tirsdag den 25. oktober 2011

TLJs notat tilsendt af HKM

Kære MOR.

Du beder om indsigt i TLJ journalnotat, notatet fremsendes hermed.

HKM

Den følgende er TLJs notat. Jeg vidste ikke hvorfor XXX blev sendt hjem som kan høres på optagelsen der er rentskrevet her. Men alt det vidste psykologen inden jeg blev orienteret?? Hvorfor sagt hun intet til mig? Og hvordan kan det være han slået en lærer ... når ingen vidste det til mødet jvf. båndoptagelsen ... føj.

Hun skrev den notat den 13. oktober samme dag som hændelsen skete ... meget MYSTISK! Det detalje opdagede jeg først den 8. marts 2012 ... med følelserne i klemme kan man ikke overskue alle detaljer.

Den notat fik jeg 12 dage efter selve hændelsen - da jeg nægtede at deltage i en DIALOG møde. Jeg gruer for tanken om at min børn ville været anbragt for observation udefra denne hændelses forløb på skolen hvis jeg i god tro gjor som Odense Kommune bedt mig om.

Her kan du læse en kopi af den båndoptagelse: Klik her
Her kan du læse en mail der blev skrevet 10 dage forinden: Klik her
Skolelederen skrev det da jeg advarede allerede i september mit barn kan ikke mere: Klik her
De var ikke opmærksomme på at jeg stadigvæk var i røret og overhørt samtalen. Jeg skrev et brev for at få en redegørelse: Klik her

mandag den 17. oktober 2011

Afdelingsleder som havde vores sag fra begyndelsen


HKM
17/10/11
Beskrivelse: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Beskrivelse: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif
Beskrivelse: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Kære Mor.

Tak for din mail.

Jeg er orienteret om dit opkald samt om at TLJ efterfølgende har kontaktet dig og givet en undskyldning.

Jeg vil have en udskrift at PPR psykolog TLJs journalnotat med til mødet tirsdag d. 25/10.Venlig hilsen

HKM
PPR Afd. leder 6-18 års afd.Kære HKM og TLJ,
 
Her er den omtalte mail fra skolen! Efter denne mail er vores kommentar til episoden. Jeg håber at I kan tage hensyn til at dansk ikke et min modersmål skulle jeg skrive på en uforståelig måde.
 
Efter den mail hvor skolen forklarer at de anvendt førergreb på XXX er jeg meget bekymret. Det var skolens sekretær som er socialrådgiover der vidersendt den til mig. Mailen var skrevet af LF. Derfor valgt jeg at kontakte TLJ og ønskede et opfølgende samtale med XXX. Det ønskede TLJ ikke at deltage i og henvist mig til HKM.
 
Jeg vil bede om en redegørelse for hvad der skete efter min telefonsamtale med TLJ. Hun lagt røret på da jeg insiterede at XXX havde flere oplysninger siden hun talt med ham.
 
Jeg overhørt hende og en anden kollega omtale mig som "kuldeskør" og i disse tilfælde skal vi handle. Jeg er rystede over at min bemærkninger om mit barns tarv skal tilgodeses blev misforstået af to medarbejder der omtalt det som at værende "nok". TLJ takkede hendes kollega for at være medlytter.
 
De var ikke opmærksomme på at jeg stadigvæk var i røret og overhørt samtalen. Jeg vil bemærke at jeg er hverken skør men er særdeles bekymret hvis en lærer skal tage FØRERGREB på et barn. Mig bekendt er føregreb ganske ulovligt at bruge i en skolesammenhæng. Jeg ønsker omgående en uddybning af dette og havd det er kommunnen mener de har nok til.
 
Jeg kan forstå at jeg er tildelt en ny socialrådgiver og at hun mener vores familieforhold skal undersøges forfra, det henvist jeg hende til min advokat til da jeg lige har fået den sag afsluttet i juni 2011 og ikke helt kan forstå sammenhælng i tingene.
 
Jeg ønsker hermed en udskrift af TLJ notater af mødet med skolen og samtalen mit barn i torsdags.
MOR

fredag den 14. oktober 2011

Mobning som går gjalt trods advarsler i månedsvis! Ny lærer tog nye metoder i brug


Magtanvendelser måtte bruges, forældrene accepterede dette ...

Denne er sendt til PPR psykolog HKM, PPR chef BM, læsepsykologen LLT og Socialrådgiver MH.
Psykologens notater findes her
Lærens notater samt hendes tilkendegivelse at vold var nødvendigt kan læses her
Xxx (10 årige dreng som var offer) kommentar til episoden den 13. oktober kan du læse

Xxx fortæller at Yyy   sad udenfor klassen. Xxx fortæller at
Yyy ofte bliver ked af det ud på gangen. Xxx fortæller at Zzz
har drillet ham så meget at han valgt at flytte sig fra hans plads og sætte sig på gulvet
ved tavlen for at kom væk fra Zzz. Xxx siger der er ikke ”arbejdsro” i klassen og
han savner da de var delt i små grupper rundt omkring som før sommerferien.

Xxx fortæller at Line åbner døren og lukker Yyy ind, men så ser Yyy hans nye
Matematik bog og starter han med at drille. Han siger at bogen er pisse nemt, alt muligt.
Xxx prøver at ignorer Yyy, men det lykkes ikke. Yyy blev sat udenfor igen.

Xxx fortæller at han så senere selv lukkede Yyy ind da han mener at Yyy
var ked af det at være udenfor – han græder ikke men han sidder med han hovedet i
hænderne og er rød i hans ansigt. Xxx kan ikke lide det når døren låses.

Xxx tager kridt fordi at han ikke vil udenfor da det er pålagt alle i klassen at deltage.
Det er sådan at hvis ”klassen” får streger så kommer ingen udenfor for at spille en hurtig
omgang stikbold. Xxx fortæller at han ønsker at slippe for det idet klassen har været
dum og at han er træt af dem. Det havde intet med Yyy at gøre, men at gøre med
at Xxx ikke gad lege fangeleg eller andet. Det fortrækker Xxx ellers og er glad
for i fællesksab under supervision da han så ikke drilles, eller ekskluderes men ikke i
torsdags.

Yyy vil derimod gerne ud og prøver derfor at tage kridtet fra Xxx og her ender de
i en slåskamp. Xxx siger de kan ikke slå hinanden men de river i hinanden. Yyy
havde fat i Xxx højre øre som også var rød og hævet om aften. Xxx kradsede og
nevede ham på ryggen. Xxx fortæller at Yyy forlader klassen, men han er meget
rasende på Yyy idet han rev hans øre.

Xxx fortæller at læren står bagved døren og holdt ham, imens Yyy skulle ud.
Xxx fortæller at han river sig løs og smækker døren og dermed skubber Yyy ud af
klassen med døren. Læren nået ikke at gribe fat i døren men fik fat i ham bagfra.

Xxx fortæller at han vil ud af døren og have fat i Yyy, men Læren holder ham
tilbage. Xxx fortæller at han slår ud efter hende men ikke hårdt. Xxx siger han
slået da hun holder ham væk fra at gå ud. Han plejer at få lov til at gå når han bliver
vred og det forhindrede Line. Xxx fortæller han slår igen, han vil ud men må ikke.

Det med førergrebet husker Xxx ikke så godt men han husker han havde ondt i hans
ærme og kun ikke slippe ud af hendes greb. Han bliver for ked af at vi skal tale mere om
det.

Xxx fortæller at han sat sig i medierummet med hans bøger. Han husker ikke
hvordan han fik bøgerne. Han fortæller han ikke lavede så meget mere da han var
ked af det og kun ikke tænke. Senere da det blev frikvarter blev han sendt på lærer
værelset.

Xxx fortæller at sektræren kom ind og bagtalt mig da jeg ikke havde hentet ham med
det samme ved at sige ”Det kan hun fandme ikke være bekendt” da hun senere kom
op på lærerværelset for at ligge nogle ting på plads og så at han stadigvæk sad der.
Jeg forstår ikke hvorfor Line skriver han var på kontoret når han kun var sammen med
SFO medarbejder. Xxx kom slet ikke på kontoret.

Som mor vurderer jeg at Xxx var ekstremt påvirket af situationen. Især når han
virker som om intet har sket så er han meget påvirket! Faktisk er det tegn på at han er
overvældet! Det er et kendt reaktionsmønster der ofte skaber problemer. Når Xxx
leger ”upåvirket” videre når han er overvældet så bliver de andre børn ofte sur på ham,
fordi de forventer at han skal være ked af det som skete inden. Xxx og hans lærer fra
før tog det alvorligt og sikrede tryghed omkring Xxx.

Jeg er uforstående overfor at situationen mellem Xxx og Zzz skal udvikle sig til
at Xxx flytter sig fra hans plads. Det skaber en meget urolig og utrygge situation for
Xxx. I heltaget forstår jeg ikke hvorfor Zzz blev flyttet så tæt på Xxx når det
er almen viden at de to tier hinanden. Siden denne flytning har det været uholdeligt for
Xxx at være på hans plads. Xxx har flere uger inden fortalt at det ikke er rart for
ham at sidde mellem to drenge som driller, slår og skriver grimme ting om ham.

Aldrig før har en lærer på skolen lagt Xxx i et eller form for ”greb”, ikke siden Xxx
var i en dårlig børnehave har han skullet holdes på den måde! Når Xxx bliver vred
plejer han at løbe væk og kommer så tilbage når han ikke er ked af eller sur mere.
Xxx afreagerer om aften eller senere med enten talestrøm om det som gjor ham ked
af det eller ved at nægte at sove alene.

Det har før været nødvendigt at stå mellem Xxx og Yyy for at forhindre at Xxx
skubber Yyy eller at Yyy slår Xxx. Xxx har kun en gang før slået et barn og
det blev beskrevet som om han dåskede og dette skete for halvanden år siden. Det har
jeg på skrift fra skolen/moren.

Lige inden sommerferie var der en episode hvor Xxx ifølge skolesekretæren med vilje
skubbet en pige, og pigen blev kørt på sygehus i ambulance et godt stykke tid efter det
var sket selv om hun ikke ville. Men flere vidner har beskrevet situationen anderledes
og pigen samt Xxx fortæller at det var et uheld. Vores daværende skoleleder Jorge
beskrev det som voldelig, farlig osv men han havde ikke set det ske og hørte om det
fra sekræteren. Jeg har fået alt på skrift fra 2 andre børn og moren af det andet barn som var
involveret. Det var den første gang at jeg var i tvivl om en hændelse var som jeg fik den
beskrevet.

noteret af moren den 15. oktober 2011

Nødvendigt at "passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen”

Email fra skolen den 14. oktober 2011 hvor læren skriver hendes valg af at bruge førergreb, desværre undersøger Kommunen kun sager som avisen skriver om. Aldrig nogensinde ahr det været nødvendigt at bruge greb, vi har endda dokumenteret via psykologen at barnet ikke profitere af fastholdelser! Inden episoden har barnet fortalt at skolen er dårligt osv. og barnet har ikke villet gå i skole trods 1½ års skolegang uden fravær.

Ergo vores sag eksister ikke jvf. Brian Dybro og Poul Anthoniussen trods emails til dem om sagen. Herudover har flere personer in Børn og Unge Udvalget får besked om sagen - en sag som ikke eksister trods en grundig udredning via Børneafsnittet. PPR var lige således ligeglad, og den pædagogisk leder ahvde selv givet afslag jvf. støttetimer og skoleskift inden ufaglærte kom til. Vores tidligere lærer havde selv underrettet Kommunen om at det nye lærer ikke har den erfaringsgrundlag som gav barnet et god skolegang - sagen er og var kompleks. Samarbejdet med moren fungerede 100%, således at en mange årige børnesag var lukket få måneder forinden - alle ventede på støttetimerne som var ansøgt om og hjælp var lovet men udelev.

Hertil vidste Børn og Unge Udvalget at sagen eksisterede og at barnet ingen hjælp fik - andet end skulle acceptere forholdene - eller fjernes fra hjemmet som skete præcis et år senere, uvarslet den 23. oktober jvf. tvangsudredning da vores ansøgnignen om hjælp blev ignoreret med påstande om vi ikke "samarbejdet".

Lærer med 10 års lærer erfaring hvaf 5 år var på Døgninstitution Herkules skrev: “Derfor vurderer jeg at det er nødvendigt at passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen.” da hun regnede med at man måtte Magtanvende i en ganske alm. Friskole på samme måde som på en døgninstitution. Det fik hun indført i klassens pædagogik ved enighed fra flere forældre.

Kommunen mener det er skolen som selv skal sikre børnene - ingen undersøgelse jvf. gældende lov er i værksat - til trods for at Kommunes egne Tilsyn beskrev mangler jvf. specialbørnene - disse børn skulle tilbage på skolen unden yderlig hjælp, vi fik nemlig "mundelig" afslag på støtte, og belv ikke besvaret siden vi ankom i maj 2010 jvf. vores særlig handleplan samt støttetimer behov og skolens udtalelser. Kommunen opdagede ingen behov jvf. deres børnefaglig undersøgelse afsluttet juni 2011.

Politiet mente der er intet at undersøge. Trods lærens skriftelige indrømmelse INGEN gav mig det korrekte vejlednign jvf. klage muligheder. Disse fandt jeg ud af 1½ år senere efter barnet igen blev udsat for ulovlig magtanvendelser, sågar af personale som det nye tilsyn beskrev ikke havde det fornøden kompetencer, mennesker som kommunen alligevel valgte til opgaven. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/et-enigt-social-nvnt-fandt.html

UVMs skærpet tilsyn fik at vide at Barnet var rejst fra skolen - men skolen modtog penge i 11 måneder efter episoden og skrev gentagende gange til Kommunen om at barnet er ulovligt fraværende og de ikke vidste hvorfor! Hvorfor oplyses andet til UVM? Eller hvorfor undersøgt UVMs Tilsyn ikke dette barns behov i tide?

Ja, jeg samarbejdet jo ikke siges der - og jvf. en Byrådsmedlem udvist jeg dermed ikke fornøden respekt ... og den ny børne- og kulturdirektør mente jeg nu skulle "bevise min værd", senest i 2013. Gad vide om der kommer flere sager frem eller om der er flere børn tvangsflyttet efter "uenigheder i pædagogisk valg" og hvor mange fyringer der bliver - værst er børnene det går ud over som tvangsflyttes på den ene eller den anden måde  http://www.tv2fyn.dk/article/430090:Odense-fyrer-to-topchefer og http://www.folkeskolen.dk/509274/bemaerkelsesvaerdig-opsigelse-og-nyansaettelse

Barnets version ligger: click her
Moren skriver inden version ligger: click her
Kommunens valg ligger click  her
Båndoptagelsen ligger her  
Mobning igen: Ingen så noget click her
Gammel lærer fra året før sagt 10 dage forinden click her

BARNET hjemmeundervises nu på 7. måned da kommunen vil påtving en dialog dvs. familien skulle acceptere skolevold hvor skolelederen vendt sagen mod offret for at skjule at situationen var pga. kaos på skolen. Kommunen træder til nu med at undersøge familien for svigt men ikke sig selv eller skolen. Skolen er under skærpet tilsyn ... familien er nu alene og nogle af skolens forældre, som ikke tror på at det er sket eller for at beskytte skolen sender anonyme underretninger til Kommunen.

OPDATERING: Landsretssag 30. august 2013 - den del af sagen her er overset af Kommunen, Ankestyrelsen og diverse udredninger. Barnets udredning vist ordblindhed og behov for læseklasse efterfulgt af normal skole, samt anbringelse i "empatiske omgivelser". Barnet bør nu på tredjie ny adresse siden en akut anbringelse for behandling, går i en Internskole og ser ingen jævnaldrende, nu siden 23 oktober dvs. i 11 måneder. Skolen sender aldrig børn tilbage til Folkeskolen trods alle sættes derinde med formålet at det er en midlertidig foranstaltning. Børnene kommer alle videre på dyr særlige oprettet forløb. Værst er Kommunens udredning var præget af Ulovlige Magtanvendelser som Social Nævnet bedt Kommunen om at undersøge. Kommunen arkiveret sagen.

Den ny og seneste Opholdssted har deres egne metoder: Ingen information om barnet så længe moren ikke "samarbejder" og barnet fortælles han skal bo hos dem fordi hans mor ikke samarbejder - i mellemtid er han anbragt blandt børn med anbringelsesdom, flere år ældre end ham totalt afskåret fra alt hans tidliger netværk, familie, venner og fritidsaktiviteter. Han kom hellere ikke i skolen før lige inden sommerferie hvor en læsepædagog evalueret ham til at ikke være ordblind og gav det samme handleplan som han fik i 2010 - han læser jo uden at kan genkende bogstaver! Han skriver som han gjor i 2011, 2008 ... men ingen kø på isen, det overså alle. Den udredning er så mangelfuld at jeg gruer for børn som fremover skal Inkluderes og lærer som skal løse disse opgaver. Opholdsstedet anbefalede skolen - der går alle deres børn. Lovændringer ændrer ikke Kommunalt praksis.

En anden skole i Odense: Bækholmskolen har brug for hjælp Antallet af magtanvendelser på Bækholmskolen er faldet. Men skolen skal have hjælp. Ikke alle børn blev undersøgt da Kommunen omplaceret nogle!
http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2013/05/16/080328.htm
http://www.fyens.dk/article/2390209:Odense--Skole-ansatte-brugte-unoedvendig-magt


Den 14. okt. 2011 14.36 skrev skolesekretæren :

Episode den 14/10 - 2011, hvor Xxx bliver hjemsendt.

Yyy, sidder udenfor klassen og arbejder og Xxx som ikke vil sidde på sin egen plads
fordi han er uvenner med rrr (drengen som mobber grov pga. selv været mobbet), som sidder i nærheden sidder på gulvet ved tavlen. Yyy
G kigger ind i klassen og kommer med en drillende kommentar om Xxx nye matematikbog.

Jeg fortæller Yyy at jeg ikke vil høre den slags og sender ham udenfor klassen, for at
arbejde videre, mens jeg lukker døren. Yyy stikken næsen ind igen for at komme med en
kommentar mere og jeg lukker døren og drejer låsen, for at slippe for den uro det giver. Xxx
virker som om han synes Yyys kommentarer er sjove, smutter over og åbner døren, da jeg
vender mig for at hjælpe en anden elev.

Yyy smutter derfor ind igen. Da tager Xxx et kridt, fordi han vil sætte en streg på tavlen
og derved "straffe" Yyy og klassen ved at markere at de har larmet så de derved får et minut
mindre udenfor i sidste time. Yyy vil forhindre Xxx i det og forsøger at tage kridtet fra
ham, hvorefter de lynhurtigt ender i slåskamp på gulvet. Da jeg når dem, ser det ud til at de har
hinanden låst fast og ingen vil slippe for ikke at give den anden chancen for at slå. De slipper
ikke da jeg siger de skal og jeg tager derfor fat i Yyys arm og får trukket ham fri af Xxx.
For at stoppe situationen giver jeg Yyy besked på at forlade klassen øjeblikkeligt, hvilket han
gør.

Da han når døren er Xxx kommet på benene og løber rasende efter Yyy. Han rammer
døren samtidig med at Yyy er på vej ud og jeg må fysisk holde Xxx tilbage, men han
får alligevel smækket døren og Yyy og mine fingre undgår med nød og næppe at komme i
klemme. Xxx vil nu ud af døren og have fat i Yyy, men jeg stiller mig i vejen og forsøger
at berolige ham. På dette tidspunkt har jeg ikke fat i ham. Da Xxx ikke kan komme forbi
mig slår han mig. Jeg fortæller ham roligt men bestemt at han ikke må slå og at han skal tage
roligt. Xxx er for ophidset og vælger at slå igen. Derfor vurderer jeg at det er nødvendigt at
passificere ham i et førergreb og føre ham ud af klassen. Udenfor klassen slipper jeg ham og
giver ham besked på at gå på kontoret, hvilket han vælger ikke at gøre.

Det er min vurdering at Xxx slog i frustration og ikke fordi han var vred på mig. Den
opfattelse underbygges af at han efter at have kølet ned indfinder sig til næste time som om
intet var hændt. Efter aftale med kontoret beder jeg her Xxx gå til kontoret så han kan blive
hentet, hvilket han gør stille og roligt.

Mvh Lærer med 10 års lærer erfaring, det sidste 5 år var på Døgninstitution Herkules som blev lukket og meldt til politiet for vold og tortur mod børn af IRC

torsdag den 13. oktober 2011

Kommunens Psykolog og Moren henter XXX

Jeg sendt dette til samrådet i 2012 http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/03/brn-altsa-far-bla-mrker-i-skole.html i håb om vi kun få emnet på dagsorden at der sker ting med børn i skoler og at skoler samt andre institutioner bør være omgående underlagt det samme regler som forældrer. Der er ikke noget som er LOVLIGE magtanvendelser i min verden. Disse opstår kun pga. svigt og uvidenhed.

Samtalen med Kommunalt Ledende Psykolog TLJ, SFO medarbejder ANO da jeg hentede XXX den dag hvor han blev sendt hjem. Mit barn har været passet at ANO i 1½ år. ANO2 som nævnes er hans ny “støttelærer” men som også kendt mit barn som har senere tilkendegivet at mit barn blev grov mobbet. 

Samtalen fandt sted i forbindelse med at XXX blev hentet af mig efter en episode i timerne hvor han blev sendt hjem. Jeg var trygge ved skolen, da vi havde været der i 1½ år og mit barn kom i trivsel, men efter personale skift blev jeg "utrygge igen". Derfor bedt jeg om hjælp fra kommunen så de kunne dokumentere forholdene - jeg kun se mit barn ikke trivedes. Men at jeg pludseligt kom på anklagebænken havde jeg ikke regnet med.
 

Dagen efter denne hændelse fik jeg en email hvor det viser sig at klasselæren havde taget førergreb på XXX for at løse en konflikt. Noget som ikke kom frem denne dag og noget som han slet ikke fortalt hun gjor, før flere dage senere - han var ikke i stand til at snakke om situationen. Jeg handlede OMGÅENDE og tog ham ud af den skole. Kommunen ville have jeg skulle i DIALOG med skolen, klart når de samarbejdet så godt med skolen som jeg finder frem til.

Psykologens "gengivelse af denne samtale kan læses her" rystede mig i den grad da det slet ikke beskriver den samtale jeg deltog i!
Det beskriver i den grad ikke den samtale som jeg optog på bånd, nederst i denne indlæg.  

Herudover var jeg så uheldig at overhøre hendes mening om sagen 3 dage senere, inden jeg så "denne notat" 3-4 uger senere. Min det FAKTUELLE mail som jeg skrev til hendes leder kan læses her: Klik her

Denne mail gjor at psykologen ringer og undskylder, da hun blev klar over at jeg havde fanget hende på bånd og siger hun blev grebet af sitationen! Grebet? Så grebet at hun laver en notat der støtter skolens version? Et NOTAT som kunne anbringe mit barn? Et notat som skulle SKJULE at mit barn belv udsat for VOLD?
Men følelserne efter at havde overhørt en psykolog omtale mig så grimt og undskylder med at hun blev grebet af situationen er ubeskriveligt! Tanken om at hendes VURDERINGER kan anbringe min børn er ikke til at beskrive.

Godt jeg optog vores samtaler og kan modbevise hendes "notat". At jeg først den 8. marts opdager at psykologen skrev oplysninger som jeg ikke havde fået og som hun hellere ej burde havde haft den 13. oktober er træls, men med følelser i klemme kunne jeg ikke så meget.

Kommunens håndtering af sagen er strandet her: Klik her og jeg skal rette henvendelse til børn- og unge socialrådgiver MAH, som varetager koordineringen af xxx og ppp sag mellem Børn- og Unge forvaltningens afdelinger jvf. rådmandssvar af 12.januar 2012. Sagen er den dag udokumenteret og holdningen er at jeg hverken kan eller vil samarbejde ... skolen, kommunen begår ikke fejl. 

Barnet hjemmeundervises ... og jeg ved i dag at kommunen "forfalsker notater". Om det er bevidst eller ubevidst men det er ikke i orden at et barn ikke høres og voksne kan sammen lukke sagens faktuelle omstændigheder. Klage muligheder har jeg ingen af da der ikke er afgørelser og når jeg endeligt klager så er ventetid 1 år eller mere ... er det i orden?

Når folketinget i disse dage spørges: Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at der er kvalitet, og at der ikke sker overgreb på børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.


Så kan jeg dokumentere hvordan jeg gentagende gange ikke blev hørt i en situation hvor kommunen betaler en skole ... hvordan er det lige vi behandler sårbare børn? Hvordan behandles forældrene af kommunerne? Hvordan stopper vi den galskab ... klagesystemet er utilgængeligt uden afgørelser og kommunerne ved hvordan sager skjules. Jeg beskytter mit barn - men vurderes til at være i fare for hans udvikling. Blå mærker i skolen er ikke noget som er "farlige" er ikke en holdning jeg deler.

Nå men her kan den aktuelle og faktuelle samtale læses:


TLJ: Jeg kan fornemme at I er faldet lidt ned og der er mange ting der skal arbejdes videre
med. Det var i hvert fald vigtig nok for mig at få en fornemmelse af det. Jeg kan godt høre der
er mange ting der er brug for at blive løst op for og blive snakket om og sådan nogle ting.
ANO: Jeg har ingen konflikt med XXX. Det der er sket i dag………
TLJ: Det har jeg enlig også hørt at du ikke har. Det er en af de ting jeg rigtig gerne vil
snakke med dig om fordi så var der sådan en forventning om en vis forståelse og ikke en
masse gamle konflikter som var…..
ANO: Nej nej, de konflikter vi har haft som jeg har sagt til XXX, hvis det er sket og der er
gået en time, så har jeg glemt det, så tager vi den fra skrot.
MOR: Og det er ANO rigtig rigtig god til.
XXX: Og det sidste er så at der ikke er så meget ballade.
TLJ: Åh ja, det er altid det gode når det går den vej, ikke også?
XXX: Ja.
ANO: Så jeg har nok, og nu skal jeg ikke sige for meget, men en af de få som ikke har
konflikt med XXX.
MOR: Jeg tror lige i øjeblikket er du den eneste….., Nikolaj har heller ikke konflikt som jeg har
forstået det. Men Nikolaj bliver så kaldt ind til konflikterne.
ANO: Ja.
MOR: Hvis jeg får forstået.. Det er jo det jeg forstår ud fra mine emails.
XXX: Det er også sådan mor.
TLJ: Det er også sådan. Så det der er sket er at nu tager du hjem fordi der er sket noget som
er så voldsomt at vi har besluttet at så må ….så skal du hentes.
ANO: Det får I en mail om i løbet af dagen.
MOR: Det kan ANO jo ikke gøre…
TLJ: Nej, nej
ANO: Jeg var ude og da jeg kom tilbage fik jeg bare at vide hvad der er sket og så tog jeg
den derfra.
TLJ: Historikken ja.
MOR: Hvor var XXX da du… var han ned i første etage så?

ANO: Det ved jeg ikke. Som sagt jeg var ude af huset, så jeg var slet ikke i huset da det
skete.
MOR: Ja, men det var dig der ringede til mig det var derfor. Jamen du….
ANO: Lige da jeg kom inde, da fik jeg lov til at ringe.
MOR: Ok, så du fik lov og ringe til mig.
ANO: Nok fordi jeg også kan snakke lidt med dig.
MOR: Det er nok også fordi vi også er på talefod. Fordi vi har haft…..
ANO: Det er nok derfor.
MOR: Se, ANO….
TLJ: Og så kan man jo bedre høre hvad der bliver sagt.
MOR: Ja og jeg har det bare sådan at……ANO har jo haft XXX til hans specialundervisning….
ANO: Ikke decideret specialundervisning.
MOR: Nej nej, men hjælpe XXX der hvor han havde svært med at læse, indtil vi fandt ud af
præcis hvad der skulle gøres. Og det billede ANO tegnede, og det jeg selv har set i bøgerne,
de er forsvundet stadigvæk, og det billede der bliver tegnet nu er to forskellige børn.
ANO: Det er fordi jeg kan ……til ham. Og hvis jeg fortæller ham at han skal lave 10 sider på
en time, så laver han 10 sider på en time.
TLJ: Så du har også en ret god erfaring med hvad der virker?
ANO: Jeg har mine egne metoder.
MOR: ANO han har gjort noget som jeg ikke troede var muligt, han har taget en gruppe
højt begavede børn, der ikke kan lide fodbold og nu spiller de fodbold. Og der kun et par der
brokker sig stadigvæk. Er det ikke rigtigt?
ANO: Det er også rigtigt.
MOR: Det er sådan nogle ting. Vi arbejder alle sammen forskelligt med ting. Men jeg tænkte
lidt på….fordi også med hans dansk, fordi for mig er det vigtigt at det kommer videre. Hvad
det er der virker, hvad det er der ikke virker. Og så har ANO også været i SFO-tiden konfliktet
med XXX….
ANO: Den er næsten ikke eksisterende. Når hans lydniveau kommer for højt oppe, så plejer
jeg at sige det måske to gange og en sjælden gang tredje gang. Så plejer han at holde sig …..
resten af dagen. Og meget sjælden han har konflikter når jeg er i SFO. Men det er ikke fordi
jeg er over ham konstant.
MOR: ANO han behøver ikke at være i rummet fordi børnene opfører sig bare.
ANO: Jeg er primært herinde og dernede. Men hvad der virker på ham det kan jeg ikke lige
fortælle.
TLJ: Nej fordi man kan jo som regel ikke overtage andres metoder sådan lige direkte.


ANO: Nej det kan man ikke.
TLJ: Men jeg tænker jo at man godt kan blive inspireret af det.
ANO: Men nogen har prøvet at praktisere det her i SFO-tiden, men det virker ikke.
TLJ: Men i hvert fald så kunne jeg godt forestille mig der vil være et ønske om at finde nogle
af de gode erfaringer med videre.
MOR: Det er nemlig derfor. Fordi jeg syntes at alt PPR får at vide er negativt over hele linjen.
Og det ved vi jo også at det jo ikke var sådan før sommerferien.
ANO: Ehhh…pas. Det skal jeg ikke kunne sige.
MOR: Før sommerferien der var du jo også i timerne med XXX, var du ikke det?
ANO: Der var jeg mere involveret i ham, det er jeg ikke……… Ikke i de timer jeg var med, der
var ingen konflikter. Det var også der hvor han laver meget, når jeg fortæller ham hvad han
skulle lave, i timerne.
MOR: Han skulle have at vide hvad han skulle lave, for at kunne lave det.
ANO: Ja ja. Så vi laver alt til en aftale, når timen startede, det der det skal du lave i løbet
af timen. Og hvis du ikke når det, så bliver du sammen med mig resten af dagen. Eller….. så
hænger du på mig. Så må du være herinde eller….
XXX: Og lave resten af det. Men jeg er nu ikke så langsom som Valdemar altså er.
ANO: Du har lært noget og Valdemar er også blevet ret god til……
MOR: Valdemar er også på vej.
ANO: Han er blevet bedre til det. Ligesom du også var på vej frem, men ANO2 du ser……..lave
noget hos hende, det kan jeg godt forstå.
MOR: Ej!
XXX: Hun er også irriterende. Det må man sige. Hun kan være irriterende.
MOR: Hvad sagde ANO2 om mor i går?
XXX: Hun har ikke rigtig sagt noget….jo hun har sagt en ting om dig, men jeg kan ikke lige
huske om det var i går.
MOR: Nå det er skidt med det.
XXX: Hun sagde at du bilder mig ind at jeg kan læse.
ANO: Du kan læse XXX. Det kan du. Jeg snakkede lige med XXX her mens vi ventede på
dig om du kan sende ham herinde på torsdag fordi……
MOR: Fordi I skal i biografen, han har givet besked. Det er sjovt det er hukommelsen der
er……
XXX: Jeg kunne bare ikke huske om det var onsdag eller torsdag.


ANO: Det er torsdag.
XXX: Du havde også lidt problemer med det.
ANO: Ja jeg vidste ikke…jeg kunne ikke huske det, selvom jeg bestilte billetterne i går om det
var på torsdag eller onsdag.
MOR: Skal vi have pengene med?
ANO: 100 kr. så der er nok til…..
MOR: Så kan han også få lidt lækkert.
ANO: Så tager vi af sted XXX.
MOR: Men du tager dem i morgen med den der atletikdag, ikke også?
ANO: Ja vi har skolenes motionsdag. Eller vi går ned og løber…
XXX: Jeg håber vi får lov at synge ’Bøf Kanin’.
ANO: Ligesom sidste år.
TLJ: Synge om bøf kanin?
XXX: Ja det var det Kim lavede hver gang. Kim bøf kanin.
TLJ: Jeg har ikke hørt om andre …. Bøf kanin i hvert fald.
MOR: Men det var sådan set det. Fordi at vi kan jo ikke…..
TLJ: Ja det tænker jeg også. Vi kan ikke gøre så meget mere lige nu.
MOR: Det var mere, hvor var han henne, da du oplever og hvor er vi på vej henne. Det var
lidt vigtigt for mig at få det også med nu.
ANO: Men som sagt, når jeg har XXX til timerne eller til SFO, så var det sjældent der var
konflikter. Eller sjældent han er umuligt. Og sidste gang jeg var inde hos jer, det var for 14
dage siden da var du også, der arbejdede du rigtig godt.
(Døren åbnes)
ANO: Hvad er der?
MOR: Vi er lige herinde og snakker.
Barn: Jamen der er et skænderi nede i SFO’en.
ANO: Jeg kommer lige om lidt. Sige til ZZZ at jeg er på vej.
TLJ: Jeg tror, jeg tænker det der sker det er at når vi nu går herfra, så ville det ikke være


mig fra PPR du skal snakke med. Det skal være nogle af dem som kender jer og som i øvrigt,
som du selv har sagt, har lidt mere forstand på det her område end jeg har.
MOR: Ja. Der var noget vigtigt jeg ville have sagt eller have spurgt om. Det der med
konflikter, når XXX bliver vred, hvordan reagerer han, i SFO’en eller når du har ham?
ANO: Jeg prøver at give ham nogle…
MOR: Jamen hvordan reagerer XXX?
(Døren åbnes)
Barn: ZZZ niver eller kradser VVV.
ANO: Jamen sig til ham jeg kommer ned om lidt. Jeg skal lige snakke med…de voksne her.
(Døren lukkes)
ANO: Jamen XXX han, når det først går galt så bliver han kropsurolig, så begynder han at
slå fra sig. Det er hans problem. Og jeg har prøvet at forklare ham at grunden til at det driller
ham at det er fordi han vil drilles. Fordi hvis alle prallede af på dig så vil de jo ikke drille dig,
XXX.
XXX: Jamen det er bare svært.
ANO: Det er svært, og det er også noget du skal lære og jeg har også sagt til dig, når du ikke
kan styre dig længere at du skal flytte det der træsten, som du har i lommen, som ikke er der,
op i hovedet. Kan du huske det?
XXX: Ja.
TLJ: Virker det?
ANO: Jeg tror ikke på han har prøvet den.
XXX: Nej for jeg glemmer det for det meste.
(Alle griner)
ANO: Han når ikke engang til træstenen.
MOR: Det kan være han skal have en sløjfe om håndleddet.
XXX: En sløjfe om fingeren.
TLJ: Jeg kender så til den der rigtige mange børn der hurtig bliver vred. Og jeg ved at de alle
sammen kæmpet for at lære nogle måder at tøjle det på og gør noget andet. Og jeg ved også
at nogle af dem der har kæmpet længe, de lærer det faktisk på et tidspunkt. De bliver bedre til
det.
MOR: Men hvor ofte slår han ud efter nogen? Hvor ofte har du set det?
ANO: Jeg har ikke set det selv.
MOR: Du har ikke set det selv?

ANO: Nej.
MOR: Så han har ikke slået ud efter nogen?
ANO: Som sagt, det er sjældent han gør det når jeg er der.
MOR: Nej nej, men det er også derfor jeg spørger, fordi jeg tror sidste gang jeg har hørt om
noget, det var daske efter VVV.
ANO: Ja, men jeg så det heller ikke selv.
MOR: Men det er det eneste jeg har haft….og så er det lige pludselig i dag. Og så er han jo
blevet slået af nogle børn.
ANO: Det ved jeg heller ikke noget om.
MOR: Det sker heller ikke når ANO er der. Det er så også det, der er lidt…ja. Men jeg skal
ikke spilde mere tid nu.
ANO: ZZZ er faldet til ro, han ved godt jeg er på vej.
MOR: Det er det der tryghed, og man ved hvad man kan forvente af den voksen og man ved
hvordan den voksne reagerer og det er den samme måde hver gang.
XXX: Hvorfor mon ZZZ flipper ud på VVV?
MOR: Det er ikke dit problem.
TLJ: Men tak for din tid ANO.
ANO: Jeg har sagt til MOR at hvis de vil have noget PPR halløjsa, så kan du snakke med mig.
Jeg ved ikke om du har fået nok. Jeg kan ikke sige mere.
TLJ: Det har været fint.
MOR: ANO du har jo heller ikke mere at sige end bare det.
ANO: Nej nej fordi jeg har jo ikke været med, hverken i dag eller i de andre konflikter.
MOR: Jamen det er så det det er. Så tager vi det med dem der har været med.
Mødet sluttes, børn kommer ind og ANO skal løse et konflikt i SFO. TLJ, MOR og XXX
forlader lokalet og snakker lidt på vej ud på gaden. MOR og XXX skal have en hurtig kop
kakao.

tirsdag den 11. oktober 2011

Linial ... to dage inden der blev taget førergreb på mit barn

Kære Skoleleder

Jeg vil gerne have at du adskille problemerne i frikvarterene og timerne fra dem i SFO. Det er min indtryk at xxx ikke har det stor konflikter i SFO og når der er noget er det som regel efter en ekstrem dag i skolen. Dette forudsætter så igen at SFOIen vartages af personale der kender børnene hvor xxx trygt kan bede om hjælp ved konflikter.

Jeg er ked af at høre at yyy har sparket Marius så hårdt at der er kommet en dybt blåt mærke på hans arm. Hvorfor fik jeg ikke besked om dette? xxx fortæller at du har været inblandet og vidste at yyy sparkede xxx. Måske er du ikke klar over hvor hårdt det gik til. Den blå mærk er ret dybbt og 2 cm stor. Jeg vedhæfter et billede at xxx arm som jeg tog da han sov.

xxx fandt hans meget uknæklige lineal ved yyy helt bøjet. Vi ved ikke hvem gjor det. Et billede af hans lineal vedhæftes.
Det er en meget stærk aluminium skære lineal som faktisk er ubøjeligt da jeg har følt han skal have en god lineal der holder denne gang.
Jeg vil nu skrifteligt understrege at jeg har flere gange sagt jeg ikke ønsker at tale med dig på kontoret igen. Det skyldes at efter en fortrolig samtale så faldt der en underretning som endnu ikke er gennemgået med mig trods min ønske om at min bisidder sss deltager.
Mor


Hej Mor

Det er helt sikkert at der ofte i SFO frikvarterer eller lige inden og efter timerne eller når de arbejder selv i grupper forskellige steder opstår absolut uhensigtsmæssige episoder og jeg har observeret og haft rrr til adskillige samtale jeg tror også du har ret i at det ikke altid heller ikke xxx bliver fortalt alle ting til mig /kontoret. Jeg forsøger naturligvis også blot når jeg møder xxx på gangene eller lign forsøger jeg at få et indtryk af om han har det godt – men 1000 tak for denne mail og send endelig alt hvad du ellers får – ligesom jeg nok skal tale med vikaren om den film de havde set med ham som flere andre også har givet udtryk for var for uhyggelig – Tak for mailen – du er altid velkommen til at få en tid og vi kan tale sammen om dette – det er jeg meget åben overfor

Mvh
Skoleleder
 
 
Kære Skoleleder
Episode i går

I går kom jeg i skolen hvor og gik ind i klassen børnene ikke så mig da de havde frikvarter og læren ikke var til stede, han var optaget med andre opgaver. Jeg skulle aflevere xxx madpakke da vi aftalt at han vil have en salad til afveksling, samtisdig skulle jeg hente min PC som han havde lånt med inden de skulle til idrætstimen.

Der sad rrr, lige hvor xxx kunne høre det, og sagt "han har lyst til at sparke xxx's PC sådan at xxx får fingerne i klemme". Jeg havde næsten ikke genkendt rrr da han ikke havde hans briller på, idet jeg er let ansigtsblind. xxx kun høre det, men var heldigvis optaget i PC spillet sammen de andre drenge, så han lagt ikke mærke til det der forgik! Næsten alle drenge var samlet på sofaet imens de kiggede og snakekde om et spil på PCen (Minecraft). rrr var godt klar over jeg havde hørt det han sagte, og jeg kun se at han tydeligvis vidste at det var forkert. Jeg valgt at sige det til PS, men det er svært når PS ikke også har set det. Senere kom rrr og sluttede fred med xxx ... men som xxx siger der er grænser og han holder ikke hans ord! Det taler jeg med xxx om nu hvor jeg har noget konkret jeg kan forholde mig til.

Men jeg må sige at jeg er ked af det på xxx vegne for det er tydligt at han virkeligt arbejder på at gøre det godt! Mobning plus det faglige er en trist kombination. xxx klarer masken men så helere ikke. Jeg forstår ikke at det her skal fortsætte så lang tid og så voldsomt. Det er tydeligt at rrr mobber fordi han selv har været offret og at han skal aflære det adfærd. Men når det er sagt så er der også xxx' behov som jeg ønsker vi tager hensyn til.

Historiken

Hver dag fortæller xxx at rrr stadigvæk driller. F. eks. laver han stadigvæk sedler hvor han skriver at xxx er dum, siger grimme ting om xxx i timerne når læren ikke er opmærksomme, løber efter xxx. Han holder faktisk ikke op indtil xxx afreagere og rrr  involvere oveni f.eks. Lucas i drillerieet, som jeg tidligere har skrevet om, i nye episoder. For at gøre denne mail kort har jeg ikke beskrevet alt konkret især da jeg kan se det er det samme ting som nu har forgået siden skolestart. Jeg har en meget længere notat om hvad vi har set, hørt og blevet påvirket af osv.

Skolehjemsamtale drøftede vi LFs observationer. Og aftalt med xxx hvad han skal gøre. Vi kom så meget ind på løsninger til det faglige.

Senere fik jeg KKKs beskrivelse sendt som chokerede mig en del da det ikke var i nærheden af hvad der blev drøftet med PS og LF. KKKs beskrivelse var blevet væk til samtalen. Det har jeg ikke haft mulighed for at snak om endnu. Det er tydeligt der er problemer og det føles som om xxx ses som to vidt frskellige personer.

Din observationer var også klart og tydligt at der ikek ses det stor problemer når du havde klassen.

BS beskriver at xxx virker træt og uoplagt, men nu afveksler hun dansk så det virker som om han trives med dette tiltag.

Latin har jeg ikke drøftet endnu da det er svært at komme igang. Vi manglede sider, og ved ikke havd læren forventer der skal gøres da vi intet besked har fået om det og jeg har ikke haft tid til at kontakte MP.

JJJ kom uheldigvis til at vælge en meget voldsom film (børnehjemmet!) i en af hans vikar timer som efterlod stor indtryk på xxx. xxx havde ekstrem behov for at tale om filmen og faldt efter 3 timer udmattet i sovn. Filmen var en gyser og til aldersgruppe 11 - det var xxx ikke helt klar til. Nogle andre bærn havde set den før og syntes ikke den var for slemt. xxx fik mulighed for at fravælge filmen men det er han nu ikke helt i stadn til må jeg konstatere.

Legeaftale med rrr

xxx og rrr har haft en god legeaftale og jeg fik sådanne dejlige og positive sms'er fra hans mor så jeg forstår ikke hvad der skete at hun er så tydligvis "rørt" da jeg mødt hende den anden dag. Det er som at tale med et andet person! Jeg har ikke andet end det positive sms'er fra hende efter xxx har været på en legeaftale.

Min tanker var faktisk at invitere rrr, men nu tør jeg ikke for jeg oplever at hans mor løb fra forældremøde og da jeg mødt hende udenfor skolen var hun afvisende og sag thun har ikke overskud ... hvorfor hun pludseligt har det sådan ved jeg ikke, men jeg tror det er pga. at hun har været til samtale omkring rrr og xxx!

Jeg tror at xxx og rrr faktisk kan få det bedre hvis de finder fælles emner sammen .. men det skal være igennem voksne nu hvor de begge er såret af hinandens handlinger. Jeg har bare ikke nogle løsning her og nu og lige nu trænger drengene til fred fra hinanden.

Skoledagen og hjemme om aften

I går aftes var xxx helt "kullert". I går grædt han IGEN (som flere gange denne uge) og vil ikke i skole. Sådan har jeg ikke oplevet ham siden dengang han var på Hold 1 og det er over et år siden. Nu sker det ofte.
Sidste mandag var han en rolig dreng som virkeligt nydt at være i byen og spise ud sammen med mig og andre børn osv. hvor vi ofte spiser til fællesspisning. De andre bemærkede straks at xxx igen havde en dårlig dag.

1. Han forklarer at der råbes meget i timerne mod hans række og han (selv om han også ikke altid sidde stille) føler at han også får skældt ud for ting de andre drenge laver.

2. Herudover fortæller han om en konstandt uro der kommer fra rrr som er generende at han slet ikke kan høre efter.

3. Jeg ved xxx er ikke det mest rolige i klassen, men drillirier gøre ham ikke mere rolig.

4. Det køblet på at der ikke differrentieres som sidste år er nok til at xxx bliver ekstremt stresset.

Forskel i SFO og visse skoledage

Jeg kan forstå fra SFO medarbejderne at der er sjælden problemer i SFO og der er ofte en letaftændeligt xxx som skal køble af. I sidste uge var der en episode der trak ud ind i SFO tid som skete efter at en fra klassen havde fundet en provokerende PC spil og det skabte en del uro blandt den drengegruppe som deltog. Nogle sagte faktisk sagt at hvis de bare kun holde sig fra det spil som laver deres navne om til grimme ord så vil alle have det godt ... men fristelsen blev bare for stor!

Jeg har raporterede spillet til dig og bestyrelsen da jeg finder det ordbrug for uacceptable og regner emd der er taget hånd om dette.

Jeg kan se et tydelig sammenhæng mellem hvad der undervises i skoledagen. F.eks. en mandag som i går men histori, dansk MOD en mandag med musik, idræt, for at tage den seneste dag:

1. Han har det tydeligvis bedre i musik mandage.
2. Det dage hvor der laves klasse undervisning har han det dårligere.

- enten pga. drilliere, uro fra rrr og yyy da xxx sidder i mellem dem.
- eller og pga. læsning


Herudover bliver hans ting enten fjernet fra hans skrivebord eller smadret hvis det findes. F.eks har han en uknækkelig lineæl der koster en del mere end en alm. lineal som blev bøjet og brækket i skolen. Jeg havde det med og var på kontoret for at aflevere den i går så du kunne se at den ikke bare kan bøjes. Det er meget kedelig at hans ting forsivnder og så findes knækket ISÆR fordi han passer på hans skolesager og er ikke et barn som knækker hverken legetøj eller andet. Det var yyy Gøtsch som xxx fandt den hos. Men yyy fortal at han fandt linealen.

Hvordan har xxx det nu?

1. Mit observationer er at xxx "forglemmer" havd der sker og leger som intent er hændt. Så føler de andre at han er ligeglad men han har brug for det inden han siger undskyldt for han nægter at sige undskyldt med mindre han mener det.

2. xxx er desperat og bliver mere desperat og ønsker bare at det uro stopper. Desperate mennesker laver desperate ting.

3. xxx indrømmer at han også driller tilbage som Line og mig har talt kort om til skolehjemsamtale, hvor han forklarer at han virkeligt har det svært med at stoppe når flere børn har drillet ham.. Hvis bare jeg ved præcis hvad han provokere de andre med så kan jeg herhjemmefra også påvirke ham lidt, desværre fik jeg intet at vide andet end det går godt!

4. xxx siger han prøver at tage ansvar for det han selv laver men de andre stopper ikke selv om han beder om fred.

Jeg har nu en konkret mistanke om at xxx nogle gange IKKE fortæller hvad der skete som går ham mest på. Det gøre ting mere kompleks og når han er ked af dette så blokere han for episoderne og leger som intet har hændt desværre er han således mere afreagerende. xxx tror selv at han fortæller dig f.eks sidste mandag fortalt han at han gjor dig opmærksom på rrr, men jeg tror han bruger mange tanker om at ville fortælle, så meget at det føles som om han har fortalt det hele til dig ... dvs. jeg tror han gøre bare opmærksom på der er noget men ingen bliver klar over hvad det er for noget der har sket. Men alle er klar over når børnene afreagere hvor xxx bliver slået eller når vikaren klemmer rrr i døren hvor xxx så deltager fordi han er så gal på rrr. Så det må vi finde en løsning på!


Hvad skal der til for at xxx kan flyttes væk fra i timerne rrr?

Jeg ved at det ikke løser hele problemet men efter det jeg observeret så tror jeg det kan være et lille skridt i den rette retning. Kan lærer gruppen ikke se om der er et placering i klassen hvor I tror han kun være bedre tilpads og lige drøfte det med mig så vi samarbejder og afviger potentielle problemer.

Der er pt. ikke lærer der kender den klassens interne stridigheder og jeg kan måske påpege ting der kan bluse op hvis xxx placeres bland de forkerte. Grunden til at jeg siger det sådan er fordi xxx' egne ressourcer er på lavkant med lærerskift, mere læsekrav og massiv mobning ... derfor beder jeg om at der tages ekstra hensyn når han flyttes. Hvis hele klassen flyttes rundt så blusser der bare andre problemer op som er i ro nu - det kan vælre noget kompleks at ´finde den rette måde. xxx ahr bare brug for akut hjælp nu.

Jeg tror det vil give ham mere overskud til at sige pænt fra i frikvarterene hvis han ikke skal høre på rrr så tæt på i timerne. Jeg forstår ikke hvorfor rrr blev flyttet så tæt på xxx, nu hvor de havde problemer inden, og for at klemme xxx mellem både rrr og yyy som er meget urolig i timerne. Før sad rrr 2 bord fra xxx. Men jeg kan forstå at Jakob mente xxx larmer - hvis Jakob skulle flyttes væk mod at xxx fik det dårligere så er det absolut ikke en god ide! Det var først i går at jeg opdaget konkret hvad der er sket. Sådan noget kan da medvirke at xxx igennem flere forældre får stemplet som den alle skal flyttes fra ... måske bør vi overveje om xxx bliver mere urolig af at være i rækken med dem der er urolig?

Jeg vil fremover informeres om disse tiltag så jeg kan observere hvordan xxx reagere - det plejer vi at få besked om.

vh
Mor

mandag den 10. oktober 2011

Psykiater og lykkepiller ... Somatisk sygdom overset trods akter?Nu vil jeg informere Odense Kommune om noget der hedder Lægeloven. Det er en læge som skal vurdere og afgøre hvad jeg skal have af en behandling. Det er også sådan at på trods af at Ankestyrelsen mener Kommunen skal kunne tvinge Borger på lykkepiller for deres egne bedste så er det sådan at en læge, dvs. patientens læge skal udskrive disse. Jeg vil bare vide hvilke del af en socialrådgiveres uddannelse kvalificere hende til at vælge hvad en Borger skal udredes for og hvordan hun har fået en lovhimmel til at undlade sagens faktiske omstændigheder?Jeg henviser til at hun FRABEDT flere oplysninger om min helbred tidligere på året. Jeg plejere at scanne aftaler og sende dem ind, samt når jeg fik svar fra min egen læge. Suuuuuk. Måske er det bare bedre jeg lader som om jeg tager det hun vil have jeg skal tage? Så fik jeg da fred ... og hun ret!
Min nuværende rådgiver er en som skriver den 18. 04. Jeg bemærker jeg klagede over min aktindsigt og hun sagt jeg må kom med det jeg har:

Følgende aftale er indgået med borgeren:
Pgl er mødt til dagens samtale. Pgl er meget talende og bekymret over hvilke evt
urigtige oplysninger der står i hendes sag. Pgl er ikke tilfreds med den aktindsigt hun
har fået tilsendt af tidligere sagsbehandler og ønsker at ut laver en ny udskrift, incl.
aktstykker, journalliste samt oplysninger om i hvilke forvaltningsafsnit sagen har været
behandlet, herunder angivne sagsnumre mv. Da dette arbejde er udført af tidligere sagsbehandler afviser ut dette. (Jeg fastholder at min journal ved jobcentret er 2 cm tyk og jeg har fået meget begrænsede akter ... og kan ikke gennemskue hvad jeg har og ikke har)
Pgl står uforstående overfor at der umiddelbart er langt flere akter i den fysiske sag, end
dem hun har fået tilsendt. Efter gennemgang af akterne vurderes dette at skyldes,
at mange af akterne reelt er udskrifter af mails fra pgl, som formodentlig ikke er tilsendt
pgl ifm aktindsigt, da pgl må forventes at besidde disse. (Jeg EN email og ikke alle akter. Den email genkendt jeg ikke da hun omtalt det som et brev ... så jeg har ENDNU ikke gennemgået min akter ved jobcentret! Jeg efterlyst emails som omhandler mig der er sent til andre afdelinger men disse er slettet da den anden rådgiver er på Barsel!)

Det er aftalt at ut ikke udlevere nogen oplysninger til B&U eller andre med mindre der
er lovhjemmel til dette uden pgls samtykke og at pgl vil blive holdt orienteret om alle
tiltag i sagen. Pgl oplyser om mange af de misforståelser, fejlfortolkninger,
fejlbehandlinger mv, som hun føler at både hun og hendes børn har været udsat for og
selvsagt er meget berørte af.

Pt friholdes pgl da hun grundet de helbredsmæssige og sociale forhold ikke vurderes at kunne deltage i nogen former for tilbud eller tiltag. (Ja, inden vi blev en socialsag havde jeg mit eget firma, historik med fast arbejde fra jeg var 14 år gammel og en overbygning jeg selv finansieret ved opsparing og SU, med støtte fra min fagforeningen, hvor jeg bestået med 10 taller. Siden vi blev en socialsag har vi gjort det kommunen bedt os om og mistede mit firma og senere 2 uddannelser grundt for meget "fravær" jvf. møder, barnets trivsel osv. I dag beskrives jeg som Match 3 eller 4 og der er ingen historik af min fortid bare at jeg er en af det udsatte. Siden 2007 har kommunen været døv jvf. tabt arbejdsfortjeneste men tilbud en tvangsanbringelse. At jeg oveni har været fejlbehandlet på sygehuset har ikke gjort sagen mindre kompleks - spørgsmålet hvor har Kommunen deres fokus?)

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/01/tvangsbehandling-vang-og-kommunallger.html

tirsdag den 4. oktober 2011

Ja, han kan svare igen men slet ikke aggressivt ... 10 dage inden der tages førergreb på ham

Da jeg fik en mail blev jeg for alvor hysterisk bekymret for mit barn ... han havde haft det godt over et år og så denne mail 2 måneder efter sommerferie hvor jeg fik aflsag på at flytte ham til læseklassen. Det viser sig min dreng var grov mobbet og 10 dage senere mister lææren besindelsen i klassen. Begge lærer, den som skrev dette og den som mistede grebet så ikke deres andel.  Men først, den lærer der havde min dreng i over et år 4 dage om ugen ...
Jeg til hans lærer jeg vidste jeg kun regne med som havde rejst i sommerferie, inden jeg igen kontaktede kommunen og tiggede om hjælp. Papirene lige inden sommerferie var så god at vores socialsag blev lukket - når børn trives i skolen så er der intet at komme efter! Sikke noget vrøvl at hjemmet er problemet - hvad emd børn som har handicap, fejl håndteres osv?


Den 4. okt. 2011 20.34 skrev moren

Genkender du barnet?hmm, decideret voldelig synes jeg aldrig jeg har oplevet, kan svarer igen, ja, men slet ikke aggressivt.
XXX kan sagtens følge med, ikke lave ballade, og gøre ting selvstændigt, men især det sidste kræver at opgaverne er interessante fra hans side af, hvis man forklarer ham det logisk, eller stiller en belønning i udsigt, så kan han også både lokkes og presses til ting han ikke finder underholdende. XXX kræver en fast tilgang, underviseren må ikke være svag overfor ham, og han skal forstå at han intet kan ændre. så bliver han blid som et lam når han først har accepteret at han er magtesløs. det lyder hårdt, men det er sundt for ham, og for hans eget bedste, og han ved det egentlig godt selv...


XXX:
Han har det svært både i undervisningen og i det sociale samspil. Han kan ikke finde ud af at læse andre folks grænser og hans adfærd når han er frustreret går fra at være meget aggressiv højtråbende og kasten med ting, til at true, slå og anden voldelig adfærd. Han følger ofte efter de andre for at fortsætte og optrappe konflikten, og må ofte standses i både det og selve den voldelige adfærd. Han har det rigtigt hårdt med klassen, men han er nødt til at have hjælp til, og selv arbejde med, at kunne kommunikere hensigtsmæssigt med andre og få styr på udtryksmåden for sin frustration.

Han kan ikke følge med i mere end 1-4 minutter adgangen uden at forstyrre andre og kan slet ikke arbejde selvstændigt, uden voksen opsyn konstant, i undervisningen. Hvor meget der skyldes at han ikke kan forstå opgaven og hvor meget der skyldes at han hellere vil klovne rundt og lege er jeg usikker på. Han har brug for massiv læse/skrive hjælp. Men har har også brug for at arbejde med sin attitude... skolelokalet er et undervisningslokale, ikke en SFO, det vil sige der skal arbejdes med læring og tilegnelse af færdigheder... ikke kun underholdning og tidsfordriv. Det kræver at han arbejder med sin koncentration og det at vende tilbage til sin opgave igen, indtil han har fået fuldført den. Jeg mener ikke på nuværende tidspunkt at det er muligt for ham, uden massive tiltag fra både ham selv, hjemmet og skolen, at få et udbytte af det niveau der hører til hold to undervisningsmæssigt. Hvilke tiltag og om de kan foranstaltes under de nuværende rammer på skolen, må afgøres i samråd mellem undervisere og leder i samspil med hjemmet.

Læren opdagede ikke de andre tæskede ham i frikvarterene og skrev sedler at han var DUM konstant - der er så meget ma ikke ser når forældrene skla opdrage deres uvorne unger.


Den 3. lærer som retfærddigøre hendes brug af førergreb kan læses her: Klik her

mandag den 3. oktober 2011

Læsekonsulent købles på

Hun er psykolog og kan vejlede hvad der kan gøres. Jeg synes det er svært at finde ud af hvad vi kan få af hjælp så jeg har skrevet:


Jeg har i dag talt med læsekonsulenten som vil indkalde til et møde vedr. læsning.

Liselotte som er læsekonsulenten kontakter skolepsykologen som indkalder til møde. Det er også skolepsykologen som skriver støttetime papir som skolen skal have til at søge refusion fra SU styrelsen til lærer timer. Disse refunderes med 50% har jeg fået at vide. Jeg ved ikke om der er muligheder at få resten dækket. Hvem tager sig af den opgave?

Jeg har talt med SU styrelsen og de godtager hans rapport fra maj 2010 til at søge om PCen da ansøgningen ikke blev sendt. De kan kontaktes ved sps@su.dk Hvem tager sig af den opgave?

Læsekonsulenten ift. ham og undervisning og står til rådighed for vejledende spørgsmål vedr. undervisning, men ikke som en der "underviser læren". Det må vi finde ud af hvordan der søges penge til dette. Og hvordan det skal gøres. Hvem tager sig af dette?

Handleplan skal laves. Jeg regner med læsekonsulenten laver den da hun er læsekonsulenten. Hvis jeg tager fejl bedes jeg om at den rettes.

Herudover ønsker jeg at få præciseret hvad ressourcer vi kan søge til ham ifm. læsning:

- herunder hjælpemidler (hvem dækker hvad, hvad kan han få og hvordan samt hvorfra),
- særundervisning i læsning udover alm. skole undervisning,
- undervisning i PC anvendelse evt. andre hjælpemidler og
- dækning af udgifter ifm. skolebøger eller lærertimer.
- Herudover evt. videre udredning ifm. ordblindhed.
(hvem skriver til mig og det?)

Jeg ønsker at deltage i møderne omkring ham

Ordblindhed: Bedre dialog mellem familie og skole

Nyt ordblindeprojekt skal styrke samarbejdet mellem skole og familie , så misforståelser om specialundervisning kan undgås.
Servicestyrelsens fagfolk på ordblindeområdet viser, at mange misforståelser og tvister om specialundervisning for børn med ordblindhed kunne være forebygget eller helt undgået med mere og bedre kommunikation mellem skole og hjem.
ordblind
Mange forældre er i tvivl om, hvad de har ret til, og hvad en god ”ordblindeundervisning” går ud på.
Da svaret er individuelt og kan tage sig ud på en mængde forskellige måder i forhold til den enkelte skoles tilbud, er det relevant med en god dialog helt ude på den lokale skole.

søndag den 2. oktober 2011

TV2

http://www.tv2fyn.dk/modules/tv2region/video/flowplayer.commercial-3.2.5.swf?0.3174733053892851


Ordblinde forskelsbehandles

Det er vidt forskelligt, hvordan ordblinde børn bliver behandlet alt efter hvilken side at kommuneskiltet de bor på. Det frustrerer forældre over hele landet.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.