torsdag den 30. april 2015

#Udsatte og børn på #Interneskoler ... de de det danske Roma børn? #uvm #dkPol #amnesty

COMMISSION TAKES TOUGHER STANCE ON MEMBER STATES DISCRIMINATING ROMA
Slovakia is the second Member State to be subject of an infringement procedure for breach of EU Anti-discrimination law
Brussels, 29 April 2015: Amnesty International, the European Network Against Racism, the European Roma Rights Centre (ERRC), and the Open Society Foundations today applauded the European Commission’s decision to initiate infringement proceedings against the Slovak Republic for breaching European Union (EU) anti-discrimination legislation.
“In this day and age, it is shocking that Romani children in Slovakia are systematically segregated from non-Roma children and put in special schools. No child should ever be denied equal access to education, this is a basic human right “said Iverna McGowan, Acting Director of Amnesty International’s European Institutions Office.
International and domestic human rights bodies and civil society have been calling on the Slovak government for years to address the continuous and widespread discrimination against Romani children in education. In 2013, the Slovak Public Defender of Rights warned that Roma represented over 88 per cent of pupils of special classes and schools for pupils with mild mental disabilities that she surveyed. In 2014, within the UN mechanism of the Universal Periodic Review, Slovakia was asked to address the discrimination of Roma in schools. The government dismissed these recommendations arguing that equal treatment was already guaranteed.
The reality in schools tells another story. Under the 2012 United Nations Development Programme survey as many as 43 per cent of Roma in mainstream schools were enrolled in ethnically segregated classes. In 2012, a Slovak court clarified that the practice of separating Romani children from their non-Roma peers only was unlawful.
Back in 2010, the Slovak government committed to end discrimination but has failed to take action. On the contrary, it has financed and implemented a project of so called container schools. Such schools are being placed directly in Romani settlements instead of ensuring integration of Romani students in ethnically-mixed mainstream schools. This practice is re-enforcing the existing segregation.
“At last, the Commission puts its foot down. The decision is warning the Slovak government and all Member States that discrimination will not be tolerated. It’s the second time now that the Commission is using its legal tools to pressure a government to end the ongoing and systemic discrimination,” said Andras Ujlaky, the ERRC Executive Director.
In September 2014, in an unprecedented move, the European Commission initiated an infringement procedure against the Czech Republic for breaching EU Anti-Discrimination Law by discriminating Romani children in education. In the Czech Republic, Romani children are also significantly over-represented in schools for students with mild disabilities. The Commission’s move has been widely welcomed by civil society organisations which have long been calling for the Commission to live up to its responsibility as the guardian of the EU Treaties.
“Today’s decision by the European Commission against Slovakia is a great milestone for the European Union and its Romani citizens. The Commission’s efforts should not stop here, it should take action against other Member States that breach EU’s Race Equality Directive. This is not only about the Roma. It is about justice and rule of law for all people”, said Zeljko Jovanovic, Director of the Open Society’s Roma Initiatives Office.
The onus is now on the Slovak government to enforce the right to access to education without discrimination through comprehensive reform and targeted assistance to the relevant bodies within the educational system.
Background
Infringement proceedings as established by Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union provide the Commission with an effective legislative tool to ensure compliance with EU law. If the Commission believes a Member State to be in breach of EU law and considers the measures taken by the Member States to address the Commission’s concerns as insufficient, the Commission may bring the matter to the Court of Justice for the European Union. If the Court finds a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, it will require the state to take the necessary measures to comply.
The decision to launch the proceedings against the Slovak Republic was announced today, 29 April, following a meeting of the College of Commissioners. The proceedings call into question Slovakia’s compliance with: Article 21 (1) of the Charter of Fundamental Rights of the EU, which prohibits discrimination based on any ground such as race or ethnic origin; and the Race Equality Directive (2000/43/EC (RED)) Articles 2.2a, 2.2b, 2.3, 3.1.g, which prohibit discrimination in access to education on the grounds of race or ethnicity.
The Commission will now send a formal notice with its assessment of the situation to the Slovakian government which will be given a deadline to submit its observations. After that, the Commission will conclude whether Slovakia is indeed failing to comply with EU law. In case of an infringement, the Commission may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.
Civil society has monitored the situation of Romani children in the Slovak Republic for many years. For recent documentation of discrimination in schools please see:
For further information, or to arrange an interview, please contact:
Stefanie Mair
Media & Communications Assistant
Amnesty International European Institutions Office
Email:
AIEUR-Comms@amnesty.eu
Telephone: +32 (0)2 548 27 7
Szelim SIMÁNDI
Media & Communications
ERRC
Email:
office@errc.org
Telephone: +36 20 2658562 

© ERRC 2015. All rights reserved.

fredag den 24. april 2015

Danske Handicaporganisationer (DH) er der tilfredshed med Ombudsmandens afgørelse

I Danske Handicaporganisationer (DH) er der tilfredshed med Ombudsmandens afgørelse:

Jeg er meget glad for, at Ombudsmanden har slået fast, at ordningen om frit skolevalg også gælder for elever med handicap, der har behov for et specialundervisningstilbud. Det må også få betydning i de mange kedelige sager, hvor kommunerne hjemtager elever med handicap til deres egne nyoprettede undervisningstilbud, fordi de er billigere end nabokommunens. Som jeg læser Ombudsmandens udtalelse, må kommunerne nu ændre på den praksis, for nu har ombudsmanden slået fast, at kommunen ikke kan afvise et specialskoletilbud i en anden kommune, alene med henvisning til prisen, siger DH’s formand Thorkild Olesen. http://www.spastikerforeningen.dk/nyheder?n=22694
Tja, hvad forgår der så i odense?  Tvinger hun børnene afsted ... tvangsfjerner de børnd er ikke vil tilbage til mobning og skoletilbud som ikke magter deres særlig behov, særlig forudsætninger eller bare det at de er ludfattig? Vælger hun fritidsklubben uden at barnet er deltagende - sikrer hun det der skal til er i sagen?

Mange sporgsmål ... https://www.facebook.com/media/set/?set=a.647898141923530.1073741828.351157318264282&type=3

Fungerer det hun vælger og hvis ikke hvem får ansvaret? Nå, retten har talt det var min skyldt at intet fungerede. Ikke et ord om voldsomme magtanvendelser, ingen undervisning, ingen ønske fra stedet til at lære om opgaven ... ja, retten har talt. Fair er det ikke. Ikke noget at sige til jeg føler vi blev krænket af Odense Kommunes sagsbehandling og valg. Men alle ved Odense Kommune tager sig ret i sager de er træt af ...

Vi krænker ikke nogens privatliv på baggrund af sladder

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/11/vi-krnker-ikke-nogens-privatliv-pa.html

For tynd en undersøgelse

Den første forældreevneundersøgelse, som Assens Kommune lavede, konkluderede det modsatte.
Men undersøgelsen var også så fejlbehæftet, at byretten i Svendborg i april sidste år underkendte undersøgelsen.
Det samme gjorde Psykolognævnet, fordi undersøgelsen fremstod ”rodet” og ”fagligt tyndt funderet”, og i januar anbefalede Ankestyrelsen, at der blev lavet en ny undersøgelse af Stella Christensen forældrekompetence og udviklingsmuligheder. http://www.fyens.dk/assens/Tvangsfjernet-i-fire-aar-Nu-faar-Assens-mor-sine-doetre-tilbage/artikel/2699888De krænker en, sparker døren op ... begår overgreb mod sagsløse børn og anklager forældrene for druk, misbrug, psykisk sygdom UDEN at lave undersøgelserne anbringer de børn og laver disse så når retsagen er tabt overvåget at 3 personer som om vi forældre dybeset er kriminelle når vi afsløre gentagende gange at socialrådgiveren ikke gjor sit arbejde .... socialrådgiveren har evner til at få alt videre helt uden undersøgelser eller beviser. Alt der skal til er anonyme beretningerne og skrivelser fra opholdsstederne så er sagen videre.

Ingen stopper dem for alle lever af de sagsløse der kommer i klemme - faktisk har politikerne ikke lavet et stopknap i disse sager deres råd er "samarbejd vi vil jer det bedste" problemet er hvorfor trives vi ikke med det kommunen vil os? Kun kommunen trives - de bruger millioner på os - uden at de er ansvarlig borgere som tjekker hvad pengene bruges til. Faktisk er det sådan at kommunen nu om dage kan omskrive dit fredelig liv, nægte dit barn adgang til special undervisning og derefter beskylde dig for at "ikke samarbejde" mens kommunens psykolog ikke engang ser den sag hun placere - for os er det et forsømmelse at en psykolog der er påtalt i vores sag af hends ledelse håndtere sagen i 3½ år - uden at se barnet, et barn som mistrivedes og som mnge gange både i retten, herhjemme og i byen fortalt han ikke lærer noget og vil bare hjem. Et barn som oplevede lngt værre ting end det Odenses skolechef tager afstand fra - ikke herhjemme MEN I KOMMUNENS VARETÆGT.

Retssystemet er fordomsfulde overfor anklagede forældre. Så fordomsfulde de ikke engang tjekker om kommunens påstande opstår annonymt og effekten deraf så skaber sagen. Kommunen er stolt af deres socialrådgivere - men ved de nu også hvad kvalitet af arbejde disse madammer levere eller om de "digter" for at en sag "passer"? Især en simpel skolesag - en der var lukket som blev en krænk moren så meget som I kan sag.

Ja, jeg er krænket af 8 års udredninger - krænket af det forskelsbehandling vi oplevede. Sjovt er det ikke at høre min børn virkede ikke vanrøgtede og andres børn er langt mere uopdragen i folkeskole end min kan være ... for at læse kommunens valg af skole og opholdssted og hvad der så skrives om to børn som aldrig var kendt til at være ballademagere. Hvilke samfund ahr vi fået os når børn med funktionsnedsættelser håndteres som kriminelle bare fordi deres forædlre agere bedrevidende overfor kommunen? Og hvordan er det at kommunen vælger, vrager og placere sorteper hos forældrene?

Mon ikke nogen bør undersøge hvad der forgår når Kommunens medarbejdere er uredelige ... nå nej, det sker aldrig for Kommunen tager sig ret og snakekr ikke om deres fejl, de finder nye beskyldninger og laver fejlene forfra. Der sker ikke megen læring indenfor det kommunale, deres budgetter afspejler hvor stor problemerne er og derfra går det meget hårdt ud over sårbare børn med funktionsnedsættelser som låses ind under forhold vi ikke engang vil byde dyr.Institutionen lukkede som GENudredt min børn #dkPol #skolechat #handicap #fritskolevalg

tirsdag den 21. april 2015

Børn må ikke flyttes uden samtykke, husk det! 3 kommuner, 3 hjem og to skoleskift med 1 år uden skole
 
Som aftalt fremsender jeg dig et partshøringsbrev vedrørende at Odense
Kommune ønsker at flytte barnet til et andet anbringelsessted, og i den
forbindelse anmoder Odense Kommune om dit samtykke hertil.
Odense Kommune ønsker at flytte barneet til et andet anbringelsessted, fordibarnets nuværende opholdssted annonym pr. 13. april 2015 er kommet under skærpet tilsyn fra Socialtilsyn. Det skærpede tilsyn gør, at Odense Kommune ikke længere har tillid til, at opholdsstedet GG kan varetage opgaven omkring barnet.

Odense Kommune ønsker at flytte barnet til opholdsstedet,
som ligger i annonym. Jeg vedlægger informationer om opholdsstedet, så du har mulighed for at læse om stedet.

Såfremt der kan opnås samtykke til, at Barnet flyttes til opholdsstedet  anbefales det fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Odense, at barnet ligeledes flytter skole, og at han flyttes til opholdsstedets Interne skole.

Såfremt der ikke kan opnås samtykke til en flytning af barnet til opholdsstedet,  vil Odense Kommune tage stilling til, om sagen skal indstilles til
Børn- og Ungeudvalget med henblik på fornyet afgørelse af barnets’ anbringelse,
da Odense Kommune jf. Lov om Social Service § 69 stk.4 ikke har bemyndigelse
til at træffe afgørelse om flytning til et andet anbringelsessted uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte mig.


Kommunens opgaver under anbringelsen
§ 69. I det omfang det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen, skal kommunalbestyrelsen på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. § 70 stk. 2, og § 148, træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om ændring af anbringelsessted kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Kan samtykke til ændret anbringelsessted ikke opnås, jf. stk. 2, skal børn og unge-udvalget træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget under hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted.

Afgørelse om valg af konkret anbringelsessted træffes herefter af kommunalbestyrelsen, jf. § 68 b, stk. 1.Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om ændring af anbringelsessted, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder
1) den seneste handleplan, jf. § 140,
2) barnets eller den unges holdning til ændringen af anbringelsesstedet, jf. § 48,
3) en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte,
4) en beskrivelse af et nyt anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile voksenrelationer,
5) en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted, jf. stk. 5, og
6) øvrige nødvendige oplysninger.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om ændret samvær samt afgørelse om hjemgivelse eller ændret anbringelsessted, indhente udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted til belysning af sagen.

Konklusionen på tilsynet

Tilsyn pr. dato 13/4 2015

På baggrund af bekymring vedrørende målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse, samt sammenblanding af borgernes og tilbuddets økonomi, træffer Socialtilsyn hermed afgørelse om, at tilbuddet annonym med virkning fra 13. april 2015 skal underlægges skærpet tilsyn i 3 måneder, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk.1. Som led i afgørelsen om skærpet tilsyn i medfør af lov om socialtilsyn § 8, stk. 2, jf. stk. 1, udsteder Socialtilsyn påbud om, at tilbuddet annonym udarbejder en fyldestgørende genopretningsplan.

Planen, som skal godkendes af Socialtilsyn, skal være udarbejdet senest den 27. april 2015. Genopretningsplanen skal som minimum indeholde følgende elementer:

1) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der øjeblikkeligt udarbejdes og implementeres plan for, hvordan det sikres, at såvel medarbejdere som ledelse er bekendt med og handler i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af magt over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (bekg. 186 af 20. februar 2015) og for borgere over 18 år (bekg. Nr. 392 af 23.04. 2014)

2) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret udviklingsplan med henblik på styrkelse af tilbuddets ledelse.

3) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret procedurer for sikring af, at der opnår gennemsigtighed i den økonomiske drift, herunder for så vidt angår adskillelse af borgernes og tilbuddets økonomi. Det forudsættes at indgå i disse procedurer, at der oprettes særskilte konti for borgerne, hvortil tøj- og lommepenge indbetales, og at borgerne får udbetalt lommepenge i henhold til gældende takster. Tilbuddet skal kunne dokumentere udbetalinger af og henlæggelse til opsparing af borgernes penge, f.eks. via en procedure, hvor borgerne kvitterer med deres underskrift.

4) Tids- og handleplan for, hvordan det sikres, at der inden 3 måneder er udarbejdet og implementeret plan for, hvordan det sikres, at der opnås gennemskuelighed i tilbuddets indkøb af fødevarer, herunder også vedrørende adskillelse af private indkøb fra tilbuddets indkøb. Med henblik på at føre tilsyn med tilbuddets indkøb af fødevarer udsteder Socialtilsyn  endvidere påbud om, at tilbuddet i den periode, hvor det er underlagt skærpet tilsyn, hver 14 dag fremsender dokumentation for indkøb af fødevarer, Første gang den 27.april 2015.

Afgørelsen om skærpet tilsyn vil fremgå af Tilbudsportalen, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1, 2. pkt., ligesom det vil fremgå af Tilbudsportalen, at I har fået meddelt påbud, og hvad det består i, jf. lov om socialtilsyn § 22, stk. 2, nr. 2. Socialtilsyn vil orientere de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet efter lov om social service, jf. §§ 9-b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, om indholdet af afgørelsen, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 10. I den periode, hvor tilbuddet er underlagt skærpet tilsyn, vil Socialtilsyn gennemføre tilsynsbesøg, ligesom der i nødvendigt omfang vil blive indhentet supplerende oplysninger.

Socialtilsyn vurderer, at tilbuddet ved efterlevelse af påbuddene har mulighed for at skabe gennemsigtighed i økonomien, ligesom et intensivt arbejde fra tilbuddets side vedrørende faglige tilgange, ledelse og magtanvendelse forventes at kunne bringe tilbuddet i en udvikling, der gør, at den fornødne kvalitet kan opnås.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at alle borgere i tilbuddet frekventerer et relevant uddannelses-eller praktikforløb. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet følger op på opstillede mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsyn, vurderer at tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed og sociale relationer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad, i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for sociale relationer og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at støtte borgerne i at have aktiviteter og venskaber udenfor tilbuddet. Det er ligeledes Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i samvær, kontakt, ligesom tilbuddet vægter at invitere pårørende til fælles arrangementer mv. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skal have fokus på at sikre alle borgere i tilbuddet har en fortrolig voksen.

Målgruppe

Socialtilsyn vurderer, at tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse og at tilbuddet visiterer borgere ind i tilbuddet, hvis problemstillinger står i overensstemmelse med den definerede målgruppe.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en relevant målsætning og i nogen grad beskriver faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Det er dog ikke tydeligt for Socialtilsyn hvilke metoder tilbuddet anvender i relation til den indskrevne målgruppe.

Tilbuddets dokumenterer i nogen grad borgernes udvikling. Socialtilsyn  vurderer, at tilbuddet ikke adskiller medarbejdernes private familiære netværk og borgernes interaktion relevant.

Socialtilsyn vurderer, at tilbuddet i nogen grad sikrer borgernes inddragelse og mulighed for medbestemmelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anlægger opmærksom på borgernes fysiske og mentale trivsel.

 Socialtilsynet vurderer, at der er usikkerhed om hvorvidt tilbuddet håndterer og forstår rammerne for brugen af magtanvendelser relevant.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet har fokus på forebyggelse af fysiske og verbale overgreb mellem borgerne i tilbuddet og i den forbindelse anvender beskrevne konkrete pædagogiske tiltag.

Organisation og ledelse

Socialtilsyn vurderer, at tilbuddets konstituerede ledelse har relevant uddannelse samt mange års erfaringsmæssige kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe. Socialtilsyn vurderer dog også at ledelsens kompetencer og erfaringer ikke har været tilstrækkelig i forhold til at sikre tilbuddets daglige drift, hvilket afspejler sig i vurderingen af tilbuddets faglige tilgange og metoder, systematikken i tilbuddets dokumentation, samt tilbuddets organisering og økonomi.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets konstituerede ledelse og medarbejdergruppen i tilbuddet i nogen grad har relevante kompetencer. Tilbuddets medarbejdere er hovedsageligt pædagogisk uddannet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fremadrettet skal sikre kompetenceudvikling af den samlede medarbejdergruppe for at få skabt et fælles fagligt fundament med fokus på udviklingen og tilrettelæggelse af definerede og relevante faglige tilgange og metoder i forhold til tilbuddets målgruppe.

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er bæredygtigt, og har tilstrækkelig likviditet til, at sikre driften det kommende år. Det vurderes tillige, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og målgruppe. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets økonomi i forhold til administration og udbetaling af borgernes tøj- og lommepenge ikke fremstår gennemskueligt. Tilbuddets indkøb af fødevarer fremstår ligeledes ikke gennemskueligt.

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad tilgodeser borgernes behov og interesser.


fredag den 17. april 2015

Partshøring af moren ... teknikken anvendt.

mail fra et år inden maj 2014 ... denne forslået skoleskift sker fordi det kommunen valgt gik akut konkurs ... nu er det snart maj 2015 og ny skift???

Dags dato afholdt partshøring af moren. Mødet havde til formål at partshøre moren med henblik på at tilvejebringe hendes holdning til flytning af barnet til andet anbringelsessted samt en partshøring af hendes holdning til de anbefalinger PPR har ift. skoletilbud til barnet i forbindelse med en flytning. Der er tale om en flytning fra opholdsstedet GGG til opholdsstedet Asgaard Sødinge.

Følgende deltog i mødet: moren, PPRs anbringelses psykolog, Teamleder TL samt undertegnede. Moren er forinden mødet præsenteret for dagsorden til mødet, som er sendt til hende den 10. april215. PPRs anbringelses psykolog  informerer moren om, at barent har et højt kognitivt niveau, men at han har specifikke vanskeligheder. Han har endvidere vanskeligheder følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt og socialt, som begrænser ham ift. deltagelse i et almindeligt skoletilbud.

PPRs anbringelses psykolog informerer moren om, at hun vurderer, at et internt skoletilbud vil kunne imødekomme barnets behov for individuelt tilrettelagt undervisning, ligesom internt skoletilbud vil kunne støtte ham følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt og socialt. Moren giver udtryk for, at hun er utilfreds med PPR’s vurdering af intern skole.


Hun ønsker, at PPR konsulterer psykolog Ole Kyed med henblik på vurdering af egent skoletilbud, da Ole kender barnet og børn med barnets forudsætninger. Moren fremstår meget grov overfor både PPRs anbringelses psykolog , TL samt undertegnede. Vagten må afbryde og anmode moren om at beherske sig. Moren anmoder om, at psykolgen forlader mødet, da vi skal drøfte Morens holdning til flytning af Barnet til et andet anbringelsessted.
(Sjovt ALLE forældre bliver grov overfor personalet i den afdeling? Og det bruges flittig imod forældrene i retsalen ... Det sker få dage efter AST afgjort han var skolemæssigt velplaceret ... ved at kommunen undvigede klagen jvf Folkeskoleloven og special undervisning vha socialloven §69 vel og mærke ved EFTER både jurister, ast og jeg gav kommunen besked om lovens anvendelse ikke er i orden. Det kan læses her ... et mail som lå i sagen af 2014 som jeg fik tilfældigt via aktindsigt fra klagenævnet)

 
Hun giver udtryk for, at hun har svært ved at håndtere PPRs psykolgens tilværelse. Hun forlader mødet, og mødet fortsætter. Moren giver udtryk for, at hun har afsøgt informationer om opholdsstedet Asgaard Sødinge, og at det ikke er et sted for hendes søn. Hun mener ikke, at barnet tilhører målgruppen. Hun giver udtryk for, at hun ikke er enig i, at barnet skal være anbragt uden for hjemmet.

Moren giver udtryk for, at hun ønsker, at Barnet flyttes til ukendt sted. Moren  informeres om, at nuværende opholdsstedet har kommet under skærpet tilsyn fra Socialtilsyn Syd, og at vi på nuværende tidspunkt er ved at undersøge, hvilke oplysninger Odense Kommune må videregive til hende vedrørende dette. Moren orienteres om, at Odense Kommune meget gerne vil flytte Barnet fra opholdsstedet, og at det derfor nu er nødvendigt, at hun tager stilling til, om hun vil give samtykke hertil.

Odense 2/2 Moren orienteres først om, at hun har ind til den 24. april 2015 til at komme med en endelig tilkendegivelse af, om hun ønsker at give samtykke til en flytning af barnets til opholdsstedet Asgaard Sødinge, da vi ellers ser os nødsaget til at indstille sagen til Børn og Ungeudvalget.

Moren giver udtryk for, at hun gerne vil se stedet, inden hun tager endelig stilling, hvorfor fristen udvides frem til 30. april 2015. Moren orienteres om, at Børne- og Ungerådgivningen gerne betaler hendes transportudgifter i forbindelse med besøg på opholdsstedet Asgaard Sødinge, også såfremt det kun kan lade sig gøre for hende at komme dertil i en taxa.

Jvf Avisen http://www.tv2fyn.dk/artikel/tre-fynske-kommuner-faar-ekstra-midler-til-inklusion komer det frem at det kommunen siger til mødet som ikke står i deres referat ikke engang eksisteer ... herudover at:

De tre fynske kommuner er blandt i alt 17 kommuner i landet, der får del i de ekstra ressourcer i år. Kommunerne er primært er udvalgt, fordi de vurderes til at have særligt mange elever i specialskoler og specialklasser, en høj andel af forældre med en svag uddannelsesmæssig baggrund og en høj andel af elever med dårlige faglige resultater.

Jeg sproger DUMT hvordan kun de palcere mit barn på både intern skole, love mig Nordager skolen ... men glemmer at skrive om Nordager i refertet. Denne avis artikel er ligesom bevis på at jeg sagt at det de snakker om ikke eksister. Sådan skrives referater i Odense Kommune ... de tager ret. Familier har ingen chance ....

Men se selv målgruppen ... vs det vores sag siger vi er af målgruppe. Det var netop på ingen måde det mit barn fejlede da han blev udredt både i 2010, 2012 eller 2015. Hvad fandet tænker de ... og det koster mange penge dvs 30 000 om måneden uden resultater for som avisen også påpegede var .... grunlaget for at de kommuner var udvalgt var: fordi de vurderes til at have særligt mange elever i specialskoler og specialklasser, en høj andel af forældre med en svag uddannelsesmæssig baggrund og en høj andel af elever med dårlige faglige resultater. Det med dårlige resulater kan jeg genkende ... men resten??? Og læser vi ligesom hvad kommunen og jeg advarede kommunen om jvf BMSF og ordblinde behov så er resultaterne efter indsatsen ... mens kommunen mener det er pga mig dvs moren som IKKE er i barnets skole eller ansat til opgavens løsning.

  


TØR IKKE TÆNKE HVAD DET TILBUD VILLE HAVDE BLEVET TIL
dem inden var slemt nok .... vi afværgede den "heldigvis". Men hvordan pokker parkeres børnene af den psykolog? Og hun styrede os fra dec 2012 ... trods en advarsel af ledelsen i 2011 da hun akut skulle problemknuse.

Groundhog Day .... jup .... it's today

http://www.smartkidswithld.org/getting-help/raising-independent-kids-2/educating-child-learning-disabilities

The question is what is going on. After the psychologist tested him, and after everything that has happened he fit's the profile of a self "fullfilling profecy" where all the labels given now match ... really sad since not too long ago (3½ years in the system is not long at all) he was part of a class, loved his school and did the things a normal boy does - except read and write like his peers. After a year of homeschooling he just started to write, learned to read and was so proud of himself. I remmember how happy he was taking all the words off his "reading wall" and the very last word he put down was "HAPPY" (Glad in Danish ... ).We were moving to a house and he knew that meant he could get a dog! Something he wanted for many years ...He was soooo proud of himself, and looking back to just a year before where he drew a picture that just said it all about being bullied. Bullied because he at the age of 9 could not advocate for his reading and writing disability. Bullied because he was a victom of a teacher that talked too much and did not do enough in the class.

Bullied because of a "new" situation where the children he was with just did to him what had been done to them.

And the teacher did not have the skills to intervene - her talking, using "adult" bully techniques where she humiliated children, threw them out of class (by force) and screamed at them - basically - not coping - directly resulted in a sad situation. Nobody stopped her, the reports about her behaviour was unnoticed. Yet, not quite - parents left and she segregated the fast learners explaingin that this will give the slower ones incentive to joing the group ... not wanting to be "outsiders". She was so wrong cos her class was made up of the "misfits". She did not fess up, basically because she felt what she was doing was "oki" and was the stronger party. Very "convincing" to the school psychologist that a kid, with a known LD and loads of empathy was the "monster".

Even after relentlessy being bullied my son drew this picture of what he wanted to happen to his bully. 1. Step in a poop 2. Snakebite 3. Read a boring book and 4. That it rained ... all in all his idea of "How to really have the worst possible day". And this was his best retaliation ... after being kicked, hit and put through stuff I still have a hard time tlking about.

Kids are just kids - they have no idea of "consequens" and will later in life (if they remember) feel quite bad about their actions, sadly some will carry on and bully co workers, ect. Others will fight off bullies and protect children. He was standing up for himself like he was taught from home ...
 How the psychologist missed this - and without video capture and even with several complaints about this teacher, how she believed this teacher considring the evidence I will never really "quite" understand.

But "SOBEIT". I know my kid. I believe in him and now they have explainging to do ... today is #GroundHogDay. We have been here before ... where we were accused, blamed and worst of all: We were not heard, meaning my child became invisible - just to end up in the wrong placement and blamed for the decisions of other adults - the profesionals. Placing a dyslexic "Gifted" child as emotionally desturbed ... how much sadder can a story become?So basically we are here: And guess who get's the blame? I am blamed eventhough I had protested (not in front of my child, but to the socialworker, at complaints board, in court). And de ja vu? We had tried this ... 2007, 2009, 2011 ... although in 2011 when we got this school psychologist, and just before the case went nuts, we had the perfect school solution! Now we are "starting over".

I am not blaming her, but the situation. Trust me we had made appropriate "accomodations", gave out warnings and explained "the new teacher does not know what to do". So here we are - and I wonder how many "placements" this socialworker will put my child through? While wishing we had "a behaviour capture" camara - cos see in 2007 it was the filming that "pointed out" where the problem was ... and it was not my kid, it was his "aide" and "surroundings".School changes were made and he mastered his worst enemy. Letters ...and then words. He loves a good story, but letters made any story miserable.


And now his poem made so much more sense. Just read the poem he wrote when he realised he was just not learning the words as his peers ... he drew the picture being the copy artist he is ... while being unable to write / draw from memory. That's just the way his brain works - and shown clearly with processing speed disorder.

Somehow he did not process stuff as fast as his needed, and we noticed but had no idea what to to about it. His teachers they had seen the secondary effects and that psychologist we got ... she "blamed" and when you blame a parent for a childs "disabilty" you are wasting resources. It's blame enough to have given your child a "genetetic predisposition". We are just born this way, in my family ... Gifted, Dyslexic and quite spirited. Our personality can be seen as rigid or innovative - it's your choice.  

Our new educational psychologist nailed it. Just as his teachers from before ... and as I had said all along and ended in court! Blamed for his school situation, blamed for him not learning ... blamed for "the frustrations" of not being able to place my Super Hero correctly.

He is pretty adept top advocate for himself. Our latest psychologist had a quality not many people have ... she listened to my kidlet, she saw our incredible struggle and knows the system - pointing out how much her own hands are tied.

He is not so little anymore ... actually he is a teenlet now, and today we need to get his education back on track - spending 5 million kroner to help  kid to learn backwards? What a crazy situation! We are not actually gaining anything positive from being blamed. And the case is extremely complex - there is no win when a socialworker refuses to allow our team we worked so well with back into his "school future".

So, today is Groundhog day. We might wake up and everything can start where we left off. Away from a situation not many grasped. For the wiser ones have realised Mentiqa is just a label - the parents make the school, if the parents make bad choices a Mentiqa School closes ... the Mentiqa concept worked and only more experience was needed. It worked damn well actually, considring ... experience comes at a price. When the people make choices, allowing treatment of others they never will accept for themselves ... then Karma sets in. Life goes on ... say stop when parents or teachers treat another child unfairly, and be strong even if they sound very convincing, follow your heart. It works out in the end - and our shoes? Nope, we would rather not have walked this path. So, today we take another step - a very determined step.
Ole and I talk about his cognitive profile and whether he belongs to the group of "gifted children". There's a lot of water under the bridge since Ole tested him - so we had a more general discussion on this theme, and where he stands today purely educational and school purposes. We agreed that we cannot see an  "obvious school placement".

However, I am in no doubt that he is talented and he should be taught in relation to his particular cognitive profile. He must be challenged academically - and there must be a school with structure, framework and predictability, which also must contain a degree of flexibility, in that he has some difficulties.

And that was what I could tell the psychologist from PPR. And she noted this. I have not seen how he comes into conflict with the other children and young people in school - but only had him one on one, and then he is able to learn, reflect and develop.

The knowledge and experience I have passed to PPR - that is, in short, explained his resources (verbal and perceptual) and his difficulties in relation to the visuomotoriske - and grafomotoriske.

Obviously I no jurisdiction to point to a school solution - but from what I've seen, it must indeed be an offer that can match his cognitive profile, while taking into account that he obviously can have difficulty they social relations - ie trust people and peers.

The latter means that his learning will contextual and determined by whether he trusts / likes his teachers and his surroundings.
....................................

Ole og jeg talte om hans kognitive profil, og hvorvidt han tilhører gruppen af “gifted children”. Der er jo løbet meget vand i åen, siden Ole testede ham - så vi havde en mere overordnet samtale om dette tema, og hvor han står idag rent indlæringsmæssigt og skolemæssigt. Vi var enige om, at vi ikke lige her og nu så et "oplagt skoletilbud".

Jeg er dog ikke i tvivl om, at han er velbegavet og han skal undervises i forhold til hans særlige kognitive profil. Han skal udfordres fagligt - og der skal være et skoletilbud med struktur, rammer og forudsigelighed, som samtidig skal indeholde en vis fleksibilitet, idet han har nogle vanskeligheder.

Og det var det, som jeg kunne fortælle Psykologen fra PPR. Og som hun noterede sig. Jeg har jo ikke set, hvordan han kommer i konflikt med de andre børn og unge i skolen - men kun haft ham på tomandshånd, og da er han i stand til at lære, reflektere og udvikle sig.

Den viden og oplevelse har jeg videregivet til PPR - altså kort sagt redegjort for hans ressourcer (verbalt og perceptuelt) og hans vanskeligheder i forhold til det visuomotoriske - og grafomotoriske.

Jeg har selvsagt ikke kompetencen til at pege på et skoletilbud - men ud fra det, som jeg har set, så skal det jo være et tilbud, som kan modsvare hans kognitive profil og samtidig tage højde for, at han åbenbart kan have svært ved de sociale relationer - altså have tillid til folk og jævnaldrende.

Sidstnævnte betyder, at hans indlæring vil kontekstbestemt og bestemt af, om han har tillid til/kan lide sine lærere og sine omgivelser.

onsdag den 15. april 2015

Når alt afgøres på TEST sker der mange fejl ... #gifted #2eKids

 
Jeg læst en superb rapport og artikel om børn med særlige forudsætinger. Men det bliver svært da det tal i rapporten anvender er tal fra tests vi ikke bruger i dk!! Og Gagne har flere "tal modeller" haft så jeg er lidt i tvivl om netop det skema som måske kan bruges som reference for alle børn. Jeg skal videre til biblioteket og kigge på hans bog af 2002, men jeg vælger alligevel at skrive lidt om IQ og tal. Rapporten kan anbefales og bør læses af flere ... den tager fat om rigtig mange vigtige del elementer og den stor helhed opsummeres ret godt her:

Beklager der findes ikke ret meget på dansk og engelsk kan ikke forstås af alle da det er teknisk krævende at sætte sig ind i stoffet med engelsk som "second language" på samme måde jeg har svært ved at skrive dansk. Raporten anvender en meget kendt tabel, som anvendes ofte over flere skrifter.

I Danmark er der cirka 275.000 personer, hvis IQ er over 125 og dermed tilhører de øverste fem procent, og for at blive medlem af Mensa Danmark, skal ens IQ ligge blandt de øverste to procent.
International deler man ofte de den ene procent med højeste IQ ind i fire grupper:

Niveau 5, Extremely, (en ud af 100.000): IQ 165
Niveau 4, Exceptionally, en ud af 10.000) IQ 155
Niveau 3, Highly, (en ud af 1.000) IQ 145
Niveau 2, Moderately, (en ud af 100) IQ 135

Og Gangne skrev mere

Det bliver endnu værre når børn misforstås ved ppr pga tal- IQ tallet er ikke alt og med tiden uden rette undervisning kan et barn faktisk score lavere i deltests. Derfor skal WISC testen ses i sammenhæng med barnets hverdag uden at hjemmet altid nødvendigvis er skyldige eller skolen. Der er mange usynlige "højt begavede børn" og disse skal vi fremhæve. Børn med særlige forudsætninger bliver underydere som rapporten beskriver og der er flere årsager. Disse børn overses alt for ofte og deres problemer rettes ikke op i tide.


Jeg håber nogen kan tjekke min links og få en "journalist" til lige at tilføje lidt relevant til dk, hendes rapport er super ... min skriveevne er ikke. Og som du kan se er der indforstået viden lige netop blev misset <3 ... og får nogle af vores specialister på området at lige nærlæse artiklen.

Det er til lærer den rapport er og hvis lærer ikke har "baggrundsviden" at tallene i testen er af en helt andet test end WISC IV så kommer flere børn ud for fejl ... og psykolgoer skla også lære om det. Jeg skrev noget for mange år siden dr.dk brugte men det er lidt svært jvf gangne når jeg ingen adgang har til det originale skrifter og hvad der var brugt af test i tabellen ... den tabel er genbrugt ret tit og ingen tænker over det, men nu hvor WIC IV er det brugte test kan det betyde en hel del. Hvor høj er egentlig en IK på 127?
Det kan være svært at svare på; men mensas tabel kan måske give en fornemmelse. Eller I kan kæmpe igennem min skrivesprog ... længere ned er der en del gode engelske links som virkeligt skal læses.


Jeg tror det her forklar ting udefra en rent talperspektiv men som raporten forklarer er det meget mere end rå tal og mega kompleks ... http://intelligenteboern.aforumfree.com/t11-iq-eller-percentil og siden her forklar en hel del af det tekniske undtagen at vi i danmark starter med at kalde et barn med særlige forudsætnigner jvf WISC test hvor deres IQ er over 125 med et SD på 15. Således sker der lidt hvis andre tests anvendes ... f. eks vil et barn med særlige forudsætinger pludseligt have 3 forskellige IQ tal afhængig af hvilke test der anvendes. Se,

Ved en test med SA på 15 fås et IQ på 125
Ved en test med SA på 16 fås et IQ på 127
Ved en test med SA på 24 fås et IQ på 139

og at der er flere ting som skal ses eftersom scatter, cielings, trivsel, og achievment.Men her er tallene og ordvalg brugt i dk jvf WISC testen med SA på 15.


Retarderet er jvf EU udvalg en IQ under 70, men i Dk fra under 90
Normal eller gennemsnit dvs. en IQ på 100 (eller en IQ mellem 90 og 110)
Kviknormal dvs. en IQ på over 110 til 119
Velbegavede dvs. en IQ på 115 til 125 (nogle bruger ordet selv om  IQen ligger over 137)
Begavet dvs. en IQ på over 120 til 124 (nogle siger at det er en IQ på over 120 op til 130 og bruger bare ordet velbegave)
Særligt begavet dvs. en IQ på over 125 til 130 (nogle siger en IQ på over 120 op til 130 og bruger bare ordet velbegavet)
Højt begavet dvs. en IQ på over 131 (dvs. Mensa niveau)
Men hvis tallene skal bruges til noget er det en god ide at analysere lidt på disse og her er nogle god links:

http://www.hoagiesgifted.org/highly_profoundly.htm?hc_location=ufi og

og her er lidt mere om tolkning af tal jvf WISC IV (det tal i rapporten er af en anden test end vi anvender i dk)

http://ektron.nagc.org/index.aspx?id=2455


og hertil mangler jeg lige at fortælle lidt om GAI - General Ability Index

http://images.pearsonclinical.com/images/assets/WISC-IV/80720_WISCIV_Hr_r4.pdf

og det er en uhelidg kildehenvising der mangler i teskten (og i mange top forsker raporter også ... kun fordi jeg læst om det lært jeg om det. Raporten er superb og mere forklaring jvf WISC IV som er den test der bruges i dk pt (wisc III bruges også trods den er udgået).

Jeg skriver dette her så lærer ikke misforstår og kassere børn pga tallene! Der er også noget forskel hvad WISC III og WISC IV måler på ... lidt som at sammenligne æbler og pærer ... hvor kun en deltest direkte kan "sammenlignes" mellem de to tests og det er den del som måler "processing speed index".

Min erfringer med dette er idet jeg har to børn med høj iq som oveni også har "processing speed index problemer" hvor jeg læst udenlandske stof og kom til at undre mig engang. Det tog mig lidt tid før jeg opdagede vi bruger andre tal i dk, og hvorfor det er sådan. Lærer har ikke tid til deres dagligdag så det skal virkeligt skrives meget konkret hvis flere misforståelser ikke skal være pga. tal som endeligt kan være afgørende eller irrelevant. Men en vigtig pointe hvis man falder over en som "fiksere" på tal og ikke elementer af hvad påvirker barnet.Eller bliver anklaget for at være talfikseret når det rette ord mangler i ens sag.

Problemet med disse børn og deres skolegang er netop at få oversat betydning til noget lærer kan forstå - herunder også journalister ;) Folk som arbejder med det hver dag "ved det bare" og ser ikke lige så en oplagt sted ting kan misforstås. Faktisk ser vi ikke det fordi vi ved det er ikke tal sagen drejer sig om men en hel del faktorer som bedst beskrives efter side 28 her http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/manuals/pdf_doc/accelerated_guide.pdf

For øvrigt en rigtig flot artikel og rapport og stor ros til Marianne Rasmussen og dem som skrev hendes baggrundsmaterialer ... og jeg hader at skrive og kom tit gjalt afsted eller kopeire det forkerte ind, men jeg håber det jeg skrev i dag kan forstås og jeg får teksten (min tekst) rettet hvor der er behov for det.

Men, som sagt er vores næste skridt et valg af acceleration og små skridt tilbage mod inklusion da en fejlslået test sat os i "fængsel" og nu er vi tilbage til start. Enhver vidste at mit barns IQ på ingen måde kun være 89, men ingen kun gøre noget så længe kommunens socialrådgiver valgt den fremgangsmåde hun valgt på vores vegne. Det kræver en team indsats når sådan en sag er gået gjalt og den har vi ikke "tradition for"

Den rapport "Guidelines for Accelerated Progression af 2002" viser så fornuftige beslutningsgrundlag efter siden 38 som skoler i den grad mangler (ingen accelerer de ser kun børn som dumper, og det er ærgeligt når det er en af vores børn med særlige forudsætinger)
... bare jeg havde en journalist der kun oversætte det her til hvermands sprog - og rette det "der hvor rettelser er relevant for danske forhold" men det har jeg ikke.Men jeg har en god psykolog eller 3 ved hånden som kan hvis Kommunen vil få sagen godt ud af startkassen. Se vi starter forfra igen ... denne gang med skoleskift nr. 7 ... og her er to perioder af hjemmeundervisning ikke talt med.

Kommunen har siden anbringelsen kommet til at skole shoppe or er nu op på 4 steder på bare 2 år. Det måtte jeg slet ikke som forældre, men Kommunen må?

Ankestyrelsen er ikke fair i det her del af sagen deres synspunkter er kun det kommunen indlevere og der er ingen erfaring jvf skolegang vs adfærd - derover er de to kasser "adskilt" og så anbringes flere børn af fejlslåede konklusioner og pga. skoleproblemer som forværres.

Det klarer ingen barn uanset deres høje IQ, nu må kampen tages op at det næste skift er med "omtanke" og en professionel team som vi havde tilbage i 2010/11.

Ellers er det endnu et barn med særlige forudsætninger som ender på et STU forløb uden relevante skole færdigheder - og det vil være spild af penge. Tænk at folk kan overse hvor meget der skal til for at hjælpe os som familie og at det ses oftere end vi regnede med.

Min familie er bestemt ikke det eneste familie - og Odense Kommune havde engang en velfungerende team jvf disse børn men nu "frasorteres" en stor gruppe af uvisse årsager ... det kræver meget hvis jeg som forældre skal slå igennem.

Hvis fagfolk bakker op så er vi igen i spillet og måske klarer vi det lidt hurtiger som med "snakes and ladders"  ... ellers må vi blive bedre til at undvige og det kan vi ikke npr kommunen vælger for os uden at sagen reelt kan ankes, klagesystemet har ingen kasse til disse børn. Det kan kun held afgøre ... som har jeg lært af at spille #boardgames". Sådan bør det ikke være ... sikke som vi kun bruge en task force netop nu.Men der er lang udsigter til dette.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.