onsdag den 25. juli 2012

Heltr uden at se eller snak med Pigen!


 
Det er min samlede vurdering, ud fra de oplysninger jeg har haft til rådighed, at Pigen ikke skal stilles i udsigt af dig eller andre, at der vil være en realistisk mulighed for, at hun kan begynde på xxx i det skoleår, der begynder om 3 uger. Det gælder også, hvis du alternativt ønsker, at hun skal begynde på en anden gymnasial uddannelse i det kommende skoleår.
 
Mit råd vil derfor være, at du overvejer, om hun ikke vil have gavn af at gennemføre et 9. eller 10. klasses forløb på en privatskole eller friskole i det kommende skoleår. Du kan selv henvende dig til f.eks. Odense Friskole, Henriette Hørlucks skole, Giersings Realskole eller Marie Jørgensens skole for at få at vide, om der er ledige pladser.

Til Mor

 
  • Det fremgår af den vedhæftede mailkorrespondance mellem dig og Rektor, at der er lukket for optagelse på xxx i det kommende skoleår, og der er en længere venteliste, som pigen ud fra de foreliggende oplysninger endnu ikke optræder på. Der er derfor realistisk set ikke udsigt til, at pigen kan påbegynde xxx inden for kort tid. (Jeg har en telefonsamtale optaget lige inden kommunen ringer til dem at der var pladser jvf. at give pladser i særlige tilfælder ... bop bop ... vi var til samtale og lovet en optagelsesprove)
 
  • Det fremgår også, at du/I ikke har indsendt en ansøgning via den fælles tilmelding til  Gymnasium på Optagelse.dk. En sådan ansøgning skal ledsages af en uddannelsesplan, som er udarbejdet af en uu-vejleder i samarbejde med elev og forældre. Den handleplan, som du har vedhæftet, kan ikke erstatte UUOs uddannelsesplan. (Bekendtgørelsen findes præcis i tiolfælde med uenigheder som beskrives her - forældrenen har på et punkt i et barns udd forløb retssikkerhed tilbage hvis der er en Rektor som vil se barnet. Når UU vejlederen blokere for at vi må ansøge ... jojo det skide it system ... så fandt vi en gymnasium der tog imod papirskemaet, de nægtede jo at lave vores uddannelsesplan)
 
  • Du påstår i din mail, at UU har afvist at vejlede tilbage i januar/februar. Det er ikke muligt for mig at undersøge denne påstand nærmere, da du har henvendt dig på et tidspunkt, hvor sekretariatet er lukket pga. sommerferie. (Jeg har heldigvis tlf opkaldt på bånd og emails ... grovere bliver det vel ikke? Sikke et spild af penge at have sådan en perowsn ansat der misbruger sin stilling og skjuler møder mm.)
 
  • xxx er ikke sammenlignelig med et 10. klasses forløb. Tværtimod er det sammenligneligt med 1.g på et alment gymnasium, og der er altså tale om væsentligt højere krav til elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, end hvis der var tale om et 10. klasses forløb. UUO skal derfor foretage en vurdering af, om pigen er uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, og om hun besidder tilstrækkelige faglige, sociale og personlige kompetencer. Dette er ikke muligt, da du ikke har redegjort for, hvilke fag du har undervist pigen i, mens hun har modtaget hjemmeundervisning, og om du har levet op til kravet om, at din hjemmeundervisning skal modsvare den undervisning hun ville have fået i en 9. klasse, uanset om det er på en folkeskole, en friskole eller en privatskole. (Ingen spurgte os, og med det holdning de har her ... censoreret ... loven giver mulighed for en test og den tages på gymnasium hvor de også evaluere barnet socialt mm. Hvorfor ville vejlederens leder så meget vrovl for at stoppe os)
 
  • Du har ikke gjort rede for, hvornår du har meddelt Odense kommune, at du vil undervise dit barn hjemme. Du har heller ikke gjort rede for, hvem du har sendt meddelelsen til, og hvem der fører det lovpligtige tilsyn med, om din undervisning lever op til lovens krav. Ud fra en generel betragtning er det meget betænkeligt, at et ungt menneske skal springe direkte fra hjemmeundervisning på 8. klassetrin ind på et gymnasialt forløb, og det er ikke tilstrækkeligt, at du som forældre har et sådant ønske. Jeg er ikke bekendt med fortilfælde. Derfor vil UUO kræve en meget grundig dokumentation fra uvildige instanser, og det er der ikke mulighed for på dette tidspunkt ud fra dit ønske om skolestart pr. 15. august. (Nå? Ikke ... det har jeg både til UUO og Socialrådgiveren og Skoleafdelingen --> det resulterede i at vi skulle undersøges jvf. §50 og der skrev de faktisk at vi skla udnersøges FORDI vi hjemmeunderviser. Det er faktisk rå og grov behandling - jeg gjor rede for det men behadnles nærmest som kriminel)
 
  • Den vedhæftede udtalelse fra skolen er ikke information nok til at belyse, hvordan Pigens faglige standpunkt, og hendes sociale og personlige kompetencer er 1 år efter at udtalelsen er udarbejdet. Det vil en telefonopringning heller ikke kunne afhjælpe, da han ikke har undervist Pigens i længere tid, og derfor ikke kan give en aktuel status. (Godt jeg har en meget positiv udtalelse fra Gymnasium som hænger meget præcis sammen med alt forrige trods at vi ikke sendt dem, sikke en sagsbehandling, værst var at hendes faglighed var i top)
 
  • Det er ikke muligt for UUO at lave en vurdering af hendes uddannelsesparathed til xxx, når der ikke foreligger en årskarakter eller eksamenskarakter for alle de obligatoriske fag, og når hun ikke har gennemført folkeskolens afgangsprøve. (Jup, derfor er der en meget klar og tydelig Bekendtgørelser jvf. OPTAGELSESPRØVER)
   
 
Det er min samlede vurdering, ud fra de oplysninger jeg har haft til rådighed, at Pigen ikke skal stilles i udsigt af dig eller andre, at der vil være en realistisk mulighed for, at hun kan begynde på xxx i det skoleår, der begynder om 3 uger. Det gælder også, hvis du alternativt ønsker, at hun skal begynde på en anden gymnasial uddannelse i det kommende skoleår.
 
Mit råd vil derfor være, at du overvejer, om hun ikke vil have gavn af at gennemføre et 9. eller 10. klasses forløb på en privatskole eller friskole i det kommende skoleår. Du kan selv henvende dig til f.eks. Odense Friskole, Henriette Hørlucks skole, Giersings Realskole eller Marie Jørgensens skole for at få at vide, om der er ledige pladser. (Imponerende ... der er ventelister på PRÆCIS disse skoler han nævner ... alle ved det!)
 
Det vil ud fra dit eget udsagn være godt, hvis hun får styrket sine sociale kompetencer, inden hun afslutter grundskolen. Det vil også være godt for hende at blive lidt mere moden, vurderet ud fra dine udtalelser om, hvorfor hun ikke skal på efterskole, og ud fra det faktum, at hun vil være yngre end de øvrige elever på xxx, hvis der havde været en realistisk chance for, at hun kunne begynde i xxx. (WHAT? Mit eget udsagn ... mmm ... misforståelser oder? )
 
 
Jeg skal samtidig gøre dig opmærksom på, at du med telefonsamtalen i går og med denne mail nu har modtaget den vejledning, som du har krav på, og som UUO er forpligtiget til at give på nuværende tidspunkt i Pigens skoleforløb.(Føj ... )
 
Du vil ikke modtage yderligere vejledning fra min side, og jeg ønsker ikke at svare på telefonopkald eller mails eller andre henvendelser fra dig, da jeg synes du er meget svær at samarbejde med. Du er ikke tilstrækkelig åben over for en gensidig dialog, og det er bestemt ikke til gavn for din datter, som ikke må blive taberen i din kamp mod diverse ansatte i Odense kommune. (Forældresamarebjde fungere tydeligvis! Kommunen befaler du retter ind)
 
Hvis du ønsker at klage over denne beslutning fra min side, er du velkommen til at henvende dig til centerleder, som er tilbage fra ferie i løbet af næste uge. Derfor sendes denne mail med en cc. til ham og til afdelingsleder, som er afdelingsleder for UU vejlederne i Odense.
 
 
 
Med venlig hilsen

UUO

mandag den 23. juli 2012

Ord: De olympiske idealer om fred, respekt og fairplay - også i skolen?AF Jeppe Laursen Brock

Hvis man skraber i lakken, skal man ikke lede længe for at finde utallige ting, der strider mod de olympiske værdier
Henrik Brandt, direktør i Idrættens Analyseinstitut
De olympiske lege skaber venskaber på tværs af landegrænser. De fremmer fred i verden. Og de øger respekten og tolerancen mellem religioner, kulturer og nationaliteter.

Sådan lyder det i hvert fald fra et flertal af danskerne i en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for Danmarks Idræts-Forbund (DIF). 60 procent er enige i, at OL »skaber venskaber på tværs af landegrænser«, mens kun 4 procent er uenige. 51 procent mener, at OL »bidrager til bestræbelserne om at få en mere fredelig verden« – 13 procent er uenige.

Vi er enig om at alle børn inkluderes i  skolen. Meget enig, og endda endnu mere positiv over at det nok skal gå efter sommerferien nu hvor lærer har været på "kurses" i inklusion. Der er bare det, at skolerne dvs. både friskoler og folkeskoler har i årevis kunne vælge og vrage elever! Det laves ikke om bare fordi UVM har ændret måden at give special pædagogisk støtte fremover.

Nu har vi længe mærket den blokade fra PPR når det handlede om at "ordinere" støttetimer. PPR har en praksis hvor de kun hvis nødtvunget skriver at "barnet har brug for støtte" og dette skrives kun i samarbejde med læren. Forældrene har ret til at kontakte PPR, men det er mellem PPR og skolen om barnet får støtte. Det ved alle.

Især friskolerne da deres tilskud ender med at de får noget svareden til 25% af det tilskud som er "ordineret". Loven skriver godt nok noget om 50% bliver refunderet meeeen glem ikke at puljen er af en "vis størrelse" og dette pulje skal så igen fordeles blandt børnene ... alle ved at puljen ikke er stor nok men ingen protestere!

Dermed er det endeligt beløb skolerne får langt under er refusion der dækker 50% af "støttetimens omkostning". Og tro ikke at prisen per time kan bare hankes op i, niksen satsen er statsreguleret og ikke omfattet af det frit uregulerede beløb der kan udskrives af visse statslige konsulenter, private institutioner rundt omkring. Derfor er det en område som endeligt ikke er attraktivt at "komme ind på". Dermed sagt at friskolerne længe har undgået det såkaldte "støttebørnene" .... børnene forvises Folkeskolen.

Men nu ændres loven. Konsekvenserne, uha dem ser vi om 5 år. Vi vil nydelig se på dem der er her og nu, vel?

“Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me!”
There have been many times in my life that I have wanted the name and number of the moron that came up with this false statement!
The fact is, bones generally heal, even if they need plates and pins to do so.
Words on the other hand go deep. They embed themselves into the very fabric of people’s lives and souls; often swelling like waves at both unexpected and inopportune times.
I hope the sticks and stones of my words build others up so that their countenance shines with joy and hope; and that I am a builder and contributor to communities.
My children and yours are watching. http://www.hiphomeschoolmoms.com/2012/07/8206 


Nå, men Folkeskolen er rummelig - en skole for "alle". Folkeskolen kan alt og alle børn stortrives. Desværre er der også en gruppe børn som ikke "rummes" alt for godt ... alle forældre har noget kendskab til det barn som skiftede skolen, men ingen vil tage det ansvar på sig og indrømme at barnet blev flyttet da ingen magtede at inkludere et lille barn ... nej, det at sige sådan noget strider mod Folkeskolens værdier! Faktisk også ved Friskolerne ... der sortere de bare lidt bedre, og hvis ikke i starten når budgetterne kniber og de ser at sortering af børn bliver deres "liv eller død".

Hvis man skraber i lakken, skal man ikke lede længe for at finde utallige ting,ting som ikke sker i Folkeskolen. Ting som reelt også sker i friskolerne ... se Friskolerne er bare bedre stillet: De må vælge og vrage børn ved at have børnene på en såkaldt "prøveuge". Består barnet så er dit barn en som passer ind i Friskolens koncept. Koncepterne bliver mere og mere udviklede - sikke en arrogant udvikling at sortere i flokken!

Folkeskolen kan derimod ignorer at der er noget med et barn! Faktisk kigger alle på og bliver enig med sig selv om at "familien er nu også .... " eller "bare lad ham/hende være det, de andre skal nok sørge for ..." - det er godt nok et slags arrogant udvikling som overgår min medmenneskelige grænser.

 http://www.flickr.com/photos/51965108@N05/7619856990/in/pool-1680413@N20/lightbox

Imens står forældrene i afmagt. Før i tiden skulle de sikre sig at deres barn fik den "rette diagnose" i tide dvs. har du et højt begavet barn så er det bedst at barnet får en Asperger diagnose selv om det ikke helt passer, men "se NU" det er bedst for barnet. Eller det utallige ADHD børn som pludseligt blev moderne. Og så også PDD NOS osv. osv. Forstå mig ret: Asperger,  ADHD og alle de andre diagnoser er "reelle sygdomme", men hvis man skraber i lakken, skal man ikke lede længe for at finde utallige børn, børn som ikke helt bør være kaldt det ene eller det andet. Det vender jeg tilbage til.

I dag vil jeg tage den arrogant meninger som udvises af Folkeskolen ved at ignorer problemet eller Friskolen ved at sortere det fra. Ja, I er saftsusme arrogant når der i fællesskab skabes en enighed om at det er barnet, familien eller ressourcerne som spænder ben for at et lille barn ikke oplever skolen som er fristed, et sted hvor alle er glad.

Men, der hvor jeg virkelig ser rødt er når i med jeres arrogans og uvidenhed fravælger jeres roller i samfundet ved at udøve ansvarsfraskrivelse. Dette forklares bedst ved at når en Friskole fravælger et barn, eller når en Folkeskole sender barnet over til en specialklasse.

Ikke nok med det! Forældrene er jo nyt i spillet så de har ikke en jordisk chance at sige til eller fra. Skolerne er øvet I at ikke få ansvaret for deres beslutninger, at fraskrive sig det ansvar og give mennesker som endeligt uskyldigt kom forbi ansvaret for at være "uduelige" men det siges bedst med at "vi oplever at barnet ikke passende ind". Det må ikke siges om det faglige så dermed bruges det sociale som undskyldning.

Jeg kan nu kom med utallige eksempler men vil hellere sige: Tag dog et ansvar! Snart har Folkeskolen intet mulighed at sige fra overfor svage børn ... og forældrene er hensynsløs så længe deres børn får den bedste chance. De har intet andet valg.

Hvordan bidrager jeres klasse, gruppe til bestræbelserne om at få en mere fredelig verden, en verden hvor alle er inkluderet ... eller vælger i til og fra så jeres eget position i samfundets lag er bedst tjent?

Skolerne bør være det sted hvor venskaber skabes på tværs af grænserne. De fremmer fred i verden. Og de øger respekten og tolerancen mellem religioner, kulturer og nationaliteter. Men sikke en ballade der er mellem Friskole og Folkeskole verden? De vil i hvert tilfælde ikke samarbejde og kæmper om hinandens "indtægtskilder". Ja, børnene er skam ikke andet end "indtægtskilder" ... og løfterne for at få fingerne i dem er noget mere large lige her inden 5. september hvor friskolerne kan optage børn mod at få deres tilskud.

Tro ikke at Folkeskolen derimod er fristillet. Der ahr de andre metoder for at sikre deres interne indtægter! Se, for at spare "udgifterne" især her sidst på året når budgeterne er lavere og bunden er ved at være nået, tro det eller ej, har de en interne kultur. En udviklet sammensværgelser over at de først skal "se barnet an" før der kan udarbejdes en handleplan ... med mindre der er allerede så stor problemer at lærene er ved at få en nervesammenbrud over at den familie igen vælge at dukke op.

Nå men hvorfor er det et problem at barnet skal ses and? Se, det betyder reelt at barnet skal undvære hjælp helt til omkring jul, så tages der hånd om det hele til foråret - høv? Foråret, der er jo masser af hellige dage og næste års "planer er jo lige lagt". Jamen, se nu lige her: Den lærer der har barnet nu skal jo ikke have barnet efter ferien så det er bedre at vi venter. Den nye lærer skal nydeligt overtage en anden lærers beslutninger. Det har noget at gøre med metodefrihed, eller hvad ved jeg?

Hvor er barnet i alle jeres planer?  
Bør i ikke sikre at jeres indtægtskilde er centrumet ...
Nu, aak det er noget "business noget" som kommer med erfaring - 
Sikkert når skoen for alvor trykker!
Skolelederens ansvar, ikk?


 Når jeg som forældre påpege dette skydes jeg ned med ord! Ord som rammer dybt: Det er DIT valg at sige stop ... du har ikke evner til at samarbejde ... og den bedste af alle er "vi har andre børn som vi skal tage hensyn til" ... i mellemtid ignorere de alle den forældre som siger: Hov, er fungere det IKKE! Men tænk, hvordan kan det være at intentionen om inklusion så fint beskrives men hvor:
"børnene screenes for at se om de passer ind socialt"


Skolerne er generalt af den overbevisning, at det er vores pligt at forholde os til den verden, vi lever i.
Skolerne har det mål at lære vores børn at navigere i denne verden. Det er en spændende og kompliceret verden fyldt med muligheder og udfordringer.
At alle skal have mulighederne og tør eksperimentere, så følger der en masse gode oplevelser og læring med.
At nysgerrighed og motivation er vejen til at blive et helt menneske, og den vej går ikke gennem kassetænkning og skemaer.Sikke et skole vi er ved et skabe, hverken Folkeskolen eller Friskolen ser børnene mere: De ser dem som indtægter ... hvor kassetænkning og skemaer er erstattet af ordene "vores koncept". Jup, konceptet er meget fine hvis der laves en rundspørger bland grupperne! Men ingen tør at se på resultaterne - kun det positive svar tages videre med den nye nordisk skole.


Sådan lyder det i hvert fald fra et flertal af danskerne i meningsmåling, som vi har foretaget for Skolerne. 60 procent er enige i, at skolerne »fungere«, mens kun få procent er uenige. Mere end halvdelen mener, at skolerne »bidrager til bestræbelserne« – og en del procent er uenige.

Jeg vil nu gerne se Toyota Modellen fungere uden alle reservedele ... se lige denne fine forskningsprojekt: ”Arbetstid, hälsa och välbefinnande i offentlig
förvaltning”.  http://www.previa.se/upload/Forskning%20&%20artiklar/Rapportutv0605.pdf 

Gad vide om Socialministeren er klar over bomben af socialsager som udvikles udefra "skolezappere" hvor PPR og skolerne sender problemerne "videre"? Jeg ser opholdsstederne smiler hele vejen til banken, lidt længere endnu for de har jo plads til alle disse børn af forældre som reagere. Sikkert derfor flere opholdssteder opretter konsulentfirmaer til inklusions opgaver ... ligesom det også er deres datterselskaber som afholder en del "special pædagogiske kurser". Politisk er det ikke ret sjovt at mediehysteri kridter vejen for den "opmærksomme" businessman som stortrives is Slaraffenland som eksister for dem som tør!

Kære Politker

Mon ikke pårørende og brugere skal "Høres ad" om hvordan det går og hvad deres behov er? Tænk, måske er der noget som kan stop det galskab ... og løse jeres problem med penge som forsvinder?

Hvorfor er det at brugerne ikke spørges, og deres enkeltsager ikke tør ses?

Det er da klart billigere en en revolution som ses ved alt andet strejke og hvad ved jeg af halløj.

 Hilsen

En forældre som siger det her kan gøres meget mere effektivt.

tirsdag den 17. juli 2012

Handleplaner og Inklusion af ordblinde børn i Minecraft
Som Sygeplejerske har jeg været del af et projekt hvor vi lavede Handleplaner for patienter og mener faktisk vi kan meget hurtigt og effektivt lave sådanne handleplaner for Elever. med F. eks. ordblindhed. Og hvor vi evalueret selve planen ugentligt, månedligt eller hvert kvartal.

En handleplan skal indeholde:
  • formålet med indsatsen
  • beskrivelse af den indsats, der er nødvendig for at opfylde formålet, fx forhold om boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler
  • tidsangivelse af hvor længe indsatsen skal vare
Det overordnede formål med handleplanen er at fastlægge perspektivet for indsatsen for at sikre sammenhæng i indsatsen og for at klargøre grundlaget for alle involverede. http://www.hjernekassen.dk/default.asp?PageID=1696
Tjecklister over behandlingsområder 
På hvilke områder kan en ordblind elev have behov for støtte? Hvem lever det?

http://www.skive.dk/files/Institutioner2/Skive.dk/B%C3%98RN%20UNGE/Undervisning/S%C3%A6rlige%20tilbud/Undervisning%20til%20ordblinde/Handleplan.ordblind.pdf

 (Se lidt for en hjerneskadet voksen og kan let laves for en ordblind barn, til stor gavn for alle http://www.hjernekassen.dk/default.asp?PageID=1696 )
Ansvaret og ikke mindst evaluering af indsatsen

EN elev kan jo have flere "handleplaner" med andre problemer. 
- ordblind 
- skrivning
- lyd følesommhed


Hver handleplan kan have det læren skal bruge allerede skrevet på, så læren skal så kun "vinge" det dele af hun kan/skal/vil implementere. 

Dermed er tyngden af analyse, skrivning og nye ord fjernet. Det overordnet handleplan hvor alle mulige ideer er tilgængeligt online så læren kun behøver at lede efter forslag. Og idet at det enkelte barn får en historik med kan dette let videregives til nye lærer, PPR, forældrene, barnet selv

Disse handleplaner kan laves centralt f. eks. ved VISO det sparer tid for alle parter.

Så hver kommunen kan have det som et ressource frem for at planerne laves i hvert enkelt skole.
En central tovholder kan rette og justere Handleplanenerne indtil disse er brugbart.
Finde frem til nye arbejdsgange som fastligges til gavn for alle. 
Med hjælp fra eksperter "på området"
Og med Dialog og Inklusion af brugerne dvs. socialrådgivere, lærer, eleverne og deres forældre.
Tovholderen skal vide meget om ordblindhed, pædagogik, hjælpemidler og anvendelse af IT osv.

Hvorfor dog det?Handleplaner vil kunne hjælpe lærer som pludseligt står med et ordblind elev hurtigt igang.

Men der skal også mere til. Vidste du at hver enkelt ordblind elev den dag i dag mere eller mindre får han eller hendes bøger scannet ind af læren selv? Det fleste lærer opgiver forløbet eller eleven får besked på at bare lytte med. Jeg har med stor besvær undersøgt sammenhæng i tingenen og området er splittet mellem flere organisationer som alle forsøger at støtte den ordblinde elev og bruger penge på at vejlede hvor der ikke eksister en database over let tilgængligt materialer ... så der kan enhver med en god central redigeret handleplan og adgang til viden om at Nota, læse psykologen osv. eksister.

Inklusion, ordblindhed og Minecraft


Du skal vide at min drengs ordblindhed er ingen handicap når han spiller computerspil - de andre børn "hjælper" ham, fordi de tror han er lille og kan dermed ikke stave. Hertil i Online computerspil som Minecraft er aldersgrænsen fjernet - og børnene vælger selv deres niveau. Det er lidt sjovt når de opdager at han ikke er lille, men "bare" ordblind. Alle reagere lidt på det og meget spørgende - han er blevet god til at forklare hvad hans handicap betyder for ham. De andre børn er faktisk meget god til at anerkende det som en styrke, da han er en god medspiller som kan "lyt og forstå" sværere tekster de andre ofte læser højt for ham, så de kan få en forklaring for at de sammen kan kom videre med deres spil.

Gid vi kunne gøre bare lidt af det i skolen så læren tiltrækker børn efter niveau og sparer det kræfter der bruges på at Inkludere 28 stk 10 årige børn som ofte spænder 7 år i deres mentale alder og formåen i et klasse.

Det vil jeg anser som en Helhedsinklusion hvor man tænker både emotionelle behov og faglighed frem for at alderen skaber kasserne som ofte sætter begrænsninger. Hvem var det dog som opfandt at barnets alder, læsning og håndskrift skal være så afgørende for om børn anses som fungerende?

Inklusion: Claus Hjørtdal og co. høre lige her!Mor sagsøger kommune for at svigte datter

18-årige Nanna Riis Hansen fra Fredericia kan ikke arbejde, og det skyldes kommunens manglende hjælp og støtte, mener Nannas mor, som går rettens vej for at få erstatning til sin datter.
Klassekammerater og kommunale medarbejdere kan se frem til en plads i vidneskranken, når en årelang krig mellem en mor og Fredericia Kommune nu helt usædvanligt ender i retten.
Sagens kerne er 18-årige Nanna Riis Hansen, som har diagnoserne Aspergers Syndrom og posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og derfor ikke kan arbejde.
Ifølge hendes mor er Nannas vanskeligheder blevet værre og værre, fordi kommunen ikke har tilbudt den nødvendige støtte og hjælp i skolen.
»Det handler ikke om at få penge, men om at kommune og skolen skal erkende, hvad de har gjort mod Nanna, og at de skulle have sørget for, at hun fik hjælp. Jeg er overbevist om, at Nanna i dag havde været en normalt fungerende unge pige, hvis hun havde fået den hjælp, som hun har haft brug for, og som fagpersoner allerede i 1999, inden hun kom i skole, sagde, at hun skulle have,« siger Nannas mor Gihta Riis Hansen. http://jyllands-posten.dk/indland/article2742825.ecePTSD ... hvor mange børn er svigtet? Kommunen siger de har ydet en stor indsats, men hvordan kan det være at vi er nogle "få forældre" som oplever at vores børn ikke fik gavn af Inklusion eller noget værre som i vores tilfælde (og Nannas) oplever at fagpersoner ignoreres ... og nu planlægges der Inklusion ... med skolelederen som "fagperson". Og uden at der er handleplaner for at sager som denne undgås - disse tales ikke om. Denne sag skal i retten ... jeg tror ikke jeg vil kunne være tilskuer.

Kære Claus du har misforstået børn med særlige forudsætninger ... det er ikke alt de er foran, og at børnene bruges som klassens støtte er ikke lykken. At være Mentor når barnet ikke fungere er da ikke muligt! Læs Talentplejerapporten og se at der intet er til den gruppe som beskrives til at skal have en særlig indsats. Så kan talentfulde børn også være ordblind, eller have autisme. Børnene mødes ikke ... slet ikke så længe andre overfaldisk misforstår deres behov ... prøv se hvordan jeg sparede kommunen for 975 000kr på et år! Det var bare ET barn, som deltog i en Inklusionsforløb ... men det var også på en hold hvor der var noget alle var fælles om. Og Folkeskolen har meget begrænsede tilbud ... og specialklassen forsvinder ikke - Inklusonsforløbets prøvekaniner kommer til at skal have et "værested" og jeg frygter det er elever som reagere udadtil.

Jeg skriver godt nok ikke journalen, men min ansøgninger ignoreres og negligeres hver gang indtil der er en krise. Krisen opfattes hver gang som "se moren, fokus derover" eller "skolezapper" eller "nomade, ja det er det den familie er" eller "omsorgsvigt, det skal bare bevises". Det uden anerkendelse for at manglende fagpersoner faktisk er en form for utilsigtet hændelse! Så skla jeg "høre" at der er jo børnesagkyndig og dermed er der "fagpersoner på barnet". Jeg har faktisk oplevet at kommunen flere gange afbryder kontakt med fagpersoner vi er glad for og hvor vi oplever at tiltag fungere. Hvordan er det at disse børnesagkyndige kommunen vælger kan ALT? Mig bekendt kan de se at barnet ikke trives ... og set fra kommunens optik er det svigt i hjemmet. Er vi virkeligt ikke kommet længere eller er det bare "for dyrt" at høre på fagpersoner ... koster det ikke også penge at blive ved med det samme tiltag som ikke fungere? Pengene kan kun bruges en gang.

Mit barn ved intet om kampen, andet end at skolen er "noget lort" og det "kommunen" vælger at inddrage ham i. Se børn skal jo høres nu om dage. Kommunen tager ikke hensyn til barnet, andet end det de selv mener der skal "bevises". At se mit barn bryde sammen pga. en social rådgiver som havde intet forstand på børn der er traumatiseret er jeg i den grad træt af. Jeg føler mit barn misbrugt den dag.

Faktisk har hun fokus på at der er andre årsager og at hun bare skal finde "beviser" for svigt så fokus fjernes fra at en lærer som tog førergreb på et dokumenteret ikke voldelig barn - læren var med 10 års erfaring men anede intet om hvordan en helt børnegruppe kan håndteres uden råb, skæld ud og værst af alt førergreb! EN sag jeg oplever skjules frem for at der kun handles ... sjovt kommunen var advaret allerede 3 måneder inden det gik helt gjalt. Jeg forstår ikke vi ikke høres, jeg forstår hellere ikke at andre siger: Sådan er det bare! Jeg vil aldrig forstå det og vil modsætte mig til det sidste. SLUT.

Jeg er bare så harm, hver gang jeg læser artikel hvor speciallærer, voksne mennesker, som tillader sig at sige: Børnene er voldelig! Uden at de tager tid og tænker at det børn ikke er voldelig hos andre end dem selv. Eller om barnet reagere pga. det miljø voksne har sat op til at være perfekt: Med 3 timer i taxa dagligt, med skiftende vikårer, med utrænet personale, med personale som ikke får kurser eller supervision. Og så kan jeg blive ved ...

I børnehave fik min dreng også skyld for at være voldelig INDTIL pædagogen efterlod blå mærker om hans håndled, derefter kom det frem at de andre børn bider og kradser ham npr de ikke driller ... Så blev han flyttet ... "sagsakterne er væk" i dag, kun dem som fokuser på mig er i sagen men jeg har nogle mails osv. bare ikke tid til at samle alt. Tænk at han stak af derfra næsten hver dag, men ingen sagt noget indtil købmanden spurgt mig om jeg ikke snart se at få det stoppet - det er jo farligt! Jeg anede INTET om at mit barn var alene på gaden og jeg var på Universitet for at komme hjem til et barn som grædt 5 timer hver dag! I det nye børnehave gik det godt, i starten. Jeg advarede dem at de skal have "hjælp, en plan" inden der kom knas på linien. Sjovt var det da de kaldt spykologen ind og IGNOREREDE ham 100%.

Det endt med at han blev segregeret fra det normale børn, nogle gange alene på kontoret eller med en ADHD dreng som havde lige modsatte behiv end min dreng havde men med tollerance var de to venner - faktisk var det den eneste barn som kom til min drengs fødselsdag. Se de andre forældre aflyst da de "fandt ud af det var en af støttebørenene". Alle gjor klar at han skulle i specialklasse. Sagen blev aldrig undersøgt da fokus kom på mig som dårlig mor ...Jeg var heldig og fik gennemført en skolestart på det lokale skole. Den ansvarshavende for specialbørnene afskrev min dreng efter 8 dage! Sjovt nok var hun ikke med i mæder om mit barn, og den støttepædagog som vi blev tildelt var "på ferie" det første 3 måneder - det kaos var så forfærdeligt at ingen kan forstille sig det. Jeg fik min pension indløst og flyttet ham til en skole, en meget special skole. Trods 5 timers transport hver dag blev han glad igen.

Hvis jeg ikke havde været heldig i 2008/9 så havde jeg nok aldrig set mit barn fungere. Tænk jeg kan den dag i dag stadigvæk ring til nogle af dem og får moralsk opbakning - mennesker som disse findes ikke alle steder!

For at i 2009/10 oplever fysisk og psykisk vold, svigt og voksne som ikke "kan forstå" at de skader et barn. Igen blev jeg anklaget ... igen vandt jeg. Men jeg er træt, og nu mærker jeg traumaerne. Sagen blev liggende og min ny kommune genbrugt journalen mens de henvist mig til den gammel kommune for at få den rettet. Se, de fastholder sig til bogen: ALT i journalen er gengivet korrekt. Damn, en ansvarsfraskrivelse som ikke bør tillades. Men jeg vandt også denne sag i 2011. Jeg var ikke engang glad da jeg vandt - bare lettet, tom indeni.

Da jeg flyttet ham til mennesker som kun rumme ham og takle ham med bevidste valg, ro og kærlighed samt rammer i 2010, fik jeg godt nok mange underretninger af andre fra internet - tænk folk var så bekymret at de kunne underrette kommunen. Se jeg, ikke vil høre efter! Virkede ustabile ... jeg ikke vil affinde mig i at mit barn kommer til skade? Ikke kun rumme svigt? For helvede: Donere hellere penge så jeg har råd til at købe det hjælp han har behov for, kommunen fortolker jeres fine underretninger som at jeg ingen evner har: Hverken til at samarbejde eller som forældre!

Den alvorlig personale skift som seneste kikser og kuluminere i en børnesag igen er jeg ikke herre over. Sjovt alle som er enig med hinanden tør ikke køble fagpersoner på andet end det personer de selv kender. Hele sagen er præget af at det ikke er mulighed for at "vælge" personale med erfaring/træning ... akkurat som ADHD/Autisme området var 15 år tilbage i tiden ... alle kan jo alt. Gad vide om alle som er involveret ville være lige så anerkendende hvis alle "sygehuspersonale pludseligt skulle kun alt" hvor rengøringsdamen pludseligt får lov til at føre skalpellen ved blindtarms operationer? HVIS de stået til at deres blindtarm skulle fjernes ...


Hvad er det Børn og Unge afdeling endeligt udretter? ALle børn skal i skole, spille fodbold og havde venner med gode forældre der har hund, volvo og hus ... ja, så er børnene ikke udsatte mere. Er fokus på forældrene frem for barnets behov? Hvordan kan socialrådgivere tillade sig at fokuser på vurderinger, notater og anonyme borgere FREM FOR psykolog rapporter, lærer som havde fået ham på rette køl? Det "valg af fokus i blinde" er et svigt som ikke kan beskrives ... men jeg samarbejder jo ikke, hvis jeg siger noget - og skæres af med "her er det os som vælger". Tja, et samarbejde var at det mennesker som fik ham glad blev kaldt ind til stor møde ... ikke tvang med folk som fik ham indenfor 6 uger til at totalt afskrive alt der hed "skole".

Jeg håber I vil, selv jer som fik en super behandling af jeres børns specialklasse, have tålmodighed med mødre som mig og Ghitta - det er for børnenes skyldt at vi kæmper - hver kommune har disse sager, hver kommune mener de har ydet en kæmpe indsats. I min tilfælde er dette indsats udenom fagpersoner og EFTER AT vi har med fagpersoners hjælp kommet langt. Tænk at Ghittessagen har jeg fulgt helt fra starten af ... og det var den som gav mig handlekraft i 2008!! Det er lidt vildt ... Hvordan kan det være at der er så stor forskel i kommunens og familiens opfattelser? Hvordan løses det når kommunen ikke vil inddrage fagfolk som siger dem imod?

Vores sag er i ankestyrelsen nu.

Min datter kan måske ikke start Gymnasium som planlagt grundet kommunens sagsbehandling valg og ventetid i disse sager - hun ved det ikke endnu, og holder bare ferie, men hvor er det pisse unfair hun skal rammes så hårdt. Jeg skal acceptere at "sådan" er det bare ligesom jeg skulle acceptere at mit manglende samarbejde omkring hendes brors sag fyldt hendes journal frem for at hendes psykolograpport udmøntede sig i handleplaner omkring hende. Socialrådgiveren vælger alt fokus, vurdere og fortolker og omskriver ... faktisk kan jeg genkende hvor sætnigner kom fra men det er meget grotesk hvor meget er forandret. En god socialrådgiver vil se på originale dokumenter ikke en kollegas fortolkning ... men sådan fungere det ikke.

Og hendes bror, ja der er mange år forude. Og han kæmper nu på 3. år for at få læsehjælp jvf. hans ordblind diagnose er 3 år gammel. Det problemer som var forsvarligt løst skal løses forfra ... det er mig en gåde at jeg som mor skal 4. gang slåsse med kommunens valg, denne gang med faglig opbakning som ikke må høres.

Hvad sker der for Kommunen at de vil smide os i en autisme specialist og specialklasse UDEN at barnet har en diagnose? Og så velvidende gøre dette når de ved vi ved hvad der ellers er af tilbud. Hvordan har kommunerne fået indarbejdet sådan en faglighed i deres specialklasser? hvordan kan det være at ingen kan se der er børn som mistrives ... eller retter sagt ikke vil se indad om det barns trivsel har noget at gøre med handlinger? Vel og mærke en klasse som er så blandet at ingen børn får noget ud af at være i dem eller være med truslen om sær interne skoler som ingen ved hvad der sker hvis de fjerner ham fra mig -  hvordan kan en kommunen tillade sig det? Og det værste er de slipper afsted med sagerne pga. klageventelister samt et barn hvor deres fokus er på "dysfunktion" uden at nogen inddrømmer hvor dette kommer fra ... forældrene er en let fokus især når forældrene er uerfaren. Forsvarsløs ...

Husk, jeg er klar over der er mange børn som har det godt. Vi har da været der i perioder, og takket for tilbudet. Men jeg taler altså for det børn som IKKE er i det rette tilbud som er ked af deres tilbud - især når det er deres tilbud som blev ændret. Hvad skal der til for at børnene bare høres lidt? Ikke afhøres for at understøtte en andens opfattelse, men HØRES! Han var SÅ GLAD for hans skole ... læren er alfa og omega ... det er ikke os som ændrede os, men skolens personale "som forsvandt".

Inklusion ja, det har jeg på eget barn oplevet siden 2006 ... og det fungerede ikke altid ... se systemet ser på barnets behov når der tales inklusion MEN det som praktiseres er med klassens/lærens behov i førersædet. Det er en vigtigt pointe som skal løses når andre børn skal inkluderes som specialklasser "nedlægges" ... jeg er utrygge ved at skoleledere får ansvaret for det "inlusionsforløb" uden fagpersoner eller uden mulighed for at vælge fagpersoner til andet end overfladisk vejledning. Jeg oplever at alle taler toeretisk uden at ved hvad der fungere ... bare at det er "muligt" eller det er den valg vi har truffet ... og det er skolelederen som skal sørge for det!

Som erfaren mor, erfaren med et barn som er særlig ... et barn som står med et grund statestik hvor han på papir har fungeret godt i 5½ år, men havde det skidt i 5 år har jeg en massiv erfaring med Inklusion som var både godt og skidt. En 50/50 erfaring ... men med dybe år af lærer, andre forældrer og bedrevidende fagpersoner som jeg er mere op imod end i samarbejde med.

Men tænk, jeg skal gøre som det bliver sagt! 
Hvor blev det vigtigste ingrediens af Inklusion af?
Alle parter skal forstås for at problemet løses?
Og, fagpersoner ... hvordan vælges disse ... bestemt ikke udefra barnets behov!

mandag den 16. juli 2012

Bliver kloge børn dummere i folkeskolen?

http://www.tv2nord.dk/artikel/170652:Konsekvens--Bliver-kloge-boern-dummere-i-folkeskolen

Konsekvens: Cirka 5 % af danske børn er såkaldte højt begavede børn. Disse børn har ofte meget svært ved at falde til i skolen, hvor de føler sig anderledes end de andre børn og ikke bliver fagligt udfordret. Nyhedsmagasinet Konsekvens sætter denne gang fokus på, hvilke konsekvenser det får, hvis folkeskolen ikke formår at tage hånd om de højt begavede elever. 
Cirka én elev i hver folkeskoleklasse er, hvad der kaldes et højt begavet barn. Højt begavede børn kendetegnes blandt andet ved, at de meget tidligt er dygtige til sprog, de har en meget god hukommelse, og lærer hurtigere end jævnaldrende. En del af de højtbegavede børn har det – på trods af deres høje intelligens - ikke godt i skolen. De føler sig anderledes, og de bliver ikke bliver fagligt udfordret.

Undersøgelser og eksperter peger på, at folkeskolen ofte svigter de højt begavede børn, fordi undervisningen tilrettelægges efter de gennemsnitlige elever, og fordi specialundervisning ofte er møntet på de svage elever.

Nyhedsmagasinet Konsekvens sætter fokus på, hvilke konsekvenser det får, hvis folkeskolen ikke formår at tage hånd om de højt begavede elever. Og hvad skal der gøres i folkeskolen for, at disse børn ikke tabes på gulvet? 

UTH står for Utilsigtede hændelser ...


Definition af UTH:

”Ved en utilsigtet hændelse på det sociale område forstås en ikke tilstræbt begivenhed, der opstår i forbindelse med udførelsen og/eller tilrettelæggelsen af den
kommunale indsats eller mangel på indsats, og som enten medfører eller kunne
have haft skadevirkning for en eller flere borgere (Servicestyrelsen 2011, s. 28).”


Projektet er inspireret af et lignende projekt inden for sygehusområdet, hvor der er implementeret rapportering af UTH. Dette system er pr. 1.9.2010 ved lov også blevet indført i kommunernes arbejde med sundhedsfaglige ydelser.
Socialstyrelsens projekt skal afklare, om det er muligt at overføre et lignende system til de socialfaglige ydelser.
Kilde: http://krevi.dk/files/Evaluering_af_UTH_pa_det_sociale_omrade.pdf

Begge projekter bygger på at medarbejderne som udføre UTH også er vidende om at det de har lavet er en UTH og således også gerne vil fortælle at der er sket noget med en patient/bruger/borger.

Selv om det i sygehusområdet er indført er det reelt meget mest patienten som rapportere disse hændelser, sundhedspersonale opretter ikke alle sager, trods klare lovgivning. Nogle er slet ikke klar over at patienten kommer til skade mens andre, tja, de skjuler sagen - og det på trods af at der reelt ingen konsekvens er for det enkelte sundhedsperson - med mindre der er sket klare brud på sundhedsloven.
Definitionen af UTH har ikke kunne klargøre, hvad en UTH er på det sociale område. Medarbejderne på de sociale tilbud har derimod haft gavn af de konkrete eksempler på hændelser i projektets nyhedsbreve og i den 3. statusrapport. Tilbudslederne har ikke haft problemer med at forstå, hvad en UTH er på det socialfaglige område.
Tilbuddene har ikke problemer med at adskille UTH fra arbejdsmiljøområdet,
da sidstnævnte handler om skade for de ansatte, mens hændelser handler om skader for brugerne.

Nu er det sådan at der også i mange år har været en massiv indsats jvf. medarbejdernes arbejdsmiljø, og det er klart hvert enkelt person ved hvad de opfatter som skadelig. Det har været en indsatsområde i mange år og siden da er medarbejdernes arbejdsforhold væsentligt forbedret.

Hvordan ville disse medarbejderne se at deres arbejdsmetoder faktisk kan indeholde hændelser som i hvert tilfælde ikke gavner brugerne? Hvorledes er det at lederene er forstår hvad en UTH er, mens medarbejderne arbejder med supervision og stadig væk er uden viden om det konsekvenser "fejlvurderinger" eller vurderinger baseret på "holdninger, opfattelser" har for deres brugere? Mon et projekt skulle ses i sammenhæng med hvad ankestyrelsen genbehandler af samme typer af klager, at samme typer af fejl begås trods flere tidligere afgørelser? Og udefra disse klager kontakte brugerne og får dem til at fortælle, så trænede personale i UTH notere hvad der opdages?
Tilbuddene ser heller ikke nogle problemer i at adskille UTH fra magtanvendelse, da det fremgår tydeligt af lovgivningen, hvad sidstnævnte er, og hvortil det skal rapporteres.

 Tja, ikke engang klare regler f. eks. på magtanvendelses området overholdes! Medierne har fortalt mange sær historier i det tidsrum denne projekt var skrevet. Så viden og praksis ... supervision? Af udefrakommende og ikke bare en varslet tilsyn ... med whistleblower ordninger som er anonym.
Kan der skelnes mellem rapportering og klagesystem?
Brugere og pårørende har ikke rapporteret UTH på det sociale område. Derfor er tilbuddene ikke stødt på problematikken med at skelne mellem rapportering og klagesystem.
 Klagesystemet er ret afklaret: Loven siger, klagen anerkendes ... men selve hændelsesforløbet og  konsekvenser af sådan en klagesag, ja det ved ingen hvad er. Så hvordan skal medarbejderne så kunne indberette UTH hvis de kun skal overholde loven og ikke mere?

Bruger indragelse

Gad vide hvor mange brugere har en overskud og viden om at de kan indrages? De færreste klager. Jeg er 100% sikker på at brugerne ville afsløre hvordan hændelser opstår og håndteres. Hvis de blev spurgt ... eller hvis deres klager gennemgås, hvor de kan forklare "omkostninger" som er økonomisk og psykisk og hvad i hændelsesforløbet er årsagen til at de mener der skete en "fejl".

Der er ikke interviewet brugere og pårørende i projektet, da de ikke har
været en aktiv del af projektet og ikke har rapporteret UTH.

Brugere og pårørende var oprindeligt tænkt ind som en gruppe i projektet, der på lige fod med ledere og medarbejdere skulle rapportere UTH. De har dog ikke rapporteret UTH, selv om risk managers og ressourcepersoner med informationspjecer har informeret dem om muligheden for at rapportere.
Det skriger til at være noget som bør ses nærmere på ... dette rapport antyder jo at der er i den grad brug for at brugerne af systemet gøres mere synlig. Det mest skræmmende er at det område hvor der r flest problemer, nemlig B&U ikke indrapporteret UTH. De differentierer nemlig magtanvendelser og andre tiltag fra, og de vælger selv hvad de indrapporterer ...

søndag den 15. juli 2012

Pigen: Vi vil løse opgaven billigt!Primært mål: Er at vise at det er fuldt ud muligt at spare penge, inkludere og støtte børns tarv 
UDELUKKENDE ved at benytte de muligheder der er i dag.

Ved at vi fjerne kassetænkningen
Loven er der...

Det er praksis der kikser i en sky af inkompetence og vanetænkning!

Se nu i Oktober,der var to børn som manglede et hurtigt løsning. Årsagen kan diskuteres men lad det nu ligge ... og se på to enkelte handleplaner:

Pigen

Særlig begavet pige.
Velopdraget, rar, lidt for tolerant.
Vellidt af alle, socialt har hun mest venner uden for klassen og fungere godt i klassen.
Turbulent skolegang:
- dels pga. mobning som voksne ikke løst.
- manglende understøttelse af begavelsen/behov som opstår jvf. PPRs forslag
- indrages i socialsag pga. brorens problemer skulle hun undersøges

Føler ikke altid at hun er dygtig, men er langt foran når hun testes dog med manglende "metodelære" hist og her.

Visio/motoriske problemer jvf. psykolograpport aldrig løst (ansøgt om 2007,8,9,10 ... opgav) pigen ved hun har det svært med at skrive "meget" og "hurtigt".

Er en socialsag pga. morens manglende samarbejdsevner og borgers bekymring i en sag de ikke er deltager i dvs. ikke har set alle sider!

Forslag: At springe en klassetrin over

(kunne havde været i 1. klasse, 3. klasse ... men nu kom det i 9. klasse ... for moren fik ingen relevant psykolog som kendte barnets behov, potentiale osv. Og først nu ser tilbage på behov/tilbud og ser klart det var en god løsning, allerede i flere omgange - desværre pga. uvidenhed overset!)

Oktober 2011: Mor mener hun skal i ny skole men start i 9. klasse frem for fortsæt i 8. klasse. Nye personer vil se barnet an, men træffer ikke en beslutning og lader det stå til. PPR opgiver moren og vidergiver "problemet" som socialsag.

Februar 2012: Eksamen forsøg til maj vil ikke være muligt pga. kommunen glemmer at tilmelde pigen til eksamen inden 1. Februar.

April 2012: Socilarådgiveren kun ikke besvare vores forslag til denne handleplan

Juni 2012: Eksamen forsøg ikke muligt pga. fejlvejledning

August 2012: Mor, relevante konsulenter mener Gymnasium med særlig opmærksomhed som beskrevet siden 2007 af psykologer, mens kommune vil Ungdomsskolen for skoletrætte da de ikke forstår psykolograpporten. Kommunen taler med valgte Gymnasium.

August 2012: Pigen tager optagelsesprøverne bag om Kommunens ryg jvf. gældende lov ved tildelt Gymnasium da ønskede Gymnasium ikke havde en plads efter samtale med Kommunen.

Dec 2012: Psykologen Kommunen valgt ved tvang er enig om skolevalg for pigen, hun kun næppe skrive andet da pigen fik flot karakter på Gymnasium i oktober 2012.
Aktuelle status:

PPR gav opgaven til Børn og Unge afdeling. Moren vil ikke anerkende deres Dialog og løsning.
Børn og Unge Afdelingen har ikke det kompetencer til at vurdere barnets skolebehov. Børn og Unge Afdelingen skal løse opgaven og prøver ihærdig prøver at finde en problemformulering som kan bruges i den kassetænkning som eksistere.

Barnet, som ikke ved hvad der skal svares spørges om hvad barnet tænker. Måske, siger barnet noget som kan understøtte socialrådgiverens problemformulering.

Barnet påvirkes grundet langsom sagsbehandling og følelses af at tvang vil anvendes.

Moren klager, da sagen forsinkes yderligere.

Bekymrede borgere klager da de ikke kan forstå sagen, og/eller bære nag og måske bare tror det vil skubbe til sagen og hjælp pigen.

Plan:  
Pigen starter Gymnasium.

Et frisk start, men støtte fra en både en psykolog og konsulent som kender hendes behov/problematikker jvf. psykolograpporter og kan vejlede skolen telefonisk. Dermed aflaste moren og skolens opgave forenkles.
PPR løser manglende udredning vedr. Visiomotoriske problemer der er opdaget da pigen skriver "langsommer end forventet" og oplever det som "svært", mht. at skrivemængden øges på Gymansium og forbygger at pigen oplever det som et problem.

Grundlaget for valg er at tidligere har morens forslag virkede, sagen var lukket da skoleskift blev øsnket. Pigen ønsker at kom videre, er målrettet og vil selv. Pigen har symptomer som konsulenten genkender og som var advaret om siden 2007, men blev forvekslet med samme symptomer set ved socialtilfælde andet end det som "andre tror" da familien er ikke som flest. Pigen fritages for at få et forsinkelse pga. andre ting som ikke vedkommer hende.

Problem: Tiden er spild på kassetænkningen, loven, og at det som set for i praksis kikser i en sky af inkompetence og vanetænkning! Så endnu et barn som rammes af Systemts gang ....

Kommunensvalg: Blev gennemtrumfet dog ikke helt. Pigen klarer sig efter omstændigheder godt i 2g, i 2013. Men er hårdt medtaget, efter et uvarslet anbringelse i oktober lige after hun startede på Gymnasium i 2012 og at blive tvangsflyttet fra broren få dage inden Jul 2012. Hun klarer sig med et helt nye psykolog og konsulenter da kontinuitet ikke er noget Kommunen respekterer. Hun er skilt fra alle hun kender, også hendes bror da tilknytning er slet ikke blevet undersøgt af Odense kommune, eller "omskrevet efter anbringelsen" for at sagens valg undersøttes. Det er lovstridigt, i og med at Barnets Reform prioriteter kontinuitet, tryghed og ikke mindst tilknytningen i anbringelser!Pigen blev hjemgivet efter 2 år grundet nye psykologsamtaler som konkluderede at hun ikke profiterede af anbringelsen - præcis som vi havde påpegede inden sagens gang, men socialrådgiveren havde andre "overbevisninger" og opholdsstedet som udredt pigen bekræftede hende.

Ankestyrelsen vs Kommunen

The more laws and order are made prominent,
The more thieves and robbers there will be.
Lao-tzu, The Way of Lao-tzu
Chinese philosopher (604 BC - 531 BC)

Rapport om Ankestyrelsen spøger

Orientering 29. juni 2011 kl. 16:00 på P1
Hvis en kommune beslutter sig for at spare penge på det sociale område ved f.eks. slet ikke længere at anbringe børn over 15 år udenfor hjemmet - så er det i strid med den lovgivning, Folketinget har vedtaget.

Men det er ikke Folketinget - det er derimod Ankestyrelsen - der AFGØR, om kommunerne giver udsatte børn og handicappede den hjælp, loven giver dem ret til. Hvis en kommune ikke overholder loven, kan Ankestyrelsen pålægge den at rette ind - og punge ud.

Kommunerne har derfor de senere år set sig gal - ikke på lovgivningen - men på Ankestyrelsen, der håndhæver loven.

En af de mest afgørende slag om dansk socialpolitik, har de senere år været KLs kamp om, hvor meget Ankestyrelsen skal blande sig i, hvad kommunerne beslutter sig for at betale - og ikke betale - til udsatte børn og til handicappede.

Her i foråret har kampen bag kulisserne stået om en rapport om Ankestyrelsens arbejde. En rapport, som parterne har besluttet ikke skal offentliggøres.
 Imens vokser papir bunkerne. Ankestyrelsen afgøre ikke Principsagerne hurtige nok, de får flere og flere sager ... kommunerne handler og ofte ved de hvilke sager hurtigt skal lukkes uagtet omkostninger. Vi er opdraget til at overgive problemerne til Kommunen og det gøre vi ... 98% af befolkningen har reelt ikke brug for hjælp så deres syn på hvad en kommune kan og ikke kan er reelt baseret på fine hjemmesider og pligten om at underrette. Men, det viser sig gang på gang at Kommunerne ikke ved hvilke underretninger er alvorlige, eller svigter på Udsatte eller Handicap området i sådan en grad at jeg ikke kan fostå hvorfor andre, andre som ikke har et handicappet barn kan udtale sig om situationen.

Bare nu aviserne vil tage emner: Ordblinde, højt begavede, ADHD, Autisme og fortælle det reelle historier hvor forældrene ofte ikke får relevant hjælp. Hvor nogle af dem lærer at bruge svagere forældre som deres trin til hjælpen ... det er jo ikke meningen at børn skal lide, vel?

Jeg har aldrig været en som ikke kun løse et problem. INDTIL jeg blev socialsag ... og nu har jeg flere problemer end jeg nogensinde troede muligt. Løsningerne findes men systemet er kompleks og har deres metoder. Metoder som de ikke selv vil inddrømme stadigvæk bør klassificeres som EKSPERIMENTELLE da der ikke er forskning skrevet om det tiltag vi anvender har en effekt.

Nå, men nu belaster vi også Ankestyrelsens bord ...

Rådkvinden gav socialrådgiveren ansvaret for at løse problemet i januar 2012, og fortalt mig som mor at jeg skal se at samarbejde.

Ungdomsvejlederen er på ferie indtil den 23. juli 2012 og har nægtet siden januar at deltage i et problem hun er bedst kvalificeret til at løse.

Socialrådgiveren som er på ferie til den 8. august 2012 og ser kun barnets §50 undersøgelse som ikke omfatter en skolestart, da det ikke var hednes fokus - hun skulle tvinge barnet som alle de andre børn. Men gad vide om hun huskede barnets behov?

Skoleafdelingen har bedt Børn og Unge afdeling om at overtage sagen. Ankestyrelsen har mange sager, og jeg føler ingen kan gøre “noget”, når kommunen ikke forudser barnets behov. Og nu er skolestart om lidt uden en passende løsning siden oktober 2011.


Ordet samarbejde? Ja, et spændende koncept ... du skal som Skoleforvaltning siger og overholde deres rammer for dialogen uagtet barnets behov ellers så er du en socialsag uden fremtidig løsninger. Journalen voksede massivt ... og kommunen? Ja de fjølser er af opfattelse at vi er en sag som kræver massiv støtte, handling, osv. Som set i 2006, 2008, 2010 og igen 2012 ... sjovt at det tager så lang tid at gennemtving et løsning. Men Kommunens folk - ja, de får løn for at dumme sig vi forældre skal vælge vores kampe med omhue for vi kan tabe alt i arenaen. Kommunen har magten: De skriver alt Ankestyrelsen "læser" ... nå men anyway jeg havde en handleplan som ikke kun ses eller høres ... barnet kom til skade. Anyway så kom der underretninger af bekymrede Borgere, bare disse ikke fjerne fokus fra sagen - jeg har et fokus: Børnene skal få det de trives med, ikke et vold eller tvangss præget skolegang.

Her er bare noget af vores møder, og kommunen vælger så SL 64:

Sommerferie 2011

-          I juli, august og september informere jeg PPR, Skoleafdelingen og Børn og Unge afdeling at der er massiv personale og strukturændringer på FriskolenOdense, og at såfremt det fortsætter så er denne skol tilbud ikke længere hensigtsmæssigt for pigens bror broren. Vi er afhængig af at denne tilbud er stabil for børnenes fortsat god trivsel.

-          Til mødet i august står det klart at Skoleafdelingen ikke ønsker at yde os bistand, de bl. A. nægter støttetimer til broren’ start i fritidsklub. Klage vejledningen mangler jeg, endnu.

-          Kommunen tilbyder at pigen kan kom i en Ungdomsskole projekt for skoletræt unger, men vi afslår da hun ikke er ”skoletræt”, er derimod velfungerende med fin fremtidsmål som PPR er velvidende om fra tidligere.

-          Vi ønsker ikke en dialog ”alene” med Friskolengrundet skolens interne ændringer hvor flere lærer rejser/fyres, flere børn forlader skolen, der forekommer vold bland lærer/elever. Jeg, flere andre forældre og lærer melder om kritiske forhold til Skoleafdelingen samt Kommunens Tilsyn.

-          Idet Friskolen Odense betales af Odense Kommunes PPR og vores børnesag er lukket jf. §49a beder jeg kommunen om hjælp
September 2011

-          Skolens ny leder vælger at skrive en underretningen som det første efter hans ansættelse. Han havde mødt mig en gang og kendt knap navnene på min børn.
Oktober 2011

-          Den 14. oktober anvender en lærer førergreb på ham, og jeg vælger at holde ham hjem.

-          Vores ønske om skoleskift ignoreres, og grundet voldsepisoden aflyser jeg møder hvor Friskolenskole skal deltage, da jeg ikke har et ønske om tvang.

-          Skoleafdelingen invitere til møde med Børn og Ungeafdelingen, samt Friskolenskolen. De fortæller at min social rådgiver deltager for at se om vi har brug for assistance. Jeg øsnker deres aftale på skrift og ønsker ikke en møde med FriskolenSkolens ledelse jf. voldsepisoden en uge forinden, jeg hører ikke igen fra PPR andet end en undskyldningen.

-          Vores socialrådgiver, MMM 2. socialrådgiver fra Børn og Unge afdelingen kontakter Jobcentret UDEN min viden og beder dem om at få mig psykiatrisk udredt. Jeg får en kopi af den interne mail som ikke er journalført. Jeg var ikke klar vores børnesag var genåbnet.
November 2011

-          pigen stopper på FriskolenOdense den 4. november 2011, men meldes ikke ud da vi forsøger at finde en passende løsning som opfylder hendes PPR plan, der betaler Friskolenskolen.

-          Jeg informere Friskolenat hun afprøver en Friskole, men det er ikke den rette jf. hendes specialpædagogisk behov. Flere friskoler vil gerne have hende, grundet hendes kapacitet for at være en positiv indflydelse. Ingen differentiere som det første, ingen ønsker en dialog med PPR før de kender børnene. Af erfaring ved jeg at det ikke fungere særlig godt.

-          Jeg kontakter PPR igen, men får ingen svar.
December 2011

-          pigen bliver hjemmeundervist fra 1. december 2011.

-          Skoleafdelingen henviser os til Børn og Unge Afdelingen, grundet skoleproblemer.

-          Vi finder frem til at pigen kan tage hendes 9. klasses eksamen som Privatist til sommer 2012. Vi informer kommunen om at pigens undervisningspligt opfyldes i hjemmet og øsnker vejledning vedr. dette.

-          Mødet med kommunen aflyses af kommunen, lige vi jeg ankommer med min bisidder, jeg fastholder at vi er kommet og mødet skal afholdes. Vores socialrådgiver MMM 2. socialrådgiver deltager således ikke.

-          Kommunen afgøre at der skal laves en ny §50, med begrundelse i at vi har valgt at opfylde pigens ”undervisningspligt i hjemmet”. Vi klager over det, da den forrige §50 tog knap 1½ år at lave, og blev afsluttet 5 måneder forinden dvs. den 21. juni 201. Den undersøgelse mangler handleplaner, kommentar osv. Samt at der ikke er skolepligt, men kun undervisningspligt i Danmark. Vores klage behandles ikke. Vi kan ikke få relevant vejledning jf. undervisning.
Januar 2012

-          Jeg klager til Rådkvinden i januar, som beslutter at Børn og Unge skal koordinere opgaven, uden klage mulighed. Klagen fra december besvares ikke, jeg får besked på at samarbejde.

-          Jeg aflyser jeg mødet med Skoleafdelingen, og beder om deres beslutninger på skrift, idet de insister på ”en dialog” med Friskolensom løsning, så jeg ikke igen skulle udsættes for en form for ”tvang og samarbejdsproblematisk” møde som i august. Vi hører intet, jeg får hellere ikke deres afgørelse.

-          Jeg forsøger at registrer pigen til afgangseksamen, men kunne ikke, da den Ungdoms Uddannelsesvejleder som var tilknyttet pigen afviser alt dialog/vejledning indtil  ”pigen deltager i et undervisningstilbud, er det muligt at benytte sig af UUO's vejledningsaktiviteter”. Bilag

-          Senere viser det sig at UUO traf denne beslutning i samråd med skoleforvaltning i Odense Kommune, uden en afgørelse og min klage herom blev ikke behandlet. Hun finder også frem til at børn som er hjemmeundervist har ret til vejledning. Bilag 1og Bilag 2

Februar 2012

-          Jeg rykker flere gange vores socialrådgiver MMM 2. socialrådgiver for et svar om hvad denne koordination Rådkvinde Rådkvinden indebærer. Jeg besvares ikke.

-          Jeg ansøger om aktindsigt og klager over manglende overblik da aktlisterne ikke er læselig og får besked på der er ingen nye notater, kun vores emails og at aktlisterne er fin.

-          Jeg får vejledning fra UVM og opdager at pigen ikke kan registreres til 9. klasses afgangsprøve da datoen for dette var 1. februar.

-          Igennem min netværk i Århus får jeg at vide fra en Ungdomsvejleder at pigen sagtens kan start på Gymnasium hvis jeg finder en som vil give hende en optagelsesprøve. Jeg aftaler en møde med     Gymnasium.

-          Vi ønsker ikke en dialog med Friskolengrundet skolens interne ændringer hvor flere lærer rejser/fyres, flere børn forlader skolen, der forekommer vold bland lærer/elever. Jeg melder alt til UVM, regiontilsyn ønsker ikke at tage imod min henvendelse.

-          Vi mødes med Rektoren af     Gymnasium som gerne vil optage pigen og hun beder os om at ansøge den 15. marts, samt tage kontakt til Ungdomsvejlederen
Marts

-          pigen bliver usikker og fortvivlet over hendes skolesituation da hun endeligt får besked om at hun ikke kan tage hendes afgangs eksamen i maj/juni som planlagt

-          pigen tør ikke indlevere ansøgningen som aftalt med     Gymnasiums Rektor.

-          Jeg informere     Gymnasiums Rektor som siger at hun kan få en ventelisteplads, men at plaserne er meget optaget.
April 2012

-          I april kontaktes telefonisk herhjemme, uden presentation, af en ny socialrådgiver, 3. socialrådgiver, fra Ungdomsafdelingen, som pigen nu er visiteret til uden at vi ved hvad denne visitation indeholder. Hun taler om §48 børnesamtaler og §140 handleplaner.

-          Vi aftaler møder til børnesamtalerne, besværligt koordineret med pigens bisidder, mødet aflsyses med kort varsel 3. socialrådgiver grundet uforudset travlhed.

-          12. april ansøger jeg om konsulent bistand til pigen osv. til pigen ved 3. socialrådgiver så vi kan få det på plads jf. pigens Gymnasiumansøgningen.

-          Grundet Senra Adovic’s aflysning aftales en ny mødedato.

-          Jeg rykker for svar vedr. vores ansøgningen den 12. april, da den er relevant jf. mødet og får at vide hun ikke kan besvare den, her opdager jeg også at alle pigens skolepapir, psykolograpporter er ”forsvundet”.

-          Vi ønskede at pigen tog hendes 9. klasses eksamener maj/juni 2012 som privatist jf. Folkeskolelovens §14 skal Odense Kommune tillade dette. Svaret kommer for sent fra UVM, jeg vælger ikke at klage over fejlen da vi intet gavn får af klagen. Bilag

-          Igen aflyser 3. socialrådgiver nye aftalte møder til børnesamtalerne, besværligt koordineret med pigens bisidder.

-          Jeg får et brev om at pigen var ”fejlvisiteret”
Maj 2012

-          Vi får vores tidligere rådgiver MMM 2. socialrådgiver, som aflyst mødet i december 2011, som vi ikke har mødt tilbage.

-          Jeg beder igen om et uddybning for sagens koordiantion, men besvares ikke. Vores klage fra december er endnu ikke behandlet.

-          MMM 2. socialrådgiver ”er sværere” at koordinere mødeaftaler med

-          Jeg rykker for svar vedr. vores ansøgningen den 12. april og får skriftelig svar at MMM 2. socialrådgiver ikke kan besvare den pt, her opdager jeg også at alle pigens skole og psykolograpporter er forsvundet.

-          MMM 2. socialrådgiver informere mig om at der er pludseligt ankommet anonyme og navngivet underretninger. pigens skolesag glemmes helt.

-          Jeg informere     Gymnasium at vi har problemer på Kommunens side, og håber de forstår. Rektoren skriver at der er en venteliste på pladser nu. Telefonisk får jeg at vide i særlige tilfælde kan der laves særaftaler.

-              Gymnasium har fortsat et ønske om at samarbejde med Ungdomsvejlederen, da de er villig til at optage pigen men hvor en ihærdig indsats fra min side har vist sig til at være umulig grundet flere vejlednings forsømmelser og en internt valg jf. henvendelser fra vores side af.
Juni

-          MMM 2. socialrådgiver er svær at træffe, mail udvekslinger fortsætter uden konkret at der laves en aftale med pigens bisidder om møde.

-          Børn og Unge afdelingens email korrespondance er grov, tilsidesætter pigens behov og MMM 2. socialrådgiver kommer nu flere gange på uanmeldt hjemmebesøg. Jeg afviser hende og siger hun skal aftale det møder som Kommunen aflyst i april med pigens bisidder.

-          MMM 2. socialrådgiver indhenter min lægeoplysninger fra Jobcenteret uden at informere mig.

-          Pludseligt får vi en ny socialrådgiver. 4. socialrådgiver som intet ved om vores sag, men vil samarbejde.
Juli

-          socialrådgivers leder og vores 3. ny socialrådgiver siden februar, 4. socialrådgiver træffer en §64 afgørelse udenom Kommunalbestyrelsens om tvungen adgang til vores hjem den 3. juli hvor de afholder børnesamtaler i et meget presset situation med pigen og broren.

-          Jeg henvend mig igen til VISO efter 1 time henvist deres rådgiver mig til UUO

-          I dette samtale kommer det frem at 4. socialrådgiver og socialrådgivers leder ingen Psykologudredninger har på børnene, trods at disse har været citeret i vores §50 og henviser mig til Skoleafdelingen.

-          Jeg er særdeles rystet over forløbet og fornemmer klart at vi aldrig høres i denne sag.

-          Jeg kontakter Direktøren og Ungeudvalgsformand, samt ankestyrelsen. Jeg ved der er 8-12 ugers sagsbehandlingstid, men håber at pigen akut kan starte på Gymnasium som vi har planlagt længe, med ikke kunne opdrive et samarbejde omkring.


Efter jeg klagede til Rådkvinden Rådkvinden blev Børn og Unge bedt om at koordinere opgaven. Det endt med at Børn og Unge afdeling pludseligt tildelt pigen en ny social rådgiver og visiteret pigen til deres Ungeafsnit for børn over 15 år, for at igen aflyse alle planlagt møder uden varsel den 30. april hvor pigen igen skifter socialrådgiver tilbage til MMM 2. socialrådgiver. I juni får pigen således den 3. ny social Rådgiver 4. socialrådgiver. Bilag 3 og 4.

Skoleafdelingen og PPR aflyst alt møder vedr. min børns skolegang

-          Idet at jeg hold fast i vi ikke ønskede nogen form for Dialog med skolen, da skolen tilbage i oktober anvendt førergreb på pigens lillebror som pædagogisk redskab og hvor skolens profil ændrede karakter da alt personale, undtagen 1 lærer samt 42 ud af 57 elever forladt skolen fra sommer 2011 til februar 2012. Herudover er der en klage jf. tilsyn som ikke er behandlet.

-          Og jeg valgt at få PPR og Skoleafdelingens forhåndsbeslutninger på skrift så jeg ikke igen skulle udsættes for en form for ”tvang og samarbejdsproblematisk” møde nå jeg ikke høres til mødet.

Kommunen holder øje med efterskole ...

1. juli lukkede Opholdsstedet Boserup, som Skolerne i Boserup står bag. Lukningen kom på grund af for få elever, og fordi stedet for nogle måneder siden var igennem en turbulent periode med massiv kritik for ikke at indberette magtanvendelser, som de ellers skal.

Vi har ikke samme omfattende tilsynsforpligtelse, fordi der ikke er tale om et opholdssted. Det er en efterskole, hvor en del af den er døgnpladser, og det er dem, vi skal føre tilsyn med.

Nu står folkene bag Skolerne i Boserup så bag et nyt sted for anbragte børn, men denne gang er det lagt ind under efterskolen, som har eksisteret siden 2009.

Det er planen, at der skal gå seks almindelige efterskoleelever på skolen og seks anbragte elever, men indtil videre er der kun to tilmeldt det nye skoleår. Den ene var anbragt på det tidligere opholdssted.
Roskilde - 13. juli 2012 15:46

 Nu er det sådan at opholdssteder har i årevis haft anbragte børn, børn som ikke kun bo hos deres forældrer. Disse opholdssteder har fået 80 000kr og nogle gange op til 360 000 per måned for at børnene var "under opsyn dvs. givet et værelse og mad med voksne til stede". Ofte, ikke engang børn som var så krævende som vi ude på gaden troede, men hvor kommunen grundet refusion lovens ændringer pludseligt havde "en måde at få refunderet" pengene på. Disse børn, ofte nogle med diagnoser, kom således i kontakt med udsatte eller kriminelle børn og en spiral udviklede sig ... en ingen vil sætte ord på. Ansvaret vil ingen have.

Det blev en stigende tendens at børn med Autisme, ADHD eller adfærdsproblemer blev anbragt. Først i blandede OBS klasser, så i enten specialklassen eller heldagskolen eller Ungdomsskolen. Opholdssteder kom på tale ... for nogle som 6 årige andre som 12 årige. Først når barnet er røget ud af Folkeskolensklasse og Friskoler sortere barnet fra pga. deres såkaldte sociale på skolerne. Så kom børnene på interne skoler - skoler hvor kommunen betalt alt fra 19 000kr om måneden for et barn at gå der. Så vidt jeg kun finde frem var prisen 24 995kr og op til ??  Kommunerne tog tilbudet da de fik refusion ... og forældrenen anede ikke at deres barn belv frivillig anbragt sammen med det Social Udsatte som ingen reelt ved nok om andet end nogle sensationelle sager i avisen.OBS. alt udover undervisning har en pris ... dvs. opsyn, støtte, hjælp, læsehjælp

Hvis I synes det lyder dyrt så er det faktisk en besparelse for kommunen da deres egne heldagsskoler, specialklasser ofte sælges til nabokommunen til ca. 51 000kr om måneden (612 000kr om året). Det var prisen for en autisme specialplads mellem to nabo kommuner i Jylland. Hertil kommer der udgifter til taxa hvor en 20 km tur rask væk koster 1000kr per barn og dette på trods af at der er flere børn der dele en tur. Børnene er i bilen, helt efter bogen, ofte op til 1½ time, to gange om dagen. Børnene må ikke spille PC eller Nintendo ... det er vilkårene ... mange forældre ved det ikke engang! Børnene affinder sig i det. Rovdrift et eller andet sted hvis jeg må sige mit.

Men, nu hvor Kommunerne begynder at *se* at de er taget ved næsen takket Operation X og dr.dk så vågner Opholdsstederne til at finde friskoler og efterskoler. Som ses i det avis ovenstående indlæg. De har Fonde som kan holde økonomien i gang så længe det vare indtil stedets aftaler er på plads. Men jeg tænker også meget på om det nu er smart: Kommunerne har ikke samme omfattende tilsynsforpligtelse, fordi der ikke er tale om et opholdssted. Og vi ved hvor langsomt Folketinget er, stakkels børn!

Jeg er sådanset meget glad for at børnene ikke er på det der skjulte interne skoler! Jeg synes børnene skal være synlig, og få relevant hjælp. Disse Interne skolers afgangseksamens statistiker har ikke været alt for godt: Faktisk var det op mod 68% som ikke blev færdig med Folkeskolen og jeg har hørt at skolerne skaffer eleverne praktikpladser.Socialministeriet valgt at fremvise det mest positiv tal fra denne rapport på deres hjemmeside:
Uddannelse. Kun 88 pct. af de udsatte børn og unge havde som 18-årige gennemført folkeskolens afgangsprøve i 2009, mens det tilsvarende tal for øvrige børn og unge var 98 pct.  Der er derfor  enighed om en målrettet indsats for at få flere udsatte børn og unge til at  gennemføre folkeskolens afgangsprøve i de kommende år. Det er derfor helt centralt, at kommunerne sætter fokus på bekymrende skolefravær. Kilde: http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=808

Tsk, tsk ... Faktisk hvorfor blev det endeligt tilladt med interne skoler? Og hvorfor først NU at der ses på forskellen af deres kvalitet?

Forældre får deres hyr for hvis de ønsker at hjemme undervise, forældre kan ikke få hjælp, hjælpemidler og slet ikke udredninger ... der skal da spares! Flokken er ret god til at udstøde det barn som ikke er som de andre, og gøre det ikke med vilje, men fordi ingen har overskud til andres problemer.

Alt imens voksede der en meget stor gruppe børn som  "fik behov for at gå på interne skoler". Det er mig en gåde, for se mange af dem gik på alm. Folkeskoler indtil deres anbringelser! Hvis et barn reagere så negativt på en anbringelse hvorfor i alverden anbringer vi? Det er da LOGIK at barnet skades. Er meningen med at være på en opholdssted ikke at barnet hurtigt kommer i trivsel ... men jeg hørt at loven ændres, sådan at de ikke kan gemme børn på tvivlsomme tilbud. Måske derfor det kvikke opholdssteder har gang i at finde fri og efterskoler?


Det er en bombe under samfundsøkonomien der blev sat i gang med refusionloven fra 2006! Se med denne lov, blev det lige akkurat billiger at anbringe end at forbygge i eget hjemme kommune ... denne lov åbnede for at udsatte børn kunne hjælpes, men sørme om der så ikke blev en eksplosivt vækst i havd udsat var for noget ... og at børn med diagnoser PLUDSELIGT skulle anbringes?

Det som er sørgeligt at se er dem som underviser andre i hvordan børnene skal takles, ja det er disse steder som har størst "problemer" med ikke indberettet magtanvendelser, hvor børnene slår det voksne, eller ejer selskaber som underviser i pædagogik. Jeg synes ikke problemet kan skjules længere - og dokumentation af evalueringer, strategier, tilsyn ... ja det er bare ord.

Vi skal tilbage til the basics: META ... et eller andet. Alle META + ORD som er relevant i undervisning, special undervsining er optaget og dækker ikke det jeg tænker. Men ideen er enkelt: Holddeling på en anden måde end vi gøre nu hvor der købles hjælp ret hurtigt på f. eks. læsehjælp, osv.

I hvert tilfælde lige indtil rovdriften blev for "vildt". Nu åbner kommuner i alt hastighed, mod massiv protester fra forældrene, mennesker som ved hvordan ustabilitet rammer deres børn ... nu tages specialklasser tilbage i skoleregien osv. og alt imens UVM mener børnene slet ikke skal være i specialklasser men disse skal inkluderes. Igen uden at personalet er klar - ligesom sidst, med refusionsloven.Det hele kan nok ikke bremses - men kommer til at koste, hvor børnene som ikek får hjælp til deres særlig behov betaler prisen imens der skrives dyr rapporter, og systemet i alle hast forandres. Det kvikke vil nok oprette "rådgivnings" firmaer - Kommunerne skal nok købe ydelserne. Nu er der ikke andre valg.

Støttekompagniet har i hvert tilfælde allerede set fidusen og www.skolerne.dk er allerede i gang. Men hvem ved om deres tiltag duer? Ligesom alt det andet der har været vil vi først se resultaterne om nogle år.

Som forældre har jeg et barn som har afprøvet alt for mange eksperimentale tilbud, fået håret i postkassen når jeg var så fræk at sige stop ... men ved I hvad? Mit barn var i en ganske almindig Friskole, med særlige mennesker som kendt deres fagområde hvor vi alle var glad. Hvordan er det at kommunen er så langsom at se de spilder tid og penge ... lyt dog til forældrene - vi ved faktisk lidt mere end I bildes ind fra såkaldte konsulenter som bruger det rette kommunale sprog!

lørdag den 14. juli 2012

At vælge den rette skoleFor jer forældre som lige starter ud, så er det tilbud som tilgodeser børn med særlige forudsætninger  meget begrænset. På www.GiftedChildren.dk er der lavet en liste af skoler/tilbud, og jeg genkender mange navne på den og anerkender skolernes ihærdige indsats. Men jeg vil alligevel advare mod plattenslager som "bruger" det rette ord, sætninger osv. for at have børnene som deres indtægtskilde ... og der er nogle stykker, fordelt over landet, hvor jeg udefra min egne og andres historier ikke ved hvilke gode råd jeg skal give "newbee" forældrer. Herudover er der små tilbud spred rundt omkring som ikke er på listen, så opgiv ikke for du har måske noget ret lokalt!

Husk: Enkelte individer skaber helheden ... selv om vi er i en samfund hvor ting hurtigt kan shoppes videre!

- der er ingen "garuntee" dit barn får differentiering, det er noget "du må håbe på" selv om skolen sælger dette i deres salgstale så er læren ikke en robot.
- pås på med tilbud som lover en masse, se lidt omkring virker det nu også som om det kan overkommes?
- undskyldninger er hellere ikke vejen frem, men et valgt arbejdskultur.
- det psykiske miljø er meget vigtigt blandt børn, lærer og forældrene uden et reelle samspil der ses det enkelte barn ikke
- overvej om en hård miljø (som skjules godt men kan spottes) er det værd
- overvej om en kedelig miljø (som nok altid er et problem, selv der hvor niveauet er i top) har nogle usete fordele
- det oplevelser dit barn har med sig forsvinder kun pga. nyhedsværdien i noget nyt, være klar over dette honeymoon fase og overvej om tilbudet er solgt på dette eller om der reelt er noget på sigt. Spørg endeligt hvad deres oplevelser er om et halv år osv.

Ikke mindst, men se om du kan finde frem til følgende, udenom salgssnakken:

Hvor ofte skiftes personale ud?
Google er IKKE din ven der da søgninger ikke viser det reelle hvor folk er mester i at skjule deres personale ændringer, men med lidt social detektiv arbejde kan du jo naivt spørge som del af "smalltalk", men en dygtig manipulator skjuler ting lige så godt! Folk lyver generelt ikke om hvor længe de har været på stedet

Hvor mange nye klassekammerater har klassen?
Børn overlever og der er skoler som har så stor en flow at de endda "praler" med det barn som har været længst på deres skole, det må være en tegn på en "oopser".
Se på klassen, også når læren ikke er tilstede og hvordan børnene taler når de ikke ved du er der, igen svært at gennemskue for utrænede forældrer hvad kan være et dagligdagstone eller en uheld eller skjult fordi børnene er advaret
Er alle inkluderet? Søger børnene hinanden? Er børnene overglad, perfekte, usynlige?

Slitage

Det bedste lærer behøver kun en stemme ... så det kan du ikke bruge til så meget. Men en træt klasse med sjove bunker eller en over ordentlige klasse er begge tegn på at ting ikke er som det bør være. Er der overenstemmelse mellem klassens/skolens rengørings eller arbejdsplaner og udseende? Det kan, hvis man er dygtig let afsløres om 2% af forældrene eller 98% forældrene bidrager.

Overvenlighed

Føles det som om du trakteres, frem for at du finder ud af skolen? LØB det er dig de vil imponere og barnet er sekundvaren.

Ord

Det er ikke "rocketscience" at forældre som vil deres HBB ung det godt eller desperate forældre som har oplevet lidt af hvert kan snydes med ord. Så "keep an open mind" og brug din netværk ... nogle skoler med en massiv elevflow bruger ofte det helt nye eller gamle garvede at netværke for at få børn. Det nye aner ikke de sælger en fuser og det gamle er desperate at de i det mindste har noget.

Værdier

Skolerne snakker forældre efter munden. Det er svært at gennemskue deres underliggende værdisæt - politisk, religious, moralsk ... se hvordan de behandler børn som ikke er som din, og overvej hvis det var dit barn om du kun acceptere dette eller om der er særbehandling f.eks siger læren kort fra, mens har god til til andre børn?

Mobberegler og planer er der for det voksnes samvittighed, jeg har endnu ikke set en skole praktisere andet end en overfladisk pudsning, og dog der er super mennesker som behandler børnene, forældrene og deres kolleger som de selv vil behandles: Respekt til dem, bare det kun smit!

Drop off skole

Er det en skole som overtager dit ansvar, eller forventer du tager et ansvar. Hvordan har du det med sådan noget - det er svært at vide.

Barnet

Er det dit behov, eller barnets som skolen skal dække? Søskende er ikke det samme, men to skoler kræver dobbelt kræfter.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.