lørdag den 29. oktober 2016

Når børn ikke går i skole og forældre er uenige hvor PPR hidkalder BUF
Det tog 4 år at få det FKU lavet. Jeg havde ingen kendskab til børnefaglige udredninger af august 2011 og november 2011. Jeg anede ikke disse var opstartede eller lavet og blev ikke gennemgået med os - ikke at en gennemgang betyder noget i kommunen da de skriver og skriver. Det jeg vidsre var at i juni 2011 blev sagen lukket og vurderede at der ikke var begrundet årsag for at lave en FKU. Faktisk havde jeg fået pågældende rådgiver januar 2012 så hun kun lave børnefaglige undersøgelser.

Det var ingen planer om en undersøgelse i samarbejde. Det værste de to gjor var at fortælle mig børnene sover hjem men skulle møde på et opholdsted om dagen hvor de to planlagt en ufrivillig og permanent anbringelse dvs stedet anede ikke det var tale om udredningsforløb som jeg fik forklarede men jeg deres medarbejdere var det en permanent fortagende. Tilsynet afværgede sagen i september 2012 fordi tilsynet fandt stedet uegnet til min børn. Det forhindrede ikke kommunen i at akut placere dem i oktober 2012 i dette steds og nabo institutions "fælles sommerhus" afskårede fra alt og alle .... hvor tilsyns rapporter beskriver beskriver alverdens for at ingen fra tilsynet skulle forstyrre børnene det tydligvis var projekterede og onde væsener. Noget ingen som kender min familie havde kendskab til.

At det ikke kun opstart eller laver en forældre kompetence udredning, før 2015 er grusomt når det var brugt som anbringelses grundlag. Uden at nogen lagt mærke til kommunen selv aflyst den som unødvendigt i juni 2011 og ikke siden tilbudt en ny. At jeg intet anede om undersøgelser af efterår 2011 siger lidt om deres intern kaos - men mails viser jeg kontaktede BUF og bedt om der skulle kigges på sagen.

Når de ved tilfælde fik en underetning fra vores udlejer som både vil have lejligheden rømmet og faktisk havde fiktive vidner idet de vil sælge bygningen, uden at de notere sig vores version viser en kynisk ondskabsfuld behov for at finde noget  .... I en sag hvor kommunen vidste der var afgivet misvisende oplysninger fortæller noget om deres desperation og idet jeg netop der havde en principsag ved ankestyrelsen fra vores forrige kommune som også trak min søns sag ud da hans skolegang havde brug for massiv støtte. Støtte de ikke gad levere men vil hellere tvangsudrede til "anbringelse for svigt".

Jeg vil dog ikke anbefale forældre underetter Ankestyrelsen idet kommunen så får mere travlt med skrivelser til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen får oftest noget generelt noget ala nomade familie eller ala samarbejde eller formodninger med oplysninger hvor de levere bilag skabt til sagen, eller bilag som frikender forældre der ikke læses hvor jurister og få børnesagkyndige oftest ikke er klædt på til det mere sjælden og komplekse sager. Efter min mening kompetence tab efter nedlukning af det sociale nævn som så sager før Ankestyrelsen med mindre det var akut.

Ankestyrelsen antager at kommunen sikrer at børnene trives og her er antagelsen at "ved hver tvivl" så skal forældre overvåges da det antages at alle pædagoger, lærer og socialrådgivere er profesionelle i deres virke, dermed ved de hvad de laver. Skolesager som havner i en retssal forstås ikke af hverken dommer eller børnesagkyndige da de ingen kendskab har til implikationer ved fejlslåen skoletilbud eller anbringelser. Faktisk ved de lige så lidt som en nabo eller lærer der kun har raske børn.

Det jeg undrer mig over er at kommunen skjulte en anden underetning fra forældre i vores tidliger skole. En som kom næsten et år efter vi forlod skolen, en skole vi anmeldt til tilsynet. Måske af gode grunde da det lod ikke troværdig tidslinien taget i betragtning. En annonymt en der ikke gav mening. Kommunen skjulte også at deres egen tilsyn og UVMs tilsyn opdagede det selvsamme bekymrende forhold jeg beskrev.

Men sådan noget er alle børnesagkyndige og dommere ligeglad med da kommunen vælger hvad der skal vægtes i en børns sag. Og her er forældrene problemet, trods der er tale om forhold som bl. a. beskrev børn med funktionsnedsættelser svigtes. Trist var at disse forhold var forudsagt af skolens ledelse, og kommunen var advarede inden der gik gjalt. Desværre havde de ikke tænkt sig at tage børn med funktionsnedsættelse tilbage da de var opbevarede til billige penge. Tænk ikke børnenes trivsel er i højsæde - det drejer sig om pengene og her er kommunen fakitsk ikke dem som sikrer at lærer magter det de står med. Som kommunen selv skriver:

”Inklusion er et tema, der optager og udfordrer skolerne, og medarbejderne giver udtryk for, at det er en stor udfordring at løse ”inklusionsopgaven”. Det opleves, at man fysisk ”rummer” elever på skolen, men at man trods gode intentioner ikke i tilstrækkelig omfang kan give eleverne de differentierede udfordringer, der imødekommer deres forskellige/særlige behov, og som de har krav på”


Faktisk stammer hele vores sag fra PPR som "glemt" at give BUF fyldensgørende oplysninger og hvor kommunen ikke handlede ved bekymrede skole forhold men tvang barnet tilbage i en skolesituation, hvor barnet kom til skade, uden at de reekt undersøgte om barnet profiterede af stedets "nye" tiltag - hvor PPR reelt noterede sig mangler og behov men ikke havde nogen intentioner om at rette op. PPR vidste udmærket hvad der forgik - dog forsvinder sagsakter efter behov.

Ingen noterede sig at tvangsudredningens psykolog faktisk anbefalede det samme som jeg ansøgt om i 2011. Noget som ingen forstået i retten at jeg kæmpede for at de arebjder med og implementer en grundigt udarbejdet ordblinde handleplan lavet af PPR en uge inden vi flyttede til kommunen!

Noget som var en væsentlige del af mit barns behov, udover det andet jf specialskolens miljø. Med andre ord skete det at en ekstern psykolog bekræfter "ordblindhed" men overser "bmsf" i en genudreding under tvangsmæssige forhold jf sEl §51.

At hans behov var reelt som jeg forklarede, men af uvisse årsager misforstår BUF grundlaget for hans skoleplacering idet deres medarbejdere hverken kendt til konsekvenser når ordblindhed ikke håndteres eller det trivsels problemer som er vanlig for BMSF børn hvis skolen ikke hjælper dem.

Faktisk .... er det lidt som om BUF havde kun en ærinde: Fjern moren. Skriv nye samlede vurderinger. Trist at det opståede fordi socialrådgiveren manglede viden om tolkning af det reporter PPR havde lavet, hvor det hun selv får lavet ikke var fyldesgørende. De fjernede mig og handlede uprofesionelt - og hyrede profesionelle uden faglig balast. Hvis der ingen særlig behov var havde sagen været løst og ikke med skoleskift hvert år i 5-6 år. Kommunen flyttede flere børn årligt på samme måde, børn som lært at gemme sig og holde skoletiden ud pga BUFs metoder, men de sygeste eller mest medtaget børn ... de kom i klemme.

Husk som forældre oplevede jeg kun at skolen var valgt i enighed med mig i 2010, hvor jeg påpegede skolen evt. skulle have guidning til, guidning som PPR afvist og skolen ikke selv opsøgte jf ordblindhed. Faktisk blev lærinden fornærmet da jeg snakkede særlig behov trods udredninger. Lærer forstår ikke alt specialister skriver, på samme måde som andre ikke forstår hvorfor undervisning er som det er.

Det som BUF fik leverede fra pædagoger, bemærk, ikke psykologer, men "pædagoger" som fandt frem til anbringelses grundlaget i sagen. Mennesker som trods tilsynes advarsler jf manglende kompetencer fik en opgave, og omskrev vores liv. Selvsamme mennesker som udført og overså deres metoder f.eks. ulovlig magtanvendelser, og hvor deres handlinger samt evne til at tolke uden fornøden faglig balast gav oplysninger baserede på fordomme og gisninger. Værst var det de skrev til BUF og gjor BUF yderst bekymrede uden at BUF tjekkede om der var tale om fup eller fakta. BUF undlod at stoppe disse magtanvendelser helt indtil efterår 2015 - sådan er det bare i branchen. Og magt har altid været en del af udsatte børns skolegang, nu rammer det alm. handicappede børn og alle som er vidner kan se at mange udsatte børn var reelt handicappede uden rette diagnose/hjælp. BUF sikrede sig hellere aldrig om pædagogerne havde det fornøden personlige resourcer. Bare de kun hygge gik det ...

Da jeg sagt til PPR de må finde et andet skole til ham, var det begrundet i skolens valg af nyt pædagogik i efterår 2011, og trods dette oplevede jeg at BUF valgt samme grusomme metoder. Det jeg nægtede var at gå i dialog med mennesker som jeg selv, via et tilsyn jeg ikke vidste kritiserede, pga. andre "avis" sager tydeligvis havde et mangeårig miljøterapeutisk tilgang som indebar "fastholdelser", "førergreb" og "spejlning" som redskaber. Hvor jeg ikke forstillede mig at BUF vil udvide deres metoder med "sommerhus ophold", "tvang i skole" og hvor alt dette foregik uden supervision af børnepsykiatri og lign. Alt kom bag på mig, at det i heltaget var lovligt og kun forkomme uden at AST siger stop.

Faktisk sikrede BUF ikke nogen form for dialog eller supervision ved bekymrende tilbagemeldinger før flere år senere hvor tilsynet ifm. et andet barn fik en bekymrings skrivelse og der blev iværksat en skærpet tilsyn, fuldstændig personale udskiftning mm.

Først efter mange år så skulle personalet oplæres, pædagogikken rettes op og stedet fik en udrensning af en slags. Det virkede ikke helt og til sidst måtte samtlige ansatte blev fyres dog sagt nogle deres stillinger op i protest. Igennem alt dette fastholdt ledelsen strengent at børnene stortrivedes. Min grænser belv overskredet da de tilbudt samvær med overnatning, hvis jeg leverede positiv omtale ved tilsynet. Et tilsyn jeg ikke var kontaktede af da de aldrig taler med forældre - vi er udskrevet vores børns sager.

Inden jeg bedt om skoleskift i 2011 havde skolen et tryg og fornuftig samarbejde med psyk osv. Ikke at min børn havde behov for lign foranstaltninger men hvor syge børn oplevede inklusion og profesionel hjælp. Andet havde jeg ikke accepterede som sygeplejerske. Ordblindhed vidste de intet om og de havde travlt, samt bedt om resourcer til mit barn som de beskrev var skolemæssigt bagud.

Jeg troede at PPR vil følge os og troede det jeg aftalt med PPR var "aftalt og kun regnes med". I dag kan jeg læse at PPR vitterlig er en administrations organ som på ingen måde forståede implikationer af hvad det vil sige hvis specialskolen ikke levere det ordinerede hjælp jvf. det barnet er udredt for på sygehus mm.

PPR sikrer sig hellere ikke om deres ekstern hyrede og specialskoler har en god dialog og formåer at samarbejde omkring et barn. PPR deltager ikke og supervision nået ingen. PPR har så travlt de ikke forlader deres kontor længere. Det kom bag på mig at parter havde så stor konflikter jvf mit barns behov at samarbejdet var gået i stå mellem dem. Jeg anså alle som yderst kompetent i deres egne område og dog kiksede det da de skulle samarbejde i et team, dog samlede vi os og blev enige om en fornuftig plan. Jeg troede jeg var alene om min oplevelser af mangler. Det som undrer mig er at psykologen, som ellers var smadder dygtige, ikke opdagede at parter havde forskellige meninger. Men hun vidste sikkert hellere ikke så meget.

Nu hvor PPR flytter os og fjernede alle samarbejdsparter .... hvor jeg skulle gå med til at en folkeskole får barnet uden viden og resourcer så siger det alt om sagen. En skole hvor skolelederen var altvidende og nægtede teamet - i så en kompleks sag uden andet end en tlf opkald fra PPR: PPR som vil have jeg møder op uden teamet??

Jeg må sige BUF kun bruges til at gennemtvinge valg PPR finder på .... Jeg er dybt rystede over at se hvor nemt PPR og BUF undlader fagpersoners reelle anbefalinger og hvordan mit barn lider idet kompetencerne enten slet ikke er tilstede eller har modstridende idéer. Hvor valg træffes udefra stedets behov og ikke mit barns eller stederne omskrev en klart udredt sag.

At det er i kommunens regi kutime at fjerne forældre for at gennemtvinge skoletilbud (og i vores tilfælde også eksterne fagpersoner samt ekspert foreningens anbefalinger ) er bekymrende. At den skole som skulle have ham selv kun se at de mangler resourcer og viden, og den anden slet ikke mente de skulle have ekstern indblanding fortæller om hvilke metoder kommunerne bruger. Sjovt nok var alle enige i at jeg, som mor,  skulle fjernes på trods af det var prøvet i 3 år uden at sagen blev løst og en 4. år hvor allesammen nået frem til at sagen ikke var nemt  .... Faktisk havde vi storre komplekse problemer i 2015 efter 3 års behandlings anbringelse end 2012 da sagen blev genudredt.

Hvordan skolerne klarer "inklusion og handicap" fortæller vores forløb så en trist histori at flest ikke magter at høre hele forløbet i detaljer. Og jeg ikke kan huske det væsentlige. Og vi som familie oplever hukommelsestab af det ringeste perioder således står vi forsvarsløs imens kommunen bare trumfer noget igennem.

Jeg forstår bare ikke hvordan centret undvigende ordblind hjælp og at BUF fastholder ordblindhed ikke er et handicap. Især fordi centret påpegede både det kom bag på dem at hans behov var så massiv og at det hjælpemidler han har brug for kun delvis findes i skolerne dvs. han er nødt til at undvære skolebøger idet kommunerne fravalgt formatet han vil få gavn af. Og det efter det tog 6-7 år for os at få fingrene i en læse PC.

Uden at centret kendt historien om hvad der sker hvis et barn ikke kan læse og skrive på lige fod med klassens øvrige elever, troede centret deres løsning vil virke, men en kort kurses i ordblindhed vil få deres fejl opfattelse rettet. De så så der var et behov vi havde men kun ikke gøre noget ved det uden penge, viden og her afvist PPR der i reelt var et behov.

Om sagen så mere er at skoleafd. ikke kan påvirkes er noget andet for det er deres sektor som bør sikrer alle børn med handicap har grundskolestof i det formår barnet skal bruge. Faktisk er sagen det at børn i 7-9 klasse "opbevares" i diverse skoler idet PPR ingen økonomi har til flere ordblinde eller autuster i folkeskolen. Projektet som gavner højt begavede børn er også sparede væk grundet de ikke mente sagen var nødvendigt - helt uden at se på hvad vores sag kostede da de missede vores behov.

Det var netop et manglende plads i 2011 som endt i en ondt spiral. Et sted til et højt begavet ordblind barn ... At PPR kan forsøge 1000 krumspring og undvige det vi og andre opdager barnet skal hjælpes med mens BUF bruger penge på dyr undersøgelser og pålæg samtidig med vi som familie slides op forstår jeg ikke. Og dog ser jeg det handler om at vi dropper hans behov og tager det der er. At det gøres på samme måde i år som 2010 dvs BUF anerkender ikke handicap, eller særlig behov er skræmmede. Jeg har jo set hvordan ledelsen lukker omkring sig. Det kostede os mit barns skolegang som ingen nogensinde vil inddrømme. Men det kostede kommunen rigtig mange resourcer uden at kommunen fik noget brugbart. Det er som om sager skal forsvinde ... mere end der sker udvikling i kommunen.

Jeg forstår i dag hvorfor udsatte førbliver udsatte. Kommunens indsats levere børn og forældre med ringere kompetencer end før indsatser starter. Indsatsområder er et magtliderlige udspil hvor der er mere fokus på sanktioner og tvangsforanstaltnigner end om barnet nu reelt trives. Børn lærer at agere som om alt er i orden.

Familier taber økonomisk, følelsesmæsdigt, skolemæssigt og får ikke brugbart viden jvf børnes behov da kommunen fjerner alle kurses muligheder mm. Sært er at kommunen ikke ser de taber præcis det samme.

Forældre lærer de skal vælger det sted til de er i til og glem fejl og mangler eller så opgiver de at deres børn har behov for hjælp og holder ud. Desværre fik vi tilbud som manglede kompetencerne, et sted der ikke havde overskud til at kæmpe for at tilegne sig disse. Stedet er faktisk en af kommunens bedre afdelinger men de slides også. GAd vide hvor længe de holder til det? Og hvad vil der ske hvis de ikke var der for de børn med autisme, psykoser mm? At BUF og PPR nægtede at se det de gav os var yderst mangelfulde tilbud igennem årene, som oftest var af meget ring pædagogisk standard og uden lærer som magtede opgaver de fik dvs deres uddannelse dækkede ikke over inklusionsdelen og deres ledelse kun ikke implementere mere end de kun klare ER frustrerende.

At kommunen har ansvaret jvf principsagen 159-12 som var afgjort i vores sag er en joke for alle ved mennesker ikke kan tage ansvaret for det de ikke selv ved. Og principsagen præcisere det er kommunens ansvar - men hvordan sikrer vi kommunen har det kompetencer der skal til for at de kan løfte ansvaret? Tja, vi er afhængig af vores kommunalstyrelse men hvad ved de poltiekr om handicap ... andet end det er et område de lover forbedringer kommer når der er et valg.

Og ind imellem har kommunen hellere ikke alle svar .... for de trods advarsler så er min børns sag, en sag hvor besparelser gik udover børnenes trivsel idet området var styrede forkert og ikke udviklede sig. Hvor  kommunen ikke havde fagpersoner som kunne opgave som dengang vi flyttede til kommunen. At ledelsen fastholdt at få fagpersoner ind uden at se barnet eller indsatsens påvirkning er ikke stedets eller parters skyldt. Det er PPR som definer rammerne, PPR og kommunalstyrelse med socialrådgivere der ser børnene - mennesker som på ingen måde har indsigt i hvad det er de ser på samme måde som en psykolog  .... og hvor både ordblindhed og bmsf  var negliceret pga. manglende oplæring af lærene er bare et lille dråbe i en komplekssag. Det opslidende forløb koster på alle fronter uden at Kommunen forstår det, de handler bare med sanktioner flere tvangstrusler og værre tiltag. Bare det at børn som får foranstaltninger 4 gange oftere ender på kontanthjælp ... er en god sted at starte. De børn får oftest ingen grundskole undervisning imens kommunen er ind over deres sager. Og er der handicap ind over er det selvsagt en vanskelig situation når kommunens kompetencer og metoder er som i vores sag.

At vil fjerne en forældre som påpeger hullerne samtidig med at stemple et barn uretsmæssigt med tung indlærings problemer når det drejer sig om ordblindhed hvor manglende undervisning komplicere tingene betyder kommunen svigter igen i dag som i 2010. Jeg er noget rystede i hvor let PPR kun ændre en sag, uden relevant test, men med subjektive vurderinger uden at de selv undersøgt barnet. Eller hvordan PPR pudser BUF på forældrene når de ikke selv kan tage ansvar for deres faglige virke.

Trist når kommunen ikke er klædt faglig på og lukker omkring sig selv. Pengene kan kun bruges en gang og som jeg skriver ved jeg det er børn i 0 og 2. klasse som står og skal lige nøjagtig det igennem vi lige har været igennem.

Oftest uden skoleskift men med pålæg, og afmagt og hvor forældrene samt barnet opgiver. Mennesker som er i stor mistrivsel indtil familier kolapser. Uden fornuft. Det er kun kommunen som kan gøre det bedre, og hvis kommunen bare havde kompetencerne og ikke i et alt for tæt topstyring kun ting udvikles og ikke afvikles. Nogle gange er det bare for mange led mellem toppen og bundet .... og historier ændrer sig mellem lag .... hvor det ikke er klarlagt hvem havde ansvaret for hvad med hvor tilfældige sættes til noget de ikke aner kompleksiteten af. Jeg tror ikke nogen ved hvad det forgår og udenforstående uden ekspert erfaring vil hurtigt tabe tråderne. Det er i hvert tilfælde altid sådan når en projek vælter.

Jeg tænker at PPR og BUFs indsatser vælter og jeg beskrev vores oplevelser indenfra. Hvordan forvaltningen oplever det er en helt andet sag, en ting er dog sikkert: fra at være en kommune med fornuftige tilbud er vi i en situation hvor kommunen bruger tvang, og fokuser på forældrene som problemet - dog har vi ikke mere end madpakker og aflevering af vores børn som vores ansvar. Men det er umuligt når skolerne ikke levere det som ligger udover normale børns behov.
tirsdag den 25. oktober 2016

Underretning


Distriksskole Rosengårdsskolen. Adresse på dagpleje/institution/skole:
Distriktskole, som ovenfor men har aldrig gået på skolen Klassetrin: 8

Hvilket børnemiljø tilhører barnet: Rosengård / Kragsbjerg

Behov for tolkebistand: Nej

Er PPR, tale/hørepædagog, ergo-/fysioterapeut eller andre relevante fagpersoner inddraget i sagen?:

Ja
Er der en konkret hændelse, som ligger til baggrund for underretningen? Eller er det med afsæt i barnets generelle forhold/trivsel?

Ja, barnet kommer ikke i skole. Der er skoletilbud til ham , mor ønsker ikke dette tilbud. Ligeledes har hun meddelt at hun ikke ønsker som loven foreskriver at hjemmeundervise ham . Der er takket nej til tilbud fra distiktskolen om enkeltmandsundervisning. Så de muligheder der er i forhold til folkeskoleloven er udtømt. Har fået siden maj tilbud om diverse skoler, men finder altid fejl ved skolerne eller mangler hos PPR. Aktuelt er mor inviteret til møde mandag den 12 spetember2016, hvor hun ikke kommer, der bliver sms og ringet og konsekvensen af et langt sagsforløb resulterer i aktuel underretning. Dette er mor vidende om idet der er meldt til mor, at såfremt ikke det lykkes med skolegang denne gang, så vil der blive underrettet til sociale myndigheder. Der er aktuelt klagesagsbehandling parallelt kørende i SPPR ( specialpædagogisk afdeling) og i skoleafdeling. Mor ønsker udsættese af skoleforløb til klagesagsbehandling er slut, denne pågår nu, Der er ikke hjemmel i folkeskolenloven om udsættelse af skolegang. Langt sagsforløb fra barnet stopper i skoletilbud i Centerklasseafdeling Pårup. 
- aktuelt ligger der ingen afgørelser i sagen dermed kan klgen ikke behandles. Måske sådan Odense Kommune står uden klager i Klagenævnet?
- distriksskolens ekelndt undervisng var af en lærer som tabt barnet i 2011 ... er det et tilbud eller mobing?
- værst er at han bør være i 9. klasse men tabte et år pga anbringelsen, samt hullerne er meget stor som ppr skjuler ... hvad de får ud af det forstår jeg ikke
- mødet den 12. september havde jeg en aftale ved Lægen jvf mit barn og sagt jeg ikke kan deltage dvs. første møde på et år hvor jeg varsles med 2-3 dage og ikke kun være to steder samme dag.
- hun sagt jvf båndoptagelsen at hun IKKE vil underrette og konkret var enkeldtmands undervisning ikke tilbudt andet en tankerne hun luftede dvs. som med alt snak
- distriksskolen drøftede aldrig skolegang med os da de ikke er aktuelt efter aftale
- han kommer ikke i skole da Paarupskole tilbud belv stoppet af PPR, jeg bedt om han bliver ved hos dem for netop at undgå denne situation, men det var internt aftalt og han tog skade af at være hos dem. De forslået han hjemmeundervises pga 10. skoleskift og hans tarvUdvikling og adfærd:

Barnet er alment til meget godt begavet, beskrevet som højt begavet med specifikke læringsvanskeligheder i læsning og matematik. Kommer som sagt ikke i skole.

Han har kun problemer i matematik, dansk og skrivning grundet PPR ikke sikrede han får rette undervisng på 5. år.
Familieforhold: Bor med mor og storesøster Oplever mors evne til at se sin søn behov som mere særlig end det vi som PPR og fagfolk oplever. Der er en historik omkring forhold i relation til kommunen, som har stor indflydelse på fortællingen om eleven. Fra Pårup skole forlyder det at han er en sød, venlig, godt opdraget dreng , ham kom hver dag med to fraværsdage grundet tandlæge. Og skoletilbuddet stoppede for di han netop gerne ville være almindelig og i almen skole, efter at have gået til konfirmationsforberedelse med elever fra Munkebjergskolen. Jeg tænker at det er mor, som hindrer ham i at komme i skole, ligesom hun fortæller at hun ikke kan få ham med til møder, som er indkaldt til. Jeg har kun talt med ham via mors telefon.

- wow sikke en anklage! Det er grotesk ...Skoleforhold: Har siden hjemtagelse i 2015 haft et skoleår på Pårup skole i centerklasse. stoppet juni 2015, der har været tilbud om Højme læseklasse, Rosengårdsskolen distrikskole, tilbudsskolen, friskole Albani, enkeltmandsundervisning. Der er åbent tilbud om skolegang på tilbudtskolen, som kvalificerer sig ved at kunne tilbyde relevant undervisning til eleven.

- disse tilbud har været drøftet men både konsulent og psykolog som deltog og klokkeklar "problemer" ift mit barns behov.
- friskolen kan ikke samle så stor en opgave op
- tilbudtskolen nægtede både psykolog og konsulent samt de kun alt uden viden om opgaven
- læseklassen har ikke alle folkeskolens fagrække dvs tilbduet er reelt ubrugeligt jvf hans behov om videre uddannelse
- Rssengaard var enigt vi ikke skulle på
- Munkebjerg havde ikke mulgihed pga klassesammensætning
- Hun undlader Paarupskole afvist med henvisning til ressourcer og viden om opgaven, og ja trak de mig ind over som også at være et problem. Men svært at forstå når de selv ikke løst problemet


Sundhedsforhold: Ved at mor har omtalt overvægt, har dags dato modtaget billede af ham på sms fra mor, hvor har ser rigtig godt ud. Mor har sørget for at rigtig mange fagfolk udenfor kommunen har en holdning og mening til eleven. Især omkring højt begavelse, hvilket vi anerkender, omkring ordblindhed, som vi anerkender og kan imødekomme med undervisning og IT rygsæk, matematikvanskeligheder, som også kan udredes og læres i et skolefagligt miljø. Har ikke kendskab til om andre fagfolk er inde omkring eleven. Ved at mor har kontaktet børn unge overlæge omkring vægt

- hvorfor er den IT rygsæt så ikke udleveret og justeret?
- hvorfor er hans vanskeligheder ikke afdækket dvs manglende undervisning samt "ukendte" i ro og orden som vi ønskede? Både til dansk og matematik som lovet?
- hvorfor fik vi ingen indsats jvf vægt eller retter sagt hvad skete der da ejg advarede det går gjalt?
- hvor blev handleplan jvf ordblindhed herudner skrivevanskeligheder af og hvordan skete det at hans lærer ikke havde vidst hvad de skulle gøre, hvad er så konsekvnserne heraf?

Fritidsforhold og venskaber: Ved han går til e-sport om torsdagen eller ingen kendskab Eventuelt andre relevante forhold: Har siden juni modtaget mellem 300 og 400 mails og sms, med mængder af informationer fra moderen....I forhold til skolegang har vi i overensstemmelse med almen PPR ( hvor han reelt er tilknyttet) og skoleafdelingen lavet en indgang og en sagsfører, nemlig undertegnede.
Hvad synes barnet/den unge selv hans/hendes er styrker/svagheder?:?
- tja, jeg kender intet til deres aftaler men sendt dem alt information for kun at opleve at PPR faktisk ikke havde kendskab til hans udrendigner, disses anbefalinger mm. Så mister jeg overblik over hvad de reelt lavede i sagen
- jeg har ingen kendskab til en visitation, det som jeg fik var "mere en beslutning" som var truffet uden kendskab til hans skolegang, udredninger eller en klart plan for ham
- alt Paarup center lovede blev ikke gennemført, der var undervisning men ikke taget hensyn til hans særlig behov


Hvad har dagplejen/institutionen/skolen gjort for at afhjælpe problemet?: Tilbud sig som skole der er aktuelt lavet adgang for eleven til portalen med undervisning via Pårup skole. Mor ønsker bøger, men al undervisningsmateriale er digitalt, så derfor er der ikke udleveret bøger. Faktisk er det sådan når en elev hjemmeundervises, som moderen her så ikke vil, så er det under friskoleloven og der er forældrene selv forpligtiget på at skaffe materiale og afholde alle udgifter.
- det er sådan at vi ikke har adgang til portalen det bedt PPR selv Paarup om at lukke jvf båndoptagelsen af 10 august. Så, på den måde sabotere de adgang til skolestof imens vi forhandler et tilbud der aldirg vil fungere idet de ikke vil sikre hans behov eller arbejder efter folekskolens mål. Båndoptagelsen afslører også at planen var der ikke skulle tages hensyn til ordblindhed osv.
Har der været en effekt: Nej Hvis ja til effekt, hvilken og hvorfor er denne effekt ikke (længere) tilstrækkelig?: Er skemaet gennemgået med forældrene: Nej Forældrenes kommentarer til skemaet: Hvis nej, angiv årsag: samarbejdet er kørt i hårdknude Navn på pædagog, dagplejer eller lærer: Ledende Psykolog 
Til slut vil jeg sige sådan gjor PPR og Kommunens pædgosik konsluent i 2011, et år senere uden tilsyn belv han anbragt og fasthold 3 år uden relevant for et skolebarns undervisning. Året på centret var planlagt at han skal være der, så senere på Faaborg Asperger Gymnasium - helt uden at jeg finder et eneste "psykiatrisk" udredning som giver ham adgang til det special tilbud.

Jeg tænker at forældre bundfanges i Odense Kommune, deres børn flyttes så tit de ikke magter mere og ender i dyr STU forløb grundet den måde PPR håndtere sagerne. Paarup Centerklasse - har ikke leverede det aftalte, og ordinderet faktisk det vi har manglet i 6 år. Igen udeblev alt.

At jeg beskyldes ... godt med Odense Kommune. For et barn som var anbragt i 3 år og 4. år i en specialtilrettelagt uden hensyn til hans behov tilbud, trods det var mening så er han langt bagud skolemæssigt. Selv en hæj begavelse kræver at kommunen underviser barnet hvis barnet skal blive til noget.

God råd velkom ... hårdknude opstår fordi PPR ikke reelt sikrer om deres andre aktører levere det lovede og finder så ud af at anklge forældre for at være årsag i det de ikke leverede, de glemmer jeg bedt om han bliver i Centret indtil en skole er fundet. Det kan faktisk ikke ses, men da PPR smed ham i cenret var det fordi deres fagperson mente ingen i Kommunen kun løse opgaven. Hvorfor mon dette?

Jeg vil på ingen måde tage ansvar, for deres sag. Deres opgave er at sikre barnets skolegang. Det har de ikke gjort - afgørelser og udenomssnak er der en del mere af end som så. Pinligt er når min blog fortæller forløbet så kan alle se PPR ikke løser deres sager men skaber voldsomme problemer for både forældre og børnene - jo længere de er en del af en sag jo værre er barnets problemer.

Men måske er meningen forældre skal tvinge deres børn i skole for at ikke lære, mit barn lærte intet i det mange år PPR krævede ham anbragt pga mig. Men måske er problemet ikke helt mig for da han var hjemme var han glad for at gå i skole. Han hadede at gå på Paarup Centret - bare fordi han er velopdrage og passede det han skulle bør ikke misbruges. Det her har været præcis problemet i 2011.

Men gåden er hvordan det er at hans lærer ikke undervist ham således at han kun alt? Måske blvier det næste at PPR fixer det således at han er en af dem kommunen sender udenbys på interne skoer der får tusendvis af kroner uden at levere varen, som hidtil?

søndag den 23. oktober 2016

Selvinkriminering ... opholdsstedder SKAL advares #tvangsindgrebslovenTja, spændende læsning ... jeg vil først og fremmest sige jeg kender ikke det pågældende sag og skriver her udefra min oplevelser, eller ting jeg har læst på nettet. Sagen er meget annonymt alt efte ovenstående pdf.

Men jeg tænker: Hvad er det lige tilsynet skal sikre sig hvis de skal advare opholdssteder at der er en sag på vej? Hvordan skal børn så være håndteret ved at ulovlig magtanvendelser forkommer?

Kommunen har i mange år håndterede forældre uden at oplyse dem om deres "formodninger" hvor de får forældre til at indrømme deres indblanding eller tilstå noget de ikke engang er klar over de medvirker og tilstår i. Hvor forælde, uden at de ved bedre, ender med at deres børn anbringes barndommen ud, uden at politiet sikrer sig at forældrene rent faktisk er forbrydere. Og bemærk ingen barn må anbringes barndommen ud! Endnu en punkt kommunen også glemmer.

Jeg tænker at systemet dækker systemet ind her. Flere høringssvar jvf tilsyn gav mig en hel del at tænke over. Både at vi kopiere Norge, som kopierede England og USA men også at loven er så kompleks at ingen kan følge den. Samtidig med at den udvides og ændres uden at "konsekvenserne" forstås før sager, triste sager belyser problemerne det lov skaber.

Det værste jeg opdagede var "lempfældige" holdninger jvf høringssvar hvor f.eks tilsynet svarede flere måneder efter svarfristen, eller svarede helt modsat hvad høringen drejede sig om samt at der reelt kun er en organisation som tager forældrenes parti. Mod mange andre indteresse organisationer! Rigtig mange interesse organisationer som lever af sociallovens bestemmelser. Det som er mest grotesk er at hverken retssystemet eller kommuner eller styrelser eller tilsyn reelt kan implementere loven efter dennes hensigt idet medarbejderne ikke er super mennesker med så bred et viden jvf loven samt sygdom eller "bare det med at være menneske".

Jeg var også lidt overraskede jvf dommer og advokat svar. Der var da ikke mange som reelt læser eller sætter sig ind i Socialloven, mens de administrer den raskvæk i retssale. Her er ingen som belyser "åbenlyse huller i loven". Faktisk, netop det som ombudsmanden beskriver, områder det offentlige skal huske. Ingen forældre har det luksus når dem som skal afgøre sager glemmer!

EN ting er sikkert: Politiet får aldrig eller så sjælden kendskab til sagerne ... idet interne håndtering er vejen frem for flest. Problemet med dette er at folk hurtigt kan findes skyldig i ting de ikke engang anede de var en del af.

Gad vide hvor gjalt denne sag var at Tilsynet informerede politiet? Barnets Tarv? Led længe efter den ... meget længe! Socialloven glemmer barnet alt efter om det er forældre eller systemet som svarer for sig.

Jeg undrer mig lidt over ombudsmandens udtalelse for jeg har aldrig før set lignede jvf børnesager og savner det samme hvor opholdssteder og kommuner kan kriminalisere børn uden at retsplejeloven er overholdt. For se, kommunen har i dag beføjelser vi før i tiden kun var givet politiet.

Når det er sagt jvf Tilsynet af ombudsmanden. Hvad er kommunens opgave så i disse sager? Forældre får intet at vide med mindre de ser "noget" og selv ikke der kan de regne med at Tilsynet eller Politiet informeres. Og de får hellere ikke besked fra Tilsynet, samt tilsynet giver sjælden kommunen besked om en verserenede sag. Med andre ord: Et barn kan være udsat temmelig længe uden at nogen får noget at vide! Faktisk, som jeg læser tingene så kan det ske at ingen siger noget om det pågældende barn samt at tilsynets skrivelser "anonymiseres" hvis disse endeligt frigives. Børn kan dermed blive traumatiseret og retraumatiseres uden at nogen ved noget.

Forklaringer er mangefoldige hvordan børn ender udsat ... afgørelser om ulovlige magtanvendelser "forsvinder" forbluffende mange steder men aldrig treode jeg at det som skrives her var muligt. For se hvis en forældre siger noget som kriminalisere dem, selv når kommunen misforstår eller agere på anonyme løgn de "regner" med at være fakta ... så ender det med at tilfældigheder dokumentere deres sag mod forældre. Helt uden at forældrene ved de er under mistanke? Modsat forsvinder mistanker og fakta ved alle instanser hvis det offentlige skader et barn. Det bedste jeg havde læst var at en socialrådgiver ringede til tilsynet og skulle have en forklaring hvad forpligtelser der var ved magtanvendelserne. Det var helt tydeligt at statstilsynet blev træt af pågældende og krævede dennes ledelse informeres.

Tænk? Hvor mange forældre findes skyldige i socialrådgiverens påståede forbrydelser via deres §50 udredninger, selvsamme socialrådgivere som ikke opdager forhold tilsyn opdager. Så meget for den fine personrettede tilsyn! Og hvordan er det muligt at socialrådgivere er så vakker men samtidig så blind?

Mens loven ikke gælder for alle skræmmer mig  ... kun ansatte er beskyttede. Forældre er helt glemt, og sjovt nok er børn anbragt helt uden straffesager opstartes, ofte for noget helt andet end sagen drejer sig om! Børnene finder langt efter deres anbringelse ud af de var beskyldt for noget, faktisk sikkert først når deres egne børn fjernes med tilfældige sagsakter. Stik modsat lovens intention:

Socialtilsynets – og andre myndigheders – vejledningspligt følger af tvangsindgrebsloven. Loven skal bl.a. sikre, at den mistænkte får samme vejledning og retsstilling uanset, om det er politiet eller andre myndigheder, der oplyser straffesagen.

Husk når kommunen laver en §50 kan det reelt være en "ulovlig" afhøring. Og en §51 kan uden forældrenes viden hurtigt ændres til noget sært noget ... Sådan som kommunen i disse dage påtager sig flere af politiets arbejdsområder.

FAKTA Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebsloven) indeholder i lovens § 10 et forbud mod selvinkriminering. 
Tvangsindgrebslovens § 10 finder anvendelse:
• når der i lovgivningen er fastsat pligt til at meddele oplysninger til den offentlige forvaltning (§ 1, stk. 3) og
• når der er en konkret mistanke om, at vedkommende har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf (§ 10). Forbuddet mod selvinkriminering betyder:
• at den mistænkte ikke har pligt til at give oplysninger om den påståede lovovertrædelse (§ 10, stk. 1) og
• at myndigheden skal vejlede den mistænkte herom (§ 10, stk. 3).

Den mistænkte kan på informeret grundlag vælge at give et skriftligt samtykke til at give oplysningerne alligevel (§ 10, stk. 4, og § 9, stk. 4). Inden for strafferetsplejen findes vejledningspligten for politiet i retsplejelovens § 752, stk. 1, som har følgende ordlyd:

§ 752. Inden politiet afhører en sigtet, skal han udtrykkeligt gøres bekendt med sigtelsen og med, at han ikke er forpligtet til at udtale sig. Det skal af rapporten fremgå, at disse regler er iagttaget.  

Hvornår er det så at §50 undersøgelser der skubbes over i §51 tvangs undersøgelser ikke har det samme "retspleje bestemmelser"? Således at opholdsteder ikke fristes til at "samle beviser" eller "skabe beviser til brug for at gennemføre en anbringelse". Det kan vi takke avissager for, samt igen den tidligere ombudsmand. Desværre endt mange børn anbragt uden belæg, hvis sager tages forfra og ikke bagfra.

Med det viden jeg har i dag og endeligt vores helt egen princip afgørelse som konkret "belyser" kommunens ansvar og hvad en anden aktør måtte og ikke måtte så er jeg endeligt temmelig oplyst jvf det misbrug af embed netop her. Hvor uvidenhed om forældre rettigheder spiller en vigtig rolle.

>Desværre er det ingen konsekvenser,< 
<børn går bare glip af deres barndom>

På samme måde som ombudsmanden belyser sagen jvf opholdssteder kan forældre ikke regne med deres indrømmelser glemmes. Hellere ikke det kommunen vælger at misforstå eller beskriver som slet ikke har sket. Jeg fik nogle båndoptagelser som belyser hvordan medarbejdere "husker forkert"!

Fakisk kan forældre ikke engang kræve at en sag "rettes" efter fakta og fup er afslørede! Selv nr ankestyrelsen erklærer en udredning ugyldig så står disse oplysninger over hele et barns sag, uden kilde angivelse og desværre som bekræftede af folk der aldrig så barnet eller moren. Sagen dukker op og familier skal hver gang samme trauma igennem, uden løsning. Hver gang med flere detaljer alt efter hvad en socialrådgiver fornemmer eller husker andre har fortalt om dem. Fakisk er det sådan at familier efterhånden slet ikke deltager i hele udredningsforløb! Socialrådgiveren har et administrativ rolle og behøver ikke se familien. Ja, det er sket.

EN advokat i retten sagt det så fint: Han har læst psykologens rapport og det står der intet i den om om en anbringelse - faktisk havde psykologen ikke engang anbefalet en anbringelse! Hendes anbefalinger var at barnet har brug for hjælp.

Opholdsstedet havde selv skrevet "anbringelses delen",  mens psykologen bekræftede netop det jeg ansøgt om. Advokaten vidste det ikke, da han var min drengs advokat og jeg vidste ikke hvordan jeg skulle forsvare "min familie" og kun ikke sige det rigtige i en retssal da sagen strak sig over mange år.

Min advokat vidste, men hendes taletid var slut og hun kun ikke hjælpe mig da Kommunen selv havde skrevet alt til sagen dvs. den væsentligste dokument "en forældre kompetence undersøgelse" (FKU) var forsinkede med 3 år, faktisk en hel 9 år nu hvor jeg forstår loven og hvad den skal bruges til!

I alle disse år brugt kommunen alverdens ressourcer på at "skaffe" dokumentation for socialrådgivernes egne mistanker og ikke det loven kræver de bør sikre sig de havde. Værst er viden at PPR sat socialrådgiveren på sagen som "indhentede" oplsyninger uden at tjekke disse, eller så fik hun anonymt tilsendt alverdens sær mistanker. Alle disse år var jeg parkeret ved tilfældige pædagoger som på ingen måde havde andet opgave end at få sagen beslyst uden at jeg fik at vide hvad de belyser. Jeg anede ikke at dem kommunen ansat som behandler slet ikke engang var uddannede til opgaven! Faktisk kom det bag på mig hvad jeg var i behandling for ...

>det var opslidende< 
<det spildt 10 år af vores liv>

Da vores FKU endeligt dukkede op var skaden jo sket ... desværre trivedes barnet på ingen måde som anbragt, det kunne den dokumenter. Stik modsat det alle i systemet bekræftede hinanden i at anbringelsen virkede og vil virke bedre hvis "forældre" 100% fjernes fra barnets liv. Igen stik modsat alt "forskning på områdets anbefalinger". Sjovt nok havde PPR alverdens påstande om de ikke så psykolog raporter i sagen, eller andre udredninger. Så tænker jeg: Sikke en administrativ kaos kommunen har fået skabt når alle behandler en sag uden at have "fagpersoners" akter.

Trist er at hverken en FKU eller psykiater udredning sikrer at børn får "det rette hjælp". Systemet har desværre en sær forståelse af at retsplejeloven gælder for alle parter.

Men HUSK det ombudsmanden beskriver her gælder for alle mennesker! Uanset job, stilling eller status. Det er bare noget folk med et kriminel baggrund ved, menige mennesker træder i, desværre.

Dagbogsnotater: Hvad betyder det, når der står i dagsbogsnotaterne i forbindelse med konflikter at ledelsen tilkaldes… og så ikke mere? A kan ikke sige det, men konstaterer, at de ikke har været gode nok til dagbogsnotaterne. Det har været et katastrofalt svigt fra fondens side. http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2015-13/pdf/


lørdag den 15. oktober 2016

Alt er afprøvet. Forældre får ansvaret trods de er ikke tildelt høvding status ... #skolechat


Folkeskole 3x med det støtte der kommer når læren siger hun ikke kan mere og skaden er sket. 3. gang afvist jeg gennemskuet mangler eller mere af det samme .

Centerklasse hvor forældrehygge intet ændrede jvf barnets behov. De gjor som de plejer. Udredninger betod mindre før det bed dem i halen. Vi udført ikke det aftalte før det nye sted skulle overtage.

Interneskoler 2x hvor deres metoder ... shitman jeg forstår hvorfor anbragte ikke kan ret meget og VUCs D-linie afviser disse børn.

Friskole 4x (men ændringer derinde var som 4 forsk. skoler hvor 75% var ok, 25% en mareridt)
Hjemmeundervisning 3x hvor evaluering faktisk beskriver fremgang, den anden gang beskriver socialrådgiverens fornemmelse hvor hun ikke engang deltog eller havde kompetencerne til opgaven men fik order.
Denne gang - vi venter på PPRs test, løfter osv. Men jeg tror som med alle andre gange er det varmt luft. Lidt ligesom i 2011. Gad vide hvordan kommunen aldrig opdager deres metoder ikke virker?
Hertil utallige skoler dvs rigtig mange skoler som var talt med og vurderet.
Endeligt "sjovt" jeg blev dømt efter 3 år og 5 yderlige år ændrede intet, nu er det værre end nogensinde. Noget i disse processer går gjalt - hvor svært kan det være at få børn naturligt glad.

Godt barnet formået at tage et dag ad gangen - mindre godt er barnet afviser alt med skolegang! Gad nogen fortælle mig hvorfor det er blevet sådan.... (ironi kan forkomme og ovenstående er skrevet uden tidlinie men mere efter "hvad vi afprovede"!)

STU griner ad mig os siger de venter os om 4 år så tager de D og G fagene. Og ærligt belv det sagt de kan vælge mellem eleverne der er så mange nu om dage ... WTF??? Og det betaler kommunen gerne for ... mens ingen blir klogere. Jeg må sige: Det her er ikke gjort godt nok, ikke hjemme hos os og bestemt ikke ude i samfundet. Nogen må vide det er så gjalt og tilsyn ... javel hvor er de profesionelle som ved hvad der skal tjekkes? Jeg er i hvert tilfælde med kompetencer i dag jeg nok aldrig før tænkte jeg gad arbejde med. Men må sande vi er lige nøjagtigt skolemæssigt hvor vi var i 2010 da Kommunen faktisk bekræfter jeg havde set problemet er stor. Det er næsten en joke jeg havde tillid til skolen ... og PPR det må jeg sande. Men tillid skal vi jo have.
At jeg skal høre jeg er uforskammet i det jeg byder mit barn kan der være "noget om". Jeg tillod det her. Naiv, godtroende og med min fulde tillid gav jeg lov at mit barn fik sådan en behandling. Problemet er vidst blevet "ulovligt" at sige nej til Kommunen og folk bliver virkeligt rå når man faktisk siger nej. Eller ens nej er "ulovlig" hvis Kommunen selv skulle vurderer loven. Desværre hjemviser klagenævnet bare kommunen når loven er brudt ... spørgsmålet er hvordan kom vi så langt ude at børn ingen skolegang får? Det er faktisk ret mange børn: De udsatte, handicappede, syge og sært nok også ganske alm. børn. Ingen lærer siger noget, deres opgave er vidst at henvise sagerne til Kommunen. Forældre som siger noget skal endeligt passe meget på for PPR har altid BUF når en skole ikke kan tvinge en sag igennem.
Jeg undres - er det ikke i vores fælles interesse at løse problemerne længere? Er vores fokus på opbevaring af vores børn frem for deres trivsel?

Det viser sig .... skulle havde været bider dig bagi. Min begrundelse bunder i at Skolelederen vil overbevise mig om at vi ikke behøvede hverken PPR, psykolog eller konsulent. Netop det som fik mit barn anbragt i første omgang. Så stopper vi her .... da skolelederen senere ville opnå "tilknytning til mig ved at fortælle mig han er Ghanesisk Høvding. Så skubbede sagen sig selv videre til at jeg indså det her er mit problem. For mange høvdinger ... too many cooks spoil the broth. 
Jeg må videre men på en måde mit barn forstår. 


fredag den 14. oktober 2016

Byrådets kompetencer VS NC3 og samfundets civile!

NC3 har som vision, at Danmark bliver de førende i samspillet mellem samfund og politi til at hindre og opklare it-kriminalitet. Vi sætter borgeren i centrum og har særlig fokus på den forurettedes retssikkerhed og tryghed. Vi prioriterer forebyggelse således, at bevidstheden om it-kriminalitet og sikker internetadfærd skærpes i Danmark.

Synes du Qvortrup er sej? 
Ja, måske men overvej hvis du kigger noget efter om 
du måske spoilere politiets arbejde. 
Pointen er jo flere de får fjernet jo bedre kan de gemme sig.
Jeg ved hellere ikke hvad der skal gøres men det starter ved vores børn.
Børnene skal mærke sig selv og som da vi var børn lærer at en hundehvalp eller penge er årsag at ens mor/far rådføres. Og siger de nej, så er det bare: NEJ!
Husk, der vil altid være det barn som går efter hundehvalpen, penge eller søger opmærksomhed.
Qvortrup gjor en super arbejde og leverede det forældre bør ved kan ske. Men det betyder ikke alle og enhver skal lege journalist eller politi. Lad dem tage sig af det de er oplært i.

Jeg håber at Odense Kommune i deres iver for at "hjælpe" børn indser nødvendigheden af at hidkalde eksperterne. Jeg håber at de forstår at bare nys om en sag skal videre til specialenheden - det er der eksperter findes. Kommunens valg af anden aktor er kommunens ansvar jvf princip afgørelse 159-12. Men politiet - deres arbejde ved disse sager er NC3 for vi ved ikke hvad vi træder ind i.

Børnene - ja, det er svært at se hvordan Kommunen øger risikoen for at "ting og sager" kan ske. Vi bruger IT i det daglige, vi giver børn adgang til internet tidliger og tidliger samtidig er ingen voksne tilstede når børn bruger deres PCer og nyfundet redskaber: Viden om Internet.

- hvis der er noget via facebook screendumpe siden så politiet har beviserne da ting kan slettes
(fotos af børn mm er dog problematisk for screendumper du der kan du sigtes!!! Men grooming dvs når en stødder vil tale med dit barn - sikre beviser, ip adresser mm)
- lager alt fra skype lokalt på jeres PC så igen har politiet mulighed for at handle dvs tillade ikke jeres børn at have skype uden kopier på PC
- aldrig tillade børn alene på internet eller så lidt som muligt
- desværre virker programmer jvf børnesikring ikke
- husk børn vil gå på nettet som vi læste under dynen med en lommelygte ...
- sikker zone er hos jer forældre dermed skal de kunne fortælle jer hvis det går gjalt selv hvis det er når de har lavet regelbrud
- skolerne levere gmail, og interne dagbøger ... hvem har ansvaret? Hvor mange har adgang ... sikkert lige så mange som sundhed.dk giver adgang!
- husk børn vil være børn og kend til deres adfærd f.eks clickbait
- pas på med at gøre børnene bang for så vil de ikke tør sige noget
- åben dialog dvs snak om hvor og med hvem de omgås
- bare fordi det er en lærer eller pædagog skal de stadigvæk ring hjem og sige de får en lift, eller lign
- fotos ... ja, det er noget de skal spørge hinanden om!
- intet som skrives i privat fora er privat dvs flere servere kopiere det, samt andre kan kopiere og ændre i det du skrev.
- må din forældre ikke ved det så bør du nok ikke gøre det, vel?

Og ja, de vil altid finde ud af hvem du er via nettet. Også de kriminelle ... så husk: Pas på hvem du invitere med hjem. Det værste år var da mit barn var som anbragt uden opsyn, guidning og opbakning på internet alene. Hvor jeg ikke måtte kontakte ham ... tænk at Odense Kommune ikke vil høre tale om at det var "et problem"? I det mindste har noget rykket sig ... men det er altså ikke en opgave for Kommunen. NC3 kommer også ud og taler med skoler ... nogle ting skal bare tages af erfarne. Internet glemmer aldrig men penge kan hjælpe på dennes hukommelse ... før eller senere finder nogen det du helst vil glemme. Vigilante grupper er efter min mening mennesker som bør få sig en bedre tidsfordriv. Deres makværk koster samfundet milliarder som vi hellere kan bruge på børnene.

Hertil vil jeg anbefale alle tænker sig godt om. Det er ikke uden årsag at så mange børn krænkes uden at krænkeren nogensinde er fundet. Men nu hvor der er penge i at finde krænkere må vi også passe på at penge ikke driver værket - for der vil altid være nogen som ser spøgelser, eller en som vil tjene godt. Måske skulle penge aldrig kom mellem børn og andre for så havde vi hellere ikke problemer. Desværre er børnelokkere styret af deres behov - intet stopper dem. Intet. Og de er ganske alm mennesker, det er nok det værste. Pas godt på jeres børn. INGEN andre vil det opgave som I selv ville.

Hvis uheldet er ude - så er det et bevis på de folk vil gøre alt, ikke et bevis på at I ikke passede godt nok på. Find balancen: Ulven er ikke altid hvor vi advarer den er, men spot uregelmæssigheder. Ikke alle vil børn ondt, desværre er der nogengange ting som er svært at tale om og børn eksperimentere som rådkvinden så fint fortalte: Hvad nu hvis pigerne tog fotos af drengene i omklædningsrummet? Da vi var børn klistrede drengene en lille spejl på deres sko ... det fik de også en rovfuld for når de voksne opdagede det. Nogle voksne har ingen grænser fået, desværre.

ALTID anmelde mistanke til politiet. De ved hvad er op og ned derude ... desværre hvis de ikke vil tage en alvorligt så må du gå til NC3. Ingen socialrådgiver, pædagog eller politiker har bemyndigelse at berolige dig uden en "anmeldelses nummer"! Desværre sker ting som ingen tror er muligt.https://odense.kommune-tv.dk/watch/1572?t=3h46m38s&chapter=21461

søndag den 9. oktober 2016

Retskravet på en ordblindetest #odense #nyO

Sådan skal retskravet fungere

Retskravet på en ordblindetest betyder, at forældre, som finder, at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, kan anmode kommunalbestyrelsen om, at der foretages en ordblindetest af deres barn, selv om skolelederen ikke har fundet det nødvendigt.
Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet til at sørge for, at der foretages en ordblindetest af barnet. Kommunalbestyrelsen kan efter de kommunalretlige regler uddelegere beføjelsen til for eksempel skolens leder. Det vil i så fald betyde, at forældrene kan gøre deres retskrav gældende over for skolelederen, der så vil være forpligtet til at sørge for, at testen gennemføres. 
Det kan for eksempel være en lærer eller læsevejleder på skolen, der i praksis står for at afholde ordblindetesten. Kilde: Forslag til ændring af folkeskoleloven  http://www.folkeskolen.dk/594468/foraeldre-faar-krav-paa-at-faa-ordblindetestet-deres-barn-fra-slutningen-af-4-klasse

"Retskravet på en ordblindetest foreslås at gælde fra den 1. marts på 4. klassetrin, da der først fra dette tidspunkt er tilstrækkelig sikkerhed for, at resultatet giver et retvisende billede af, om eleven er ordblind, hvis der ikke foreligger en samstemmende vurdering fra skolens leder af, at der er tegn på ordblindhed".
2. klasse kan bruge "Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi" fra Socialstyrelsen. En test, der kan gentages i 3. klasse.

"Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi" link til pdf  er den vi fik fortaget i 2. klasse og så den som en kommune valgt at "dreje halsen om på testen" hvor de tog den på et et barn i 5 eller 6 klasse og lod som om barnet var i 3. klasse for at fjerne ordblindhed. Den målt så ja barnet læser som en der bør være i 3. og så lukkede pågældende kommunen ellers bare videre testning! Med andre ord sagt de tog kun 2 af 5 dele og kun på ingentid uden at fuldføre opgaven vurderer. Det så jeg heldigvis men ingen ændrede noget jvf det behov mit barn har siden 2013.

Under det nye ... kan jeg se at elevens forældre vil så kunne gøre retskrav 1. marts og det er dejligt MEN MEN MEN så har det pågældende elev altså allerede gået 2 år uden "hjælp" hvor vi ved læsning er meget allerede i 2. klasse, og for at give en ide om hvad et barn skal kunne læse i 3. klasse så se her:
Og nu hvor vi alle er del af dette her ... ved vi alle lærer har hverken hjælpemidler til alle børn eller det der skal bruges på NOTA hvis forældrene selv skaffer en PC. Faktisk kan lærer vælge at de slet ike vil bruge en PC i deres klasse som skete for os i 2011 da vi var i 4. klasse. Herudover tager det tid for at scanne en artikel ind, da lærer får alt som gammeldavs print og der er ingen mulgihed for lærer at bestille indlæste materialer efter KLO lukkede i 2015, og  selv om KLO lavede grundskole bøger brugte lærer det ikke ... idet 98 Kommuner ikke forstået deres opgave i at skaffe grundskolebøger til børnene. NOTA har en stor del af det lærer lavede til Materiale databasen jvf  §17 brugere.

Så, ja det er dejligt og ja der er ikke helt som håbede men en bedre start end vi havde hidtil. Jeg står faktisk og er ret ked af vi flyttede da vores kommune i 2010 udleverede en IT rygsæk (ikke at skolen anede hvad de skulle med den ... ) og vi skulle levere den tilbage da vi flyttede. Sådan som elver der skrifter skole skal levere deres SPS rygsæk tilbage hvis ikke de husker at få den med til det nye sted.

Jeg er glad for jeg kan skrive vi har gjort alt det retningslinien beskrev og har allerede hullerne beskrevet i vores sag. Det betyder vakse forælre og politiker kan inden det næste valg (og i god tid, for alle ved valgforslag falder igennem når valget udskrives  ... hvis de følger politik en smule) kom igang med det næste skridt.


At hjælpe lærer med at have det de skal bruge ligger klargjort til deres elever, såleds at lærer og forældre kan hjælpes ad.


En ting er at undvige test (har nu aldrig forstået hvorfor lærer er bang for at finde ud af ordblindhed men måske er det afmagt at ikke kan hjælpe som de er bang for?) Noget andet er at give forældre og børn og lærer kompetencerne at gøre noget ved problemet.

INDEN det bliver emotionelle problemer hos barnet. Jeg ved at børnene har det "for svært" allerede i 4. klasse og jeg havde helst set årgangen var 3. klase de skulle 7 kunne kræve testen men der var sikkert en som sagte kommunen skulle lige have en chance.

Det som sker her er at forældre så først opnår en henvisning til en ordblinde klasse i efter år af 5. klasse, for klasselæren skal lige implementere og prøver at hjælpe den ny-fundet ordblinde elev. Indstillingen forgår om efterår,  og så kan de tidligst ved start i 6. får deres barn videre. Loven siger de skal indstille hele året rundt men praksis er altså som jeg skriver, og sjælden afbryder det tungt system deres vanlig praksis. Det kan også ske at 5. klasse også vil prøve sagen og så hvis et barn skal i specialklasse kan det tage flere år før barnet reelt får hjælp. Sådan bør det ikke være men lærer har altså ikke timerne til at hjælpe de ordblinde. Så hvis ikke skolen levere det forældrene forhandlede omgåeende som indsats hjemme i normal klassen .... og en ordblind forældre ved vores børn kan ikke lærer når de kommer hjem fra skolen. Deres hjerne er "dødtræt".

MENS indsatsen er mest effektivt fra 2 og 3 inden skaderne er sket på det emotionelle plan, så kan forældre først kræve test marts 4. klasse. Så vi må bestemt forhandle for dem der kommer efter os inden vores går videre for at ingen barn skal det igennem mit barn har været og stadigvæk er i.

Ordblinde faktisk kan efterligne autister når det er for svært ... det snakker folk bare ikke om og ungdomskoler er fyldt med ubehandlede ordblinde som først får hjælp i STU/AVU forløb når de er 18. Disse forløb er ved et slå bunden ud af kommunens økonomi for noget som kan undgås.


MEN TUSEND TAK TIL ALLE AKTØRER SOM GJOR DETTE MULIGT


Næse etape er hjælpmidler og adgang til stoffet digitalt (og at nogen erkender at hvis normale mennesker fortrækker lydbøger i menneske stemmmer er det måske en pointe at gøre som VUC og Universitet hvor noget af det kommer med ordentligt lyd for skolebørn for at de kan vælge deres egne metode de vil høre bogen i. For mange børn faktisk 40% af de ordbliden afviser "syntetisk tale" og ideen fra alle er de skal tvinges til at bruge noget normale mennesker kan vælge fra ... det er altså ikke helt oki og syntetisk tale kan hellere ikke alt, som UNI og VUC har fundet frem til)


Hvor er det bare en dejlig ting ... http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/03/et-testbatteri-til-identifikation-af.html beskriver en smule mere så informere jer selv inden i går igang.

Noget der skal noteres er at den nationale ordblidne test gælder hele skolelivet, den anden gælder kun til de skifter til erhvervsskole eller gymansum så starter kampen forfra. Det er næsten pointless at vil på Gymnasium uden adgang til stoffet det første 6 mndr og ofte erkender Gymnasium ikke der er et problem før barnet rammer skriveblokader i 2 eller 3. g. Politiker har arbejdet på en mere smedig overgang i 10 år og det har mange huller ... jeg håber jeg beskriver nogle her. Det værste er nok også at skolen og gymnasium bruger forskellige programmer - ordblinde har ikke mulighed for at vælge det som passer bedst til dem de skal tage imod det deres skole har valgt ... ofte af ikke ordblinde! Men til gengæld bliver de ordblinde temmeligt god IT mæssigt da meget IT er Ikon baserede så de bliver mere eftertragte nu hvor alle skal bruge en PC. Så lærer se at få jeres elever hjulpet - de kan hjælpe hele klassen med deres IT tricks som de lærer og vises af dyrt købte konsulenter hvad der skal til.

Det som gjor mig ked af det er at MYTER kom via ministeriet ned til børnene

"Elever, som scorer lavt i disse eller lignende testmaterialer, skal have særlig opmærksomhed i undervisningen med blandt andet direkte og systematisk undervisning i skriftens principper, særligt skriftens lydprincip. Hvis man herefter i 3. eller 4. klasse tester med en ordblindetest, vil man have større sikkerhed for, at disse elever ikke scorer lavt i ordblindetesten på grund af manglende eller utilstrækkelig undervisning i skriftens lydprincip, men fordi de reelt er ordblinde", hedder det i bemærkningerne til lovforslaget.

Det er sådan at ordblinde børn kan virke ikke ordblinde alt efter indsatsen ... suk forsker har undersøgt det og derfor kan en ordblinde klasse få en elev med og opdateret men hvis læren ikke  "fastholder" eleven så mister de deres opnåede læsefærdigheder!! Normale børn oplever ikke dette ... hos dem er det at læse som at cyckle, intet ændrer sig. Det er også sådan et ordblinde børn som har lært at læse kan læse/skrive bedre nogle dage end andre ... eller skal fordele det de skal nå så når de først er bagud så er det svært at de indhenter - så hellere for tidligt indsats end at se det an. Men indsatsen kræver lærer forstår børn sagtens kan mærke de er ikke som de andre, så pas endeligt på at ikke gøre dem ked af det - de lærer at begå sig uden at nogen opdager der er noget gjalt.

The Secret Life of the Dyslexic Child Hardcover – October 11, 2002
by Robert Frank

Lærerne oplyste, at ca. 1/3 af eleverne i risikogruppen havde andre former for vanskeligheder, der kunne påvirke elevens læse- og skriveniveau. De oplyste vanskeligheder dækkede et bredt spektrum af problemer (fx adfærd, koncentrationsbesvær, motoruro, motorik, muskelsvind, nervøs, socialt, talevanskeligheder, temperament, tidlig fødsel). Elevernes problemer forekom af meget varierende betydning for deres læse- og skrivefærdigheder. 3 af de 51 risikoelever fik beskrevet deres andre vanskeligheder med en diagnose (fx ADHD). Der var således ingen generelle tegn på, at elevernes vanskeligheder kunne forklares ud fra andre vanskeligheder eller handicaps. Omvendt er det særdeles vigtigt at understrege, at det ikke gavner en elev med multiple vanskeligheder at blive diagnosticeret som dyslektiker, da denne diagnose med stor sandsynlighed ikke vil udløse den form for støtte, eleven reelt har brug for. Tidligere har der været tradition for, at en elevs læsevanskeligheder udløste vidtgående specialundervisning, hvis denne var ca. 2 år bagud i læse- og stavefærdigheder i forhold til sine jævnaldrende kammerater. Data fra denne undersøgelse peger på, at man ikke bør vente, til en risikoelevs vanskeligheder er af denne størrelsesorden, men at man tværtimod bør sætte ind med en målrettet støtte til elever i risiko for dysleksi så tidligt som muligt.  "Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi" link til pdf

fredag den 7. oktober 2016

Folketingsåbning 2016 #Barnetsreform #Rigsrevision #TiAar #Godhavn


Filmen kan ses på facebook via dette Facebook link: 
link. https://www.facebook.com/aniella.bonnichsen/videos/944718122323771/?pnref=story

Jeg tror ikke nogen behøver at betvivle something is "Rotten in the state of Denmark" og jeg tænker aldrig før har så kort en tale så præcist beskrevet situationen. Glem SFI lyt til Hanne, mere behøver vi ikke sige om Barnets Reform. Åbne øjnene, se efter hvordan du kan inkludere disse børn. Vi gøre det simpelthen ikke godt nok - og at betale os fra opgaverne har vist ikke gået helt efter bogen.

There's a reason he says "state of Denmark" rather than just Denmark: the fish is rotting from the head down—all is not well at the top of the political hierarchy. 

For jer der vil vide mere om skolerne så se hvad problemer der opstår når I vælger, eller Kommunen tvinger jeres barn på et intern skole, eller behandlingskole eller friskole hvor hovedformål er "at hjælpe jer"! Være varsom der er rigtig mange udbyder og kun få som kan deres kram. Folkeskolen bør ikke have bemyndighelse at sende børn væk, men det sker - og ressourcer kan kun bruges en gang. Det glemmer mange politiker når de hører Barnets Tarv og oprindelige tanker om at lave


en specialskole for elever
elever som har ret til en uddannelse
men hvor deres rettigheder ikke er tilstede når de voksen bygger skoler

Ombudsmanden beskriver elevers rettighder: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/07/ombudsmand-elevers-rettigheder.html


INKLUSION bygger på vi rummer hinanden, ikke? Men desværre er vi fastlåst i det vi altid har gjort, især i skoleregi og de svageste børn betaler det dyreste pris. Uden bøger, uden uddannede terapeuter, uden udredninger uden Tilsyn endeligt bemærker vi ikke gøre det godt nok. 30 år, og nu en årti mere ... hvor børn med handicap igen er ekskluderet. De raske børn lærer ikke at tage hensyn, men lærer at de må ekskludere det de ikke profitere af. Og ofte profitere handicappede og udsatte børn faktisk ikke af Folkeskolen. Men er det så "Barnets Tarv" eller de voksnes manglende evner at tildele/anvende ressourcer? Hvordan profitere Andre Aktører vs Folkeskolen ... og hvad betyder erfaring og træning? Hvordan sker det at børn ingen uddannelse får uden at nogen opdager noget?  • 1. til 10. klasse for elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer
 • Individuelt tilrettelagte undervisningsplaner
 • Særlige profiler: Kunst og håndværk, Natur, Sport og sundhed

 • 1. til 10. klasse for elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer
 • Individuelt tilrettelagte undervisningsplaner
 • Særlige profiler: Kunst og håndværk, Natur, Sport og sundhed
 • Rapporten giver en række konkrete eksempler på, hvordan interne skoler kan organisere sig i arbejdet med at fremme anbragte børn og unges mulighed for at blive så dygtige, som de kan. Interviewene peger på tre hovedudfordringer i skolernes arbejde med at sikre fagligheden for den enkelte elev, der er indskrevet på en intern skole.

  Den første hovedudfordring vedrører den balancegang mellem faglige krav og omsorg for anbragte børns særlige behov, som er en nødvendig del af arbejdet med at sikre anbragte børn et tilfredsstillende udbytte af deres skolegang. Det, der er på spil, er altså spørgsmålet om, hvordan skolerne kan tilpasse undervisningen til elevernes behov og særlige situation, samtidig med at skolen udfordrer børnene fagligt og viser dem, at den tror på, at de kan klare opgaven.

  Den anden hovedudfordring, der er fremtrædende i materialet, er spørgsmålet om, hvordan små, interne skoler kan organisere sig ud af problemer med at leve op til krav om, at de skal tilbyde deres elever den fulde fagpakke og et undervisningstilbud, der fagligt modsvarer det, eleverne ville kunne få i folkeskolen. Skolerne i undersøgelsen arbejder på forskellige måder med at kompensere for deres lille størrelse og manglende mulighed for at etablere og opretholde fx den faglige ekspertise og det specialudstyr, et bredt fagudbud kræver. De gør det fx ved at bruge deres netværk og organisere sig fleksibelt i forhold til indskrivningsmuligheder.

  Den tredje hovedudfordring hænger sammen med inklusionsmålsætningen og spørgsmålet om, hvordan elever fra interne skoler bedst kan udsluses til folkeskolen, når og hvis de bliver klar til det. Barriererne for udslusning kan bl.a. være manglende kendskab til eleven på den eksterne skole og manglende ressourcer til at give ekstra støtte i overgangsfasen, hvor eleven ofte har brug for det. https://pure.sfi.dk/ws/files/545623/1621_Anbragte_b_rns_skolegang_p_intern_skole.pdf


  ”Der tegner sig et mønster af, at folkeskolerne rent juridisk har svært ved at håndtere de alvorlige sager. Vi ser en række eksempler på, at skoler ikke overholder vigtige regler som notatpligt, partshøring og begrundelse. Væsentlige retssikkerhedsgarantier for eleverne og deres forældre bliver dermed ikke respekteret”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og fortsætter:

  ”Når en elev f.eks. bliver overført til en anden skole, er det en alvorlig sag. Derfor er det vigtigt, at skolen overholder de forvaltningsretlige regler. De er med til at sikre, at eleven i sidste ende bliver behandlet korrekt”. http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/folkeskoler_glemmer_elevers_rettigheder

  Når der tegnes så alvorlige billeder hvordan skal vi så komme alle de børns sager til livs hvis vi hellere ikke har klar og konkrete mål? Eller hvis ingen forstår barnets behov vs sammenhæng i at børn yder det de kan, alt efter det vi byder dem?


  Selv om undervisningsministeren har afvist at formulere forenklede mål til elever på specialskole, er seks fynske skoler gået i dialog med ministeriet om, hvem deres elever er. Skolerne er glade for det første møde og håber, at det fortsatte samarbejde kan føre til konkrete forandringer, når skolereformen skal evalueres. http://www.folkeskolen.dk/564753/fynske-specialskoler-arbejder-videre-med-ministeriet-om-saerlige-laeringsmaal

  Og hvordan sikrer ministeriet at følgende sker? Simplet er at kigge på det forskel mellem hvad ordblidne på VUC bydes vs det ordblidne børn i folkeskolen bydes via NOTA. Børnene mangler helt konkret deres skolebøger og NOTA har ikke opgaven at indlæse disse, mens kommunerne skriver at de ikke mener det er et behov disse børn har? Men hvordan er det nu at voksne har et behov for lydbøger udover IT programmer der bruger Siri, Ida eller Carstens stemmer med det ordforråd der nu engang er? Hvad sker der når vi forenkler ting ... taber vi færdigheder eller gøres der plads til læring?  Ikke tid til at alle skal opfinde den dybe tallerken

  Kommunerne har ansvaret for alle elever uanset funktionsniveau, og for at medarbejderne har de nødvendige værktøjer.

  Jeg vil slutte med at sige, ingen ved hvem har det nødvendige fagkundskab før tidligst et år efter de har udført opgaven. Det, er netop det. Og skolemæssigt finder forældre først ud hullerne når en lærer tør sige noget om det.  Ofte er løbet så kørt og disse elever kommer sjælden eller aldrig tilbage på en skolegang som andre børn kender fra Folkeskolen. Det er desværre her kæden hopper af for mig når andre aktører snyder børn for deres skolegang hvis de mangler viden. Ressourcer - i Afrika lærer børn stadigvæk nok til at opnå Universitets uddannelser trods de oftest ikke engang har et klasseværelse. Så ressourcer er mange ting ... og vi må tilbage til basal undervisning før vi søger efter smartere eksperimentel forløb. For lige nu får mange børn ikke engang læse og skrive færdigheder som dengang ingen skoler fandtes.

  HC Andersen opnået aldrig en "boglig" dannelse men han kun fortælle meget mere end vi ellers funderer over. Det kan da ikke være rigtigt at vi endnu ikke har ændret de fattige børns adgang til en uddannelse? HC Andersen læste vi også hjemme i Afrika, men måske skulle vores politiker smut forbi Odenses kulturarv.

  Størstedelen af Andersens skolegang i Odense foregik i byens fattigskole (bygningen endnu bevaret), men præcist hvor regelmæssig denne skolegang var, er det vanskeligt at danne sig et indtryk af ud fra Andersens forskellige selvbiografier. Det er dog sandsynligt, at hans senere vanskeligheder med retskrivningen, vanskeligheder, der fulgte ham livet igennem og som ikke - som undertiden påstået - skyldtes ordblindhed, har deres udspring i mangelfuld eller periodisk afbrudt skolegang i Odense-tiden http://adl.dk/adl_pub/fportraet/cv/FpPdf.xsql?ff_id=22  onsdag den 5. oktober 2016

  Høringssvar vedr. Kommunes forslag til ændring af skoledistriktet konsekvenser for Centerafdelingen.

  Høringssvar vedr. Kommunes forslag til ændring af skoledistriktet konsekvenser for Centerafdelingen. 
  Vi har i Centret flg. kommentarer til forslaget om et ændret skoledistrikt.
  Det er meget meningsfyldt at sikre eleverne i almenskolen en god og tryg skolevej. Derfor giver det god mening at ændre på skoledistriktet.
  Fremtiden for Centerafdelingen er uvis. De oprindelige tanker om at lave en specialskole for elever med ASF, er på papiret stadig i spil, om end det i følge de rygter, vi møder, virker usandsynligt, at det bliver virkelighed. 
  Fremtiden for Centret kan derimod komme til at handle om – hvor der er plads. 
  Til dette har vi behovet for at slå fast, at det er en alvorlig sag at flytte matrikel for en Centerafdeling. Eleverne i Centret har en diagnose inden for autisme spektret (ASF). For nogle elever vil det betyde, at de vil få et ekstra skoleskift i deres ungdomsliv, hvilket kan medføre angst og utryghed og påvirke muligheden for at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve og /eller udfaldet af denne. 
  For mange elever i alle aldersgrupper vil det betyde, at de kan ’misbruge’ 1 skoleår i forbindelse med flytning og genetablering. 
  En flytning er på sin plads, hvis den er begrundet i udvikling af tilbuddet – i pædagogiske visioner. Når en flytning etableres pga. pladsproblemer, giver det ikke mening, at eleverne skal betale denne høje pris. 
  Hvis det bliver en realitet, at der skal findes en alternativ folkeskole, der skal rumme en Centerafdeling og udvikling af et inkluderende tilbud til elever med ASF, vil vi opfordre til, at man tager flg. hensyn: 
   Lang proces, som kan etableres i etaper under hensyntagen til at udskolingselever får muligheden for at færdiggøre de sidste skoleår i vante rammer.
   Lang proces, der sikrer, at det nye samarbejde med den nye folkeskole får tid til at etablere sig.
   Evt. flytning i etaper under hensyntagen til den enkelte elev/elevgruppe
   Sikring af at de fysiske rammer er etableret før indflytning, (små rum, faglokaler, tavler og skillevægge, legeplads osv.)
   Inddragelse af personalet i processerne – hvilket kræver tid.
  Ligeledes skal det gentages, at kvalitet i et specialiseret tilbud afhænger af mange faktorer, herunder:
   Elevgrundlag, der giver de bedste forudsætninger for en relevant klassedannelse
   Medarbejdergrundlag, der sikrer den pædagogiske og lærerfaglige udvikling 
  Venlig hilsen
  Medarbejdere og afdelingsledelse i centret

  Ikke alle børn fortjener det samme omsorg. Smid fra sted til sted ... indtil de var sikker på han lå lige under gennemsnit. Jeg flyttede i det mindste til noget hvor profilen og målgruppen hang sammen. Da jeg læste det her knækkede jeg indeni idet jeg ikke helt følte socialrådgiveren tog selvsamme hensyn.

  Og så ringer socialrådgiveren fra kommunens "anbringelsesteam" - nej nej de vil ikke anbringe ringede hendes ord hult i mit telefon så sludrede hun som de talte i TV showet "Socialrådgiverene". Meget var hen over hovedet på mig og fuldstændigt udenfor vores egen virkelige verden.

  Sidste gang tog de ham uvarslet, akut hvor de planlagt deres angreb over flere måneder. Hvor de forkalrede mig ahn sover hjemme og bør på instituionen om dagen. Intet af det den afdeling siger passer, og siden da smed de ham fra skole til skole under tvang hvor han faktisk først da vi så stopper bryder sammen ift. at han aldrig vil i skole igen. Grundet det uforskammende tilbud vi bydt ham uden at han forstår vi ikke kun sige nej.

  Se, det centret fortalt os var at alt er fint, lovede os de nok vil passe på os ... faktisk gik vi en tur da jeg blev ked af løfterne hvor jeg sagte: Du kan da ikke spå om tingene, du ved jo intet om os og på et tidspunkt sagte jeg ... din sorte bog du skriver i er intet værd for I glemmer altid alt det aftalte. 10 år som støttebarnets mor kender jeg til deres notatbøger og hader det falske håb et notat gir. Kommunen kan ingen regne med ... de har kun sko som ikke helt passer mens de forventer at alle så kan løbe uden at få ondt i tærene. I Afrika løser vi den slags effektivt, kønt bliver det aldrig.


  Stedet var endeligt en af de bedre steder, men slet ikke som de forklarede os det ville være. Det ramt mit barn indenfor få dage og så krævede de vi bare skulle tilpasses. Jeg bukkede under og endt med at bruge alt min ressourcer bare på at få ham afsted. Der var afsindige mange grunde til ... ikke kun deres skyld og hellere ikke kun vores. Forklarede af centret var positivt stemt og velmente fortielse men via PPR fik vi bare "det er det tilbud vi har og det skal du aflevere dit barn til". Præcis som nu ... men der er meget usagt i sådan en sag.

  Men slutningen, ja det var ikke nemt for dem eller os. Vi passede både ind og slet ikke ind. Børnene der var syg, nogle så syg jeg fældede et tåre for deres forældres kamp. Andre præget af forløb som på så mange måder lignede vores jeg ikke kun sætte ord på alt jeg så og kun genkende. Og mit barn fik besked på at det er hans opgave at være forstående, så de kan hjælpe ham. Men han kun ikke forstå deres måde at være på, det de måtte og regelsæt der var. Autisme er en tung begreb og ikke alt gir mening. Børnene skal have en massiv overskud til at kunne fungere sammen med hvert deres skavank. Lærer skal ved mere end gennemsnit samtidig med at de også skal undervise eller forsøge på at en klasse med ustabile unger lærer det de kan.

  Men værst var måden mit barn blev sat udenfor deres tilbud sidst i juni efter alt andet var optaget, uden at have en andet tilbud eller kunne regne med noget af det vi aftaler. Vi kender visitations procedurer 1. maj får det næste sted besked ellers laver de noget brandslukning som da vi pludseligt skulle i centret - det brænder ale ud men når børn skal i skole så sker den slags i sager hvor Kommunen er presset ... noget ret hårdt noget for vi skulle både komme hjem og allerede efter 6 dage begynde at være tilpadset kommunens ny tilbud så mange gange vi ikke kun længere denne gang, vi ja både abrnet men også mig. Jeg kan ikke motivere ham til endnu et forsøg og han siger det som det er: Nu opgiver jeg. Jeg vil ikke mere. Det var som at købe sko - enten bare for smalle eller korte ... ingen holder det ud. I afrika går vi uden sko, men det er lidt svært i den kolde nord. Jeg havde ledt efter andet men fandt ikke det jeg søgte. Jeg vidste vi kommer muligvis ude i problemer.

  Men løfter ... De vil kun anbringe hos os tænker jeg - socialrådgiverens underretning fra PPR ligger i e-boks. Jeg orker ikke at læse den. Den PPR telefonisk sagt de ikke vil sende hvis jeg vælger hjemmeundervisning men jeg kun mærke de løj og turde ikke helt, men når de så underetter når de sagt de ikke ville hvis vi hjemmeunderviser? Skal de misbruge BUF til at påtvinge en folkeskole uden støtte igen til ophold uden mening? Faktisk siden 2013 er deres papir det samme ... tvang og atter tvang ... men det må jeg ikke snakke om.

  Test, PPV og elevplaner sådan et forløb genkender ingen ... jeg fandt også bare ud af ting løbende. Jeg frygtede det der forgik for det er som om PPR ikke vil forstå de ikke placere os rigtigt. MEN da de mener deres børn påvirkes og samtidig byder mit barn så mange flytnigner uden at overveje eller snakke om så mange tilbud vi har været igennem og 4 ustabile år ved socialrådgiverens hånd bliver jeg utrøstelig. Især fordi centret skulle pensle ud jeg intet anede om Folkeskolen - de tog fejl. Jeg fik mange slag af Folkeskolens inklusions metoder. Og når jeg ser vores forløb er denne gang ikke anderledes ... jeg er fremhævet som problemet mens skolen ikke får resorucerne og slet ikke aner hvad opgaven er. Faktisk var deres første holdning de ikke vil psykolog eller konsulent. Det er nu ærligt snak for de anveder alligvel intet af en PPV eller udredning, ikke fordi mit barns sag på 10 år nogensinde fik en PPV. Undskyldinger har igennem årene være mange ... f.eks visitationsduvalg glemte sagen eller ingen kan finde det lige nu eller det er lavet sidste år og du supplere bare selv.

  Alle børn er ikke ens. Vi havde ikke lige rettigheder fra starten af - fysio, ergoterapi, ordblinde it rygsæk, lydbøger var alt "juice" der ikke fandtes i køleskabet som om jeg er en lille pattebarn der krævede juice. De opdagede ikke engang det jeg snakkede om var nødvendige jvf rehabilitering hvis han skal kunne være som de andre børn. Ingen vil snakke om hans behov med mindre det passede deres behov dvs noget sært kommunalt noget.

  Kommunen har ikke penge til noget som helst. Ikke engang til at nullstille os til det vi var inden anbringelsen, eller inden vi startede med at skulle have hjælp hvor hjælpen forværrede vores situation uden at det måtte belyses. Sagens omkostninger efterlade mig insolvent. Vores år hvor jeg skulle samle sammen og min børns barndom kan aldrig erstattes.

  Eller retter sagt sagen er altid belyst fra Kommunens side af ... og alle ved hvad det betyder. Sjovt er folk der ikke var tilstede kan tro på alt det de fik oplyst. Men min overraskelse var stort da socialrådgiveren ikke kendte til sagens delelementer for jeg forventede det kom via Underretninger, Måske hæftede hun sig ikke ved detaljer ... han skal jo bare i en skole.  Det er en særlig troldsomskunst jeg ikke helt forstår ... som sygeplejerske ved jeg vi skal handle anderledes, men som pædagog vurderes alt.

  Men tænk: Hos andre børn kan der huskes disse detaljer, hos os måtte vi ikke engang sige vi magter ikke mere. Og at et skoleskift uden rette støtte er tortur allerede i ventetid. Vi ventede hele sommerferien for noget PPR endeligt godt vidste inden, beklagelsen rystede mig. Sagens process hvor jeg bliv ved med at skulle gennemgå det samme og retraumatiseres gav ikke andet end det forventede effekt som gavner PPR. Nu kommer deres socialrådgiver og hendes team ""på uden at de fatter en brik af noget for hos dem er det "en sikkerhedsvagt" og "samarbejder eller samarbejder du ikke" metoden. En team som er kendt for at skabe "det der skal til" i sagerne. Som de beskriver sig selv. En vi ikke passede ind hos da vi ikke havde druk, narko eller det de ellers plejer at arbejde med. Faktisk var det sidste omgang noget i stil med hvad Gymnasium kostede ... meget prisbevidste indtil de anbringer barnet til mange millioner.

  Uforskammet sagte PPR hvem vil dog lytte til vores bånd? Ja, ingen gjor. Jeg råbte, grædt og forklarede men hver gang ender det der hvor PPR havde tænkt sig et øjeblik uden at forholde sig til helheden. Jeg tror ikke nogen har det overblik, der er nemlig ikke nogen som havde det imens ahn var anbragt og slet ikke som hjemgivelse. Det er hårdt at begribe.

  Nogle børn har ikke samme værdi som andres børn - ressourcerne er ikke nok til alle. Min dreng smilede første gang længe efter han stoppede centret, han smiler altid men ikke indenfra. Centret vil virkeligt have alle er glad, de gøre deres. Derfor er han svært at regne ud, derfor kan jeg skælde ud. Men vi er kun udsatte. Som en Kommune forklarede engang "dem som ikke profitere af at gå i folkeskole, som ingen kan magte i deres skole". Nu med massiv skader efter forløb ... hvor det som står her ikke anerkendes i vores sag skla vi tilbage til folkeskole med stor huller, hvor vi ved Folkeskolen ikke vil det helt stor og ikke får timerne. Rent ud sagt er Folkeskole ikke gjort parat til inklusion ... det vil jeg helst ikke opstart med mit barn som har været mere end rigeligt igennem.

  Men værst er nok at skal acceptere der ingen ressourcer er til "vores" behov. Hvor garvede skoleledere så det jeg fremvist sagen til, undrede sig hvordan en skole vil takle det de får - og jeg krummer tær for jeg så en Folkeskolelærer banke min usikkerhed på plads. Folkeskolen kan alt. Hvad det endeligt måtte være ... vi krævede jo juice imens vi reelt bare overlevede og sultede imens vi tørstede efter bare noget som var en smule almendig. Ikke at vi blev forstået for vi var i et anden verden.

  Ja ingen genkender forløb som vores, faktisk er folk meget kørt ud når de vælger en specialklasse hvor de bare kan få fred fra lærer og andre børn som ikke forstår. Jeg forstår dem udmærket og sådan valgt vi også en specialskole engang  ... 10 lang år og 4 gange igennem børnefaglig udredninger som var lavet med så stor usaglige tricks at den sidste endte i at de skulle anbringe for en "sikkerhedskyldt" og derfra så tog ting ellers fart. Hvor vi kom ude for ting som lå meget fjern til det hverdag vi ellers normalt havde. Og hvor vi blev konfronteret med ting vi ikke engang vidste eller lykkeligt gik udenom. Så egentligt er centret ikke det værste, men hellere ikke helt normal.

  Men en lille ting var det anerkendelse jeg bedt om hvor jeg sagt hvis det plan her er ikke hurtigt falder på plads så skulle han møde op i centret ...men et var for hans bedste han ikke skulle? Det kom bag på mig at der efter ferien opstået en ny situation. Mødet der forstår jeg ikke forstået alt af men en ting er sikkert, jeg er nok ikke den eneste. Der skete noget meget sært det 24 timer.

  Hans bedste eller PPRs? Centrets, min ...

  Vi står pludseligt jvf PPR uden klageret som PPR påstår men ingen afgørelser er givet mig som Klagenævent ønsker og hvor de som i 2011 underetter BUF! Denne gang ved jeg det i det mindste, og tænker omd et er sådan PPR har null klager i deres afdeling? Terror apparatet er altså ikke en IT rygsæk det er mere hvordan Kommunen håndtere sager omkring hjælpemidler og støtte.

  "Vi vil ikke anbringe ham" lyder hult udefra at det skole der skal tage over som på ingen måde besidder det kompetencer PPR skriver de har, hvis man læser kommunens strukturtjek igennem. Og vores egne erfaringer ved hvor gjalt det går samt andre forældres syge børn efter de pressede ting igennem de fortryder, Og høringen gav mig ... kvalme, især da alle går omkring os som om jeg snakker sort da jeg sagte det samme!

  Men jeg krævede også en alm skole - det var før jeg vidste vi ingen støtte får, hvor jeg treode at det ressoucer vi har følger med men disse er besat til anden side. Det var faktisk noget de sagt jeg ikke skulle bekymre mig om. Og der treode jeg virkeligt på lærer lyttede men min tro smuttede igen.

  Dengang hvor mit barn var anbragt pga alle flytninger uden at få det "ordineret indsats" da kommunen selv vælger hvad kommunen har som psykologen forklarede udefra det service niveau der nu engang er og som socialrådgiveren siger.

  Og nu eftersom der ingen ressourcer er må vi affinde os i det der er. Men hvad kostede deres valg og hvad er omkostninger for mit barn resten af hans liv ... nå nej der er ingen problemer moren snakker sort.

  VUC og STU forløb har rigtig mange mennesker som skal have D linie og G linie fag ... ting som svarer til folkeskolens niveau. Hvordan er det at vi i Odense har unge mennesker som skal indhente folkeskolen?

  Vi mangler noget over det hele ... men det vurderes væk og kan først måles som voksen. Der bliver langt at kom 1000 dage igennem. Ligesom 1000 dages anbringelse ... ingen bliver menneske af sådanne forløb. Jeg forstår hvorfor Kommunen ingen penge har, men jeg begriber ikke at Kommunen gentager processer de kan se fejlede. Ikke kun en gang men hver eneste gang ... folk skal huske det er ikke os som vælger vores tilbud. Mens min reaktioner er ikke det bedste, mit barn kommer helere ikke videre. Det ansvar er penslede ud jvf principafgørelse 159-12
  Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at den anden aktør holder sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning.
  Opgavevaretagelsen bør afgrænses klart og tydeligt.
  Det er endeligt kommunen ansvar at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153734

  Jeg forstår bare ikke hvordan Kommunen kun vælge så mange skoletilbud som hver gang ikke passede til barnet. Både 3 år hvor jeg var overvåget og samvær kun afbrydes hvos jeg talte skole men også hjemmefra hvor det vi fortæller ikke blev hørt dvs det er sagt men nået aldrig en referat og hvor hvert skoleleder starter helt deres egen sag - fra deres egen perspektiv. Jeg tænker nogle gange om de behøver at børnene endeligt er tilstede.

  De lytter jo aldrig til noget der siges, så meget har jeg da nået frem til er at tiden bruges en masse af uden at deres rigid system kan flyttes. Og svaret er altid det samme: Vi har ikke ressourcer til dit barns behov men ... så skaber de sagsakter uden at nå frem til en løsning der kan bruges eller bare handler på det indlysende. Centret handlede ... i det mindste der hvor de kunne men deres begrænsninger var i den sidste ende så massiv de ikke kun løse opgaven. Det er hverken deres eller vores skyldt, men hvor skal vi fortælle ?? Hvordan er et samfund hvor dem som trænger til hjælp gemmes af vejen ... og hvad er deres vilkår.

  Det tør jeg ikke grave i eftersom jeg kan se dem som kommer til handicap festival ikke altid er helt passet på som de bør være. Og ser ordninger til gavn for familier oftest er mere for sysemets egne behov.

  Prov overvej følgende, skal det være lovligt skolefravær eller ulovligt? Og hvordan ville en socialrådgiver tolke barnets fravær i sådan en umulig situation? Ved nogen om dette barn som er så overordnet beskrevet nu også kun klares uden det hjælp uden at juristen kender noget til familiers hverdag og det press der måtte være? Vi sagt nej til den dyr taxa ... til fordel for en cykel og buskort .. men denne afgørelse vil jeg aldrig glemme da jeg skulle finde en løsning for at mit barn ikke skulle alene i en taxa mod skolen pga tidliger forhold. I dag vil han ikke engang i skole ... men dengang var det bare taxa ... og vi kun ikke engang slippe på snedage, for disse dage var værst for hvad nu hvis chaufføren smed ham af på et mark som de sagte de ville?

  Resume:
  Ankestyrelsen fandt, at ansøgeren ikke var berettiget til at få hjælp til dækning af udgiften til snerydning af privat fællesvej.
  Udgifter til snerydning af privat vej kunne ikke anses som merudgifter ved forsørgelsen af et barn med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, selv om taxaen, som skulle hente sønnen, når han skulle i skole,ikke kunne komme op til huset, når der var for meget sne.
  Ankestyrelsen fandt, at der ikke var tale om en nødvendig merudgift ved forsørgelsen af det handicappede barn.
  Reglen om hjælp til nødvendige merudgifter omfatter alene egenlige forsørgelsesudgifter, der er tæt knyttet til barnet.


  Papir har vi skam rigeligt af ... det dobbelte af det vi havde i billedet af 2013.

  Twice Exceptional Denmark

  Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

  Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

  Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

  Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

  De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.