torsdag den 20. marts 2003

På høje tid med færre anbringelser af børn


På høje tid med færre anbringelser af børn

20. marts 2003 Fyens Stiftstidende Odense Pernille Strandby

BØRN: Odenses sagsbehandlere får et fælles grundlag for anbringelser.


ODENSE: For første gang udstyres Odenses sagsbehandlere nu med nogle konkrete skriftlige retningslinjer for, hvornår de skal og ikke skal indstille et barn til anbringelse uden for hjemmet. 

Det politiske børn- og ungeudvalg vedtog dette anbringelsesgrundlag tirsdag. Serviceafdelingen har beskrevet det nye grundlag dels for at give nogle ensartede retningslinjer til medarbejderne, og dels for at nedbringe antallet af anbringelser af såkaldte "risikobørn" i det hele taget. 

Udvalgsmedlem TinaBue Jensen (S), der tidligere har været medlem af tvangsfjernelsesudvalget gennem otte år - de sidste fire som formand - ser yderst positivt på det nye grundlag.

Nytænkende udspil 

Jeg synes, udspillet virkelig er på forkant med nytænkningen inden for området. Det gør op med idéen om, at børn, der vokser op under vanskelige forhold, nødvendigvis bliver skadet. Nu vil man i højere grad acceptere det miljø, børnene kommer fra, og give dem noget alternativ hjælp, de kan læne sig op af, siger Tina Bue Jensen. 

Det her er ikke bare et oplæg for at spare penge. Personligt kunne jeg godt have ønsket mig et tilsvarende anbringelsesgrundlag på et tidligere tidspunkt, siger hun.

Servicechef René Junker konstaterer, at der hidtil har været en væsentlig uens opfattelse af hvilke børn, der skulle anbringes, og hvor anbringelserne skulle foregå. Han peger på en prøvesag fra Socialforskningsinstituttet, der forsøgsvis sendte den samme børnesag til 10 forskellige sagsbehandlere. Det resulterede i 10 forskellige forslag for barnet. 

I dag har Odense anbragt 650 børn - frivilligt eller tvangsmæssigt - uden for hjemmet. Kommunen hjemtager hvert år 150 børn, mens der anbringes cirka 165 børn. Det er det forhold, vi gerne vil vende, så der bliver færre anbragte børn og flere, der kommer hjem, siger René Junker. 

Børn får anden hjælp 

Ifølge servicechefen skal de risikobørn, der ikke længere anbringes, have et andet tilbud gennem den forebyggende indsats. Det vil primært blive i de nye familiehuse og i et tættere samspil med skoler, daginstitutioner og klubber. Samtidig er det et faktum, at Odense i år skal spare 9,5 millioner kroner på anbringelserne og 11,5 millioner kroner i de følgende år. 

Børn- og Ungeudvalget besluttede i sammenhæng med de nye principper for anbringelser også at nedlægge 11 forebyggende projekter for risikobørn iOdense. Projekterne omdannes til fire såkaldte familiehuse under områdekontorerne. Disse familiehuse skal geares til at hjælpe de børn, der skal blive i hjemmet i stedet for at blive anbragt i familiepleje eller på en institution.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.