tirsdag den 8. februar 2005

Fungerer det perfekt?

TVANG: Tvangsfjerningsudvalget i Odense Kommune fungerer perfekt eller gør det? En dommer, en psykolog, tre byrådsmedlemmer, to sagsbehandlere og en sekretær udgør tvangsfjerningsudvalget og træder sammen, hver gang en sag skal behandles.

Igennem årene er rigtig mange børn blevet fjernet/tvangsfjernet her i byen. Denne fremgangsmåde koster skatteyderne millioner af kroner. Over hele landet drejer det sig om cirka 14.000 børn i alt. Dette tal taler vist for sig selv. Er antallet af tvangsfjernelser nu gået over gevind?

Tvangsfjernede børn besøges af to sagsbehandlere hver tredje måned, uanset hvor i landet de er anbragt. Hvad koster det ikke?

Faktisk koster det Odense Kommunes skatteydere flere hundrede millioner kroner om året at have disse børn fjernet fra deres familier. Odense er stadig en af de kommuner, der fjerner flest børn fra deres hjem.

Kommunens dårlige økonomi og de vedtagne besparelser burde kunne få Anker Boye og øvrige beslutningstagere til at få øjnene op for de muligheder, der kunne ligge i at se med andre og mere familievenlige øjne på tvangsfjernelser.

8. februar 2005 Fyens Stiftstidende Odense-Debat Grete og Erhardt Knudsen Aarestrupvej 12,Odense M

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.