torsdag den 26. august 2010

Kommunen opstarter/fortsætter §50

Kommunen opstarter/fortsætter §50


Du beder om en klar beskrivelse af sagens videre forløb og hvad der er planlagt.

Sagens forløb er således:Forvaltningen har anmodet om oplysninger fra Mentiqa-Odense Skolen, PPR og din socialrådgiver i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen.


Ut. skal have børnesamtaler. Jeg kontakter dig senere vedr. dato, tid og sted.


Du har været til møde d. 19.08.2010 hvor mødets formål var at få dine beskrivelser af dine børn. 
Jf. mail af samme dato, synes du at der var meget at huske og fortælle, hvorfor du selv ønskede at udfylde dine beskrivelser af drengen i hans undersøgelse. 


Ut. har derfor d. 24.08.2010 sendt § 50-skabelonen til dig med posten, med nogle konkrete spørgsmål som omhandlerdin beskrivelse af ham. Du er anmodet om at sende dette retur, så Ut. har det i hænde senest d. 6. september 2010.


Forvaltningen vil herefter sammenskrive ovenstående oplysninger og ud fra dette udarbejde en socialfaglig vurdering.


Du vil herefter blive indkaldt til partshøring på forvaltningen, hvor undersøgelsen vil blive gennemgået med dig. 


Du har efter partshøringen selv mulighed for at indskrive dine kommentarer til undersøgelsen under afsnittet "Forældre kommentarer". Det vil sige, at forvaltningen ikke retter i den færdige undersøgelse, men at dine kommentarer vil fremgår af sagens akter.


Forvaltningen forbeholder sig ret til at ændre på ovenstående rækkefølge og foretage andre sagsskridt, hvis dette vurderes mest hensigtsmæssigt for sagsforløbet. 

Såfremt du har nogle klagepunkter i forhold til sagsbehandlingen i din tidligere Kommune bedes du rette henvendelse til dem vedr. dette. Det samme gør sig ligeledes gældende, hvis du finder, at der er oplysninger i deres sagsakter som du ikke mener er konkrete eller korrekte. Det vil sige, at alt vedr. sagsbehandling fra dem skal rettes til dem kommune.


 (Utroligt, da Odense slugt alt råt de fik tilsendt og ikke engang gad notere sig fejl, mangler eller sætte udredninger i vores sag som jeg havde kopiere af, derfra kopierede de i flæng og ukritisk)

Hvis har du andre kommentarer, spørgsmål eller andet, som vedr. sagsbehandlingen i Odense Kommune drøftes det, når du møder til det ovenstående planlagte møde (partshøringen) på forvaltningen. Du vil senere modtage en mødeindkaldelse pr. brev, når forvaltningen har afsluttet undersøgelsen jf. ovenstående.

(TIP drøft aldrig noget mundligt SKRIV, klag og være tålmodigt! Og ved de ignorer alt du siger)

tirsdag den 24. august 2010

Skolebetaling

Brev fra mig til PPR


Så er det nye skoleår started. Børnene har det godt. Vi er i processen med at søge hans PC ved SU styrelsen og det er ret besværligt pga. hans lydfølsomhed og at vi ikke kunne finde frem til programmer SU styrelsen udlevere. 

Det er lidt trist at han skal undvære hans bæbar i processen men sådan virker systemet. Heldigvis bruger han det ikke i undervisningen før han er helt fadet til ro og de kender ham. Jeg håber bare den er klar når der er behov for den. Det er en langsommelig process og jeg har nu bedt om hjælp fra Kirsten som er læsekonsulent så vi kan løse det problem med hans lydfølsomhed inden hans udredning forældes. 
 
Jeg skriver til dig for at skolen kan få deres betaling. Det er skolens sekretær som står for dette vedr. betalingen af skolen. Hun rykkede mig for det i sidste uge. Jeg tror i alt hast er der sket en lille svipser.
 
Vi har fået en ny socialrådgiver som laver et nyt §50 undersøgelse. Jeg forventer at hun kontakter dig på et tidspunkt. Hun hedder SCH. Jeg var lidt overrasket over at hun intet vidste om Mentiqa for jeg forstået det sådan at du i sin tid søgt via børn og unge til skolens betaling. Men nu ved hun dette. 
Brev fra PPR


Tak for din tilbagemeldingen vedr. jeres opstart på Mentiqa, dejligt at høre at det går godt.

Jeg var i dialog med Skoleafdelingen vedr. betaling Mentiqa. Jeg tager fat i Skoleafdelingen og får bragt den økonomiske del i orden. 

mandag den 16. august 2010

Stemmen er træls ... CDord

Tak for din tid i dag. Jeg har en dreng som er "lydfølsesom". Han har brugt CD ord og kun slet ikke holde Carstens stemme ud, og Idas stemme kan han bruge lidt ad gangen før han sagt fra og kun ikke presses til at bruge den. Adgang for alle var ingen success pga. lyden. Han er meget glad for lydbøger. Med lydbøger har det vist sige at der er nogle oplæsere han ikke kan høre på, så det er en velkendt problematik for os. Det har en betydning for os for at han bruger pc'en optimalt. Det har taget meget lang tid at finde frem til og afdække det problem.

Da han flyttet på en friskole skulle vi levere hans IT rygsæk tilbage til vores gammel skole et måned senere. Der var vi i processen at afdække problemet og nu skal vi søge om et nyt rygsæk. Han prøvede Idas stemme men med tiden undgik han at bruge det, pga. lyden der kradsede/generet ham. Jeg har øretelefoner han er glad for at bruge så det er ikke der problemet er. Med Idas stemme har vi prøvet at skifte indstillingerne på tone, hastighed osv. men det virkede ikke. Så det er et væsentlig problem for os idet han undlader at bruge læseprogrammet.

Det er vigtigt for mig at han kommer med et rygsæk der fungere for at skolen kan anvende den, da der er meget andet som også skal tages hånd om og fordi skolen også skal bruge meget tid på at finde ud af hvad der fungere bedst ift. undervisningen og hvordan en IT rygsæk skal anvendes. Dilemmaet er sådan at hvis vi ikke ansøger nu så forældes hans undersøgesler og så skal vi starte forfra med et nyt udredning der tager ca. et år eller længere før vi kan søge om en pc igen. Det nytter hellere ikke noget at komme med et program han ikke vil lytte til så er vi ikke kommet længere og det vil give mere uro. Som med alt der er nyt skal skolen også finde deres metode at anvende PCen, derfor er vores problem med lydfølesomhed noget der gøre det mere besværligt. Han har haft meget gavn af PCen i hans gammel skole så jeg ved han nok skal bruge den igen.

Pga. hans problem med lydfølesomhed har jeg bedt om at få at vide hvilke programmer der udleveres med PCen for at vi kunne fravælge en dyr licens hvis det ikke bruges og søge om andet via socialloven eller købe det der ikke kan søges om. Jeg har forsøgt at finde ud af hvad der er på den bærbar fra SU styrelsen for at vi kan finde en anden stemme/program hvis de også bruger CD ord, eller noget vi kan supplere med hvis der kun er CD ord, da jeg ved der findes flere forskellige slags på dansk.

Jeg fik den følgende generalle liste og besked om at det er ved kommunen vi skal søge yderlige råd og vejledning. Listen giver ingen ide om hvad der er brugt af programmer, kun hvad det enkeldte programmer kan så vi er ikke kunne kom videre. Du nævnt amtcentralen så jeg håber at vi kan kom og afprøve programmerne der så vi finder den rette løsning for ham. For mig er det vigtigt at han får en produkt han kan anvende. DVO ved desværre intet om dette.

Her er listen som jeg fik fra SU styrelsen:
Computer og standardlicenser
Bærbar computer med styresystem
Computerrygsæk Indkøbes af styrelsens leverandør gennem Statens Indkøbsaftale vedr. computere eller udtages fra genbrugslager.
Microsoft Office-pakken
Antivirusprogram
FineReader
Ordprædiktionsprogram
OCR
Dansk talesyntese
Talesyntese på andre sprog
EasyReader
Headset
Gendannelsesprogram

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven) nr. 755 af 24. juni 2010

Beklager at du skal forstyres med dette, men der er vist ingen andre muligheder for at finde ud af det. Det er meget frustrerende at skal bruge så meget energi på en lille ting der har så stor betydning. Vi vil nødeligt starte forfra med processen pga. at papirene forældes som der står noget om på SU styrelsens hjemmeside og som vi før har prøvet.

torsdag den 12. august 2010

Forældre holder ordblind datter hjemme #Holbæk

Forældre holder ordblind datter hjemme

HOLBÆK

En 12-årig ordblind skoleelev skal skånes for to skoleskift, mener forældre. Datteren bliver hjemme, indtil klagenævnet har afgjort, om Holbæk Kommune skal følge psykolog-anbefaling og sende pigen på Ordblindeinstituttet.

Claus og Louise Nielsen fra Holbæk holder deres stærkt ordblinde datter væk fra skole, indtil Klagenævnet for vidtgående specialundervisning har afgjort deres tvist med Holbæk Kommune.

Læs også: Holbæk taber sag i klagenævn

- Hun skal ikke udsættes for to skoleskift lige efter hinanden, siger faderen.

To kommunale afdelinger var uenige

I foråret anbefalede psykolog og læsekonsulent fra kommunens Børnekonsulentcenter, at den 12-årige pige kom på Ordblindeinstituttet.

Det har kommunens Familiecenter afvist. I stedet er familien blevet tilbudt, at Cecilie Nicoline kan begynde i sjette klasse på Tølløse Centralskole, hvor hun også ville få specialundervisning og it-rygsæk.

Forældre vil hjemmeundervise

Men forældrene har fortsat mest tiltro til, at det rigtige er Ordblindeinstituttets specialviden, små hold og ordblinderettet-undervisning i samtlige fag.

søndag den 8. august 2010

Støtte til ordblind elev på friskole #SPS

Mit brev til SU styrelsenJeg ønsker information om hvordan skolen skal ansøge om tilskud til et IT rygsæk.
Min dreng er udredt ved PPR og er diagnosticeret ordblindt og havde en IT rygsæk i folkeskolen. Han er i en friskole nu, og vi har afleveret hans IT rygsæk tilbage til hans gammel skole. Jeg har aftalt med friskolen at jeg finder det information der skal bruges og skolen indsender ansøgningen.
Kan I sende mig det jeg skal udfylde, lovgiving og andet vi bør vide vedr. ansøgningen. PPR forklaret vi skal søge igennem SU styrelsen. Hertil ønsker vi at vide hvor meget tilskud der gives og hvor længe sådan et ansøgningen tager før det er behandlet.

Svar fra SU Styrelsen

Det letteste er, hvis skolen kontakter os. De skal bl.a. oprettes som brugere, hvis ikke de har brugt systemet før (man ansøger elektronisk men sender dokumentation ind med almindelig post).

Hvis din søn er diagnosticeret og der ligger papirer herpå fra kommunen, tager det ikke lang tid at sagsbehandle en ansøgning om it-rygsæk. Men som sagt synes jeg du skal få skolen til at henvende sig til os.

Mit svar til SU Styrelsen


Jeg har prøvet at få en liste over hvilke programmer der er på Pcen men kun ikke få andet end der er genneralle ting som talesyntese osv. Hvem laver programmerne? Hvilke firma ... jeg har brug for dette da jeg skal tale med vores socialrådgiver på torsdag idet han har meget lydfølesomhed overfor visse lyde.Det har vi afdækket i hans læserapport, og derfor skal jeg kunne vise vores socialrådgiver havd I udlevere for at vi kan søge om det supplerende. Det er frygteligt træls at jeg nu har spurgt kommunen som henvist os til DVO, og igen til jer som bare sendt en general list og ikke kan svare mit sporgsmål!Det tager nemlig også lang tid for os at afprøve de programmer og jeg gøre det uden at få løn fra kommunen eller jer - vi har brugt siden marts på en pc vi skulle levere tilbage i juni idet han skulle skifte skole. Der fungrede det ikke optimalt da skolen havde købt en for langsom PC og det viste sig at han havde dette problem med at være overfølesom for visse lyde. Inden da tog det over et år før han blev testet - nu har han yderlige behov og jeg synes det er meget vanskeligt at blive hørt.For at undgå flere misforståelse og mellemled har jeg påtaget mig denne del af opgaven. Skolen har nok at se til lige her ved skolestart og vi er klar over de skal lave den ansøgning til jer. Vi har langt og længe fundet ud af at PCen er gratis ... men hvis han har brug for ekstra ting så skal jeg kæmpe med min socialrådgiver. Så endeligt er jeg ikke kommet videre i sagen siden jeg startede i maj.Det er dejligt positivt at det ikke tager lang tid, men imens har vi brug for at søge det som han har brug for udover den standard model vi får via jer. Uden at vi kan få dette information af præcis havd den standard model indeholder, venter vi bare endnu længere på at få en fungerende PC. Lige nu synes jeg at jeg får en standard svar som ikke besvare det sporgsmål vi stiller og jeg bruger meget tid på at selv skaffe lovgivningen og paragraffer!Så vidt jeg ved er der en firma der levere et produkt til jer det næste 4 år. Der må da ligge beskrivelser af hvad denne rygsæk består af!

Listen jeg fik er som følge:
Bærbar computer med styresystem
Computerrygsæk
• Microsoft Office-pakken
• Antivirusprogram
• FineReader
• Ordprædiktionsprogram
• OCX
• Dansk talesyntese
• Talesyntese på andre sprog
• EasyReader
• Headset
• Gendannelsesprogram

Jeg hørt I frå alt fra Scandis ... men det vil være rart at bar kunne få alt informatin på en gang.

SU Styrelsens svar til mig 

Jeg beklager meget, at jeg ikke har fået svaret på denne mail, som jeg har overset.
Jeg kan oplyse, at der er følgende stemmer i  Vital, som er den talesyntese, der følger med vores it-rygsæk. Jeg regner med det er den du  er mest interesseret i.

Danske stemmer: Rasmus, Mette og Poul


Andre stemmer der følger med som standard er Peter (UK), Lucy (UK), Ryan (US), Heather (US), Sarah (D), Klaus (D), Claire (FR), Bruno (FR), Maria (SP) og Juan - Infovox (SP).


Har du brug for  mere præcise oplysninger vil jeg foreslå, at du tage kontakt til Scandis, der er det firma, der leverer vores it-rygsække. De har helt styr på, hvad der præcist er i en it-rygsæk og kan også hjælpe med mere tekniske spørgsmål.
Mit svar til SU Styrelsen


Super - tusend tak.Jeg var ved at opgive. 
Tanken om mange måneder i klage systemet for at blive "hørt" for ikke at nævne at vi søger om noget socialforvaltnignen ikke "plejer" at skulle tage stilling til er nok til at lade mig selv finde de pengene hvis jeg kunne. Det er ret relevant med en IT rygsæk for alle - men meget vigtigt at man ikke glemmer de få børn der falder "ved siden af".
Skolen har gang i den del til jer :) og vi håber på at vi snart har en pc igen. Nu skal jeg bare håbe på at han "bedre kan lide" eller retter sagt "holde ud" at høre på Vitals stemmer. Jeg er da efterhånden kommet frem til det har noget at gøre med tonen vha. af en forældregruppe i USA hvor der tilfældigvis var en mor med det samme problem.
Jeg vil også sige at Dictus ikke virker på nyere pc'er ... så vi kan ikke bruge den på vores pc herhjemme da den kun virker på 32 bit windows vista eller 7. Det er da ikke noget alm. mennesker kigger på når man køber en pc. Nu ved jeg da i det mindste hvorfor vores gammel skole have program problemer i sin tid. Det står også i den seneste ny ordblinde bladet.

Igen, tusend tak for hjælpen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.