søndag den 6. juni 2010

Underretning.Denne blev skrevet af en person som havde nada intern viden om min familie, en som aldrig havde været i vores hjem! En person som havde oplevet det samme destruktive kamp for at få hjælp til eget barn, en person som udmærkede godt vidste min børn var testede mm ... som udmærkede kendte vores sag, en person som vejledt mig i hvad vil være bedst i sagen osv.

Jeg havde ikke flyttet i "mulm og mørke" ... faktisk gad min tidligere Kommune ikke afgøre vores ansøgningen som jeg kæmpede for et helt år inden vi så flytter mod et skoletilbud, noget vi retmæssigt må vælge. Jeg havde intet overskud pga. en fejloperation og sagens alvor til at klage til Ombudsmanden osv. I disse situationer skal kampene vælges.

Alt er journaliseret, det handler bare om at læse det uden at blive grebet af sagen. Samt at sikre min kommentar er med, og diverse sagsakter som forsvinder for kommunen. Sagsbehandlingsfejl og teknikker brugt med alvorlige konsekvenser for vores hverdag - er ikke min skyld, men desværre sker den slags.

Pga. denne underretning blev der ændrede i sagens fremgangsmåde, trods jeg afleverede alle psykolog rapporter osv. til Odense Kommune lavede af vores tidliger 2 kommuner, samt alle sagsakter.

Politiet sagt at hvis vi hører fra den person igen vil de tage affære men desværre brugt kommunen det hele som skabelon for at fjerne min børn - to år senere. Tænk, denne person havde vi ikke set siden dec 2008 da vi tilfældigvis havde børn på samme skole og kom til samme Julefest. Jeg blev rystet i min grundvold da jeg så denne underretning gengivet ordret i 2012 til Ankestyrelsen trods vi var undersægt osv. Tænk at en fagkunsulent ikke tog sig tid til at gennemgå denne med os, og være opmærksomme på at der er en meget mystisk person som ikke havde set os i flere år ... tænk at fagkonsulenten slet ikke undersøgt sagen, eller skrev min kommentar!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.