeg de har en anden tilgang til tingene.

At drengen virker mere tilpads nu kan meget vel afhænger af at han har været hjem, har faldet til ro og mærker sig selv. Dog kan hans adfærd forværres som der kommer hverdag over situationen men når det er sagt udefra det de beskriver fra den anden skole er det minimal.

Jeg vil sige: Gid Kommunen vil deltage, med psykolog og speciallærer dvs. et team samlet så de kan se om det er passende fordi det kan forældre ikke altid selv se ... sammen med Sygehuset ... drengen kan meget vel være fejldiagnosticeret men ligeledes også have diagnoserne eller en grim reaktoin til forløbet hidtil. Gid det en chance, og samarbejd. Det er forældre som må vælge det er deres menneskeret og jf artikel 46 også noget kommunen bør bakke op omkring.

Men jeg vil også sige at kommunen skal lytte hvis det ikke er det rigtige valg. Både til forældre men også til skolen - og kommunen skal begynde at være vaks jf. økonomien både billiger tilbud men også om de får det der lligges op til dvs drengen skal vise udvikling og der skal sikres at han får færdigheder. Ikke kun jf folkeskolelovens mål men i den grad også udefra hans kognitiv profil.

Trivsel - virker det er alle glad, virker det ikke er det AKT klasse! Udefra min erfaring med børn med høj begavelse og diagnoser så fungere AKT sjælden. Det er som det var os for 10 år siden, men dengang vil Mentiqa ikke tage imod drenge som havde særlig behov udover deres særlige forudsætninger - det sagt skolen kostede for mange ressourcer og det havde de ikke overskud til. Jeg er glad på de forældres vegne, kommunens og skolens også at der er det mulighed i dag.

Jeg var med som en af de første forældre som skulle åbne skolen. Da de afvist min dreng gjor det at vi tog en længere rejse først mod Hadsten og så endt vi i Odense. Vi ver hjertelig velkom i Odense da lederen hørt Hadsten lukkede, men kommunen vil ikke samarbejde. Det år som fulgt skabt en børnesag og gav en del trauma - og selv 10 år efter siger PPR det var bare bedst hvis min dreng var kommet på specialskole aka AKT lignede for autister.

Også selv efter de får at vide vi mistrivedes i sådan et tilbud. Det er så på tide noget gir sig - hvis der er orden i skolens økonomi, og hvis de har en ordentlig adfærd overfor 2e elever så ... do it. Men sørg for kommunen deltager, samt sikre aftaler på skrift for hvis en AKT tilbud virker bedre skulle der opstå behov for en plan B. Sikre aftaler på skrift og håb at kommunen er til at regne med. Vi fortryder ikke vi valgt Mentiqa, og det var det rigtige da vi fravalgt Mentiqa. Men det vi oplevede på den lang rejse kan jeg ikke sige var noget vi treode muligt.

Jeg vil også anbefale de finder en god psykolog til testning, en gang til. En med forstand på højt begavede børn som kan følge sagen et stykke tid. Jeg var glad for Ole Kyed også den psykolog kommunen fandt. At han testes både jf læsning og begavelsen imens han er i ro og trivsel er meget væsemtligt. Det er ikke sikkert at en test siger alt den første gang og måske at de sikrer sig "scatter" i testen udredes og ikke er pga. 2e som de overser.

Min dreng kun repiter 2 sider læren havde læst, ordret, og på den måde opdagede ingen at han oveni alt det andet også var ordblind, for han skrev også "af" pga hans god hukommelse fra sidemakkeren. Han var også en lego dreng ... sikke mange fine sammentræf!

SKOLE: Syvårig dreng skal ifølge kommunen flyttes til AKT-klasse, der er mere end fire gange dyrere end den friskole, som forældrene ønsker. 

JAMMERBUGT: Syv-årige Felix fra Gøttrup har ikke været i skole siden før sommerferien.

Han har gået på Ørebro Skolen i 0. og 1. klasse, men der har været mange problemer.

Skolen vurderer selv, at den ikke kan rumme Felix, og kommunen har derfor tilbudt forældre, at drengen kan komme i en såkaldt AKT-klasse -et tilbud til en pris på 245.000 kroner om året.

Det har forældrene sagt nej tak til. De mener, at Felix fik alt for få faglige udfordringer på Ørebroskolen, og at netop det var årsagen til hans sociale problemer. Derfor tror de ikke på, at en AKT-klasse -adfærd, kontakt og trivsel -kan give det faglige modspil, som deres dreng har brug for.

Kommunen har derefter bedt forældrene om selv at komme med forslag til, hvordan Felix' skolegang kan komme til at fungere. Forældrene har fundet Mentiqa Skolen, hvor Felix i begyndelsen af september var på et ni dage langt yderst vellykket prøveophold. Skolen er en friskole, der koster 13.200 kroner i forældrebetaling plus cirka 40.000 kroner i kommunal betaling om året, altså i alt 53.200 kroner.

AKT-klassen koster 245.000 kroner -godt fire gange gange så meget.

Jammerbugt Kommune mener, at kommunen selv har tilbud som friskolens, og forældrene har fået nej til, at Felix kan gå i skole i Nørresundby.

Felix har nu ikke været i skole i næsten tre måneder.

Han vil gerne i skole, men han vil ikke tilbage til Ørebroskolen, som kommunen foreslår, at han går på, mens hans sag undersøges.

-Felix siger, at han savner at komme ud blandt andre børn, siger hans mor, men jeg kan godt forstå, at han ikke vil tilbage på Ørebro Skolen, der jo selv siger, at den ikke kan rumme ham, siger Rikke Steffensen.

Der har været problemer med Felix, siden han begyndte i 1. klasse. Ifølge forældrene var han ked af det, følte sig mobbet og holdt udenfor. Drengen begyndte at reagere aggressivt og kom også selv hjem med blå mærker.

Han blev " mandsopdækket", fordi han var voldelig og skulle have hjælp til at styre det sociale med kammeraterne. Samtidigt fremgår det af Felix' skolepapirer, at han er en fagligt dygtig dreng.

Forældrene forstod ingenting.

Derhjemme var der stort set ingen problemer med Felix.

-Vi oplever en normalt fungerende dreng. Han går til ishockey og svømning, er på familiebesøg og på camping, hvor han er god til at finde legekammerater. Han er også god til at underholde sig selv herhjemme, selvom vi må sige, at han kan have lidt svært ved at holde koncentrationen -især, hvis noget keder ham, fortæller Felix' far, Thomas Jensen.

Men i foråret går der en prås op for forældrene. Felix keder sig i skolen, og Rikke Steffensen kommer i tanke om et eksempel på, hvorfor.

-Når klassen havde læsning, læste læreren først to sider fra en børnebog højt for eleverne. Så skulle klassen læse de få linjer op sammen.

Derefter skulle børene læse de samme to sider højt i grupper, og så skulle børnene læse siderne højt for forældrene, når de kom hjem.

Det synes Felix var så kedeligt, at han nægtede at gøre det, fortæller moren.

Det ændrede sig, da Felix fik en ekstra lærer på.

-Hun tog ham med ud på gangen, hvor han læste teksten højt én gang og genfortalte den, og han fik noget andet materiale med hjem til at læse for os. Det er jo noget helt andet, og det fungerede fint -han vil gerne læse, men det skal være om noget, der interesserer ham. Han skal have udfordringer, så han ikke keder sig. For eksempel er han meget, meget dygtig til at bygge Lego Teknik for 16-årige, men han går lidt til og fra det, siger Thomas Jensen.

Felix er blevet en gladere dreng hen over sommermånederne, hvor han ikke har været på Ørebro Skolen, men situationen er gået i hårknude.

-Vi har ikke tillid til, at kommunens forslag er gode for Felix. Vi er hans forældre, og vi skal beskytte ham.

Det er bedre, at han bliver hjemme, end at han skal igennem en hård periode for blot endnu engang at skulle skifte skole, siger Rikke Steffensen.

De forstår ikke, hvorfor kommunen ikke vil godkende, at Felix kan gå på Mentiqa Skolen. Prøveperioden var en succes, fagligt og socialt, fortæller skolens leder, Arnfinn Rismoen.

-Han fungerede fint hos os, men det virker jo noget mystisk. Et barn med de problemer, som Felix er beskrevet med, burde ikke kunne fungere hos os fra dag ét i et helt nyt fællesskab med nye børn, nye lærere og nye omgivelser, fortæller skolelederen.

Han leder en skole for højt begavede børn med omkring 120 elever, og de passer ikke nødvendigvis ind i almindelige folkeskolerammer.

-De kan have et stort behov for at blive hørt og bekræftiget i, at det, de siger, er rigtigt. De har svært ved at vente på, at det bliver deres tur til at svare, de er meget videbegærlige og holder sig ikke nødvendigvis inden for pensum og numerisk alderstrin.

Den slags børn skal udfordres fagligt, og der skal stilles krav til dem. Hvis det ikke sker, slår det ud i deres adfærd, siger Arnfinn Rismoen.

Han peger på, at de godt begavede børn tit misforstås.

-Hos den type børn kan den følelsesmæssige udvikling halte alvorligt bagefter den intellektuelle. Folk opfatter dem som godt begavede, og så kan det være svært for omgivelserne at forstå, at de flipper sådan ud -de er jo så kloge, siger han.

Felix' forældre synes ikke, at inklusionen i folkeskolen gælder for børn som Felix, der ikke som udgangspunkt har sociale problemer.

-Børn, der kan og vil lære noget, bliver ikke set. Men de, der har problemer med det faglige, bliver set og får ekstra hjælp, siger Rikke Steffensen.

Felix vil bare gerne i skole.


Uenighed om diagnoser

JAMMERBUGT: Felix's problemer i skolen medførte, at han blev undersøgt af Jammerbugt Kommunes PPR-afdeling (Pædagogisk, psykologisk rådgivning).

Her blev konklusionen, at Felix er normalt begavet, lidt motorisk urolig, og samlet set intet, der relaterer til autisme.

Forældrene er uenige i resultatet. De mener, at sønnen har noget autisme i sig, og han blev derfor undersøgt på børnepsykiatrisk afdeling i Aalborg.

Sygehuset konkluderede, at Felix lider af ADHD og asperger i moderat grad (asperger hører under autismespektret).

Arnfinn Rismoen, skoleleder på Mentiqa, hvor Felix gik i skole i ni dage som en prøve, siger, at han ikke så nogen symptomer på ADHD i prøveperioden. Derimod har Felix som mange andre af de specielle og højt begavede børn måske en snert af autisme.

Rikke Steffensen og Thomas Jensen har fundet den rigtige skole til deres syvårige søn, men Jammerbugt Kommune vil ikke betale for friskolen, selvom den er meget billigere end kommunens eget tilbud.

lørdag den 21. oktober 2017

En lukning mere ... som bør havde sket i 2015 og skånede alle dvs samfundets økonomi og børnene


Så lukkede stedet som ses på ovenstående billede efter ca et år hvor de fik en chance til, et chance jeg ikke mente de vil få gavn af. En chance efter et forløb som omfattede meget mere end det som står i det endelige tilsyns rapporter ... og hvor ingen fortæller om de børn der rent faktisk fik alt andet end det "behandling"kommunen betalt dobbelt takst for efter stedets anmodning. Hvor der intet beskrivelser var omkring åbenlyse mangler jf uddannelse, kost eller medmenneskelighed og hvor ingen fortæller at politiet dukkede op.

Hvor det værste var at jeg endt med at være taknemlig for "overvåget" samvær samt at det stedet lavede på ingen måde noget som kan begribes det var tilladt, eller at kommunen købt noget de ikke sikrede sig havde en faglig ballast eller gennemskuede åbenlyse fejl og mangler.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats vedrørende organisation og ledelse giver anledning til en så alvorlig bekymring for den faglige kvalitet, at der iværksættes skærpet tilsyn. Socialtilsynet har især lagt til grund, at den samlede gruppe af pædagogiske medarbejdere er fratrådt. Bekymringen bestyrkes af, at fratrædelserne skyldes uoverensstemmelser med tilbuddets ledelse. Endelig har tilsynet lagt vægt på, at såvel sygefravær og personalegennemstrømningen gennem en længere periode har været høj, hvilket medfører manglende kontinuitet og stabilitet for de anbragte børn og unge. Formålet er at sikre, at tilbuddets ledelse udvikles, så tilbuddet kommer i besiddelse af den til fortsat godkendelse nødvendige kvalitet ....

Inden det fik de meget lang snør at få rettet deres skidt op. Uden at socialrådgivere opdagede der var noget som helst i vejen, og hvor jeg fra første samtale vidste det er gjalt men som den udsat kun jeg jo ikke sige så meget andet end ja og det er da dejligt.

På baggrund af bekymring vedrørende målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse, samt sammenblanding af borgernes og tilbuddets økonomi, træffer Socialtilsyn Syd hermed afgørelse om, at tilbuddet med virkning fra 13. april 2015 skal underlægges skærpet tilsyn i 3 måneder, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk.1. Som led i afgørelsen om skærpet tilsyn i medfør af lov om socialtilsyn § 8, stk. 2, jf. stk. 1, udsteder Socialtilsyn Syd påbud om, at tilbuddet udarbejder en fyldestgørende genopretningsplan
Planen, som skal godkendes af Socialtilsyn Syd, skal være udarbejdet senest den 27. april 2015. Genopretningsplanen skal som minimum indeholde følgende elementer: 
1) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der øjeblikkeligt udarbejdes og implementeres plan for, hvordan det sikres, at såvel medarbejdere som ledelse er bekendt med og handler i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af magt over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (bekg. 186 af 20. februar 2015) og for borgere over 18 år (bekg. Nr. 392 af 23.04. 2014) 
2) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret udviklingsplan med henblik på styrkelse af tilbuddets ledelse
3) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret procedurer for sikring af, at der opnår gennemsigtighed i den økonomiske drift, herunder for så vidt angår adskillelse af borgernes og tilbuddets økonomi. Det forudsættes at indgå i disse procedurer, at der oprettes særskilte konti for borgerne, hvortil tøj- og lommepenge indbetales, og at borgerne får udbetalt lommepenge i henhold til gældende takster. Tilbuddet skal kunne dokumentere udbetalinger af og henlæggelse til opsparing af borgernes penge, f.eks. via en procedure, hvor borgerne kvitterer med deres underskrift. 
4) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret plan for, hvordan det sikres, at der opnås gennemskuelighed i tilbuddets indkøb af fødevarer, herunder også vedrørende adskillelse af private indkøb fra tilbuddets indkøb. Med henblik på at føre tilsyn med tilbuddets indkøb af fødevarer udsteder Socialtilsyn Syd endvidere påbud om, at tilbuddet i den periode, hvor det er underlagt skærpet tilsyn, hver 14 dag fremsender dokumentation for indkøb af fødevarer, Første gang den 27.april 2015. 
Afgørelsen om skærpet tilsyn vil fremgå af Tilbudsportalen, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1, 2. pkt., ligesom det vil fremgå af Tilbudsportalen, at I har fået meddelt påbud, og hvad det består i, jf. lov om socialtilsyn § 22, stk. 2, nr. 2. Socialtilsyn Syd vil orientere de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet efter lov om social service, jf. §§ 9-b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, om indholdet af afgørelsen, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 10. I den periode, hvor tilbuddet er underlagt skærpet tilsyn, vil Socialtilsyn Syd gennemføre tilsynsbesøg, ligesom der i nødvendigt omfang vil blive indhentet supplerende oplysninger. 
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet ved efterlevelse af påbuddene har mulighed for at skabe gennemsigtighed i økonomien, ligesom et intensivt arbejde fra tilbuddets side vedrørende faglige tilgange, ledelse og magtanvendelse forventes at kunne bringe tilbuddet i en udvikling, der gør, at den fornødne kvalitet kan opnås.

Og når jeg læser dette tænker jeg at Kommunerne fjerner børn og placere dem i sådanne kaotiske steder uden at opdage noget, på trods af samtaler med forældre, børn og personale?  Jeg kan kun sige vi fik ingen tøj, ingen personrettede støtte, aflastning eller medfølelse fra Kommunen. Deres eneste hjælp var de vil flytte barnet til et sted jeg vurderede var værre end det de havde betalt over 100 000kr om måneden til at jeg ikke sagt så meget og stået med opgaven ... alene. Ingen skole (barnet var så medtaget og i chock at der lige skulle ventes med skole delen) ingen penge til udgifter forårsaget af manglende pasning og pleje og ingen cykel, eller andet udstyr på trods af de de fik mit barn hvade han alt dvs cykel, PC og en fuld gaderobe. Der stået jeg ... og har over 2 år fået samlet alt således vi lige overlevede på nær opsparoing til en ny PC da det er hans passion. Penge er smår dvs vi kan ikke afbetale noget jf det skrappeste kommunale beregninger (med mindre kommunen "snyder" og glemmer et regstykke - og det gjor de jf tandlæge mm. ) hvor jeg belv ramt af kontanthjælpsloft frem for at få TAF (tabts arbejdsfortjeneste) nu hvor de sparede en institutionsplads de købt uden at de fik noget ud af det. En ting er sikkert - alle måbede! Det er på tide at vi revurder hvad kommunen bruger penge til og overveje om familier bedre og billiger støttes i hjemmet og skolerne måske vil disse børn hvis de også fik timer, oplæring (faktisk hvis socialtilsyn kan kræve et opholdsted skal ligge polaenr så må det ligeledes kunne kræves af skoler jf barnets ret og tarv til at kunne inkluderes).

Så overvej hvad vi anbringer børn til og om det er godt nok det vi køber. Men endeligt er stedet lukket - jeg ved ikke hvorfor da jeg tilfældigt opdagede det ifm. at jeg kopierede raporter mm til mit barns sag så han kun se sagen når han en dag vil læse om det. Som psykologen sagt: Det må vi ikke presse ham til, hellere ikke at han skal fortælle hvad der forgik men giv ham så normal et liv som muligt ... desværre smed kommunen ham i en specialklasse og derfra videre i et forløb vi om 7 måneder afslutter i kraft af at vi hjemmefra levere alt hvor kommunen svigter bare for at han snarest kan være del af samfindet på lige fod med andre børn ... trods et forløb som ingen begriber kunne ske.

Jeg kan kun sige: Det var tæt på han havde boede på stedet fra 2015 indtil nu ... og bare det 2 år hjemme har vist vi ikke var hjulpet af anbringelsen eller kommunen. Det er endeligt hjerteskærende at skrive men alt er ikke i toppen jf de forskellige afdelinger da der ingen penge er ved Kommunen grundet fuskere som har deres snabler for dybt i kommunens kasse, som tilsyn viser os. At tilsynet ikke lukkede stedet i 2015 forstår jeg ikke men de kun vel ikke lukke dem alle ... at stedet kun drives videre som et delvis amputerede tilbud viser hvad kvalitet vi skal nøjes med når vores børn har brug for en ekstra indsats. Som socialministeren siger: De kan ikke lukke alle for så ved hun ikke hvad der skal ske med børnene.

Måske bør børnene hjem, måske er det ikke forældrene da det også ses fler plejefamilier får børn fjernet når de kræver barnet får hjælp. Måske hvis vi lukke disse steder vil der være penge til varme hænder og ærlige indsatser hvor formålet ikke er at anbringe men at skabe et lokal samfund med plads til alle. Hvad er det vi har tilbage hvis samfundet må udstøde de svageste? Og er det rimeligt at samfundet kun er sig selv nærmest ... jeg vil ikke byde min fjende et omgang ind i socialforsorgerens hænder. Det er ikke meget anderledes end dengang ved Godhavn ... "pengene driver værket" og jeg er stærkt bekymret for ingen får noget ud af deres ophold "hjemmefra".

Og jeg var inden alt dette en som treode på kommunens anbringelser gøre godt. Jeg var ikke typen der havde tænkt tanken om at sige systemet imod. Men i dag er det anderledes. I dag ved jeg at ingen børn bør anbringes, med mindre det er strængt nødvendigt og ingen familie står en chance at kan beholde deres børn hjemme så længe penge bruges på anbringelser som vi oplevede. Så noget må jeg sige fungere ikke.

Jeg håber at vi efter denne valg ændre retning i Odense Kommune. Da indvandres børn, så handicappede børn skulle anbringes sagte ingen fra. Men da bandernes børn blev det næste målgruppe skulle vi pludseligt høre kommunen handler ulovligt!

Nu sporger jeg bare hvis det blir nemmere at anbringe skulle lovændringer opnås ... er det dit "raske" barn som skal hjemmefra? Vil du have dit barn oplever det som er tilladt for de anbragte børn i dag  ... eller er det dig som siger: Det her kan vi klare bedre lokalt, og det skal vi for en by kan ikke eksister uden at der er plads til alle af byens mennesker.

Vores histori er desværre ikke enstående. Vi startede ud med at skulle finde en specialskole da vores skole lukkede i en by som ikke havde plads til alle børn i Folkeskolen, efter vi flyttede dertil netop fordi der ikke var "stemning" for at sikre alle børn møder særlige fagpersoner. At være afvist "lokalt" pga. special pædagogisk behov og derfra tvinges ind i målgrupper vi ikke hørte ind under var ikke særlig rart- At se sit barn placeret i det der var til rådighed, og misforstået samt maltrakteret var et ubeskrivelig oplevlese, som jeg helst ikke oplevede. Og vi vores tilfælde skete det også for 100 år siden ... mon ikke det er på tide at vi kigger lidt på om det vi vælger for andre også vil være noget vi vælger for os selv?

Om det er indvandrebørn, handicappede eller kriminelle børn så er der ingen forskel, pengene bruger vi alligevel men når vi ikke opnår resultater så må vi gentænke hvad vi implementer, og det har vi gjort i over 100 år, At vi sikrer flere børn igennem forløb som tydeligvis ikke er at sådan en kvalitet at vi vil tale om indholdet må antyde vi nok ikke skal sende flere børn ad den vej, men desværre nu vil vi det. Men tænk hvis vi vælger rigtigt og træned epersonale til alle målgrupper og sikrede børn et tåleligt tilværelse lokalt frem for skiftede opholdsteder og plejefamilier som basaltset ved lige så lidt om deres behov som forældrene?
In addition to her teaching responsibilities at Columbia, Hollingworth also began focusing on the study of exceptional children. It is for her work with the "gifted" (a term she coined) that Leta Hollingworth is best known, although she worked initially with the "mentally defective" and came to believe many were of average intelligence but suffered from problems of adjustment. Her books The Psychology of Subnormal Children (1920), Special Talents and Defects (1923), and The Psychology of the Adolescent (1928) became leading textbooks, this last replacing a book by G. Stanley Hall.

Leta Hollingworth believed educational and environmental factors, not just inheritance, played a role in giftedness and focused on how to nurture giftedness and educate gifted children. The view in education at the time was that bright children could take care of themselves. Leta Hollingworth believed their needs were not, in fact, being adequately met. She developed a method that focused on early identification of their giftedness, everyday contact, and not isolating them from other children. Her first experiment with the gifted began in 1922 with a group of 50 seven- to nine-year-olds with IQs over 155. It served two functions. The first was to understand their family backgrounds, psychological makeup, and physical, social, and temperamental traits. The second was to create a curriculum of benefit to them. Hollingworth's book, Gifted Children (1926), describes the results of the study. Her work with gifted children continued with the creation of Speyer School in 1936 which garnered much attention - not all of it good. Many saw her efforts to provide gifted children with an enriched curriculum as undemocratic. https://www.feministvoices.com/leta-hollingworth/

Read more about her work, and wonder if we perhaps mislabel some children and could use our resources better?


Asynchrony
Unchallenging School Curriculum
Social Relations
Negativism Toward Authority
Benign Chicanery
Gifted Girls and Gifted Women
Leta Hollingworth's insights are remarkably current. She would be pleased to know that apathy toward the gifted is finally waning, and the world is ready to hear what she had to offer. She deserves to be remembered by all of us who share her passion for profoundly gifted children. http://www.gifteddevelopment.com/highly-and-profoundly-gifted/leta-hollingworth-birthmother-pg
lørdag den 14. oktober 2017

Hvad er det med os? Alt vi starter lukker ... #AVU #VUC #STU
Aktiviteten for målgruppen på følgende forberedende tilbud: produktionsskoleforløb, almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen ophører pr. 31. juli 2019. Der vil blive lavet overgangsordninger for påbegyndte forløb.

https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud/institutioner

 


Og alt dette med den nye Gymnasi reform som træder i kraft. Det bliver nye tider og ingen overgangs ordninger ... bare vi når igennem til sommer 2018. Det nye regler er ikke helt på plads men der kommer vel noget ala denne reform for Gymnasiums optagelse også. Hvor er det voldsomt stor ændringer, gad vide om det løser de sløseri på området eller om alt bliver som nu?

Hvad har det her med højt begavede børn at gøre? Ja, det her det da en del kommer igennem VUC efter skoleforløb som ikke var alt for heldige. Eller kan via AVU og VUC samles op hvor de grundet omplaceringer, som omfattede special klasser der ikke underviste eller special skoler som tillod dem at læse frem, men hvor de alligevel blev set som "u" egnede til videre uddannelse ved UU eller skolen.

Her fik den en chance ved især VUC at tage deres eksamener for at få en videreuddannelse ved at de kommer igennem en ungdomsuddannelse som de ellers ikke havde mulighed for eller havde fået undervisning til men manglede en eksamensbevis.  Hvor den mest utrolige eksempel er Max, der var erklæret uegnet til Gymnasium, men en anden er dem som tager optagelsesprøver ved deres lokale Gymnasium og kun ligge mange års grundskole bag sig hvor de med velvilje og støtte hjælpes tilbage ind på skolebænken. Max var også erklæret uegnede men han fik i det mindste undervisning - det fik vi ikke da skoler stået i reformer, ændringer internt og lukkede.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-22-16-aarig-blev-hf-student-paa-fire-maaneder-jeg-har-spildt-en-masse-tid


Kommunen får nu flere opgaver opgaverne, kommunerne som leverede mange til disse forløb de selv står nu med til de unger er 25. Men at fastholde nogle som M og M er trist da det sker fordi ingen ved bedre. Det blir dyrt for de kommuner som regnede med staten overtager deres problemer når unger fylder 18. "Ris til eget rov" for at sige det sådan.

Men der er muligheder, dog skal det bemærkes at der forventes færre pladser og når der ses på hvad krav der er, krav som fastholdelse uden de enkelte lyttes til, så sikrer vi at elever der var tabt ikke kommer hurtiger igennem men faktisk er det krav som rammer dem også krav der tvinger dem ind i andre forløb end de selv ønsker. Det tilbageholder de få, både dem som blev syg, stået med ubehandlet handicap eller var fejlvurderet. Men også de få som havde fået rettet deres skolegang rettet op for at de kun nå et alm ungdomsskole eller som yderst sjælden ses spring et par trin over eller eller bare tage en anden vej end 8 og 9 klasse i folkeskolen:

Man vil fortsat kunne tage hf-enkeltfag, da hf ikke er en del af FGU. Man vil også kunne tage OBU, FVU-fag og avu-fag på VUC samt FVU og OBU hos VUC’s driftsoverenskomstparter under følgende omstændigheder: 
- Den unge er og vedbliver med at være i minimum halvtidsbeskæftigelse (min. 18 timer/ugen).
- Den unge har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden for specifikke fag.
- Den unge er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag.
- Den unge læser hovedsageligt hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for enkelte fag for eksempel matematik eller engelsk for at kunne klare det gymnasiale niveau. Der kan højest tages 1 fag på avu-niveau hvert halvår.
- Den unge er på barsel og ønsker at følge enkelte fag på VUC. 
Hvis den unge under 25 år ikke er omfattet af eksemplerne 1-5, og alene skal forbedre sit niveau i dansk og/ matematik eksempelvis for at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse (02+02), kan den unge løbende få denne opkvalificering i FGU-regi. https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud/forberedende-grunduddannelse/opbygning-og-maalgruppe
Vi kæmper for at kom videre. Jeg tror flest vejleder aner intet om det her og ved ikke engang deres jobs forsvinder. Det kaos der kommer i skoleåret 2018/19 håber jeg vi lige slipper for. Alt det betyder flere steder vil ikke have ressourcer til de sager som vores, men også at de har en helt andet målsætning. Hvor unger fra 4-5 klasse risiker at stå "uegnet" når lærer fritager dem fra fag som skete for os, flere gange trods fagpersoners protester kun vi ikke tvinge disse lærer der agerede i uvidenhed.

Trist for alle de unger med handicap som bare overlevede til de var gammel nok at kommunen kun slippe for dem, men godt at kommunerne nu får udgiften så de kan få en incitament at levere den tidlid indsats. Men jeg er bekymret for familier som min og de andre som træder skævt, eller rammes af "kassetænkning". Jeg håber vi får det vi bedt om den ene gang ... det bliver ikke nemt men nødvendigt.

Vi skal bare slip udenom alt dette, kom på det rette køl som alle vuderede han er egnet til men ikke fik undervisning eller hjælp. Det fortjener mit barn som har oplevet skoler lukker lige så snart vi igang, eller kort efter hvor ingen så det kaos vi blev sat i da der inden en lukning er ændringer som går ud over eleverne. Jeg ved ikke helt - den ene gang forstår vi hvad vi skal og hvad der kommer. Jeg ved ikke om AVU og UUO vil lytte og gøre som vi ønsker - de gjor som det passede dem hidtil trods de kun se de undervurderet os.

Vi har travlt men nu afhænger det af UUO om de forstår hvad det er vi ser, og løber fra. Tænk at skynde sig fra et reform? Ja, det er en mulighed vi har men andre ikke får. Unger fejlhåndteres og det er tydeligt at de skal fastholdes mere end få mulighed for at kom på rette hylde når fejlen opdages. Vi håber at han når trygge rammer til efterår 2018 og vi ikke skal opleve reformen eller det ultra nye optagelseskrav for Gymnasium. Jeg kan se vi falder mellem kasser - og jeg kan kun tænke mig til vi er ikke det eneste familie som tvinges over i et skolegang vi ikke selv ønsker men får efter omstændigheder. Jeg ved også at det ikke kan betale sig at klage da systemet ikke forstår de laver fejl, og ikke ændrer noget.

Jeg tænker også at det oprydning er tiltrængt! og er for sin vis enig i reformen. Men jeg ser der er mange som fejlagtigt fastholdes og håber fjern undervisning overlever da det red os da vi ikke passede ind noget steder. Det er ikke sjovt at være for rask til specialklassen men for bagud til normalklasse der var fjernundervisning en gave, lige indtil de glemt det vi aftalt, og håndteret vores sag som om han ikke kan lærer da de nok fik interne akter de ikke bør havde haft. Vores sag er en af mange fejlvurderede børn. OM det er ordblindhed, høj begavelse eller ADHD eller Autisme så er det svært at kæmpe sig til det normale system dvs når ungen først er på disse linier ... som også er "et slags normal" system for dem der er erklæret uegnede til Gymnasium mm. Vi blev aldrig givet en chance - vi tog det der var. Uegnede børn opstår og det er ikke andet end folks meninger, trist er det når de ikke har noget andet end formodninger og så udelukker disse unger fra uddannelses muligheder.

Jeg ser AVUs fjern kan sagtens anvendes i folkeskole til differentiering og at sikre behandlings skoler følger en pensum men så skal fjern give både Gymnasi eller HF adgang men det er der ikke lagt op til i reformen. Der er ingen overgangs ordninger og unger sættes ind i forløb de skal gennemføre da de ikke kan opgive. Der er ikke taget højde for systemfejl, eller systemsvigt. AVU vil savnes af alle de voksne som læser ved siden af deres ufaglært arbejde fordi grundskolen ikke passede til dem. Der blir færre pladser og mere eget betaling - beløb de lavlønnede ikke kan klare.

Jeg tænker vi var sørme heldig at vi nået lige at start og heldig at kan nå igennem hvis UUO og AVU ikke glemmer en fag mere eller følger deres plan som eftelader os uden en chance at slippe for det reform og mere til. Vi har ingen rettigheder andre vælger alt for os og de har ikke tænkt sig at give os det vi bedt om, tværtimod vurderer de udefra fejlslåen vurderinger og udmærker sig ved at de ikke ser det fagpersoner konkluderede da det af uvisse årsager ikke nået vores journaler. Retssikkerhed jf skolebørn er ikke det bedste for tiden. Det bliver ikke festelig for alle de ansatte og unger som kommer i overgangs ordninger ... bare vi den ene gang slipper igennem. Lige med dette reform vil en sag som vores falde igennem sprækkerne og ingen vil kun ændre det. Systemet glemt dem de ikke regnede med lander i forkerte kasser ... håber nogen ændrer ting da jeg i den grad påpegede til folk det der er lavet ikke lige huskede og koster sig selv flere penge end nødvendige. Men det er kulturen mere end evne, dog vil det ramme dem når de ser de skal afvise elever da det nok følges op med kvotater. Bare vi ikke engang til tvinges til at tage et plads vi ikke passer ind i - vi har igennem 11 år vist systemet det ikke duer, og de ansvarlige skjulte bare deres fejl. Vi tog konsekvenserne af det. 


VUC vil miste en del af sin aktivitet, og nogle af afdelingerne kan blive påvirket af oprettelsen af den nye Forberedende Grunduddannelse. Den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan derfor blive svækket som følge af reformen. Der er afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017-niveau) i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.
På baggrund af ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelses anbefalinger og de igangværende trepartsforhandlinger herom vil der skulle ske en samlet stillingtagen til voksen- og efteruddannelsestilbuddene. https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud/institutioner/geografisk-daekning-og-udbud

Det er ingen hemlighed vi ønsker FED hold til forår. Og Tysk skal overstås ... sådan har det altid være for unger der blev ramt af specialundervisningen. Reformen fjerner det mellemtrin de kun bruge for at kom ud af sumpen og tilbage på rette spor. Vi håber vi får lov til nogle eksamener som selv studerende men ellers er optagelsesprover heldigvis stadigvæk en mulighed, denne sommer. Næste år ved ingen hvad der kommer til at ske. Håber nogen som står og overvejer ser deres chancer de har til og med sommer og kommer videre. Men allemest håber jeg at systemet ser der er unger de taber, usynlige unger som ingen tror rammes sådan. Som ingen forstår. Men alle tror de ved bedst.

Det som i den grad skræmmer mig er at skulle vi start efter reformen havde vi faldet igennem intet af det som folkeskole og reformer implementerede havde virket i praksis på min drengs behov. Jeg ved ikke engang om de spurgt faktuelle cases, men pyt de unger vil dukke op ... og med mindre de retter ind vil det ses i 2030 så kommer der en ny reform. Måske tilbage til det vi kommer fra ... bare de denne gang husker at undervise eleverne, vi fik hverken undervisning eller differentiering men jeg måtte ikke sige det ... i det mindste ved jeg det i dag, dengang vidste jeg det ikke. Nu forstår jeg at jeg skal sige det tydeligt hvor de unger skal hjælpes, dem med eller uden handicap i specialregi. Andet kan vi ikke være bekendt.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.