fredag den 30. august 2013

Landsretten i dag. Vi vil hellere være en Lakridspibe ... men det er vi ikke.Noget grotesk egentligt når det eneste som nævnes er selve afgørelsen om §51 undersøgelsen dvs. en tvangsundersøgelse af begge børn afgjørt i oktober 2012, overvåget samvær og genbehandlingsfrister. Idet min søn kun er 11 høres han slet ikke, klart ulovlig da ingen har vurderet om han har noget at sige. Min datter har svaret, hun vil også hjem ligesom hendes bror.

Resten af forløbet eksister ikke så vidt jeg kan se på påstandsdokumentet. Hvad Landsretten har fået indleveret aner jeg ikke en dyt om - jeg fik intet udleveret trods min anmodninger herom og opgav at skulle bruge min 20 minutter advokaten havde sat af til hans hjælp til os på dette. At gennemse sagen og forholde mig til sagen på den måde er umuligt. Sidst fyldt sagen to A4 mapper kun jeg se i Byretten, så jeg vidste at jeg ikke engang kun læse noget igennem. Jeg bedt advokaten om at sende mig en liste af hvad han synes der kun være af punkter - det kun han ikke da han får sagen en uge før landsretsmødet.

Det hele er veldokumenteret og betalt af Kommunen. Alt dokumentation er skrevet at ny Fagpersoner Kommunen har ansat til opgaven, personer som Kommunen har et meget god samarbejde med. Jeg samarbejdet ikke, kom ikke til møder osv. Realiteten er noget helt andet men kun Kommunens realitet gælder. Jeg har meget forsigtigt spurgt min børn hvad de havde sagt - jeg vil nydeligt anklages for at de er i krydspress eller for at tvinge dem til at sige hvad der er blevet sagt og gjort - og det begge fortæller er ikke det samme som står skrevet. Det værste eksempel jeg har er at de begge vil se hinanden, men ser ikke hinanden mod at alle andre skriver de ser hinanden i det omfang de begge ønsker ... det er uforståeligt. Hertil at de begge ikke har kontakt med deres netværk - socialrådgiveren skal give "lov" og hun er svarer ikke, og npr der er aftalt noget aflyses alt lige dagen inden. Min dreng kan ikke holde det ud - han har hellere ikke internet eller telefon adgang for det meste. Årsagerne er mange.

Husk det inden I anmelder skolevold, ulovlig magtanvendelse eller ansøger om hjælp problemer så skal I være rigtig mange - så mange således at dem som bukker under presset ikke kan vende sagen ved at glemme forholdene, ændre mening osv. Husk at hvis I rejser fra skolen er der ingen sag mere - det er op til jer hvad I udsætter og trækker jeres egne børn igennem. Og at rejse fra en skole er bevis på at I er dårlige forældrer - forholdene omkring jeres skoleskift forsvinder trods klar dokumentation.

Børnekonventionen, Handicapkonventionen og Menneskeretskonventionen gælder ikke som man læser, alle er mere optaget om Lakridspiben bevares. Faktisk vil den have mere støtte hvis en sag skulle føres mod EU end forældre eller plejeforældre. Ulovlig Magtanvendelser og børn som ikke får helt det Socialloven beskriver er ikke i højsædet, aller forsikre hinanden at alt er OK. Aviserne får skrevet lidt, men se selv efter om det stor sager har ændret noget. Ombudsmandens udtalelser om Amysagen et år efter og den ny Kommisarium jvf. Magtanvendelser er gode steder at begynde. Det er i den grad ikke hyggeligt læsning, hvis man kender lidt til området. Sådan en sag tager mindst 4 år når sagen ikke vindes ved det første retsmødet.

Facebook og flere advokater fortæller faktisk det samme som vi fortæller - endnu et barn med funktionsnedsættelser som ender på en Institution. Jeg tror ikke helt på at mennesker er så uenig og at barnet er så ked af det med mindre der forgår noget som ikke bør kunne lade sig gøre.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.