lørdag den 17. december 2016

Det er skolelederen som "bestemmer" #skolechat #handicap #2edansk #bmsf #HBB #Gifted


http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/bilag/83/1704195.pdf
For at sætte ting i perspektiv så læs disse to ting ... og søg højt begavede børn + UVM. Læs der KORA rapoort og kigge forbi Egmond fond om der er noget i jeres kommune men være obs på om ting "stopper" eller "forsvinder" pga "skift i ledelsen" http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Nov/161113-Ny-pulje-skal-styrke-indsatsen-for-talenter-og-hojtbegavede-elever

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/bilag/83/1704195.pdf fortæller hvad skolen og kommunen kan ved tunge funktions nedsættelser. Og HBB/BMSF bliver tunge på sigt ... desværre betyder 0 og 1. klasse mere end vi regner med.

Som noget opsamling er UVM nået hertil jvf HBB/BMSF og her er 2e børn ikke del af skoleverden ... de falder mellem kasserne.Situationen i Odense er meget godt opsamlet. OBS der er ingen penge sat af i år ... og 2017 forsvinder det formendeligt helt med mindre forældrene organisere sig. Specialklasserne er godt klar over vores børn eksister, og her er det forskelligt om de kan hjælpe. Interneskoler dvs den slags der kaldes "behandlingsskoler" har hellere ej held med alle. Så er der den katagori af skoler som bør slet ikke være skoler ... hvor ting sker. PPR er glad for konsulenten men special klassen er altså ikke for raske børn, og ikke alle specialklasser har styr på deres speciale som nogle få. Så meget lærte alle. Sådan er det bare. De få der overlever skal være meget rigid i det de tilbyder og kritisk jvf det de tager imod.
Husk på at det er skolelederen som "bestemmer" dvs selv om PPR finder HBB eller BMSF vha WPPSI/WISC kan deres valg gå meget gjaldt i byen. Ingen af de andre aktører dvs Marte Meo eller PMT som skoler og børnehaver bruger sammen med familiebehandling ved noget heller eej ... så det er svært. Faktisk har skoleleder bestemt ... hvem og hvad de vil i deres skoler. Går det gjaldt så er forældrene på den, ikke skolen. PPR vejleder faktisk ikke ret meget. Men de får folk udefra hvis der er penge til det. Og her kan ting være svært, men det er kommunens ansvar hvem de bruger og udfaldet heraf.

Når der kommer konsulenter ind over der kun kender til ADHD eller Autisme eller Ordlindhed som årsager til angst/ adfærds problemer sååå bliver alt mudret. I vores tilfælde trods pænt høje tal ved verbale og handle dele af testen så sat Aalborg barnet i først K-klassen men efter at klagenævnet hjemvist sagen kom han i en "modtager klasse" dvs den slags for to sprogede som ikke kan en kvidder dansk, faktisk en klasse som ikke måtte oprettes. Men det blev den. Og personalet var ikke klædt på. Viden om at disse klasser aldrig har godt med sig på sigt er årsagen til ingen må oprette dem. Men nogle mener det er vejen frem. Vi hørte ikke til der - mit barn var ikke to sprogede som menes med katagorien, vi var meget godt på vej ind i "så integreret at det var godt nok". Han havde ikke sproglige mangler - men var kommet ude for en trist og længere forløb. Jeg fik ikke nogen valg. Og tog et andet valg - uden opbakning fra Kommunen. PPR deltog, samt BUF, børnehaven og familiehuset og vi ville hverken høre tale om Ole Kyed eller Mentiqa trods de brugt dem kort forinden. Jeg vidste ikke noget om klassens "sammensætning" da jeg tog valget, før i dag hvor jeg så mange år efter også her fik en bekræftelse af at jeg havde ret. Meget af sagen havde jeg slet ikke nået at læse, eller glemt og i værst tilfælde slet ikke fået. Vi valgt Mentiqa Hadsten som desværre gik konkurs pga økonomi eller mangel på børn .... alt efter hvilke synspunkt folk bruger som forklaring. Vi tog det rette valg der. Men KUN fordi hverken PPR og Folkeskolen eller ved specialklasser var der ansatte som vidste noget.

Og min erfaringer med PPR i 5 kommuner ved det ene barn, og 4 kommuner med det andet barn er at PPR to gange havde "villet" hvis de bare havde skoler som "kunne". Begge PPR ledere så BMSF og HBB, ordblindhed bidt dem i halen. Men at ALLE kommuner valgt det samme ... en betalt Mentiqa fordi det var der og deres egen intern velanerkendt konsulent sagt det er bedst, og det var netop bedst lige der. Men blev ret surt da denne døede og PPR skiftede ledelse samt Mentiqa skiftede ledelse. Stor ændringer med et sag som lignede et ulykkessted. Mit yngste var en af de tungere børn pga. BH og skoleskift og trauma med handicap oveni. Jeg kan kun sige vi havde samme vuggestue og BH i mange år inden vi flyttede. Også der ved jeg i dag at lederen var selv HBV og vi uden at vi kendte til HBB eller BMSF fik vi rette "support" indtil 2005. Ved tilfælde ...

Nogen sporger sikkert hvorfor så mange kommuner? Ja jeg skulle læse og vi flyttede til Kommune B og jeg tænkte ikke over at vores børnehave var ret særlig da jeg valgt en stor alm. 60 børns instittution. Derfra sat jeg min børn i en Mentiqa over kommunens grænse som vi kalder Kommune C, den gik konkurs og det ene barn kom i en ny nabo kommune Kommune A hvor vi oprindeligt stammer fra, hvor kommune C betalt skolen. Og den anden blev i Kommunen C hvor deres lokale PPR kom ind over. Dvs vi havde PPR I Kommune C og A med en sag fra Kommune B, efter et forløb i Aalborg som er Kommune B. Hvor vi kort inden flyttede til Hadsten som er Kommune C, uden viden om at Mentiqa kan lukke som et firma lukker ved en konkurs. Det er fatkisk sådan at mange friskoler lukker inden 5 eller 10 år efter opstart. Så Mentiqa var ikke anderledes end så mange andre - de havde et "særlig målgruppe" ikke andet. Friskoler er forældredrevet ... det er deres ansvar at økonomien holder og at tilsynet er tilfreds. Ingen, hverken kommune PPR eller lærer har et ansvar for det enkeltes barns skolegang. Den er barnets forældre som står med det, trods andre træffer valg på deres vegne. Vi flyttede igen mod Mentiqa igen, denne gang Odense, som jeg kalder Kommune D. Begge børn blev sendt til Kommune E for udredning men fik ingen PPR der. Derfra blev det ene barn sendt til nabokommune F og min ældste kom hjem til Kommune D, Odense. Kommune D valgte specialskoler TO gange i kommune F til min yngste før de flyttede hans skoletilbud tilbage til deres egne lokale tilbud .... Her havde Kommune D denne gang en rent autisme specialklasse hvor PPR mente alle skal være nu hvor der ingen Mentiqa skole var efter Mentiqa Odense også gik konkurs. Centret udskrev ham til folkeskolen. Set som øjebliksbilleder havde alle ret i deres valg, men ingen fik løst problemerne barnets atypisk profil havde. Men alle vidste de tog fejl som de kiggede nærmere på mit barn og der kom ro på sagen. Reelt kun han havde været hjemme i Kommune D hele vejen igennem. Men sådan blev det ikke. Men nu er han. Jeg flyttede mellem 3 kommuner efter skoletilbud, og Kommunen flyttede igennem mange flere i deres udredning og skoletilbud forsøg. Jeg flytter ikke og der skal meget til hvis han skal i en Kommune til. For se, PPR er den hvor barnet går i skole. Og det her er en PPR og skolesag - vi orker ikke at starte forfra. Helt surelistiske er at Kommune A faktisk altid havde haft det vi skulle bruge hvis jeg ikke tog på Universitet. Imens klarede det andet barn sig godt i almen Gymnasium, I Kommune D under omstændigheder, og jeg vil påstå at det skete fordi jeg valgt at hun springer en klassetrin over og ikke kom ind på ungdomsskolen "som skoletrætte", det som PPR almenvis gjor i 2011 når forældre valgt Mentiqa fra. Jeg sprang også fra en anden friskole som faktisk, hvis hun var blevet der hellere ikke havde fået en 9. klasse for hendes årgang da alle børn forsvandt derfra har jeg hørt. Vi var der kun på prøve og vidste vi ikke vil blive.Vi var kun på prøve, og ville ikke i den 8. klasse men i 9. klasse hvor skolelederen sagte nej - og kun ikke finde en anden skole. Jeg valgte der at undervise hende selv. Det skift mellem vores valg og Gymnasium fungerede godt da alle i 1g får en turbo gennemgang af hvad de bør have med fra grundskolen, så det huller der var blev lappet. Og hun var socialt og fagligt klædt på - testede med ekstern prøve og evalueringer.
Som vi alle bør vide er det ikke det bedste valg for et HBB/BSMF barn at komme i autisme, adhd, akt osv klasser ligeledes er det farligt at springe en klassetrin over uden "turbo" forberedelse/opsamling er indtænkt der hvor hullerne kan være ... men pga alle skift og her understreger jeg valgt uden at jeg kun vide der vil opstå situationer med "skolekonkurs" ligeledes valgte Kommunen også med samme udgangspunkt som mig. Dog drøftede vi det i Kommune D da jeg vil være sikker og de gav os en alternativ plan B hvis skolen skulle få problemer, det ville Kommunen så ikke implementere da jeg sagte det er tid til den plan B. PPR var enig med os. Derfra var alle skoler valgt af kommunen. Uden at jeg reelt kun sige ja eller nej. Det er Kommunen som vælger og psykologen sagt det uden jeg virkleigt forstået implikationerne ... vi kan forslå dem, det er op til os om vi frivilligt vil tage imod det foreslåede. Da der var ingen Mentiqa var det PPRs bud til det yngste og august 2015 fik jeg besked på "sådan er det". Centret var både en gave og mareridt. Faktisk må jeg sige gid han var Autist. Så var det fedt. Men jeg kan ikke få alt som jeg vil have det. Og havde ingen valg sa alt skete pludseligt og det var kun Kommune D i samarbejde med Kommune F som kendte mit barns skolegang. Jeg var "udelukket" derfra af BUF, uden at det blev godt.

Vi havde PPR med hele vejen men det fungerede ikke ved skolerne og ultimativ når PPR ikke ellers havde problemer med pågældende skoler så sender de sager til BUF, eller når de ikke ved hvad de skal stille op sendes sager også til BUF. Eller hvis bøler kører for højt eller hvis situationer med hårdknude opstår ... eller lige så snart de kan. Sjælden sendes sager til BUF pga mistanker om andre særlige ting, mistanker opstår ved BUF. Det er deres område. Det første test på min ældste gav støttetimer til læren som havde hende i 4. klasse (i dag er det også skoleleder som bestemmer ikke PPR, men faktisk ultimativ klasselæren) Læren og PPR lavede en "kreativ plan". Den var som følge og sagt intet om hendes niveau dvs. det var ikke formåls eller målstyret som så:
Dvs. det var deres plan for at holde hende stimuleret så hun bevarede motivation for at gå i skole som PPR selv skrev i deres rapport ved at hun fik kreative input til hendes hverdag, da læren så det som at hun var langsommer end "de andre" ... læren forstået aldrig hvordan en der skriver grimt kan være klog, og vi fremstået ikke "intelligente". Læren sagt det højt. Labyrinther indgår ikke IQen men disse er en sær delprøve hvor min børn kun labyrinthen men ikke motoriske og begge var typer som ikke gider at lave fejl eller fremstå smart foran folk de ikke kender .... en ergoterapeut vil havde været guld værd hvis PPR spottede det med hendes motorik. Og idet jeg ikke deltog og med det jeg ved i dag så kun det havde været fordi hun blev udmattet da hun var forkølet til testens anden del. Vi vidste ikke hvor vigtigt sådan en test kan vise sig for at være. Så husk er barnet stresset, utrygge eller syg - vent til bedre tidspunkt. Og nu hvor jeg læser sagen igen ser jeg PPR ikke anede hvad de kiggede på og til begge min børn var deres rapport en form for standard skriv. På trods af "talene" for børnene var næsten det samme ... mærkværdig var deres adfærd! En stille pige og en dreng der krævede højt til loftet, men tryghed og ro.

Og vi var også to sprogede, ordblinde såååå læren havde "ret" men PPR fik aldrig beskeden over og de talte ikke sammen igen slet ikke om at der var mere mellem ørene end vanligt ses, eller hvordan deres "handleplan" fungerede. Kun ved tilfælde fik hun ordblinde hjælp og klarer sig uden "midler" men med lavere karakter til det skriftelige end mundelige prøver. Jeg vil ikke havde talt med læren igen med mindre hun vil ikke i skole, og i skolen så det sådan som de skrev, mens hun sagt andet:

Det andet barn beskrev på selvsamme PPR sagen. Her var det fokus ikke på det stille barn men på "ham den urolige". PPR fik vejledning fra Kyed men valgte som hun plejer og Kyed var nægtet adgang lige så meget som jeg blev sat udenfor sagen. Jeg må konstatere at jeg ikke fik ret meget vejledning fra PPR fordi de ikke havde noget viden og gjor det alle plejede ... dermed gjor skolen som de plejede. Der var ikke så meget at gøre ved situtationen end vente til nye lærer. Men et skoleår er for lang tid. Desværre er det sådan det er. Ledere sender sager til BUF og derfra har BUF deres metoder, og er langt mindre gærede til HBB/BMSF end skoler og PPR er. Alt afhænger af om BUF forstår barnet er med særlig behov grundet skole relaterede "problemer" eller om det er hjemmet. BUF vil altid fokuser på hjemmet. Og en velplaceret underretning kan vælte en eller løfte en sag. Her er PPR samt ledelsen i BH eller skolen dem de lytter til. Hvor sager går i hårdknude er det oftest set at skolen/BH og PPR oftest er enige, med forældrene udenfor døren. Meget pressede forældre der mister deres egne job, uddannelse mens barnet "ligner en autist" eller "en omsorgsvigtede" pga mistrivsel. I vores sag tiggede der også anonyme underretninger ind fra hele landet dvs Kbh, Randers, Århus .... hvor en fra Aalborg havde meget at sige, uden at figurere som så. Jeg kendt ingen af dem personligt. Men de vidste alt om mig, min børn og faktisk mere end jeg selv var klar over. Jeg er den dag i dag rystede. PPR ved om BH/Skolen fungere i det stor helhed så kommer et barn forbi hvor ting er anderledes end alle plejer så stikker sagen ud. Her kigger alle på gammeldavs "mig og min klasse" måde som Christian Fuhlendorf på dr.dk beskriver. Passer adfærd ikke ind, er det adfærds regulering og ikke så meget "anerkendelse eller stimulation" og oftest mindre skole arbejde, så lidt at barnet kommer alvorligt bagud alt efter om læren udelukker barnet fra undervisningen enten synligt men kan også være usynlige . http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/11/mig-og-klassen-36-christian-fuhlendorff.html Når jeg læse min sons konklusion og sammenligner psykolog rapporter af 2007 og 2009 ser jeg ikke noget. Men det var journalnotater psykologen tog, dem jeg fik som fortalt at uroen forsvandt som opgaver blev svært/spændende nok. Og at han helst vil undvige hende, allerede som lille. Notater af 2009 - sikkert noget ingen læste, og måske aldrig havde været noterede så grundigt hvis ikke Mentiqa Hadsten gik konkurs.
Uro/angst ... set et sted og ikke et andet har meget at sige. Det lærte hans sag mig. Og det kan jeg skrive en bog om. "Uroen der forsvandt ...." men se hvor nemt børn uden udredning kan blive parkerede i special klasser. PPR kan oftest ikke andet da skoleledere ikke har fornøden viden og ressourcer, men det blir mudret nu hvor PPR skal inkludere alle. Krav til at forældre forstår hvad PPR og skolerne mener er meget skærpet. BUF får undervisning men ikke når det er noget de ikke aner en hulende fis om f.eks HBB og BMSF og konklusion kom efter en lang periode af mistrivsel hvor det de gjor for at hjælpe forværrede alt. Faktisk sagt PPR det konkret at han aldrig skulle havde været i specialregi.

Lige netop nu er tingene meget bedre end 2005 for denne børnegruppe. Og alligevel er ikke meget ændrede ... mens skolereformen bulder frem.

Der er to skrivelser I som forældre skal kende til. HBB/BMSF er ikke en diagnose ... men der er ikke tilbud eller anerkendelse alle steder. Dvs de er ringere stillede end ordblinde, og meget ringere stillede end autisme børnene jvf "indsigt" i hvad der er bedst for et barn på et givne tidspunkt. Som en konsulent sagte - græsset er ikke grønnere på den anden side da vi talte "skoleskift". Når det går gjaldt er kommunens valg enten mellem emotionelle forstyrrede eller autisme børn. Det øger oftest ikke barnets trivsel - så bedst er at blive på den lokale skole men KUN hvis mobning ikke skader barnet. Lærer og børn mobber lige meget. Og når det forsøges at få forældre fjernet så er sagen i hårdtknude hvor både barnet OG forældrene omgående skal bakkes op. Jeg er rasende at læse i dag ... læse og forstå ting jeg ikke forstået i sin tid. Allemest er det mig en gåde at lærer og pædagoger kun gøre ting med mit barn som decideret var og er strafbart. Men for at en sag kan føres mangler jeg beviser som politiet sagte: Jeg var jo ikke tilstede. Jeg så kun mit barn vil væk derfra, og blå mærker ... stor år uden rimelig forklaring. Men de skrev samarbejdsproblemer og havde primært "behov" for at jeg forsvinder. Her skal Kommunen fandme sikrer sig at skolen og støtten gøre deres job.

Det skete ikke før 2016. Og trods dette blev sagen mudret. Mudret fordi ting jeg ikke forstået kom til overfladen mens jeg fik minder frem - vores hjerne er skabt til at beskytte os. PPR og Centret så os ikke helt som de ser "de handicappede" da vi havde en del mere ressourcer end ventede, og så alligevel ikke. Jeg kan kun sige jeg har mødt få på min vej ... som var ærlige. Og jeg kan være bekymret for hvordan det går sårbare børn i skoler og børnehaver hvor barnet og familien gøres til "problemet". Det jeg ikke begriber er hvordan vores sag blev renset for enhver positiv notat .... men det er utroligt at "notater" blev ordret kopierede mellem folk som ikke havde adgang, i nye situationer, hvordan fik så mange adgang til notater jeg ikke engang selv havde?

For at sætte ting i perspektiv så læs disse to ting ... og søg højt begavede børn + UVM. Læs der KORA rapoort og kigge forbi Egmond fond om der er noget i jeres kommune men være obs på om ting "stopper" eller "forsivnde"r pga "skift i ledelsen" http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Nov/161113-Ny-pulje-skal-styrke-indsatsen-for-talenter-og-hojtbegavede-elever

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/bilag/83/1704195.pdf fortæller hvad skolen og kommunen kan ved tunge funktions nedsættelser. Og HBB/BMSF bliver tunge på sigt ... desværre betyder 0 og 1. klasse mere end vi regner med.

Som noget opsamling er UVM nået hertil jvf HBB/BMSF og her er 2e børn ikke del af skoleverden ... de falder mellem kasserne.Situationen i Odense er meget godt opsamlet. OBS der er ingen penge sat af i år ... og 2017 forsvinder det formendeligt helt med mindre forældrene organisere sig. Specialklasserne er godt klar over vores børn eksister, interneskoler dvs den slags der kaldes "behandlingsskoler" har hellere ej held. PPR er glad for konsulenten men specialklassen er altså ikke for raske børn. Sådan er det bare.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.