mandag den 11. marts 2013

Kamp for min drengs undervisning - min datter er på rette hylde!

Det er som om Odense Kommune ikke har opdaget noget:

De har "særlige læsetilbud" som andre ikke har, tilbud de kan sælge til andre Kommuner! Hermed kan de opbygge sig til at være en "special pædagogisk centrum" idet de har eksperterne lige her i Odense. Og VISO også er her hvor andre eksperter ofte kigger forbi. Nemt, ikke? Innovation med det der er, uden brug af en masse konsulenter med ved at bygge på viden og folk som allerede findes i byen.

I hvert tilfælde ved jeg at i byen findes eksperter og ildsjæle på to meget komplekse områder som min dreng har behov for og som jeg "godkender". Og alle ved jeg er særligt besværligt før jeg "anerkender" noget som helst, ikke? Så, noget må give sig ...

Vi har så mange ildsjæle i Odense. Men der er to jeg vil fremhæve: En der arbejder for "Børn med særlig forudsætninger" og en anden der arbjeder for "Ordblindebørn".

En tredjie gruppe børn jeg lige kort vil nævne er Børn med specialle behov som referer til Udsatte Børn sådan at få disse begrebe sorteret for jer der ikke kender alle grupper.

Udsatte børn kan være Børn med særlig forudsætninger eller/og ordblindebørn! Dvs. Udsatte Børn kan således også være "Omsorgsvigtede Børn" der også er "Twice Exceptional" og kan således have en, to eller flere handicaps som skjuler deres særlige forudsætninger. Twice Exceptionelle børn som også findes blandt Udsatte Børn er svært at opdage grundet at deres adfærdsproblemer kan have flere årsager.

Denne inlæg handler om at være et barn med særlige forudsætninger, ordblind og hvad der sker når barnet skal anbringes pga. omsorgsvigt.
Fra en artikel: "Kamp for vores datters undervisning"
Klagenævnet beslutter at ændre Vejen kommunes afgørelse, således at Vejen kommune skal tilbyde Heidi enten undervisning i normalklasse med støtte i den overvejende del af undervisningstiden, eller i en specialklasse eller på en specialskole for elever med Dysleksi for skoleåret 2007/2008. Dette kan være en efterskole. Dette skal ske i samarbejde med os. http://www.ordblindeforeningen.dk/kamp_for_vores_datters_undervisning.asp

Så nu går vores lange klage til klagenævnet. Det er så trist at efter endnu 2½ år af et barns liv ting skal være uden rette støtte. Og så er det oveni det par år inden ordblindetesten som skal huskes og tælles med. Etikken mangler. Moralen er dobbelt! Alt i alt er der snart gået 5 år og vi kæmper på dette punkt endnu. Nu starter vi forfra med BEGGE problemområder!

For ham er det forfærdeligt uretfærdigt. Jeg husker i 2010 glæden ved at der var en forklaring på at han ikke like kun læse og hvordan han så frem til at bruge den lovede læse PC. Det er ikke sket endnu.

Alle vidste vi at han var et barn med særlige forudsætninger som kom igennem et sej forløb, hvor han var meget fejlfortolket, indtil det skoleår af 2008/9 og det blev stedfasted i 2010/11.

At Kommunen, vælger det løsninger de vælger er uforståeligt. Se, jeg var ikke del af hans udredning, da Kommunen udelukkede mig fra hans udredning ved at bruge §51s tvangsbestemmelser. Så det kan ikke være min fejl/indblanding. Alligevel IGNORER Kommunen det udredning at drengen skal have ordblindeklassen inden en alm. Folkeskole. Og så sætter de ham sammen med "diagnose" børn.

En anden ordblind artikel: Spildte seks år på specialskole
En af de unge, der var tæt på at knække halsen på kampen med systemet for at blive anerkendt som ordblind er 17-årige Jonas Kjær, der oprindeligt kommer fra Næstved, men i dag går på ordblindeefterskolen Nislevgaard på Nordfyn.
Han brugte 6 år af sit folkeskoleliv på en specialskole for ADHD-børn, fordi skolen aldrig testede ham og derfor fandt ud af, at han var ordblind.
- Det var rent ud sagt et helvede, at man ikke kunne have sine ting for sig selv, og ikke kunne koncentrere sig i timerne på grund af al den uro, der var rundt omkring en. http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2012/11/04/131251.htm


At kun fokuser på ting som omsorgsvigt der var usynlige inden anbringelsen og ved at fjerne konsulenter ansat for behandling af det Kommunen anerkendt som adfærdsproblemder jvf. særlige forudsætnigner virker "sært". Især når det var "bevilliget og betalt for" og hvor Kommunen insisterede på det. Som familie vil vi samarbejder om det tilbud, bare i nye rammer som inkludere barnets "specifikke indlæringsproblemer" aka ordblindhed.

Vi havde bare brug for et "TVÆRFAGLIG INDSATS". Barnets problemområder som er kendt, udredt og kæmpet med igennem mange år forsvinder ikke "bare". Derfor er det vigtigt for os at have flere fagpersoner involveret som kender barnet fra vores dagligdag. Vores ansøgninger blev ikke besvaret, og det er klart at Kommunen fortolket det som om jeg vil bestemme hvad de skal lave. Jeg må derimod inddrømme jeg ikke anede at Kommunen kun tager et problemområde ad gangen! Jeg var jo vandt til at stå med et Komplekssag, og kender sagen grundet dette.

At Kommune så vælger at sende ham til en anden Kommune 100km væk, til en Kommune som ikke anerkender ordblindhed er horribelt - især når der her i Odense ligger en super Ordblinde Specialtilbud som der blev pralet med i avisen - og barnet nu skal bo i et Kommune som ikke anerkender ordblindhed, sammen med Diagnose børn. Det rammer kun barnet.

 Spol frem til ca. 3.00 for at se om Odense

At barnets udvikling så skal ændre kurs efter en sølle time hos en psykolog hvor resten af undersøgelsen var af "pædagoger",  "ny udklækede socialrådgiver" og "andre pædagosik ufaglærte håndværkere" aka smede/tomrer kaldes "fagligt" forsvarligt er skræmmende. Især når "fagfolk" som kender barnet ikke må deltage, vel og mærke når disse var betalt af Kommunen, og leveret et udmærket ydelse jvf. familien.

Skolepapir forsvinder i papirmængden, kun visse sætnigner bruges ude af kontekst osv. - sådan er disse sager bare! Men det gavner ikke barnet når alle tager ensidige briller på. Omsorgsvigt er en ting.

MEN det er VILDT at kursen omkring Barnets specialpædagogik ændres så markandt. Vi har nu et helt andet "pædagosik grundlag" fra en dag til det næste.

Gad vide om Kommunen ved at deres "nye" valg af pædagogisk grundlag før har slået greuligt fejl? Har de glemt vores ansøgnignen og årsag for at vi flyttede til Odense? Mon nogen vil læse PPR journalen, en gang til? Finde det dokumenter frem, en gang til? Ikke at der står meget journalerne da Kommunen fravalgt min synspunkter. Men må Kommunen nægte at køble en tværfaglig tæm på?

 Det som kan undre mig er SEL §68b bestemmelser:
Det er fastsat i § 68 b, stk. 1, i lov om social service, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med den handleplan, som skal udarbejdes i henhold til § 140 i lov om socialservice. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunenpligt til at underrette den kommune, hvor institutionen ligger, forud for anbringelsen. http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L129/20111_L129_som_fremsat.pdf (som er vedtaget)

Hvordan er det vores socialrådgiver selv synes ko ordineringsopgaven jvf. min drengs skolegang går?

Den nye Kommune anede ikke han var på vej og Institutionen han bor på er ikke godkendt til børn under 12 år ... således at min dreng fortsat bor et sted hvor han ikke tilhører målgruppen.

Herudover forsvandt hans planlagte placering ved en plejfamilie som jeg var informeret. Det er nu erstatter med at han skla bo på et særlig Instituion for ADHD, Autismeforstyrrelse og Tilknytnignsforstyrrelser med massive problemer jvf. beskrivelser på Tilbudsportalen og andre steder hvor stedet annoncere deres "kvalifikationer".

Det er efter at Tilsynet Faaborg Midtfyn har sagt hans nuværende placering blandt tilsvarende børn ikke må fortsætte, siden oktober? Ubegribeligt og klart et hul i loven som skal LUKKES. Børn må ikke fejlplaceres i et Tilsynsområde og så flyt til det næste hvor det samme fejl gentages.

Alle disse ting jeg ikke kan forene med at Kommunen finder frem til jvf. §51 (det er bare ne §50 under tvangsudredning hvor Kommunen ikke forhandler mere) at han reelt "er en ordblind dreng" som skal i læseklasse og efterfølgende i folkeskole hvor testen indikere at hans adfærdsproblemer er jvf. Tilknytningsforstyrrelser, ved at undlade tidligere psykologudredninger, således at han skal in pleje. Tilknytningsforstyrrelser udvikler børn i deres første 3 leveår og det skal udredes og diagnosticeres af en psykiater. Udredninger hvor 3 PPR chefpsykologer, 2 PPR område psykologer og den første udredende psykologens grundige udredninger var grundlaget for et ret fornuftig skolevalg som Kommunen selv betalt, og vurderet var den rigtige året efter!Men et valg hvor Kommunen undlod at sætte en yderst fornuftig læserapport med handleplan i værk - skolen kan kun så meget uden støttetimerne.

Mon ikke han bør uderedes af børnepsykiatrien inden han "opbevares sammen" med et gruppe børn som skal behandles for ting deres diagnoser beskriver? Værre er hvad går deres "behandling ud på". Ja, det vil mit barn snart beskrive for mig - så meget er jeg da sikker på. Og jeg gruer allerede ...

Jeg troede Odense Kommune havde såkaldte akutte plejefamilier klar. Hvis ikke er jeg sikker nogen fra vores netværk kan tilbyde deres hjælp - eller han kan bo i vores hjem og jeg kan flyt ud i byen mens mennesker der kender ham, med gode uddannelser kan passe på ham! Men desværre jeg skal klagevejen igennem, og det er flere måneder herfra. Imens må jeg håbe han ikke, trods at han er socialt umøden ser for meget jvf. det børn han bør hos, diagnose børn der har massive sociale problemer, men han får vel det samme i notime? Nå det vil så være hans 3. hjem på et halv år måneder ... og værre kan det vel ikke blive:

Alder: 12-18

Funktionsnedsættelse:  


Autismespektrum, ADHD, Tilknytningsforstyrrelse
 
Socialt problem:  


Indadreagerende adfærd, Selvskadende adfærd, Seksuelt overgreb, Omsorgssvigt, Overgreb

Alder: 17-23

 
Funktionsnedsættelse:  


Angst, Tilknytningsforstyrrelse
 
Socialt problem:

Seksuelt krænkende adfærd


søndag den 10. marts 2013

Handicappede og Udsatte undervises af samme lovgrundlag ... husk det!Lov om ændring af lov om folkeskolen

Godkendelse af specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.)

LÆS! DEN er vedtaget. Husk handicappede og anbragte er under samme lov:
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L129/20111_L129_som_fremsat.pdf
 
 
(Min dreng har nu ikke haft undervsining i 5 måneder IMENS han er anbragt, og det trods 17 månender hvor har Kommunen fastholdt et tilbud vi afslået uden at give os en afgørelse,. Så kun vi ikke klage og da Kommunen anbragt ham bestemmer de helt selv.  og overholder ingen lov paragraffer, snedig ikke?
Det som undrer mig hvordan er det at INGEN vejledt mig i denne skrivelse hverken ved både den anbringende Kommune, og begge Kommuner hvor barnet blev smidt eller UVMs hold der undersøgt Anbragte børns uddannelse )


Ingen børn i den undervisningspligtige alder må være uden et undervisningstilbud, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.  

I de tilfælde, hvor der ikke er tagetstilling til barnets undervisningstilbud forud for anbringelsen, fx fordi anbringelsen er sket akut, vil der blive fastsat en frist på 15 dage bopælskommunens (den anbringende kommune) godkendelse eller afslag af det foreslåede undervisningstilbud i anbringelsesstedet.

I den mellemliggende tid skal beliggenhedskommunen  iværksætte enkeltmandsundervisning, medmindre  bopælskommunen, der afholder udgifterne til den midlertidige  ordning, godkender en anden løsning.

De samme  regler påtænkes fastsat for børn, der er henvist til et dagbehandlingstilbud. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommunerne, må barnet af den kommunalbestyrelse, hvor dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet ligger, henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder en specialklasse eller en specialskole.

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L129/20111_L129_som_fremsat.pdf 
Er vedtaget! Husk handicappede og anbragte er under samme lov.


SÅDAN placere barnet akut fordi kommunen "påstår det nødvendige" og barnet landes i første og bedste specialklasse uden videre. Og dermed ender barnet i en situation som er ugennemtænkt - det tillader jeg mig at skrive da så mange forældrer klager og får medhold over at deres børns special undervisning er "fejlbehæftet".

Sagens gang, ekstrem afkortet er som følge:

Det specialtilbud vi afslået og 2008, var ikke passende skrev klagenævnet 8 månender senere.

Hvor kommunen svigtede så groft ved først at smide barnet i et specialtilbud efter de direkte løj til et møde med Ole Kyed over hvorfor han ikke skulle i skole med de andre børn. Noget om rullende skolestart var undskyldingen. Til at erklære han starter i en speicalklasse, til ikke at "gide" behandle vores øsnke om Mentiqaskole betalingen.

Værst er at efter hele den sceance og mange møder på den lokale Folkeskole er der ikke sat støtte i værk den dag han skulle start i folkeskole - nogen havde vurderet støtten kun tage ferie i 3 måneder.

Sådan presser de barnet imod det specialklasse de har til opbevaring uden undervisning. Kun forældrer med lovparagraf sans og erfaring klarer sig igennem alle huller i lvoen Kommunen udnytter. Tænk, at kom med et støttebarn for at de pludseligt erklærer støtter er på "ferie" i flere måneder - efter et års hårdt slidt og mange nætter ved PCen og med næsen i paragraffer.

Jeg hævede min pension og pendlede 5 timer dagligt - for at opleve min dreng kan gå i skole på lige fod med andre børn som ham. Det tog ikke længe så var  han i trivsel, og havde kun fravær pga. at tandlægen lå i hjemmekommune. Der blev skolen klar over han var nok oveni ordblind. Det var et godt år.

Vi skulle kæmpe for et hensynfuld tilbud i 2009 efter Mentiqa Hadsten gik konkurs.

Og igen var støtten manglefuld i Folkeskoleregien, igen endt sagen med et børnesag og manglende forældreevne. At han fik et nyt ufaglært støtte hver 14. dag til han fuldstændigt krakeleret og nægtede skolen, kryderet med grov mobning var uforsteåligt.

De andre mobbede og læren var fuldstændigt ligeglad - de stoppede ikke mobningen og forstået ikke hans reaktionsmønster er påvirket at at blive slået af andre, og at hans taxa chauffør var truende og ville smide ahm i en snefyldt mark (jojo!). Det tog 6 uger fra den skole fik et barn som gik 8 måneder uden særlig støtte på Mentiqa til at de skulle bruge 20 timer om ugen på støtte til ham. Da en lærer indrømmer hun tager "fat" i ham, tog jeg ham ud. I dag er jeg dårlig mor pga. min valg da de ser kun ordet skoleskift ikke årsagerne. Ingen gider høre/læse om årsagen selv om PPR skrev det!

Kommunen viller der anbrigne ham på §51 tvangsudredning! De mente jeg ikke samarbejdet. Sikke en let måde at gribe sagen an på - jeg bedt jo om at blive flyttet til "fagpersoner" men det vil Kommunen ikke anerkende - så da sagen brænder på har Kommunen muligheder under tvangsparagrafferne ... hvor de udredt os uden vores medvirken ... inden de tog børnene ... undersøgelserne selveste Ankestyrelsen annulerede.

Med en IT rygsæk,  papir på at han er ordblind og har 20 støttetimer pga, adfærd  fik vi en friskole betalt i 2010.

Og igen svigtede Kommunen ved at forglemme "ordblindedelen". I 2½ år nu! Tænk jeg fik et afgørelse om friskolens betalingen indenfor 3 døgn! Jeg vidste ikke det annulerede hans støttetimer. Trods dette forglemmelse kom han hurtigt i trivsel men hvor støtten ikke var sat i værk jvf. læsning og handleplanen.

At sylte har mange metoder lært jeg ... det hele faldt til jorden den personalet blev "fjernet uden vores samtykke" af udefrakommende omstændigheder, og igen afslået snedige Kommunale medarbjedere at køble disse personer på barnet samtidig med at barnet overflyttes akut en læseklasse.

Både skolen og mig søgt Kommunen om hjælp. Endda flere gange, via to skoleledere. Den tredjie tog kommuens parti og skjulte mobning ved at forglemme det i en underretning. Pludseligt skulle vi til et møde med nyt PPR og presses til sige ja til "anden" Specialklassen helt uden at vi var informeret, eller læsetilbud var afgjørt om!

Sådan blev vi snydt for klageadgangen, af flere omgange. Sådan endt vi igen i hjemmeundervise igen, men lidt sendt da der jo var et nyt omgang mobning og direkte hånede og nedværdigende håndtering fra lærer som ikke anede noget om ordblindhed.

Med erfaringer rigere hjemmeunderviser jeg ham i 2011 og nægter en Dialogen med skolen og beder Kommunen om hjælp, da barnet er i krise og jeg er det også. Kommunen bruger tvang, jeg fastholder.

I det år herhjemme lærer han at læse. Hans matematik var faldet fra at være på ca. 6. klasses niveau i 0. klasse til at han sad med et 2. klasses bog 2 år senere og farveliggede siderne. Jeg fik ham op på 5. klasses niveau ved at læse siderne for ham så han kun lave opgaver. Han var ofte i byen, deltog i alt byens tilbud af aktiviteter dvs. Harry Potter, udstillinger, legedage osv.

Kommunen "slår til" og tvangsanbringer ham "for udredning" i okt 2012 - alt udredning var reelt bedt om af mig, ikke givet afgøresler om - men kommunen skriver selv deres sag.

Resultet er en dreng som har adfærdsproblemer, der har været afhjulpet af trænet personale, omsorgsvigt! Alt beskrevet af personer uden faglig balast jvf. handicap og reaktioner under stress af handicappede børn.

Han høres kun af fremmede da kommunen nægter at huske hans bisidder fra Red Barnet og han kan ikke sige fra dvs. han håndteres med hvad jeg betegner som "vold mod et barn og viser frustration ved at reagere udad". Omfanget er ikke helt kendt - ingen vil høre det. Hans socialrådgiver mener sådan en behadnling er i orden. Hun henviser til at han er et sted som må Magtanvende. Hun har ikke tænkt at det er et barn som ikke skulle håndteres sådan før de fik ham. Socialministeren snakker vist til døve ører.

Nu igen viste deres interne tvangsudredning, vel og mærke hvor de havde mig overvåget for ikke at påvirke deres udredning, at han er ordblind og har adfærdsproblemer. Psykologen anbefaler en ordblindeklasse.

En pædagog uddannet person fortolker psykolgoens rapport som omsorgsvigt. Der er der jo penge i for hendes firma! Hun forhandler at ham må blive hos hende trods at han ikke passer ind i aldren og målgruppen af det andre meget ældre børn.

Efter 5 ½ måneder siger Tilsynet endeligt stop til det galskab. Kommunen vidste et måned inden de tog ham at deres tilbud ikke passede til ham. Socialrådgiveren vælger at flytte ham til en ANDEN Kommune i et fart, efter 5 måneder uden undervisning, til en Kommune som praktisere Inklusion jvf. ordblindhed. Det har slået fejl to gange ... men det forstår Socialrådgiveren åbentbart ikke! Lige som hun ikke forstår loven på området at barnet ikke må flyttes fra netværket mm jvf- SEL §142

(og dog opholdsstedet og hedne fraholdt ham fra alle hans fritidsaktiviteter og netværk, splittede et søskende forhold der krakeler udner anbringelsen ... næger at svar min ansøgnigner om skole mm. ) Nu er det pludseligt sådan at FORDI kommunen ikke finder en plejefamilie at han skal på et Opholdssted. Netværskplacering er ikke undersøgt. Og Kommunen placere ham i et opholdssted hvor han IGEN ikke tilhøre alders og målgruppen. Men det er nu et helt NYT tilsyn ... jovist velvidende at han flyttes pga. disse regler. Værst er der er paldser i Kommunen ... lige ved siden af læseklassen.


Fremtiden for skoleåret 2013!

Så er det ikke længe til han ender i en specialklasse med ADHD og autistisme børnene uden at hans kendt Ordblidne diagnose fuldstændigt ignoreres. Kommunen fokuser på hans adfærd ved at omskrive hans psykolograport og ignorer 4 tidligere psykologers udtalelser for at "sige god for" deres interne Fagpersoners holdninger! Hele den fremgangsmåde er tvivlsomt og bryder vel flere konventioner. Gad vide om Jonas Kjær brugt 6 år på det jeg går igang med nu?

Han brugte 6 år af sit folkeskoleliv på en specialskole for ADHD-børn, fordi skolen aldrig testede ham og derfor fandt ud af, at han var ordblind.

- Det var rent ud sagt et helvede, at man ikke kunne have sine ting for sig selv, og ikke kunne koncentrere sig i timerne på grund af al den uro, der var rundt omkring en.

Præcis det HELVEDE min dreng mistrivedes i dengang i 2007, 2009, 2011 da han skiftevis blev segregeret fra "børn uden diagnose" aka de "normale" fordi hans støttepædagog skulle passe ham og en dreng med svær ADHD samtidig, fordi hans støtte intet anede om den adfærd ahn havde, fordi hans seneste støtte intet anede om ordblindhed! Noget som efterlod ham traumatiseret efter et forløb med ca. 18 forskellige støttepersoner på ca. 4 år. VILDT at han kan anbringes på pur omsorgsvigt i hjemmet, ikke? Vi har været det igennem, og orker ikke 7 år mere. Men der er ingen som forstår eller kan gøre noget, sådan er systemet!


Så nu kan Kommuen gøre lige som det passer dem, ingen ser på Udsatte børns skolegang. Disse børn har jo ikke forældrer!

Sådan udnytter Kommunerne Politikernes lovgivning uden etiske eller moraliske overvejelser. Sådan ved Politikerne at det er rivende gjalt ved ikek at se på enkeldtsager så hullerne lukkes.

Mit liv er omskrevet til noget ubegribeligt og mit barn får ikke den uddannelse han villle have mulighed for hvis ahn fik støtte som jeg ansøgt om. Kommunen fastholder de everer et profesionel stykke arbejde med fagpersoner i orden!

Nu spørger jeg bare - hvorfor undlader de så det fagpersoner der havde en positiv indvirkning på vores familieliv da barnet kom i  trivsel og en rivende udvikling? Hvorfor fik vi ikke afgørelserne?
 
Hvorfor gentager de fejlslået "ekseperimentale skoleforløb" - eller har Socialrådgiverne kun en metode de kan og vil anvende uanset konsekvenserne? Og betaler ufaglærte for at fuldføre jobbet?
 
Samfundet betaler en pris for alt det en dag!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.