fredag den 30. maj 2014

Hver gang sagen havde penible ting der skulle gennemføres .... brikker falder på plads!Kære Mor
Til din orientering er der i Børn- og Ungeforvaltningen Odense kommune truffet beslutning om, at dine henvendelser og kontakt til forvaltningen varetages i Familie og Velfærdsafdelingen, Børn og Ungerådgivningen Social ved socialrådgiver. Da du henvender dig hyppigt til Børn- og Ungeforvaltningens forskellige afdelinger, både pr. telefon, pr. mail og ved personligt fremmøde, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at du har én indgang til forvaltningen.

(Notat: Jeg mødt ikke op hos dem fra nov 2012 til .... javel ... måske 3 gange til indkaldt møder! Men noget skulle skjules og jeg blandede mig for meget!)

Dine henvendelser har et sådant omfang, at der er tale om en væsentlig og tidskrævende proces ved hver besvarelse og derfor har forvaltningen truffet beslutning om, at dine henvendelser besvares af socialrådgiver, hver den
sidste fredag i måneden.


(Notat: Jeg skrev det samme igen og igen og hvis de havde taget agt var sagen ikke så pinligt!)

Det betyder at dine henvendelser på mail og telefon bliver samlet og besvaret en gang i måneden - den sidste fredag. Formålet med at dine henvendelser bliver besvaret en gang i måneden er at give dig fyldestgørende og konkrete svar på dine mange spørgsmål og ansøgninger.

(Fik faktisk ingen svar, blev ikke engang en del af mit barns liv i 3 år, eller hans søsters 2 år - skoler fik at vide jeg ikke deltog. Ganske godt gået! Udfaldet taler for sig selv)
Beslutningen betyder, at du ikke skal kontakte andre i forvaltningen end socialrådgiver vil respondere på dine henvendelser hver den sidste
fredag i måneden.

Udover denne beslutning vil forvaltningen selvfølgelig løbende, jævnfør lovgivningen på området, inddrage og partshøre dig, samt kontakte dig i forbindelse med ændringer, afgørelser, opfølgning af handleplaner eller andet i forhold til dine børns anbringelser.

(Partshøringer kom dog anede jeg ikke indholdet af det i sagen ... ved ikke helt om man kan kalde det en partsøring så ... Ankestyrelsn afgjor og afgjor og bemærkede det som problem. Hvad hjælper det så? Så meget for forvaltnings, retssikkeheds og sociallovens formål ... en ting er desværre også sikkert at opgaven belv ikke løst ... og et barn har 2 år efter denne håndtering hellere ikke fået en optimal for dette barns skolegang)


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.