lørdag den 27. oktober 2012

Så er der da sat rammer om min families fremtid

Lørdage kl. 10.00 må jeg tale med Drengen
Lørdage kl. 10.15 må jeg tale med Pigen

Mandag kl 11.00 må jeg ring til en ukendt person og finde ud af hvordan de har det.
Tirsdag kl 11.00 må jeg så ring til stedets ledelse ... der er to jeg må vælge mellem. 

Formålet er ukendt da jeg tolker at "min input er ikke velkom", udefra deres meget skrap struktur de sat op. Jeg skrev den første traumaramt brev hvor jeg ikke havde ord for hvad jeg skulle sige! De havde ingen behov for at vide mere om os og har endnu ikke spurgt ind til om der var noget vigtigt jvf. børnene. Men klart lagt ud med jeg har faste tider ... 

INGEN absolut INGEN troede at kommunen vil fjerne børnene ... og jeg troede at hvis det handler om en §51 hvor et barn er i skole mm. så får vi mulighed for at tage til stedet på en aftalt dato. POLITI og OPHOLDSOPDÆKNING havde jeg ikke i min fjerneste fantasi forstillet mig. Men nu handler det vel om at  vente på Ankestyrelsen og en Advokat. Skaden er sket.

Det som jeg tænker er hvordan er det børnenes tarv dette her når de får børn UDEN at vide en kvæk om dem? Uagtet om forældrene ikke må se deres børn BØR stedet sørge for de ved NOGET om børnene. Og hvis en anbringlse bryder sammen så BØR der være mulighed for at neutrale som kender børnene giver oplsyninger om dem. DET troede jeg man gjor ... men jeg må sige jeg tog fejl. Og prisen bliver vel at jeg ingen forældre evne har idet jeg bevidst ikke samarbejder med Kommunen.

Gudskelov min børn er sund og rask, og ikke på livsnødvendige medicin såsom insulin eller har andre sygdomme som er livstruende mm. Men det Psykiske Trauma de oplever nu, jeg aner ikke mit levende råd om hvad konsekvenserne bliver og når jeg skal tale med dem i dag da jeg kun har fået at vide i tirsdags at de er i et sommerhus, har det godt og har sovet godt!

Jeg kender min børn, men det må være en meget subjektiv vurdering eller standard sætning der slynges ud. Nu er vi del af en aftalt, oplært Udsatte børn beskyttelses program som bruges landsdækkende. Nu håner jeg vist Opholdsstedet som Fagkonsulenten og Socialrådgiveren mener jeg ville. Damn, sikke som de udnytter sårbare situationer. Opholdsstedet handler sådan udefra det de har fået oplyst om mig, så de kan ikke hånes for at gøre deres arbejde. Ligesom Politiet ikke gjor andet end deres arbejde. Min børn betaler så prisen for Systemts gang. Man skal i disse dage handle. Og det er Kommunen som har alle kort på hånden.

Karen Hækkerup, høre nu her. Nu skal der andre ting på banen. Amysagen, og alle os andre beder om trænet Politi i sådanne situationer. 
Det jeg oplevede i det 30 minutter det tog fra børnene var samlet til de gik var totalt TRAUMATISERENDE for et barn. Politiet i uniform vil min børn i længere tid være skræmt af. Bare da han ville vise min søn hans bil i en situation hvor barnet skal fjernes ... mens drengen rystede og var ved at besvime fatter jeg intet af i dag! Men han vil vel bare være flink ... der skal vist kurser her for han anede ikke jeg ikke vidste de tager børnene. HAn havde nok fået andet at vide.
Jeg tiggede Politiet om at blive væk, de kommer frivillig. Men Politiet ringede og pressede og foran min børn påståede de jeg ikke samarbejdet. Hvor i alverden ville jeg løbe til i en lukket opgang fra tredjie sal af med to børn? Nej, den her skal ses på ... men ikke nu. Nu er det min børn og at jeg dokumentere forløbet. 
Jeg er kun mistænkt for psykisk omsorgsvigt hvis jeg hører optagelserne af møderne, men når jeg læser det akter jeg slet ikke havde fået som Børn og Unge Udvalg havde fået så kan jeg da se Odense Kommune havde noget at sige udefra deres vurderinger. Faktisk er min vurdering at det er Kommunens måde at vise mig de bestemmer.

Værst er at jeg fik den dag at vide børnene må sove hjem hvis jeg samarbejder ... så, nu tænker jeg var det mit valg af §51, hvor vi får en advokat der fik dem på til at agere sådan her? Eller var det bare en formel løgn for at lokke forældrene og snyde forældrene til at ikke mistænke at børnene fjernes? 

Det som er utroligt at det lykkedes dem at skule akter skrevet i august indtil en uge før mødet i Børn og Unge Udvalget, som de fik en måned forinden og at den uge lå i ferien så jeg KUN INTET STILLE OP! Jeg kan kun håbe at vi hurtigt kommer ovenpå i Ankestyrelsen og at vi endeligt får vores sag taget af VISO som jeg har tigget om i årevis. 

Advokaten har desværre flere akutte sager så vi er i en bunke ... således at han svarede han vil håbe han kan møde med os i næste uge. I sådan en sag bør "Børneombudsmanden" have en advokat klar. Min datter skulle høres, ikke vente. Se hun vil ikke anbringes, jeg vil hellere ej tillade det. Hun går i skole, er uden bemærkninger derfra ANBRAGT. I sådan en sag bør der være en UVILDIG rådgiver mm.

Det som er utroligt er at selv advokater jeg kender rører ikke disse sager! Men idet jeg kender dem er de nu også ikke det rette til at deltage i en sag som er mellem bekendte. Jeg må nok bare affinde mig i at i Udsatte Børn sager er forældrene altid skyldig, og usynlig ... hertil må jeg så håbe på jeg en dag får lov til at fortælle om min børn. Men det tror jeg nu ikke jeg må, sådan har sagen jo været. 

Med loven i Kommunens hånd kan de tvinge et tilbud til Drengen igennem uden at jeg reelt kan klage, i hvad som helst tilbud fremover. Pigen er mere heldig. Hun er på Gymnasium og der kan hun fortsætte nu eller bede Rektoren om et sabbat år eftersom alt der lige er sket. Men INGEN kan tvinge hende på en Fagskole, Folkeskole eller Intern skole. Men, sådan siges der så meget. Når Kommunen vil så kan de hvad de vil. Hvorfor gad Kommunen ikke samarbjede med Fagpersoner der kendte hende jvf. vores brev 12. april og ønsker siden oktober 2011? Aah, jo de samarbejdet med skole. Bare uden at anerkende ændringen på stedet. Jeg var den dumme. Jeg har intet at skulle have sagt. 

Jeg må håbe at min datters Gymnasium kan rumme det her, og jeg må vent og se hvad hun vælger. Bitte pus, der var ikke noget jeg kunne gøre. Alle advarede Kommunen hvordan hun er, skrifteligt gennem fagpersoner der kendte hende og hun handlede helt rigtigt i den situation hun befandt sig i. Det var Socialrådgiveren som ikke lyttede. Ankestyrelsen lyttede hellere ej. Lægen hellere ej. INGEN kun gøre noget.

Jeg har i 7 år lært at jo mere jeg spraller jo værre bliver det. Men jeg har også set i disse år at jeg fik givet min børn muligheder som udviklede dem. Så døm ikke en situation udefra. 

For min søn, ja ... bare han ikke skal tilbage til læren som brugte førergreb og høres jvf. hans "ønsker" som han ikke er gammel nok til at vælge ... Og at der er en som ser ham. I det mindste står det nogenlunde lige med mennesker som kun rumme vs ikke rumme ham siden august 2008. Så alt i alt er vi meget bedre stillet end i 2008 - nu kan vi vise der var fremskridt HVIS alle høres. Han er ikke blevet lyttet til af socialrådgiveren. Men nu tror hun også at jeg styrer ham. 

Hvis bare han fik "læsetimer af en fagperson med ordblind erfaring" eller over i "Kommunens Læseklasse" som vi bedt om i juni 2011, eller Skolelederens stedfortræder blev lovet Kommunen vil se på ... eller vi fik det støttetimer til fritidsordning jeg søgt om ... og ikke skulle presses til en "specialklasse eller fritter" for svær udviklingsforstyrrelse hvis vi vælger Mentiqa fra ... at børn i disse dage visiteres uden at de ses? Og så ses når de har været fejlbehandlet i månedsvis ... tænk, at PPR tillod sig det. Og så senere skjule at han blev fejlhåndteret. Men sådan er der så meget ... nu er han jo svigtet i hjemmet skrives det. Og det Kommunen skriver er vores histori.

Jeg beskyttede bare min børn. Og gjor det jeg kunne. Kommunens valg kan så analyseres igennem det næste mange år, og de kan give sig ret, men faktummet er: NOGET er RIVENDE gjalt.
fredag den 26. oktober 2012

Satspuljekroner

POLITIK 26. OKT. 2012 KL. 15.16

Halvdelen af satspuljekronerne går til udsatte børn

Af 700 millioner satspuljekroner skal 360 bruges på udsatte børn. 51 millioner afsættes til hjemløse.Som et led i en ny satspuljeaftale for 2013 er alle partier i Folketinget minus Enhedslisten blevet enige om at afsætte 268 millioner kroner til en samlet indsats, der skal beskytte børn mod overgreb, oplyser Socialministeriet.
Partierne er blevet enige om udmøntningen af mere end 700 millioner satspulje-kroner over de næste fire år.
Aftalen, som blev indgået i eftermiddag, viser, at der afsættes i alt cirka 360 millioner kroner til udsatte børn og unge. Heraf er der afsat 268 millioner kroner til en samlet indsats, der skal sikre en langt bedre beskyttelse af børn mod overgreb.
Hovedpunkterne i de nye initiativer er:
* Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb
* Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
* Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
* Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats. Kilde: http://politiken.dk/politik/ECE1793821/halvdelen-af-satspuljekronerne-gaar-til-udsatte-boern/


Om 18 timer så hører jeg deres stemme ...

Hej Mor

Nummeret til personalet er XXXX. På dette nummer kan du både snakke med dine børn på lørdag som beskrevet i samværsafgørelsen.
Du har endvidere mulighed for om mandagen kl. 11 at ringe til personalet og spørge hvordan dine børn har det. Dette er beskrevet i mailen fra lederen d. 24. oktober 2012.

Med venlig hilsen

Opholdstedet

I brevet den 24. oktober læser jeg ikke det er beskrevet hvordan jeg må ring til min børn, men godt jeg spurgte for tænk hvis jeg ikke gjor!!!!!!!!!

Det som er sygt i alt dette er jeg så min børn i tirsdags. Har fået besked om at de er i et sommerhus og har det godt og sovet godt (???) Hvordan skal jeg bedst støt dem i den samtale når jeg intet ved om dem? Og hvad er det for noget torturlignede metoder der bruges her. For ikke at nævne jeg skal tale og skifte ... river de tlf ud af hånden af barnet? Skal jeg ligge på og ring op? Hvad, hvordan og hvis nu jeg ikke snakker som de vil have så ser jeg ikke min børn på onsdag? MAGTANVENDELSE har vist ingen grænser sådanne steder.

En ting er sikkert når de var taget, fortalt de køres et sted henne og ender så et helt andet sted så er de ude af deres gode skind! Hertil at de blev lovet deres ting ... som ingen hentede eller ville fortælle mig hvordan jeg kunne levere TRODS en aftale foran min børn så er det tortur. At sove godt efter sådan en tur ... ja, sove og fortrænge, måske? Jeg kender min børn.

HUSK LIGE AT TIL MØDE i september fik jeg at vide HVIS JEG VÆLGER AT SAMARBEJDE SÅ SOVER MIN BØRN HJEMME mens de udredes. 


Klagen Akut


Kære Odense Kommune, Opholdssted, Ankestyrelsen

Jeg fik en afgørelse at jeg må tale med min børn i morgen, så jeg regner med at den første hvor jeg må ring på mandag er annulerede. Hvad telefonnummer skal jeg ring til for at kan dette? Jeg må ring kl 10 til Drengen og kl 10.15 til Pigen.

Jeg ønsker at oprette en klage omkring jf. servicelovens § 51, stk 1 undersøgelse og overvåget samvær  jf. servicelovens § 71, stk. 4 jf. stk. 3, 1. punktum. Herunder fremhæver jeg vigtigste punkter.

Børnene må ikke svigtes en gang til. De var for mange svigt i anbringelses situation allerede. Sagen er absurb og måden det forgår på er grotesk, jvf. forløbet siden 2010. Jeg bemærker principsagen som er vedhæftet. Lukning af børnesagen i juni 2011, efter 13 måneders aktiv frivillig undersøgelse som §50, jobcenterets involvering uden min samtykke og viden herudover kan jeg eftersende forløbet siden august 2011, bedst jeg kan, og igen jobcentrets involvering ønsket af Børn og Unge afdeling samt min læge, UUU på OUH og privat praktiserende læge JE kan kontaktes. 

Sagen er stort og der er mange faktorer - men jeg har jo ansøgt om relevant hjælp, støtte også. Vi havde på et tidspunkt 5 rådgivere som skrev på skift, og til slut Fagkonsulent AV, MB og Socialrådgiver SL. Hertil flere Ungsomsvejledere, Pædagogisk leder af Skoleafdelingen, PPRs (BM som jeg klagede til med HM som havde ansvaret og et horriblet forløb med TJ involvering af CF, samt Læse Psykolog LT, AJ) Mentiqa skolens samarbejde i arået 2010-2011 med en reelt handelplan jvf. min børn til det nye ledelse hvor skolen var sat under skærpet tilsyn og der den dag i dag ikke er aftaler med PPR jvf. special pædagogsik behov som vi havde før. Det er som alt forsøg på at få hjælp er forsvundet i sagen.

Siden januar hvor jeg klagede fik jeg denne svar fra samtlige afdelinger: Jeg vil bede dig om at rette henvendelse til børn- og ungesocialrådgiver MH, som varetager koordineringen af drengens og Pigens sag mellem Børn- og Ungeforvaltningens afdelinger jvf. rådmandssvar af 12.januar 2012. 

Imens jeg ventede og kæmpet for at Socialrådgiveren vil i samarbejde med vores bissidder lytte til os formået at få min datter, i Gymnasium som hun ønskede trods at min hjemmeundervising var dømt "utilstrækkeligt" uden tilsyn. Hendes bror også hjemmeundervist uden tilsyn lært at læse, samtidig skulle gennemarbejdet trauma efter en ukyndig lærer andvendt førergreb som IKKE er meldt jvf. loven til Tilsynet og ikke underrettet til Odense Kommune om, andet end via PPR. 

Begge min børn havde været på Friskolen Mentiqa, som Kommunen betalt udefra en behandlings behov, og ved at 20 støttetimer og taxa kunne spares siden vi flyttede til Odense for dette skole i 2010, været i skole fast og glad for det. Førergreb situation, skolens manglende PPR samarbjede og lærermangel samt især fagpersoner "med erfaring" er årsagen til at vi forladt skolen. Der var gode grunde til at den skole var sat under skærpet tilsyn fra vi rejst til april i år. Ingen af det lærer vi kender fra 2010/11 arbejder der mere - alle er rejst. Derfor øsnekde jeg at kommunen finder et andet tilbud, og vidste jvf. tidligere møder at kommunen ikke havde andet end Mentiqa til min søn. 

Han var som de sagte for god til Heldagsskolen, men dårlig til Folkseskolen. Da vi ankom sparede vi mange penge og vi fik skolen godkendt på mindre end tre dage, men da vi øsnker væk derfra er der gået over et år og nu er børnene anbragt på "mistanke" om svigt ved at fremhæve dokumenter uden min kommentar, kopiere en ugyldige børneundersøgelse, og bruger PPR rapporter fyldt med fejl som er afkræftet ved børenens gode skoleforløb inden skolens personale blev udskiftet.

At man bevidst udsætter børn for sådan en anbringelse/behandling er forfærdeligt. Jeg beskyttede min børn, men kan ikke tvinge kommunen til at samarbejde. Kommunen har gang på gang haft alle muligheder for at grib fat i strå og min børn betaler prisen. Jeg ønsker en vejlednign af hvordan jeg kan levere båndoptagelserne med min kommentar og hvordan disse journalføres. Det har jeg ønsket siden forår 2011.

Jeg venter siden sidste år og senest april på en afgørelse på at indrage fagpersoner der kender min børn. Men Odense skrev bare de ikke kunne svare - nu har i dem i jeres varetægt. Hvordan og hvornår er der sat tid af til at indrage det fagfolk som kender min børn? Herunder Gymansium, Mentiqa skolens personale fra 2011, Nødskolen på SDU, Psykolog OK som fulgt sagen i 7 år, min egen læge som glemt at underette førergreb episoden, bare for at nævne nogle. Eller afgøres jeres sag kun internt?

Jeg gøre opmærksomme på at sagens nuværende akter er kopier at en sag som ankestyrelsen erklæret ugyldig. Jeg er uforstående overfor den her fremgangsmåde, det er min børn også især Pigen som blev anbragt på trods af protest. Hun har ikke fortjent sådan en behandling og havde en god fordfæste i samfundet trods Odense Kommunes manglende indsigt i hendes behov. Drengen skulle aldrig håndteres med førergreb eller vent flere år på læsehjælp, læse pc jvf. hans rapporter imens vi social undersøges på måder som er langt udover lovens grænser. 

For ikke at nævne at høringen den 11. september om §50 var ugyldig da I sendt noget nyt og omskrevet til Børn og Unge Udvalg den 29. september 2011 hvor I gad ikke tilføje vores ønske af mødet den 7. august 2011. 

At jeg først fik selve indstillingen få timer inden en ny høring om overvåget samvær den 16. septemeber er klart ulovligt. Også stofmængden var atypisk stor. Fotografier haves da alt blev leveret hjemme hos os om formidagen samme dag.

Fremgangsmåde ved Børn og Unge Udvalgsmøde var ikke i orden. Jeg skulle ikke alene fordi en advokat svigter lige inden en ferie - men jeg kan da se sagen var afgjørt inden jeg kom. Politiet var klar til at hente, opholdstedet også. Hvor er jeg glad for at Pigens, som er 15 ikke skulle mødes på den måde efter børnesamtalen i juli. Hun vil havde fået endnu storre spykiske mèn af at se hun ikke høres hvis hun så det. Jeg henviser til udtalelserne af 14. august 2011 af Mentiqa skolen om hendes person og hvordan hun skal takles. Odense Kommune havde på ingen måde handlet udefra hendes behov.

Dommeren "misforstået" og det var som om alle tydeligvis ikke klart fået en overblik jvf. undersøgelsen. Ingen var gjort opmærksom på at der var kopieret ugyldige papir ind, eller hvad jeg reelt havde ansgøgt om meget i det år inden min børn anbringes på påstande. Jeg kan se at vigtige dokumenter er gået tabt i Odense Kommunes fremliggelse af sagen. Herudover er jeg forfærdet over at læse en journal notat ved ankestyrelsen hvor det tydeligt fremgår at Odense Kommune lukkede §65 sagen med falske oplsyninger.

Jeg beder hermed omgående om hjælp af VISO, og en afgørelse herom så vi bedst muligt kan kom til bunds i sagen på en fornuftig måde for min børns skyldt. At anbringe børn som ikke er kriminelle, misbruger eller alvorligt truet på grundlag "moderens" samarbejde er ikke det jeg treode var muligt. Jeg henviser til mødet den 11. september hvor AV brugt netop disse ord. Der blev vi tilbudt de kun sove hjem, dog skulle børnene på et opholdssted som treode de kom "permanent". 

Jeg håber at min klage kan få dem hjem omgående men ved at der er ventetid. Min børn tager skade af et sådan åbentlys fejlbehæftet forløb, præget af et urimelig og uacceptable samarbejde fra Odense Kommunes side. Lige nu er min børn i et sommerhus med mennesker som intet ved om dem. Der er ingen forsøg lavet at indhente oplysnigner om deres behov og jeg må først fortælle om dem på tirsdag. Det kan ikke være rigtigt! Det va ikke en akut situation, med svigt men en langtrukket sag som sagtens kunne løses HVIS Odense Kommunes Børn og Unge afdeling havde den hensigt. Rådkvindens svar på min klage og kommunens ko ordination var kun mod at sige os imod, ikke tage børenens ønske til hjertet og at de anbringes hvis ikke jeg sætter dem i en engang fremrågende tilbud som hurtigt blev til en upassende tilbud. 

At Pigen skulle reves ud af en velfungerende forløb på Gymnasium er alle som kender os uforstående, især idet Odense Kommune ikke tog kontakt til dem og forhørt dem om hun mistrives. Jeg vil anklage Odense Kommune som fortalt ankestyrelsen jvf. journalnotatet at de siden den 17. september overvejede at kontakte hende på skolen for at bevidst undlader dette da de vidste det vil ikke fremme deres anbringelses sag. At traumatisere en følesom pige på den måde ved at hun tror på at de vil lyt til hende og gik i bagløs og hente hende med politiet og opholdsted personale er en slags trauma ingen barns bør opleve. Hun er hverken narkoman, truet, kriminel eller på andet måde beskrevet som adfærdsvanskeligt nogensinde.

Jeg sender denne mail nu og sender den igen med relevante bilag til at dokumentere min påstande. Andet kan jeg ikke gøre i den her svær situation. Pigen er endu ikke set af en advokat da alle er travlt optaget. Jeg håber hun må have adgang til deres bisidder, eller fagpersoner som ahr ab rjedet og kender dem omgående. Her kan jeg nævne Konsulent TR, Psykolog OK og deres lære samt Bisidder KO. 

Det skal aldrig være for det voksnes behov at børn segregeres. Jeg er usikker hvilke lærer Pigen kender godt på Gymnasium, da deres kontakt med elever er anderledes end i en folkeskole, men det kan Pigen selv oplyse jer om.

Ved mistanker ift. mig bør børnene ikke afskåres fra fagpersoner der kender dem, faktisk er det der disse personer skulle høres og bak op om børnene. Kommunens personale kender slet ikke min børn og OK har set dem oftere end det skiftende personale vi har oplevet. Han er trods alt Lyngby PPRs leder og har stor erfaring i adfærd jvf. min børn og kan støtte dem nu fordi de har tillid til ham. VI fik trods alt Mentiqa skolen betalt jvf. min børns behov for støtte som højt begavede børn så de bør kunne få fagpersoner som arbejder med det område i samarbejde med opholdsstedets personale. Bemærk det nuværende personale som er tilbage på Mentiqa kender næsten ikke min børn.

Vi er heldig at  havde haft en lang samarbejde med flere fagpersoner som Odense Kommune kun høres ind i mellem men ikke ville indrage.

onsdag den 24. oktober 2012

Samvær med Pigen samme tidspukt som lillebror
Vilkår for omfanget og udøvelsen af samvær og kontakt mellem pigen på 15½ år og Gymnasi elev og hendes mor. (børnene må ikke se andre, eller have kontakt med deres netværk!)
DENNE var ALDRIG forlagt Børn og Unge Udvalget ... men det er en trick Kommunen bruger når de ikke har grundlag nog for se en klage varer 8-12 uger og så kan de dokumentere deres grundlag. Win win for Kommunen.

Afgørelse Som følge af, at Børn og Unge-udvalget i Odense kommune d.d. har truffet afgørelse om undersøgelse af Pigen jf. servicelovens § 51 og samtidig truffet afgørelse om, at samværet skal foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommune jf. servicelovens § 71, stk. 4 jf. stk. 3, 1. punktum, skal hermed meddeles, at Børn- og Familieafdelingen, Afsnit Øst har truffet afgørelse om, at der er samvær mellem dig og din datter Pigen 1 gang om ugen a´ 1 times varighed.

Samværet skal foregå om onsdagen mellem kl.16.00. og 17.00 på døgninstitutionen, der tillige forestår det overvågede samvær. Såfremt repræsentanten for kommunen under samværet oplever, at samværet er til skade for Pigen, vil samværet blive afbrudt.

Observationer vil indgå i den samlede undersøgelsesrapport. Der vil yderligere være mulighed for telefonisk kontakt 1 gang om ugen af maximalt 15 minutters varighed. Dette foregår om lørdagen kl. 10.15. Afgørelsen er gældende i hele undersøgelsesperioden.

Begrundelse

Forvaltningen har ved afgørelsen lagt vægt på, at det er nødvendigt af hensyn til Pigen sundhed og udvikling at samværet ikke strækker sig over flere timer, idet det må det antages, at Moren vil presse Pigen i forhold til, hvad hun må sige, samt forlange at hun skal redegøre for, hvad der bliver sagt og gjort på institutionen. Dette vil være at udsætte Pigen for et krydspres, som vurderes særdeles uhensigtsmæssigt og som hun vurderes ikke at kunne magte.

Lovhjemmel Ovenstående afgørelse er truffet med hjemmel i Lov om Social Service § 71, stk. 4, jf. stk. 2. Se uddrag af Service loven nedenfor.

Plan for samvær og kontakt Samvær:
Onsdag den 31.10.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 07.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 14.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 21.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 28.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 05.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 12.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 20.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00

15 min Telefonisk kontakt:
Lørdag den 27.10.12 kl. 10.15
Lørdag den 03.11.12 kl. 10.15
Lørdag den 10.11.12 kl. 10.15
Lørdag den 17.11.12 kl. 10.15
Lørdag den 24.11.12 kl. 10.15
Lørdag den 01.12.12 kl. 10.15
Lørdag den 08.12.12 kl. 10.15
Lørdag den 15.12.12 kl. 10.15
Lørdag den 22.12.12 kl. 10.15

Retsgrundlag: Afgørelsen er truffet efter § 71 i Serviceloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011). Bestemmelserne i § 71 har følgende ordlyd; § 71. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. En ret til samvær og kontakt, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-4. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal om fornødent træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. Der kan ikke efter 1. pkt. træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang om måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børn og unge-udvalget efter stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede. Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket. Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse under gennemførelsen af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus efter § 51. Stk. 5. En afgørelse efter stk. 3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt. Stk. 6. En afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation med forældrene kan alene træffes efter § 123, stk. 2. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune kan yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune. Klagevejledning Du har mulighed for at klage over Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i: Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Center for Børn- og Ungerådgivning Afsnit øst Adresse: Egeparken 2A, 7. sal 5240 Odense NØ Vi skal have modtaget din klage i åbningstiden, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Vores åbningstider er: mandag – onsdag: 08.00 – 15.30, torsdag: 08.00 – 17.30 og fredag: 08.00 – 13.00. Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, og i klagen bedes du oplyse hvorfor du er utilfreds med vores afgørelse. Når vi har modtaget din klage, vil vi tage stilling til om vi ændrer vores afgørelse. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 14 dage. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi inden 4 uger din klage, sammen med relevante oplysninger, til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage en kvittering for modtagelsen. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller er i tvivl om hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Socialrådgiver I forbindelse med afgørelse truffet den ___________ vedr. hjælp/støtte i henhold til Lov om Social Service, ønsker undertegnede ____________________________________ (navn) ____________________________________ (bopæl) ____________________________________ (cpr.nr.) herved ansøgningen taget op til ny vurdering. Såfremt den trufne afgørelse ikke ændres, ønskes klagen videresendt til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark til vurdering af Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse. Klagen omhandler: og er afleveret til Børn- og Ungeforvaltningen, Børn- og Familieafdelingen, Center for Børn- og Ungerådgivning, Distrikt ____________ den ___________. ____________________________________ (underskrift) Udfyldes af kommunen: Klagen er den _________ modtaget af ____________________________________.

Samvær med Drengen sammen med storsøster


DENNE var ALDRIG forlagt Børn og Unge Udvalget ... men det er en trick Kommunen bruger når de ikke har grundlag nog for se en klage varer 8-12 uger og så kan de dokumentere deres grundlag. Win win for Kommunen.Vilkår for omfanget og udøvelsen af samvær og kontakt mellem Drengen på 10 år, hjemmeundervist og hans mor. Ingen samvær med bisidder, eller andre venner osv.

Afgørelse Som følge af, at Børn og Unge-udvalget i Odense kommune d.d. har truffet afgørelse om undersøgelse af Drengen jf. servicelovens § 51 og samtidig truffet afgørelse om, at samværet skal foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommune jf. servicelovens § 71, stk. 4 jf. stk. 3, 1. punktum, skal hermed meddeles, at Børn- og Familieafdelingen, Afsnit Øst har truffet afgørelse om, at der er samvær mellem dig og din søn 1 gang om ugen a´ 1 times varighed. Samværet skal foregå om onsdagen mellem kl.16.00. og 17.00 på døgninstitutionen, der tillige forestår det overvågede samvær.

Såfremt repræsentanten for kommunen under samværet oplever, at samværet er til skade for Drengen, vil samværet blive afbrudt. Observationer vil indgå i den samlede undersøgelsesrapport. Der vil yderligere være mulighed for telefonisk kontakt 1 gang om ugen af maximalt 15 minutters varighed. Dette foregår om lørdagen kl. 10.00. Afgørelsen er gældende i hele undersøgelsesperioden.

Begrundelse

Forvaltningen har ved afgørelsen lagt vægt på, at det er nødvendigt af hensyn til Drengens sundhed og udvikling at samværet ikke strækker sig over flere timer, idet det må det antages, at Moren vil presse Drengen i forhold til, hvad han må sige, samt forlange at han skal redegøre for, hvad der bliver sagt og gjort på institutionen. Dette vil være at udsætte Drengen for et krydspres, som vurderes særdeles uhensigtsmæssigt og som han vurderes ikke at kunne magte.


Lovhjemmel Ovenstående afgørelse er truffet med hjemmel i Lov om Social Service § 71, stk. 4, jf. stk. 2. Se uddrag af Service loven nedenfor.
Plan for samvær og kontakt Samvær:
Onsdag den 31.10.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 07.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 14.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 21.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 28.11.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 05.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 12.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00
Onsdag den 20.12.12 fra kl. 16.00 til 17.00


15 min Telefonisk kontakt:

Lørdag den 27.10.12 kl. 10.00
Lørdag den 03.11.12 kl. 10.00
Lørdag den 10.11.12 kl. 10.00
Lørdag den 17.11.12 kl. 10.00
Lørdag den 24.11.12 kl. 10.00
Lørdag den 01.12.12 kl. 10.00
Lørdag den 08.12.12 kl. 10.00
Lørdag den 15.12.12 kl. 10.00
Lørdag den 22.12.12 kl. 10.00


Retsgrundlag: Afgørelsen er truffet efter § 71 i Serviceloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011). Bestemmelserne i § 71 har følgende ordlyd; § 71. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. En ret til samvær og kontakt, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-4. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal om fornødent træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved afgørelsen lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. Der kan ikke efter 1. pkt. træffes afgørelser, som medfører, at samvær og kontakt kun må finde sted mindre end en gang om måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af forbindelsen og skal træffes af børn og unge-udvalget efter stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede. Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket. Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse under gennemførelsen af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus efter § 51. Stk. 5. En afgørelse efter stk. 3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt. Stk. 6. En afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation med forældrene kan alene træffes efter § 123, stk. 2. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune kan yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune. Klagevejledning Du har mulighed for at klage over Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen være modtaget i: Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Center for Børn- og Ungerådgivning Vi skal have modtaget din klage i åbningstiden, inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Vores åbningstider er: mandag – onsdag: 08.00 – 15.30, torsdag: 08.00 – 17.30 og fredag: 08.00 – 13.00. Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, og i klagen bedes du oplyse hvorfor du er utilfreds med vores afgørelse. Når vi har modtaget din klage, vil vi tage stilling til om vi ændrer vores afgørelse. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked inden 14 dage. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi inden 4 uger din klage, sammen med relevante oplysninger, til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark, hvorfra du vil modtage en kvittering for modtagelsen. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller er i tvivl om hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Socialrådgiveren Socialrådgiver Direkte tlf. 21173787 E-mail slu@odense.dk I forbindelse med afgørelse truffet den ___________ vedr. hjælp/støtte i henhold til Lov om Social Service, ønsker undertegnede ____________________________________ (navn) ____________________________________ (bopæl) ____________________________________ (cpr.nr.) herved ansøgningen taget op til ny vurdering. Såfremt den trufne afgørelse ikke ændres, ønskes klagen videresendt til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark til vurdering af Børn- og Ungeforvaltningens afgørelse. Klagen omhandler: og er afleveret til Børn- og Ungeforvaltningen, Børn- og Familieafdelingen, Center for Børn- og Ungerådgivning, Distrikt ____________ den ___________. ____________________________________ (underskrift) Udfyldes af kommunen: Klagen er den _________ modtaget af ____________________________________. 5/5

Svar på mit Første brev efter det sketeWHAT??? Ring en uge senere ... ??? Hvad er det dog for noget ... 


Hej MOR
Tak for din mail.Som ønsket ved min opringning til dig får du svar via mail.
Afgørelserne vedr. dine børn er truffet af børn og unge udvalget og du må derfor rette ehnvendelse til Odense kommune med dine evt. spørgsmål i forbindelse med afgørelsen og afhentningen af børnene.
Vedr. tøj kan jeg tilbyde dig at mine pedeller- som intet kender til sagen- kan komme forbi dig i dag inden 1230 og hente de ting du har pakket ned.Hvisdette er en mulighed vil jeg gerne høre fra dig inden så længe.
Dine børn har det godt og har sovet godt. Vi skal nok passe godt på dem. De er i et sommerhus i Martofte.
Nicole har bedt os fortælle dig at hun gerne vil have du sender hendes oplader til I pad med til hende.
Vedr. samvær og telefonopkald til dine børn er det alene Odense kommune der beslutter hvordan og hvornår. Vi må ligesom du afvente deres afgørelse.
For at du kan få lidt information om hvordan dine børn har det fra det personale der passer på dem kan du ringe mandage klokken 11 til telefon xxxxxxxx og tale med en medarebjder der er sammen med børnene.
Ved spørgsmål eller kontakt til mig eller ledelsen på opholdsstedet kan du ringe hver tirsdag formiddag enten til stedfortræder på telefon xxxxxxx eller til mig på telefon xxxxxxx.
Du er selvfølgelig også velkommen til at tage kontakt til mig pr. mail.
Med venlig hilsen


Anbragt i 60 dage, forløbig!

Min børn blev anbragt hos jer i går. Jeg troede at en dommer vil læse en principafgørelse så dermed var vi ikke forberedt andet end jeg kan sige at jeg er glad for min 15 årige pige ikke skulle på rådhuset og mødes af 6 voksne inden hun skulle til Børn og Unge Udvalgsmøde.

 Jeg afgav min børn efter aftale som Dommeren sagt, men hold da op hvor er jeg skuffet over fremgangsmåden. Det som er værst er at vi aftaler med din personale at jeg pakker min børns ting og det får de! Jeg forsøgt at ringe men ingen ringede eller ringede tilbage, og seneste fik jeg besked de ringer når der er ro og hvis ikke må jeg så kontakte børnenes socialrådgiver.

 Jeg handlede som der var bedst for min børn da de skulle anbringes da min datter var på vej hjem fra Gymnasium og min søn var passet hos barnepigen. Jeg skønnede at det var bedst for børnene at de samles og deres personlige sager kun så leveres senere. Jeg aftalt med Politiet at de holder sig i baggrunden og ikke skræmmer min børn - for det er til min børns fordel at have tillid til politiet men de valgt at komme op og presse på at nu skal I køre. Det var ikke nødvendigt. Jeg er ikke kriminel og har ikke brydt loven før, samt havde ingen planer om at ikke efterkomme en dommerkendelse.

 Efterfølgende har jeg ringede og talt med SSS, jeres telefonvagt, som vil give beskeden videre om det aftale vedr. at min børn måtte få deres sovebamser, nattøj og hvad de ellers har brug for. Jeg lagt besked på både Politimandens Thomas telefon samt nummeret på dem som hentede min børn xxxxxx flere gange. Ingen ringede tilbage som aftalt. Det er en kedelig opstart da jeg treode at sådanne ting var der taget hånd om. Pigen og drengen har en voksenven via natteravnene og som også er ansat ved Dansk Røde Kors. Han hedder aaa og vil gerne bibeholde kontakt til børnene.

Hertil er deres lærer som børnene har valgt som bisidder af min børn. KKK kan endevidere give oplysningerne om det behov for støtte drengen har og hertil vil jeg gerne hjælpe da drengen er en sårbar elev grundet skolevold hvor en lærer brugt førergreb mm. Pigen har også brug for støtte jvf. Gymnasium ift. struktur i at kan nå hendes opgaver. Jeg har fuld tillid til at læren ved hvordan min børn reagere når jeg ikke er til stede. Ingen ved hvad der sker for dem når de fjernes så voldsomt.

Børnene vil begge have glæde af at må tale med deres gudfar som træffes bedst om aften ad han i dag bør i København og arbejder i Sverige. Børnene er meget glad for veninden og pigen har hendes veninder 1, 2, 3, 4 og 5 som hun sms er med eller besøger i ferierne eller efter skole. Begeg børn er også glad for gæsten og hendes familie. Jeg forstår ikke hvorfor ingen må besøge dem, da der ikke er truffet afgørelser herom. Pigen reagere mere indad, Drengen udad. Min børn er meget følsom og behøves ikke takles med magtanvendelse - hverken fysisk eller psykisk - hvis dette skulle være nødvendigt ring hellere en gang for meget til mig, for deres skyldt. Jeg havde forventede at ved sådan en anbringelse at vi fik tid til at beskrive børnene og så de kunne se stedet og vænne sig til tanken. Det her er alt for voldsomt og jeg forstår ikke at metoden skulle være sådan, og så med politiets hjælp.

Vi har ikke modsat os andet end at ønske flere fagpersoner end Kommunen ville tillade i denne sag. Værst er at Kommunen har gjort alt for at børnenes §48 samtale ikke blev afholdt med deres bisidder ved at indkalde udenom ham, med ualmindelig kort varsel. Ingen lyttede. Børnenes ønsker i dette sag er ikke hørt eller tilgodeset.

 I det mange år vi har haft vores Kommunal sag har jeg haft et samarbejde med Psykolog Ole Kyed når sagen blev tilspidset. Han træffes på 00000 og er expert i børn med særlige forudsætninger. Kommunen ønskede ikke at samarbejdede med ham, men jeg beder jer om at overveje dette især for det specialist viden Ole Kyed har på det område. Før børnenes skyldt.

Han er leder af PPR i Kommune. Herudover har jeg på trods af at TR ikke arbejde mere på Mentiqa skole holdt kontakten og ansøgt kommunen om at hun forbliver på sagen. Min børn har tillid til hende samtidig at hun er konsulent jvf. børn med særlige forudsætninger og meget andet så hendes viden om min børn, deres behov håber jeg at I vil inddrage. Hun var også skoleleder på Mentiqa skolen og det var pga. hendes kompetencer at vi valgt at ansøge kommunen om Mentiqa skolen. I dag er ingen af det ansatte på Mentiqa skolen som vi kender fra 2010. Det sidste to er fyret og børnene opbyggede ingen relation til det nye skoleleder og nye lærer. Jeg tror ikke de kender nogen lærer der.

Drengen hjemmeundervisning stået jeg for og det er meget specialt idet at han er ordblind og har lige lært at læse lix 15 - men skal takles meget forsigtigt da han ikke har det stor selvtillid. Han har et læserapport fra 2010 med handleplan som ikke er sat i værk. Jeg har forsøgt at få den sat i værk siden vi flyttede men måske kan I få det gjort. Drengen' hjælpemidler har han ikke fået og deres PC er til reparation grundet elektrisk fejl. Han kan ikke lide at bruge "adgang for alle" da det har en dårlig lyd, så jeg læser alt for ham eller får lydbøger til ham via NOTA som han er medlem af. Drengen elsker at spille minecraft og har flere venner derpå som taler med ham på skype, dog kun med en voksen tilstede.

 Jeg spurgt hvornår jeg må se min børn igen og fik at vide det er om en uge. Det ønsker jeg skrifteligt besked om, samt hvornår jeg må ring til dem eller de må ring til mig. Jeg ønsker at I oplyser mig om hvad der sker i sagen herfra. Jeg ønsker skrifteligt at vide hvad jeg må og ikke må ift. min børn. Jeg er ikke oplyst om noget som helst.

Det er ingen hemmelighed at samarbejdet mellem Odense Kommune og mig er brudt sammen derfor forventer jeg ikke at få oplysningerne fra Kommunen. Ift. min børns tøj mm. ønsker jeg at de kan få det afleveret. Hvordan klares det bedst? Husk begge min børn er meget folesom og ikke vandt til narko, alkohol eller kriminel miljøer. Ingen treode at de vil anbringes og slet ikke at det skulle forgår på 40 minutter med politi ledsagelse. det kom som et chock for os alle sammen. Jeg regnede med at jeg får lov til at aflevere dem, og at de fik lov til at se stedet og få mulighed for at vænne sig til tanken.

Hvad var det at I valgt den fremgangsmåde? Henvis mig ikke til min socialrådgiver da jeg hverken kan eller ønsker at tale med dem. Jeg vil arbejde videre på at finde en advokat til Pigen og mig som vil overtage kommunikation hurtigst muligt. Jeg fastholder at det børnefaglig undersøgelse Afdeling Øst har kopieret i sagen er en kopi af den som ankestyrelsen erklærede ugyldig den 22. august jvf. principafgørelse http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuelle/aktive/2012/oktober/158-12.aspx det er vores sag og jeg har afleveret det til dommeren.

 Pigen skal tages meget vare omkring det som står i hendes journal hun er slet ikke sat ind i det kommunen valgt at skrive. Hun skal takles forsigtigt, skånsomt og meget roligt. Hun har været en ekstrem voldsom forløb igennem med at Odense Kommunen var meget samarbejdsvillig jvf. hendes Gymnasistart og har således ikke fået besked som andre elver men vidste ikke før fredagen inden at hun fik lov, derefter var hun alene til en individuel optagelsesprøve og socialvurdering den 22. august. Pigen er glad for Gymansium selv om det kræver noget arbjede. Denne anbringelse kan afspore hendes god forløb.

Jeg har informeret rektoren, og skal informere viceskolelederen i mrogen så der bedst mulgit tages hånd om Pigen fra skolens side i den svær situation. Begge børnene er udsat for at Odense Kommune har gentaget børnesamtaler og meget voldsomt. Det bærer de præg af nu. Jeg kun ikke skåne dem trods en ihærdig forsøg så lykkedes det ikke.

tirsdag den 23. oktober 2012

Så er min børn anbragt ... til en udredning!

Jeg havde som mit eneste forsvar at kommunen uger inden deres valg fik en bekræftelse af at det information i vores sag ikke var gyldig, dvs. alt jeg ville have de undlader og retter blev igennem en afgørelse erklærede ugyldig. Oplysninger de genbrugt da min børn blev anbragt, oplysninger som ikke engang var sandt og skrevet af en person der i hendes job som anden aktør skrev sagen uden at hun talt eller besøgt os.

I retten afleverede jeg, følgende:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i XYs sag om brug af en anden aktør ved udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser Resultatet er:
De børnefaglige undersøgelser er ugyldige
Y Kommunes afgørelse om iværksættelse af de børnefaglige undersøgelser er ikke ugyldig. Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen xx.
Der var enighed på mødet.
Den afgørelse havde to elementer.

Det første var de papir der kom fra vores tidligere kommune var erklærede ugyldig. Sagakter socialrådgiveren kopierede uden objektiv tjek om det også var faktuelt korrekt. Det var gode grunde til.

Den anden del var at Kommunen var forpligtede at lave en børnefaglig undersøgelse. Det var jeg ligeledes hellere ikke uenig i, men jeg var uenig i at rådgiveren vil undersøge min børn på den her måde baserede på "deres samarbejde med mig" og at "jeg afvist en Forældre Kompetence Undersøgelse" den 21 juni 2011, dvs. lige over et år inden uden at de sendt sagen til Ankestyrelsen, men skrev de kun se der ingen belæg var for selve undersøgelsen grundet det skolen beskrev jvf begge børn.  Jeg var også undrende over at når de har uredt dem, betalt skolen mm. at de så hverken vil anvende det vi havde i sagen. Hvad ledt de efter?
Meddelelse nr.: 159-12 Udsendelsesdato: 02-10-2012 Principafgørelse om: anden aktør - børnefaglig undersøgelse - indstilling - lovhjemmel - delegation - kompensation - afgørelse - myndighedsudøvelse - lov: * Lov om social service , lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 , § 50 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143595
Resume: Principafgørelsen fastslår En kommune kan uddelegere visse sagsbehandlingsskridt ved udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse til en anden aktør, så længe den anden aktør ikke har indflydelse på afgørelses processen og afgørelsens endelige indhold.
Senere er denne afgørelse også brugt hvor Ankestyrelsen har ligeledes lagt til grund, at delegation til private af kompetencen til at træffe afgørelse kræver klar lovhjemmel, jf. bl.a. principafgørelserne 105-10 og 27-12. Adgangen for kommuner til at overlade til private aktører at deltage i sagsbehandlingen er efter Ankestyrelsens opfattelse forholdsvis snæver, jf. herved principafgørelserne 226-10 og 159-12.


Børnefaglig undersøgelse: Sager om særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 i lov om sociale service er sager, der indeholder en række personfølsomme oplysninger, hvor konsekvenserne af sagsbehandlingen i yderste tilfælde kan indebære tvangsmæssige indgreb.

Det er derfor myndighedens ansvar, at disse sager er oplyst i fyldestgørende omfang, førend der træffes en afgørelse. En børnefaglig undersøgelse er et særligt vigtigt redskab i sager om særlig støtte til børn og unge. Efter loven skal der udfærdiges en børnefaglig undersøgelse, hvis der træffes afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger efter kapitel 11 i lov om social service.

Undersøgelsen skal kortlægge, om der skal iværksættes støtte til barnet og familien, og i givet fald, hvilken støtte der er behov for. Jo bedre en børnefaglig undersøgelse beskriver barnets og familiens problematikker, desto bedre er grundlaget for at træffe den rette afgørelse om videre foranstaltninger.

Hvilke opgaver kan uddelegeres til en anden aktør:
En anden aktør kan indsamle, systematisere og objektivt beskrive faktiske sagsoplysninger til brug for en børnefaglig undersøgelse. Den objektive beskrivelse har alene til formål at opsummere de faktuelle oplysninger i sagen.

Det er kommunen, der afgør hvilke sagsoplysninger, der skal indhentes til brug for den børnefaglige undersøgelse.

Hvilke opgaver kan ikke uddelegeres til en anden aktør: En anden aktør må ikke udarbejde vurderinger, analyser eller indstillinger, der foregriber eller kan influere myndighedens afgørelse. Dette er sagsbehandlingsopgaver så tæt forbundet med afgørelsesvirksomheden, at uddelegering kræver en klar lovhjemmel.

Kommunens forpligtelser ved uddelegering til en anden aktør: Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at den anden aktør holder sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning. Opgavevaretagelsen bør afgrænses klart og tydeligt. Det er endeligt kommunen ansvar at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse. 

Retsvirkningen ved overskridelse af de aftalte beføjelser: Hvis en anden aktør overskrider den aftalte opgaveafgrænsning ved eksempelvis at udarbejde en vurdering, analyse og/eller indstilling til afgørelse i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, er der tale om udøvelse af en myndighedsopgave uden lovhjemmel.

Det medfører, at den udarbejdede børnefaglige undersøgelse ikke kan anvendes– også selvom kommunen havde foretaget en klar opgaveafgrænsning, som anden aktør ikke har overholdt. Kommunen har i sidste ende ansvaret for, at den aftalte opgaveafgrænsning overholdes. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143595

Serviceloven: § 74 indeholder en række muligheder hvor den første er at Børn og unge-udvalget træffer i et  møde afgørelse om at gennemførelse af undersøgelse efter § 51 dvs. en §50 gennemføres ved tvang.
I de tilfælde, hvor forholdene det anses for nødvendigt at foretage undersøgelsen af barnet eller den unge uden for hjemmet, og hvor undersøgelsen må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget efter servicelovens § 51 beslutte at gennemføre en undersøgelse ved at indlægge barnet eller den unge på sygehus eller ved at placere det på en institution. Dette kan også gøres frivillig jvf. §50 
Hvis der skal træffes beslutning om lægelig undersøgelse og behandling, uden at der foreligger samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden, finder servicelovens § 63 anvendelse.   
Servicelovens § 51 tager alene sigte på de situationer, hvor det er nødvendigt at få afklaret, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns sundhed eller udvikling.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse i de situationer, hvor kommunalbestyrelsen allerede har tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for en anbringelse. Efter bestemmelsen kan undersøgelsen ske under ophold på institution eller ved indlæggelse på sygehus, såvel på somatisk som på psykiatrisk afdeling.  

Opholdstedet sagt vi ses i næste uge. De sagt de vil afhente deres ting men ingen kom og ingen ringer tilbage. De sagt til børnene de opholder sig i Odense. Tænk stedet siger min kan i skole i morgen ... men hun har ikke hendes bøger??? 

Og kan hun magte Gymnasium med måden anbringelsen skete i dag? 


Politiet kom ind og pressede yderlig på at det skal gå hurtigt. Trods jeg bedt politiet om at holde afstand, og skræmmende at have dem der med min børn på trods af at jeg sagt vi tager frivillig med.


Ikke engang kriminelle får sådan et behandling .... alt i alt tog det 20 minutter og børnene vidste ikke de skulle anbringes. Jeg troede forældre skal aflevere deres børn, men jeg tog fejl. Værst er sagen var "planlagt" udefra at de undersøges på opholdsstedet og må sove hjemme så blev det noget helt andet! 

Dommeren læst ikke principafgørelse, sagen tog 5 minutter at afgøre ... jeg var alene da advokaten svigtede og vi blev ramt af ferien. Jeg blev ikke lyttet til. Det kaldes retssikkerhed. I børn og unge udvalg er det et ja eller nej sag. Kommunen var velforberedt, jeg var alene og kendte ikke fremgangsmåden.

Jeg ved ikke hvornår jeg ser min børn, de ved ikke hvornår de reelt ser mig - og når de ikke måtte få deres ting og jeg henvises til socialrådgiveren som alle ved bare ikke tager hendes telefon i sådanne sager ... jeg er jo bare en dårlig mor. Velkom til anbringelses verden.

Sådan, så kan jeg lære at ikke samarbejde med kommunen. Det er så udfaldet i at jeg klagede til Ankestyrelsen over sagen den 21. juni 2012, netop over den langstrukket sagsbehandling og manglende hjælp. Alt skete efter jeg klagede over en skole, manglede hjælp og fejlplacering uden afgørelser siden august 2011. Med forældre der underrettede om min børn trods vi ikke havde været i deres skole i knap et helt skoleår?  Advokater har rigelig sager og er for den sags skyld ret ligeglad, ikke fordi deres personlighed er sådan men sådan overlever de disse formålsløse anbringelser. Der er en vej, og alt afhænger af ens socialrådgivers syn på dig! Længere er det ikke. 

Børnene er et handelvare - deres behov er sjælden beskrevet udefra andet end det Kommunen eller Skolen har behov for at få "dækket" eller "skjult" eller også at få fokus fjernet fra, enten af uvidenhed eller værre - for at spare! Det er meget svært at ved om det er en god eller dårlig handel som forældre.

Og tro ikke på samfundet gider at høre på jer - næh, nej - "dem der som anbringes" er ikke alles kop te. Og flest aner ikke engang der koster at have et barn med særlig behov. Men hold lige i mente at børn med særlig behov anbringes på lige fod som om de børn er af forældre som slet ikke kan tage var på sig selv, eller børene, og samme lovgivningen anvendes: Socialloven 

Som mor til to børn med særlige forudsætninger er jeg i den grad klar over hvordan vi er misforstået. Begge min børn har et meget langsom forarbejdhastighed og dermed læse/skrive problemer og det kan have en indvirkning på det sociale. Alt meget velbeskrevet af eksperter på området. Og forklarede af mig men kommunen kan og vil ikke rigtig forstå os. På trods af dette er de begge særlig velbegavet og klarer sig godt, bare ikke i grundskolen.

Men at min børn blev anbragt på den her måde, fordi jeg insisterede på at Kommunen samarbejder med det fagfolk Kommunen i sin tid selv betalte kun jeg ikke forstå. Netop selve anbringelsen er meget krænkende, og grænseoverskridende for mig idet vi samarbejdede og samarbejde uden reelt at kommunen nogensinde forstået vores behov. Jeg blev faktisk bare efterladt, og nået først at tage dette foto da det gik op for mig de tog dem.At Kommunen KOPIEREDE en UGYLDIG børnefaglige undersøgelse af 2010 som jeg både klagede til Kommunen, og senere til Ankestyrelsen over. Kommunen tilføjede notater således det lignede en journal §6 skema og på ingen måde mindede om en almendig §50. Kommunen kun arbejde meget intensivt på dette, men talt aldrig med os - det fik helt sit eget løb med tilfældige notater. Der var mange involverede men ikke en eneste til at løse det vi stået i.

Tydeligt er det at Kommunen besluttede og så skulle sagen gennemføres. Og så gik de ellers bare igang. Med så mange mennesker og afdelinger over så mange gange at jeg opgav at holde styr på hvad alle lavede. Faktisk blev jeg ofte overraskede at Jobcentret skulle ind over og over hvordan de fik min læge oplysninger når disse ikke var korrekt.

Jeg havde rigeligt at se til med mit barn, og hertil begge børns skolegang som jeg var ved at samle op på. Kommunen vidste udmærket at skoledelen havde problemer da skolen ansøgt dem om hjælp i dette forbindelse som alle ignorede og jeg kæmpede for. Min datter var lige startede i 1g efter jeg hjemmeunderviste hende og hun klarede optagelsesprøverne. Min dreng havde lige lært at læse og jeg kun se hans skolegang lignede et "stort omgang kaos". Men her står vi med kommunen der kunne kræve at min børn fjernes hjemmefra, i 8 uger, fordi jeg ikke vil deltage i en forældre kompetence udredning som vi sidst fik tilbudt i 2011, og hvor afslaget var vedtaget. Det er kun kommunen der kan beslutte om der skal en forældre evne undersøgelse til - forældre kan ikke selv bede om en.

Det I skal vide om mødet i Børn og Unge udvalg når socialrådgiveren beder en dommer, to fra byrådet og to børnesagkyndige om en tvangsafgørelse er at de kun beslutter om det er et ja eller et nej. De sagsbehandler ikke - dermed sagt, så kan I reelt ikke gøre noget før Ankestyrelsen når jeres sag hvor I får 20 minutter til at påvirke sagen i dvs. her kan I prove at få en udredning eller andet som viser kommunen tager fejl. Alt dette vidste jeg ikke den 23. oktober 2012 - jeg troede endeligt på at en retssal vil stoppe uredelighed, jeg tog fejl. Ikke engang med en Principel afgørelse om min egen sag kun jeg stoppe kommunen. Kommunen gøre som kommunen selv mener - alt efter hvordan socialrådgiveren forstår sagen. Hvis de ikke forstår sagen så kan det gå meget gjalt.

Serviceloven - § 54Når ens barn anbringes bliver ens liv et hvor flere aktører pludseligt tjener stor beløb. Disse støttepersoner mener ikke selv de tjener nok og flere steder beskrives det deres løn ligger pænt højt. Husk, de lever både af at jeres sag er en sag og af at hjælper jer så det er ikke altid men rent mel i posen deres arbejde udføres. F. eks havde den bisidder jeg valgt forhandlet hans løn hjem, samtidig med at forværre min sag ... endeligt nemme penge og ingen ved om de er reelt faglært før de laver fejl. Deres foreningen godkender dem men deres faglighed kan ikke garanteres. Husk, gå fra sådan en person hvis de mener I skal under jorden, hent barnet eller se og ring til barnet udenfor kommunens afgørelser. Ankestyrelsen ser meget alvorlig på sådanne lovbrud og I ender med at miste samvær med jeres børn dvs et helt år som sanktion.

Priser er som følge:

http://grethenikolajsen.dk/priser/ - alt efter arebjdsgiver
http://gennembrud.com/priser/ - 450 kr i timen
http://www.cesa.dk/prisliste/ - 491 kr i timen

Selv når det er sagt så er det vigtigt I har en § 54 som kan klage, holde styr på klager da en anbringelse smadrer en fuldstændigt. Især de slags hvor barnet mistrives eller hvor socialrådgiveren anvender anbringelsen som "unødvendigt" idet socialrådgiveren så nemmere kan begå sig i sagen.

Ingen kan tvinge dig ind i en behandling eller udredninger men det gøre socialrådgivere ved at tage din børn fra dig og så trække selve udredning eller undersøgelse i langdrag! Bare forestil jer I beder om handicap hjælp og hun kræver en 6 måneders undersøgelse af jeres forældrekompetencer, trods hendes kollega kort inden har sagt det ikke er jeres evner? Og så anbringer hun børnene ved en anden aktør som får hendes formodninger beskrevet helt uden jeres deltagelse til I ikke kan genkende jeres børn?

Forestil jer at skal gå med til terapi hos terapeuter I ikke selv vælger, som reelt ikke har andet end 14 dages overbygningsuddannelse ... alt fordi rådgiveren mener i er misbruger, eller har opdragelsesproblemer eller skal på forældrekurses (for øvrigt noget i har bestået, før inden hun får sagen). Eller at det er som led i at I kommer i job, og I ikke makker ret at hun så beholde børnene fjernet? Forstil jer at hun opfinder behandlinger eller udredninger uden at fortælle jer at formålet er "for brug i børnesagen". F. eks sender jer til læge ...

Ja, alt disse ting kan de gøre derfor er det vigtigt at have en bisidder som kender jeres rettigheder og loven. I kan ikke alt dette alene og får slet ikke nok timer til sådan en sag så det er endeligt for nemt at rådgiver som fusker ikke sikre forældre hjælp. Men tænk at en rådgiver bryder loven og det tillader hun sig selv fordi hun mener I ikke samarbejder?
Serviceloven - § 54
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, nr. 9007 af 7. januar 2014
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)
Støtteperson til forældre i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet.

§ 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. §52, stk. 3, nr. 7.
Stk. 2. Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter stk. 1, efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til forældrene.
Tilbud om en støtteperson Vejledningens pkt. 376.
Kommunen skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Det er i den forbindelse også væsentligt, at være opmærksom på de forældre, som pga. af funktionsnedsættelse, f.eks. udviklingshæmmede forældre, der har et særligt behov for støtte til at kunne udfylde deres forældrerolle under anbringelsen.
Det er forældremyndighedsindehaverens opholdskommune, der skal bevilge støttepersonen og dække udgifterne, der er forbundet dermed. Det er støttepersonens opgave at lytte og være der for at støtte forældrene. En støtteperson til forældrene kan være med til at dække de behov, som forældrene har under barnets anbringelse og kan dermed også være med til at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet. Det styrkede forældresamarbejde kan medføre en større gensidig respekt, mellem på den ene side kommunen og anbringelsesstedet og på den anden side forældrene, der kan medføre, at kommunen og anbringelsesstedet i højere grad forventes at respektere, at forældrene forsat er forældre, og hvor forældrene i højere grad oplever, at de fortsat har betydning for børnene også under anbringelsen.
Støttepersonen skal give forældrene modspil, hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på, hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Det er vigtigt, af hensyn til forældrene, at støtteordningen gøres så fleksibel som mulig. Støttepersonen varetager dog ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter – f.eks. i forhold til forældrenes misbrug, psykiske problemer m.v. Støttepersonen kan medvirke til, at forældrene støttes til at blive afklaret i forhold til anbringelsen. Dette kan være relevant i forhold til alle forældre - også forældre hvis barn er anbragt uden for hjemmet alene på grund af nedsat funktionsevne, fordi forældrene ikke længere kan varetage pasningen af barnet i hjemmet.

Forældrene kan under anbringelsen af støttepersonen hjælpes til at forbedre forældreskabet, herunder fastholde kontakten til barnet. I forhold til kontakten til barnet eller den unge kan støttepersonen supplere kommunens indsats for at fremme kontakten efter servicelovens § 71. For forældrene kan anbringelsesforløbet derved blive mindre smertefuldt, og barnet kan opleve en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet. Herudover kan en støtteperson bidrage til at støtte forældrene på en række andre punkter, f.eks. med at løse de problemer der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.
Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en anbringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen kan fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen. Støttepersonen skal være et tilbud under selve anbringelsen.
Da det er vigtigt:
at det er et tilbud, som forældrene til anbragte børn frit kan vælge,
at forældre selv kan vælge den konkrete støtteperson,
at støttepersonen er uafhængig af forvaltningen,
at støttepersonen er fleksibel
at støttepersonen har en vidensmæssig og personlig baggrund i forhold til de krav, der bør stilles til en støtteperson,
vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen udarbejder en liste over "kvalificerede støttepersoner", som forældrene kan vælge ud fra. Dette afskærer dog ikke familien fra selv at fremkomme med forslag til en egnet person. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om den foreslåede person er egnet som støtteperson. Det er således ikke tanken, at nære familiemedlemmer eller andre fra forældrenes nære personlige netværk udpeges som støtteperson. Ordningen, hvorefter forældrene tildeles en støtteperson, er uafhængig af forældrenes eventuelle advokatbistand. Kommunen fastsætter tidsforbruget for støttepersonen og kan i den forbindelse vurdere forældrenes behov, herunder deres udbytte af støtten, og hvornår i anbringelsesforløbet støtten ydes.
Det er ikke meningen med ordningen, at en støtteperson skal træde i stedet for en eventuel bisidder. Forældrene kan ud over støttepersonen også have en bisidder, og myndighederne kan således ikke afvise bisidderdeltagelse med henvisning til støttepersonordningen. Der ydes dog ikke betaling til en bisidder.
Kommunens afgørelse i forbindelse med forældrenes eventuelle valg af en støtteperson, der ikke er opført på listen, kan indbringes for Ankestyrelsen,ligesom forældrene kan indbringe spørgsmålet om støttens omfang, jf. klagereglerne i kap. 28.

mandag den 22. oktober 2012

Op op op

Jeg skriver til dig, fordi min børn står overfor at skulle “udredes” ved en tvangs udredning, dette på trods af at vi har ansøgt om andre løsninger - løsninger som Kommunen ikke ønsker at anerkende, hvor jeg selv handlede i det omfang som er rimelig. Kommunen træffer deres beslutning nu på tirsdag den 23. oktober 2012.

 Jeg har en bisidder, hhh som har deltaget i møder ved Odense Kommune. hhh er chef i en Firma. På trods af mange års frivillig arbejde har han aldrig set en sag hvor en kommune så direkte diskriminering mod en indvandrerfamilie, kommer med absurde anklager og bliver ved med at chikanere mig som person igennem nu snart 2,5 år! Kommunens Jurist har udtalt at han kan se at i min sag handler det om at Odense Kommune ikke vil bakke mig op!

Odense Kommune har opbygget sagen ved at lytte til absurde anonyme anklager, som tidligere viste sig ikke til at have noget på sig, men hvor kommunen har hæftede sig ved alt andet end fakta som Kommunen fik oplyst f. eks. helt basalt har underreteren skrevet at jeg har flyttet rundt i 7 kommuner for at slippe for en børnesag, men tjekker kommunen min journal vi flyttede to gange vores fund af et “specialskoletilbud”, velbeskrevet i vores ansøgningen hvor den sidste endda var betalt af Kommunen selv. Senest er jeg anklaget for at behandle min børn nedværdigende, men handlingerne som er beskrevet har børnene selv oplevet i skolen, som blev ignoreret! Jeg har afleveret dokumentation.

Herudover ignorer Kommunen at jeg er fysisk syg jvf. en, nu påvist, utilsigtede hændelse på sygehuset. Kommunens socialrådgivere ignorerer dette, og bliver ved med at vurderer mig til at være psykisk belastet osv. Børn og Unge afdelingen misbruger min "arbejdsløshed på kontanthjælp” ved at bede Jobcentret om at få mig psykiatrisk udredt. Dette på trods af min egen læges skriftlige udtalelser om at jeg aldrig har været psykisk syg osv. Grundet fejl vejledning fik jeg kontanthjælp, væsentlig mindre end det sygedagpenge jeg burde havde haft.

Kommunen har villet bruge formuer på at undersøge min forældrene evne på trods af at der fra skolens side ikke har været bekymring om jeg er en "god" mor. Dengang blev sagen lukket idet at vores skole klokkeklart beskrev at jeg gerne samarbejder, men har gennemgået så mange mindre eksemplariske samarbejder, og er så vant til at blive modarbejdet, at jeg er "ikke overraskende" træt af at man bruger mit barn som eksperiment.

Min datter er nu 15 år gammel, lige startede på Gymnasium og er i super trivsel. Idet at jeg havde hjemmeundervist hende imens vi ansøgt om et alternativ tilbud, sådan at hun kunne jvf. Folkeskolens paragraf 12 springe en klassetrin over eller få hjemmeundervisning, men lang sagsbehandling resulterede i at vi fik anonyme klager hvor kommunen valgt at genåbne vores gammel børnesang, frem for at støtte hendes egen skole ønsker. Børnesagen havde været lukket få måneder forinden, efter over et års udredning.

Nu, efter knap et års tovtrækkeri, ønsker Odense Kommune at udrede hende på en Institution for Udsatte børn, blandt kriminelle og svær omsorgssvigtede børn. Kommunen nævnt Døgninstitution Birkelund som en mulighed, og hvis jeg frivillig tillader dette ville begge børn kun "sove hjemme". Desværre havde kommunen ikke den intention og pludselig står jeg i en anbringelsessag med overvåget samvær osv.

Pigen er en fornuftig pige som er vellidt af alle der møder hende, velintegreret, velopdragen og har altid fået meget høje karakter. Dette er også kendetegn ved hendes Gymnasiestart I kraft af at jeg hjemmeundervist hende siden oktober 2011, hvor hun tog både 8 og 9. klasse på et år, eftersom hun ønskede at kom hurtigere videre i uddannelsessystemet. Hun har aldrig været involveret i kriminalitet, hverken rørt stoffer, alkohol eller cigaretter. I hendes fritid har hun haft en avisrute, som nu hvor hun er gammel nok blev erstattet dette med at være barnepige, har venner og en aktiv socialt liv. Alt i alt er hun en fornøjelse at være sammen med.

Hendes bror er en aktiv dreng, desværre med ordblindhed som handicap. Han har på trods af en handleplan siden april 2010 ikke fået nogen form for hjælp til dette, idet Odense Kommune betalte hans skolegang på en friskole for børn med særlige forudsætninger, da han havde en kompleks skoleforløb og hans behov var flersidig. På skolen trivedes han og viste sig hurtigt til at være en dreng som lærer hurtigt, var nem at motivere med det rette lærerstab omkring ham. Vores ønske om hjælp til læsning, samt andet specialpædagogisk støtte blev ikke imødekommet.

Da vi flyttede til Odense Kommune i maj 2010, midt i en børnesag, tog over et år mod det lovpligtige 4 måneder for at vi blev udredt. I mellem liggende periode klagede jeg over selve sagen. Jeg vandt denne sag både ved det Social Næven og senest som Principsag. Odense Kommune er ligeglad med dette, og anvender dokumenter sm er ugyldig erklæret!

Desværre vil det tage lige så lang tid hvis jeg skulle klage over sagen i Odense Kommune, som reelt er en kopi af sagen fra vores gammel Kommune. Bare denne gang ville jeg ikke kun have et skole, men har faktisk to skoler som beskriver succes med min yngste. Herudover også alle min datters tidligere skolers yderst positive udtalelser, samt Gymnasieforløbet hvor hun blev optaget efter en regulær lovpligtige optagelsesprøve og individuel social vurdering i august måned. Klagen ville være imens min børn traumatiseres unødvendigt blandt Udsatte børn, hvis sagen ikke på tirsdag TIL Børn og Unge Udvalgsmøde stoppes grundet fejloplysninger jeg blev bekendt med da jeg fik min akter tre timer inden den planlagte høring i forgårs.

Jeg føler at Odense Kommune bevidst behandler os som utilpasset indvandrer, frem for at se på det positive sider i min familie. Vi har aldrig været del af det indvandrermiljø eller udsatte børn miljø andet end ved det tilbud Kommunen vælger for os. Faktisk er det sådan at fra min tidligere arbejdsplads og studieplads er jeg beskrevet som en vel integreret kollega! så jeg mener Kommunen fejlplacere os med vilje.

Derfor skriver jeg til dig, og jeg håber at du kan gribe ind i det absurbe sag. Odense Kommune bør kan anvende statens penge mere fornuftige end at bruge det som et magt anvendelsesform. At ville aktivere mig i en projekt "Der er brug for alle" med penge øremærket for integration af indvandrere fra ikke vestlige lande, og ville tvangsundersøge min børn pga. anonyme under retninger som i virkeligheden er skrevet af mennesker der aldrig har været i vores hjem er grænseoverskridende sagsskridt for at tvinge mig til at acceptere alt det Odense Kommune vælger at vurdere subjektiv, udenom fagpersoner som kender min familie gennem flere år, for at tvinge mig til at tillade flere eksperimentelle skoletilbud, frem for at samarbejde med fagpersoner som kender min børn.

Ønsker de bekræftelse af det jeg har skrevet har jeg fået lov af hhh at videregive hans nummer.

torsdag den 18. oktober 2012

Møde i Børn og Unge Udvalget sker på tirsdag.

Når en sag fremligges for børn og ungeudvalget ... Hvad sker der den dag? Hvordan forgår det? Hvordan med afgørelsen?
Hvad med paragrafferne: 
- 51 (Tvangsundersøgelse af børn på institution eller sygehus OBS kommunen vælger opholdsteder med en intern skole og intern psykolog! Stedet får mindst 100 000kr for barnets ophold om måneden, psykogen får 70  000 kr for rapporten , ... Loven præcisere 2 måneder og dog skriver stederne det at de skal bruge mindst 6 måneder, ... men vores familie kun ikke få bistand eller opbakning til taleinstitut, psykolog med speciale, konsulent til skoleskift? Og PPR gav opgaven til den afdeling som kan vælge den paragraf hvis forældrene ikke siger ja til kommunens tilbud! HVAD NU HVIS ... Det anvendes som skjult magtmisbrug?)
- 72 (Advokatbistand, aktindsigt m.v.),  
- 73 (Inden der træffes afgørelse i en sag efter § 72, på- hviler det kommunalbestyrelsen at gøre indehaveren af for- ældremyndigheden og den unge, der er fyldt 12 år, bekendt med retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og retten til at udtale sig, inden afgørelsen træffes.) , 
- 71 (Afbrydelse af forbindelsen mellem forældrene og barnet imens barnet undersøges 
Er det straks afhentning af børnene? Tror alle på socialforvaltningen? 

Tja, man kan jo spørge kommunen men aaak vejledning derfra er jo ikke eksisterende med mindre det fremmer kommunens version af sagen. Idet jeg ikke samarbejder ergo siger ja til alt kommunen siger .... så er jeg også selv ud om ikke at være vejledt. Min båndoptagelser er bevis. Hvis disse sammenlignes med det kommunen skriver, og hvordan kommunen håndterer forespørgsler .... Men ingen ser på den del!

Hvis nu ingen advokat kan kom hvad sker der så? Og sagen har været udsat men så kun pågældende advokat ikke møde alligevel! Advokaten valgt at afslutte os. Det liste kommunen har givet os tør jeg ikke rører jvf. at advokateren på den rygtes ar være kendt for at samarbejde med kommmunen. Jeg har set hvordan en kommunal psykolog kan forfalske journalen, for ikke at nævne socialrådgiveren selv. Her er der ikke tale om misforståelser men konkret forfalskning ... Optagelserne haves men det kommer først frem om 3 år som systemet er opbygget.

 Personligt synes jeg der er ingen retssikkerhed. Kommunen brugt et år på at opbygge deres sag. Kommunen vælger datoer og familen får to uger til at finde en advokat ... Advokater screener sagerne, eller er for presset eller booked - familierne ender uden tilstrækkeligt forberedelse eller alle sager er overfladisk. Det er ikke i orden jvf. Et barns tarv!

 Herudover aner advokater intet om special pædagogisk behov hos børn, og er faktisk kun ærlig hvis de siger det har de ikke mulighed for at deltage i. Men hvad med det familie som dermed ikke får det rette hjælp? Det vil sige at rige børn eller børn med forældrer der kender systemet har bedre chancer for at få det rette hjælp.

Det er skam det største myte at familierne får for langt snør ... jeg mener at kommnerne har misbrugt anbringelses området for at få visse familier banket på plads, for at skjule systematisk svigt og vold som sker i institutioner. Og det er en myte at hvis kommunen er del af en families liv så er der noget familierne skjuler ... lige så ofte skjuler kommunerne også ting og sager.

Spørgsmålet er bare hvorfor barnet skal lide i klagesysemer som er for langsomt. Det er i min øjne kriminelle at acceptere!

Værre er jo længere tid der går jo storre sandsynligehed for at familierne er slidt og fremstår som at være en hvor andre siger "jeg ved ikke med jer" og så får rygter grobund!

Eller så dukker hjælpere op som selv har deres egne at slåsse med. Eller uskyldige som tror hvis de nu skriver åbent til kommunen så vil kommunen ret op på fejlene ... Men værre bliver det når alle opgiver, eller sådan en familie havner i hænderne på uærlige mennesker som tjener på systemts gang.

Imens siger politikerne på Borgen: vi laver loven, vi kan ikke tage ansavret for kommunens administration af den!

onsdag den 17. oktober 2012

Børnekonventionen


Danmark tiltrådte FN’s Børnekonvention i 1991 og er dermed forpligtet til at tage særlige hensyn til børn og beskytte børn bedst muligt – endda hvis det er beskyttelse mod børnenes egne forældre. Eksperter peger på, at lovgivningen om tvangsbehandling af børn er på kanten.
  • §12. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.
  • §19. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt.


Hvad så med Udsatte Børn? Hvem lytter til dem ... 
Især ved § 50 og 51 Undersøgelser?

Sundhedsminister: »Det er et principielt spørgsmål«
Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vil overveje at lave loven om, så børn under 15 år har samme retssikkerhed som alle andre patienter i psykiatrien.
Hvad vil du gøre på baggrund af eksperternes kritik?»Jeg har bedt om en kvalitetsgennemgang af lovgivningen og de problemer, der er på spil for patienter under 15 år, og tvang i psykiatrien. Når vi har fået den gennemgang, så vil jeg tage nærmere stilling til, hvilke lovændringer der kan komme på tale. På baggrund af den kritik, der er rejst, så synes jeg, det er godt og vigtigt, at vi får kigget det igennem, og jeg forestillet mig også, at der vil være noget at kigge på.«
Hvad kunne tale imod at give børn under 15 år samme retssikkerhed som alle andre?»Det er det, vi skal have kigget igennem. Generelt er det ikke et problem, at børn 
sættes i behandling mod deres vilje af deres forældre, og der var tale om seks tilfælde sidste år. Men det er et principielt spørgsmål om børns rettigheder, og derfor er det relevant at kigge på det.«
Da SF var i opposition, kritiserede i den daværende regering for netop denne lovgivning. Jeg ved godt, at man ikke kan gøre alt på den første dag, men hvorfor først nu?»Der er rigtig mange store udfordringer i psykiatrien. Vi har taget nogle rigtig vigtige skridt i forhold til at ligestille psykiatrien med andre sygdomme, og vi har nedsat et psykiatriudvalg, der skal lave en langsigtet plan for psykiatrien. Men vi kan ikke gøre alt på en gang, men vi har store ambitioner på psykiatriområdet.«

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.