onsdag den 27. januar 2010

Når PPR, børnehaven eller skolen hidkalder en socialrådgiver: Tidsfrister!Hvis en socialrådgiver misforstår forældre og børnene opstår der kaos. Heldigvis er deres opgaver penslet ud og tidsfrister dermed også. Hvis PPR ikke kan forstå og forklarer eller sikrer sig at Socialrådgiveren forstår Psykologens, Psykiaterens eller lægens udtalelser ... så koster det Kommunen millioner og børn tager skade af at blive fejl placeret på specialskoler eller fejlanbragt.

Det er kommunens ansvar at sikre rette fagpersoner er på en sag. Hvem det er vælger en socialrådgiver. Forældre får sjælden indflydelse i det valg, selv om de skal samarbejde så inddrages forældre ikke altid som de bør inddrages, og mange misforståelser kan opstå. Kommuner hyrer i stigende grad andre aktører for at observer forældre og børnene, disse får et aftale som denne:Det behøver hellere ikke tage MÅNEDER at lave en §50. Se, den blev lavet af en anden aktør på få timer. Uden at personen talt med os. Hermed kan kommunen faktisk få børn afhentet og bruge tvangsparagraffer jvf SEL §51 for yderlige undersøgelser. Kommunen kan anvende tvang hvis de mener at forældrene ikke samarbejder for at få en § 50 lavet. 

Desværre var denne et fuskede stykke håndværk. Og trods at ankestyrelsen erklærede akterne som firmaet skabt ugyldig, følger kopier af deres vurderinger sagen livsvarigt. Og der er god penge i det for andre aktører når kommunens egne medarbejdere ikke laver deres eget arbejde. Eller "glemmer" sagsakter som de enten ikke forstår, eller ikke vil anerkende. Principafgørelserne forklar mere herom, men en klage tager 1 år, eller længere imens handler kommunen som kommunen forstår sagen


KEN nr 10100 af 02/10/2012 - Gældende Ankestyrelsens principafgørelse 159-12 om anden aktør - børnefaglig undersøgelse - indstilling - lovhjemmel - delegation - kompensation - afgørelse - myndighedsudøvelse
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9507 af 15/08/2012 - Gældende Principafgørelse om: anden aktør - børnefaglig undersøgelse - indstilling - lovhjemmel - delegation - kompensation - afgørelse - myndighedsudøvelse
Social-, Børne- og Integrationsministeriet
FOU nr 2013.0009 - Gældende 2013-9. Lovlig delegation af sagsforberedelse til advokatfirma
FolketingetI den sidste ende betaler samfundet for alle sagsbehandlingsskridt! Socialrådgivere er ikke trænet i rehabilitering, de er hellere ikke trænet i forebyggelse - det de kan er at fjerne børn og lave øjebliks vurderinger om indsatser virker.

Når "velfunderede" faglige dokumenter fjernes eller læger og psykologer fusker så blir sager kompleks. Klager til øverige instanser er meget kompleks og sager er afgjort inden klagen besvares hertil har ingen normal menneske viden/overskud midt i sådan en process.

Det er socialrådgiveren som vurderer hvad hun ønsker at bruge i sådan en sag, men at fjerne akter og kalde det systematisering er ganske ulovligt. HUSK:  Sikrer du altid får kopier af alt i jeres sag og gem disse ... let tilgængeligt!


Når "undersøgelser købes" og fuskere levere dårlig håndarbejde, oftest fordi kommunen har for travlt, eller skal presse sager igennem ender børn fejlbehandlede. Det tager 2-3 år at få en §50 "annulerede" men den forsvinder ikke da rådgivere "inspireres" af sagens tidliger akter og hører sjælden familier.

En ting er at Kommunen laver deres egne undersøgelser, en andet er når de tilkøber disse via andre aktører. Principafgørelsen forklarer hvilke krav en Paragraf 50 skal opfylde, og den præcisere at det undersøgelsen skal laves.

FAKTISK blev min børn fjernet på en § 50 og handleplaner som var baserede på denne ugyldig undersøgelse, og sagen var kopierede gentagende gange. Socialrådgivere har ingen form for bilags system og ingen styring af originale akter, eller forældrenes / barnets kommentar. Vores § 50 var utroligt da socialrådgiveren mente der fandtes forbløffende lidt om børnene og alle akter omhandlede mig. Derfor skulle børnene undersøges, 8 uger på en institution, mente hun. 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.