søndag den 30. september 2012

Det tog 2½ år at klage! Men jeg VANDT principsagen selv med at kommunen løj ...

Jeg fik ret på noget jeg gennemskuet dag 1. Hvor svært kan det være? Hvorfor tager det så mange år for klagesystemet at udrede noget så akut hvor børn kan anbringes? Hvad er konsekvensen for familierne?
 

Hermed kan jeg bevise at det stykke arbejde der var lavet var UGYLDIG dvs. hvis ikke vi flyttede i 2010 var min børn anbragt på UGYLDIGE papir!Fik først medhold i 2012! Er det oki i Børnesager ... hvad nu hvis min børn skulle være anbragt på en institution alle den her tid - hvad så? Men, sagaen fortsætter og spørgsmålet er hvor langt må en kommune GÅ for at få ret? Og mere alvorligt hvad ville skaden havde været hvis min børn lev anbragt på Grenen, et sted for meget svært belastede unger?

Det som virkeligt er smertefuld havde kommunen dengang kommet igennem var min børn her:  http://norddjurs.lokalavisen.dk/16-aarig-med-psykiatrisk-lidelse-tvangsfjernet-og-indsat-blandt-kriminelle-/20120801/artikler/708019828/1462 og det på ugyldige papir! Men nu er vi i det selvsamme situation, sjovt nok er sagen totalt uoverskueligt og samme fejl gentager kommunen (mmm fejl gentages? Eller proceduren er ...)


Den fulde afgørelse er ikke lagt ud på Ankestyrelsens hjemmeside. Ved personlig henvendelse deler jeg den gerne. Det fylder 7 sider og jeg har ikke tid til at bearbejde den.


Som sagt stopper sagen ikke ved flytningen eller "der" hvor afgørelsen kommer, men først den 21. juni 2011 blev den lukket. Min nye kommune var forpligtet til at undersøge sagen jvf. nye paragraffer og det er fair nok. Grundet min børn kom på en skole med fagpersoner som forstået dem og kunne hjælpe dem blev sagen lukket og det må jeg sige bekræfter denne afgørelse at der var noget rivende gjalt i vores sag.

Det var så indtil skolen ændrede sig væsentligt inden sommeren af 2011 og efterfølgende indtil min søn kom til skade. læs sagen hvor kommunen svigter her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/ndvendigt-at-passificere-ham-i-et.html
I dag fortryder jeg at jeg ikke magtede at klage den dag min ny Kommune lukkede sagen, og set i bakspejlet hvis bare jeg havde skrevet en klage over at mit barn reelt ikke fik hjælp til hans handicap og at skolen hellere aj kun få det ville jeg måske stå lidt bedre i dag. Men jeg kæmpede for overlevelse og havde en naiv tiltro til at Odense Kommune vil i det mindste se at mit barn var i klemme og anvende det fagfolk som kendt min børn for at vi kunne fortsætte børnenes gode udvikling. Det siger loven de skal ... meeen loven er en ting og virkligheden er noget helt andet. Traditioner, ja trods Ministeriets breve så præger traditioner socialrådgivere.

I det periode fra vi flyttet til Odense Kommune, havde Odense Kommune hellere ikke overholdt loven og hos dem blev det lovpligtige undersøgelse som skulle vare 4 måneder til over et år, hvor de ulovligt indragede jobcentret til at skaffe oplysninger om mig og min helbred. Det er surrealistiske men som alle siger de skal beskytte børnene.

Vel og mærke ved interne emails og ved at bede jobcentret om "udredninger" som de kunne anvende i børn og unge afdelingen. De fandt ikke det de søgte da de ulovligt fik min læge journaler og valgt at undlade at skrive det faktuelle at jeg var sygemeldt grundet meget lavt blodprocent og under udredning for dette. At afværge en anbringelse kom aldrig på tale - det var mere at de ledt efter anbringelses grunde!

Hertil var Odense Kommune ligeglad da det kom frem at underretningerne var skrevet af en person som forfulgt os længe ... og brugt dem selv om det klart kunne læses at disse ikke stemt overens med Psykolog rapporter osv.


Der tages IKKE hensyn til belastninger, tværtimod man bliver truet til at underskrive undersøgelser f. eks hvis du ikke frivillig tillader en forældre evne undersøgelse så anbringer vi din børn! For at vi kan undersøge dine børn skal du samarbejder ellers indrager vi samvær. Alt bruges imod dig som forældre.

Som I kan læse i denne blog efter vores børnesag var lukket den 21. juni 2011 kom vi ret hurtigt i kommunens søgelys igen. Se, jeg var stupid nok til at fortælle kommunen at deres tilbud ikke dækker min børns behov efter at en massiv lærerskift ændrede det tilbud vi havde. Jeg havde ingen valg da kommunen betalte skolen for at have min børn jvf. da vi flyttede og jeg ansøgt herom - kommunen sparede en taxa ordning samt 20 støttetimer ved at bevillige friskolen. Deres begrundelse var at min søn var for god til en specialklasse men for dårlig til en alm. klasse og de havde ikke et relevant tilbud til ham. De advarede mig mod at bruge den skole da de kendt til skolens økonomiske problemer - men jeg sagt idet jeg ved vi trivedes på et tilsvarende skole vil jeg risikere en lukning pga. økonomien hvis det giver mit barn en chance på at kom i trivsel. Jeg vidste godt at ingen kommunen havde tilbud der kunne rumme min søn, og jeg vidste godt at min datter savnede måden den skole undervist på. Da jeg 1½ år senere kommer og beder om at flytte mit barn vil kommunen ikke anerkende vores ønske. Det var trods at den "person som blev skoleleder" fik løvelse at kommunen vil se på det yderlige behov mit barn havde jvf. ordblindhed som var meget problematiske

Efter den møde tog jeg tilbage på skolen og der gik ikke mange uger før der blev anvendt et førergreb af det ny lærer på mit barn, hvorefter jeg valgt at holde ham hjemme - TRODS KOMMUNENS ØNSKE OM TVUNGEN DIALOG MED DEN SKOLE - jeg hjemmeundervist således begge min børn hhv. siden 14. og 28. oktober 2011 og holdt fast i at jeg ikke vil i Dialog med den skole som var under skærpet tilsyn ved UVM, som anvender førergreb, som overser mobing, som tillader ekstreme politiske holdninger ....

Jeg har efterfølgende har lært at ingen vil melde, eller vil se på noget forældrer melder, og kommunen skjuler ting frem for at føre det lovpligtige tilsyn. Faktisk mener Odense Kommunen at "fordi" det skete på en friskole har de ikke tilsynspligt. Karen Hækkerup er af anden opfattelse men systemet vil ikke høre på enkeltsager ergo der ændres ikke ret meget andet end at kommunerne sjusher videre.

Kort tid efter jeg fik selve principsagensafgørelse, skete der dramatiske ting, som jeg vil ligge ind på datoer 12. september og 17. september 2012. Se, sideløbende med min principsag som Odense Kommunen ikke var en part i havde de jo selv begået fejl - fejl som skader mine børn og mig. Det værste var at ikke ville anekrkende mig som part i børnesagen med behandle mig som modpart hele tiden. En som ikke skulle have børn!

ALT som er erklæret ugyldig har Odense GENANVENDT!!! På trods af tydelige fejl. Odense Kommune  har formået at lyve f. eks Børn og Unge afdelingen siger de ikke talte med PPR men jeg har da emails hvor PPR skriver sammen med dem???

På trods af at jeg oplyst dem om sagens faktuelle omstændigheder blev jeg ikke hørt. Alt jeg fortalt blev væk, fordrejet og det få reelle undersøgelser blev ikke forstået eller blev brugt ved at sætninger blev taget ud af kontekst for at belyse kommunens behov for at bevise omsorgssvigt. Godt hjulpet af vejen grundet at jeg var reelt FYSISK syg og meget medtaget af at have så stor en sag i årevis. Afmagten voksede og voksende

Den fulde afgørelse er ikke lagt ud på Ankestyrelsens hjemmeside. Den er på vej ... ved personlig henvendelse deler jeg den gerne. Det fylder 7 sider og jeg har ikke tid til at bearbejde den.

I det næste timer vil jeg vise jer hvordan en børnesag bliver til en §51 anbringelse og hvordan en kommune kan afbryde kontakt mellem forældrene og børnene når Kommunen har en mistanke - men det som er mig en gåde er at Kommunen ikke undersøgt førergreb sagen, at der aldrig blev lavet det lovpligtige magtanvendelses skemaer og at kommunen kunne samarbejde på tværs af flere afdelinger UDEN at se børnene men i deres samarbejde understøtte det opfattelser en anden afdeling havde ved at "levere dokumentation" og "presse familien" til at gøre som der bliver sagt - selv om det betod at kommunens medarbejdere skulle skjule fakta, ændrer datoer på deres møder, undlade referater, forbyde båndoptagelser af møder, nægte at levere lovpligtige afgørelser så familien ikke kunne klage.

Tænk, jeg sagt jeg ikke ønsker min børn på en skole og kommunen bliver ved med at betale den i 11 måneder HVORDAN kan det være virkeligt uden afgørelser? Og hvorfor skulle jeg presses så meget til at acceptere en dialog?

MEN VÆRST VAR at Odense Kommune kunne skrive en fiktiv redegørelse til ankestyrelsen og derefter via en telefon opkaldt kunne få ankestyrelsen til at lukke min klage ved at oplyse dem om SUBJEKTIVE VURDERINGER ... ankestyrelsen valgt ikke at spørge mig, eller informere mig og jeg føler mig ekstrem ladt i stikken at Kommunen kan levere deres version uden at jeg som borger fik lov til at se den eller kommentere den.

Nu anbringes min børn, samvær er fremover overvåget forløbigt i 2 måender. Hvis jeg ikke kan overbevise Odense Kommunes børn og unge udvalg at den sag her er meget speget ... faktisk er det sådan at jeg allerede har, og pålidelige venner allerede har skrevet til Borgemesteren som bare henvist os til Rådkvinden som bedt Børn og Unge om at koordinere sagen og løse problemet. Det eneste som skete var vi fik pludseligt 3 socialrådgivere, to ledere og flere afdelinger som undersøgt for at finde anbringelses grundlag og ingen tilbud om at løse problemet konstruktivt. Tilbud som jeg ikke er enig i har jeg da ret til at sige nej til TROEDE jeg ...

ALT fordi jeg nægtede at samarbejde og kommunen nægtede at forholde sig til faktuelle oplysninger om situationen i barnets skoleklasse - herunder anvendelse af førergreb! Mere besynderligt er det at Kommunen kan placere et barn mod barnets vilje på en fagskole og uden at undersøge om barnet reelt egner sig til et Gymnasium. Og for at få ret så anbringes barnet til udredning - hvorfor gad kommunen ikke samarbejde og undersøge det dokumenter den 12. april? Hvorfor fik kommunen PLUDSELIGT anonyme underretninger til at støtte deres anbringelsessag kort tid efter?

Det som er besynderligt er at en person underrettet at jeg behandler min børn som de blev behandlet i skolen og den underretning fik kommunen op ud af stolen - i alle årene ville kommunen ikke "skrive" at der skete urimelige ting og sager med min børn. Sager hvor forældrerådgivning deltog i. Personen treode ikke at børn blev behandlet så groft og meldt mig som den der behandler børnene sådan, da jeg fortalt om førergreb, mobning mm. i et meget oprevet tilstand efter jeg blev klar over kommunen anbringer frem for at ville lytte.

Kommunen siger at vold før vi flyttet er ikke deres bord og vold på friskoler er ikke deres forpligtelser .... http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sou/bilag/249/1098570.pdf jeg er af andet opfattelse men kommunen tager min børn og afbryder alt samvær for at lukke den her sag tæt ... jeg er den som er naklaget for usynlig omsorgsvigt og kommunen skriver selv journalen - sådan!http://norddjurs.lokalavisen.dk/16-aarig-med-psykiatrisk-lidelse-tvangsfjernet-og-indsat-blandt-kriminelle-/20120801/artikler/708019828/1462

mandag den 17. september 2012

Børnesamtale uden varsel og den at bisidder kontaktes ... Det stinker mere og mere

Kære ST Jeg blev opereret i går. Drengen er således hos hans barnepige i dag og hans bisidder kunne ikke deltage på det dato du gav. Hans bisidder var med til børnesamtalen den 3. juli hvor jeg var under indtryk I afholdt en §48 samtale. Hvorfor skal det gentages? Hvis I insistere på dette samtale bedes jeg jer om at ko ordinerere det med Drengens bisidder da han ikke ønsker at tale med jer alene efter den samtaler hjemem hos os som han oplevede meget voldsomt. Hvis du husker grædt han efter det spørgsmål I insisterede på at få besvaret om han savner skolen, en skole hvor han både blev mobbet og brugt førergreb på efter en massiv personaleskift som ikke kunne handtere børnegruppen. Jeg er i chock over at I gjor dette idet I var informeret om sagen og psykologisk set var det traumatiserende for ham. Han kunne da fortælle han savner hans ven og ikke skolen, samt at han er glad for at være hjemmeundervist og ønskser at kom i en klub - noget som skoleafdelignen gav afslag jvf. da jeg bedt om et klubtilbud i samarbejde med hans tidligere lærer så han fik en god start. Jeg understreger Drengen står til rådighed for alle samtaler men ikke uden hans bisidder. Det er Odense Kommune som skla sørge for at opgaven ko ordineres sådan at Drengen er trygge, og har den bisisdder han ønsker med i samtalen. Den rettighed er jvf. Socialloven.    Vi har nu fået NNNN som advokat jvf. paragraf 51 undersøgelsen. Dette gælder også Pigen Hun kontakter jer snarest.
Og HVAD gøre vores socialrådgiver? Indkalder os til samtale Tirsdag ved at skrive en mail i dag, dvs. Fredag MEN hun skriver faktisk til mig om en Høring vedr. Overvåget samvær dvs. Alt kontak mellem mig og min afbrydes og i bunden af den mail skriver hun tilfældigvis at hun indkalder til børnesamtale BISIDDEREN var ikke kontaktet!

Husk hendes notat ved ankestyrelsen den 17. Septemeber ... Og det til trods min ovenstående mail?

Pigen fik breve om at hun udeblev. Men hun aflyst som ses i mailen ovenover. Sikke en syg kultur ... en meget syg kultur! De vidste jeg skulle opereres, de blev bedt om at indkalde via hendes bisidder som selv sagt ja!

Hun er helt kullert da hun slet ikke kan fatte hun anbringes ... Hun tror det hele er et drøm og kan ikke handle. SR er er meget bekendt med at vores bisidder har et job og tager fri for at hjælpe min børn.

Men det afholdt hende ikke fra selv at aflyse samtalerne hvor hun fik besked om bisidderen kan, lyve om min deltagelse da jeg deltog og VÆRST planlægge en hvor hun VIDSTE jeg skulle opereres og sende mig den fredagen inden jeg skulle på sygehus på en mandag.

Tænk HVIS jeg glemt at tømme postkassen havde jeg ikke aflyst LOVLIGT men det afholdt hende ikke fra at LYVE da hun vel og mærke udmærket godt ved vi aflyser når hun ikke har ko ordineret med vores bisidder vi har brugt over et år!

Anyway alle er ligeglad ... Kommunen gøre alt dette for at hjælpe os ... Det kan alle jo forstå! Men nu er det 8 dage til et år er gået hvor jeg har kæmpet at få nogen til at se boldsagen som kommunen tier ihjel. Alle kneb gælder må jeg nok sige er meegt sandt i vores sag!

Bedst er at se det samtale notat af 17 sept AST tog ... og tænk sådan en led socialrådgiver ... at digte ... ja det samtale var så voldsom for os at vi hukser den som i går. Meget professionel, ikke sandt? Sådan sikrede socialrådgiveren en akut afhenting som først blev akut slut oktober ... hvor akut var det så ... hvor syg en kultur at bruge politiet ... ingen tjekkede den rådgiver, ingen tjekkede om det hun laver var gemen, opdigtede og for at skjule skolevold.

Ingen tænkt over det hun udsat os for ... en sag hvor sagsakter belv skjult og taget frem som sagen skulle drejes så hendes arbejde ikke blev afslørede ... dum som hun var ved jeg hvornår kommunen fik akter - det bærnesamtaler hun holdt alene med min børn er nok det værste nogen nogensinde kan forstille sig. Vi kun intet gøre indtil hendes løgn belv afslørede ... det som ingen ved er at hun betaler andre aktører ... ikke for at udrede børnene jvf lovens sikkerings paragraffer men mere for at bevise hendes egne opfattelser. Da jeg så denne samtale notat mistede jeg alt respekt for Odense Kommune - sikke en lovpraksis de har.

Rådgivere som "sikrer" en sag inden de handler. Hvordan er det så med inhabilitet? Nå, nej forvaltningsret kender ingen der jobber for staten længere.


Ankestyrelsen ringer til Kommunen MEN kunne ikke finde min sag i flere uger?

Jeg kunne ikke få at vide hvem havde min børnesag, i flere uger den er VÆK i ankestyrelsen. Lige nok tid for kommunen at få deres papir i orden for at anbringe min børn til udredning for omsorgsvigt uden min samtykke. 


Den socialrådgiver i ankestyrelsen som havde min sag blev taget af min sag grundet en vigtig praksis undersøgelse, og det viser sig at min sag var videregivet til en studerende! Jeg talt med hende flere gange og hun skrev ingen notater ... Og lige her ringer en person derfra til min socialrådgiver som således får sagen LUKKET!

Se, den samme dag lukker ankestyrelsen min sag udefra det socialrådgiveren fortæller telefonisk! Ved at socialrådgiveren undlader at fortælle om metoden der var anvendt til at kunne med selvsikkerhed anvende hendes antagelser, hvor hun med mindre nogen undersøger min emails mellem kommunen og mig så vil de ikke opdage at vi reelt havde forsøgt i over to år at få kommunen til at ko ordinere samtaler med vores bisiddere.

Hvis Ankestyrelsen undersøger sagen lidt nærmere havde Kommunen engang før pludseligt dukket op på min børns skole, og talt med dem for at det viste sig at underretningen var falsk! Til deres stor overraskelse havde skolens personale opdaget dem i færd med at tale med min yngste barn uden at melde sig ved kontoret.

1. Den dag dette opringning skete fra Ankestyrelsen var jeg indlagt til operation, udner fuld narkose! Kommunen vidste det, ankestyrelsen vidste det  ... og at handle ved at sende alt om lukning, børnesamtaler s at det vil kom på dagen, lige før min operation eller imens jeg var indlagt er GROV.klik her for den dags indlæg og forklaring

2. Socialrådgiveren ved udmærket godt min børn bruger den samme bisidder som har travlt, som skal tage fri fra arbejde hver gang og ved udmærket godt at hun skal ko ordinere med ham SÅLEDES at nr hun indkalder os med 5 dages varsel per brev så er en aflysning det vi plejer! Derfor passer socialrådgiverens opfattelse nu meget godt - hun planlagt det jo engang før, da de skulle kom på hjemmebesøg. Jeg fik deres interne mails og brækkede mig i processen at man kan som repræsentant fra kommunen være så grov og udspekuleret!

3. Socialrådgiveren skrev at jeg var aggressiv men undlod at skrive hendes tilgang til børnesamtalerne som kan læses her sidste børnesamtaler kan ses her.. jeg blev angrebet af kommunen i mit eget hjem, igennem flere ugers optrapning og min børn lidt overlast. Det kunne kommunen ikke forstå ... at min børn faktisk var skræmt af deres tilgang, aflysninger og nægtelse af at samarbejde. Det jeg ikke kan forstå er at kommunen skulle have nye børnesamtaler efter sådan en voldsomt omgang?

4. Jeg fandt ud af at kommunen skulle dette for at anbringe de havde ikke alle papir i orden .... læs lidt mere ved at klikke her

MEN AT ANKESTYRELSEN KAN LUKKE SAGEN ved at tale med kommunen, læse kommunens redegøresle og ikke kontakte mig for at høre om det nu også passe - det er edderbanke en alvorlig sag at anbringe børn og MEGET mere alvorlig hvis kommunen ved at anbringe kan skjule deres svigt i en børnesag f. eks ordblind hjælp der udeblev, skoleskift ønske der blev negliceret og vold fra en lærer samt PPRs håndtering af sagen. Herudover Rådkvindens tydelige instruktioner at hendes medarbejder skal ko ordinere sagen og at jeg skal samarbejde ... men at samarbejde betyder at kommunen træffer alle beslutninger fjerner børn hvis forældrene er ueninge? Hvem er på barnets side egentligt i sådanne sager??

Børnesamtalens ene versioner kommer her senere: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/07/sidste-brnesamtaler.html

tirsdag den 11. september 2012

Invisible Child Abuse - Usynlig Omsorgsvigt ... can Gifted Children or 2e kids be misdiagnosed?

Dansk se avisen: Klik her! For at læse om psykisk omsorgsvigt eller også kaldt usynlig omsorgsvigt kan du læse det Tønder Kommune skrev ved at åbne eller gemme deres pdf fil: Klik her og gem filen.

http://www.examiner.com/article/do-not-be-gifted-a-nanny-state 


The following behavioral traits or symptoms may be signals that something is "wrong" according to an aritcle written by a Municipality that did not notice severe childabuse in a familiy with several children.This list is not a checklist for all children and young people, children do not all respond in the same way. They have different survival strategies when they are overloadeded, different robustness and resilience.
How much of the behaviours seen on this list can be seen in Gifted Children and what can be seen when a Gifted Child is 2e or not thriving in a school setting? Please respond ...

It is important to notice sudden changes in the child / adolescent behavior:
- Young children who are sad, underdeveloped, avoiding eye contact and other contact.

 
- The child is not developing age-appropriately.

- Sudden cHanges in behavior f.eks. Stops their club or association activities

- Have many physical complaints - headaches, stomach pains.

- Has many absences from school or day care.

- Seeks accesive adult contact or distances him/herself from adults.

- Is extremely sensitive to noise or disturbances in the surroundings.

- Is uncritical in contact with others.

 
- Being very distracted, restless, hyperactive.

- Keeps to himself, seems trapped or being kept out of the other children.

- Can not play or express themselves spontaneously.

- Works anxious or frightened.

- Is self-destructive with, for example, cuts and burns.

- Taking adult responsibility for themselves and for siblings.

- Maintains an aggressive defensive position (violent behavior).

- Has alcohol or drug abuse problems, which are reflected in everyday life.

- Can suspected of crime.

- Has the physical signs of neglect or abuse: Unkempt, malnourished, bruises.

- Is preoccupied with sex, for example in play and drawings.

- Sexualizing contact with children / adolescents and adults.

- Friends express concern for the child or young person's behavior and provides information that is worrying.

- The child or young person, ask you to help them.

- Low self-esteem or excessive adjustment aka good behaviour.

"The truly creative mind in any field is no more than this: 
A human creature born abnormally, inhumanly sensitive. 
To him... 
a touch is a blow, 
a sound is a noise, 
a misfortune is a tragedy, 
a joy is an ecstasy, 
a friend is a lover, 
a lover is a god, 
and failure is death. 
Add to this cruelly delicate organism the overpowering necessity to create, create, create - - - so that without the creating of music or poetry or books or buildings or something of meaning, his very breath is cut off from him. He must create, must pour out creation. By some strange, unknown, inward urgency he is not really alive unless he is creating." 
-Pearl Buck-


mandag den 3. september 2012

Så er mit ene barn færdig med Folkeskolen.

http://politiken.dk/debat/ECE1604226/ordblinde-niklas-skal-altsaa-hjaelpes-i-klassen

Jeg brugt en del svære valg og trodsede systemet som saboterede enhver fornuftig valg. Vores valg efter jeg stoppede skolen i oktober var at springe en klassetrin over dvs. fortsætte med 9. klasse og ikke i 8. klasse som der ellers var dikteret.

Set i bagspejlet skulle vi havde sprunget en klassetrin over helt tilbage i 1. klasse - men jeg vidste ikke bedre dengang. Folkeskolelovens §12 og 18 giver rige muligheder til dette. Vores valg blev bare ikke anerkendt ... og jeg må sige som Hjemmeunderviser er jeg jo Skolelederen, men det hjalp minus! Hellere ej hendes PPR og andre udredninger som skårede hendes behov ud i pap. Idet at hun altid har været en "flittiglise" kom en løsning lige pludseligt, heldigvis for det!

Men ikke uden en hel del fuldstændig unødig frustrerende benarbejdeindtil jeg her i foråret kom i en situation hvor:

- Hun har ikke kunnet tage hendes 9. klasses afgangseksamen da "nogen" ikke registreret hende til dette. Registreringen er SENEST 1. februar og der er intet som kan gøres hvis det overses. Trods at jeg gik tidligt igang blev jeg ringet op hvor de forslået at hun skal bare møde op i den lokale Folkeskole så er de forpligtet til at sende hende op til eksamen, med de andre elever. Jeg vurderede at smide hende i den lokale 9. klasse vil skabe så meget kaos for den skole og for hende så det undlod jeg ... klagegangen ville vare til Jul så det droppede jeg også.


- Kommunen anerkendte ikke at jeg Hjemmeunderviste hende da de vurderede UDEN at tale med os eller vejlede eller andet osv. jeg ikke var egnet til at undervise! En børnesamtale fortalt lederen af Børn og Unge  min datter at hun begår kriminalitet ved ikke at gå i skole, hvortil hun kunne forklare hendes rettigheder jvf. Grundloven.

- UU vejlederne lavede en Uddannelsesplan for hende UDEN at se hende eller tale med hende eller skole, og ikke mindst mig. En plan som alle parter skal være ENIG om står der i loven. Tænk: UU vejlederen traf en beslutning om hun er egnet til en Gymnasial eller en Erhvervsuddannelse imens de skrev jeg trækkes i penge OMGÅENDE jvf. en forældre pålæg ude af det blå, truet med at hun skulle omgående i en skole og at hjemmeundervising var ulovligt her i landet, prøvede at presse hende i en efterskole og så videre. UU vejledere kun selv egetrådig skrive hans beviser, som han flittig kunne bruge til at modsige mig, og hendes behov. Sikke en fortolkning jvf. loven om Uddannelsesvejledning. Det var trusler og ingen lyttede! UVM blander sig ikke ... og dog de ringede og så blev der ellers skruet bissen på fra Kommunensside.


En lang process, hvor UU vejlederen var imod, Kommunen usaglige og hvor en anonym person ved UVMs evejledning tilfældigvis kom med en bemærkning som kunne bruges! Alt imens brevet med vores ansøgning om hjemmeundervisning som skla afgøres af skoleforvaltningen lå og samlede stov da Rådkvinden jo havde bedt Socialforvaltningen om at ko ordinere denne svære opgave. Ja, de ko ordinerede - bare ikke det vi ønskede!

Det viste sig til at være næsten umuligt at finde en Gymnasium som ville teste eller retter sagt give hende en OOP/UPV. Ingen forklarede til os havd deres procedure er og jeg vidste ikke at hvis barnet søger ind den 15. marts, som hjemmeundervist får hun jo bare pålagt en optagelsesprøve den 29. marts ved det Gymnasium hun ønsker at søge ind til! Tænk INGEN fortalt mig det, gad vide om andre ved det?

DET HAVDE VI RET TIL AT BEDE OM jvf. følgende:

[quote]

Hvor uddannelsesvejlederne i UU vejleder har vurderet at en ung ikke er uddannelsesparat, MEN hvor den unge og forældrene er UENIGE med vurderingen. [u]I disse tilfælde er det den ungdomsuddannelse, som den unge har som sin 1. prioritet, som afgør om den unge er uddannelsesparat eller ej. [/u] jvf. Bekendtgørelsen [/quote]

MEN uden en Uddannelsesplan kan barnet ikke søge ind på Optagelses.dk så man skal gøre det hele MANUELT. UU vejlederen styrer denne del også ... bare ved det inden papirene forsinkes for den 15. marts er lige så skrap en dato som den 1. februar´.

Pga. manglende vejledning og en lang forløb blev hun optaget 14 minutter før lukketid, fredagen inden Gymnasium startede om mandagen (JA i August!!!  :affraid: )

Selv om hun startede ret pludseligt og havde en ekstrem forløn med mange nederlag, så skulle hun bestå en Optagelsesprøve dvs. testes i Matematik, Dansk, Engelsk og Tysk (man kunne også trække Fysik) og til en samtale med Gymnasiets Rektor og dennes Studievejlederen. Det var super hårdt idet alle som har haft et barn på Gymnasium ved at de små pus er helt færdig bare at skal start på Gymnasium!

Fordelingsudvalget krævede hendes sidste karakterlister og idet at jeg hjemmeunderviste hende afleveret jeg dem jeg fik inden jeg valgt hjemmeundervisning. Hertil afleveret jeg hendes elevplaner osv. Endeligt var Gymnasiums Rektor en redning. Jeg deltog slet ikke! Sikke en lettelse ... at være sluppet fri af alt det hårrejsende møderi, forklaringer osv.

Nu skal hun bare videre og Systemet tager vel den gang som den nu selv vælger ... og jeg ånder lettet op - tænk: Fri fra Folkeskolen som ikke kunne forstå/anerkende hendes behov jvf. §18.


For yderlige info se selv Bekendtgørelser om UU vejledning, Gymnasium osv osv. og husk lige der er mange Friskoler som er fritaget fra afgangseksamener ...

- det koster samfundet mange penge at have et barn unødig i en Folkeskole
- det koster samfundet 4 gange det en Folkeskole at have et barn gående i en Ungdomsprojekt

Nu spørger jeg DUMT - hvorfor ikke have UVM eller VISO konsulenter som kan vurdere sådan et barn uvildig indtil Kommunerne finder ud af deres behov?

lørdag den 1. september 2012

Record my CallEn fed lille application at bruge. Det går igang af sig selv hvis man vinger den del af og gemmer så samtalen med navn på personen og datoen. Den virker ret godt på min android.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.